MiG-23/27

212

MiG-23/27

offline
 • djox  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 23 Nov 2010
 • Poruke: 82574

^^Jos dve...

^^Snimak
Arrow https://twitter.com/Adlaim27/status/1534736411626246144Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 20 Avg 2018
 • Poruke: 233

Citat:Zašto je odluceno da se iz MiG-23 razvije bombarder MiG-27 i pravi preko hiljadu komada kad su imali Su-17 sa maltene istim ili vecim sposobnostima?
Mogu da razumem da Suhoj nije mogao da proizvede dovoljno aviona za tadašnje potrebe, ali ne mogu da razumem da se zbog toga trazi razvoj jos jednog aviona. Zar nije lakse napraviti jos jednu fabriku istog.


Su-17 nema iste a kamoli veće sposobnosti od Mig-27. Nevolja kod ovakvih aviona je bila mala fleksibilnost laserskog snopa (12 stepeni po azimutu, +6 do -30 po elevaciji) koja je onemogućavala upotrebu vođenih bombi a potreba da se manuelno snop svo vreme drži na meti je ograničavala šta pilot može da uradi posle lansiranja. Domet lasera od oko 7km retko je mogao biti iskorišćen s obzirom da pilot mora golim okom da uoči cilj. Sve ovo je kumulativno dovodilo do toga da avion uleće u zonu cilja malo iza rakete koju je ispalio i tako poništi svaku prednost vođenog oružja ili da ni ne može da obeleži cilj ako mu je nejasno gde se cilj završava a gde počinje pejzaž (videli smo specijalizovano vozilo BTR "BOMAN" za oznčavanje cilja.

Kako bi se s ovim izašlo na kraj pristupilo se izradi visokofleksibilnog žirostabilizovanog TV uređaja sposobnim za praćenje cilja spregnutim sa laserskim označivačem. Dnevni TV kanal je predstavljao optički sistem sa vidkonom - vrstom katodne cevi za ono vreme visoke rezolucije koja pretvara svetlosnu sliku u električne signale. Nakon njihove obrade slika je prikazivana na monohromatskom prikazivaču u kabini (It-23). Na kraju je ispalo da se tip tenka može raspoznati na daljinama do 5km. Kada bi se uočio cilj pilot je mogao ručno da drži krstić na njemu - što je uveliko poništavalo prvobitnu ideju ili da udje u automatski "PKS" režim koji bi vršio softversko praćenje prvobitno postavljenog krstića te bi ga sam uređaj u zavisnosti od parametara leta aviona pomerao snop tako da se uvek nalazi na cilju a žirostabilizator je držao liniju viziranja u pokretnom koordinatnom sistemu povezanim sa avionom. Uređaj je posedovao veliku fleksibilnost - plus 6 do minus 140 stepeni po elevaciji i po 12 stepeni po azimutu. Ovakve mogućnosti dale su zamajac razvoju vođenih bombi koji je ranije bio besmislen.

Uređaj je nazvan Kajra po imenu ptice sposobne da gleda unatrag dok lovi ribu. Avion demonstrator se zvao MiG-23BK ono "K" po imenu uređaja koji je centralna tačka razvoja MiG-27. Uređaj je omogućavao ne samo nove postupke pri napadu na cilj i upotrebu novih tipova oružja već i bolje rezultate sa postojećim:

"Ракета Х-25 с лазерной системой самонаведения создавалась в ОКБ "Звезда" на базе конструкции Х-23, оснащенной лазерной ГСН типа 24Н1 разработки ЦКБ "Геофизика". Ее первые испытания прошли зимой 1973 года на самолетах Су-7БМ и Су-17М, оснащенных подвесным целеуказателем, однако итоги сочли неудовлетворительными по точности. Требовалось использование более совершенного прицельного оборудования и следящих систем. Испытания продолжили на МиГ-23БК, где они дали успешные результаты. При дальностях пуска 3-7 км круговое вероятное отклонение Х-25 составляло 5-6 м. "Кайра" могла нести до четырех управляемых ракет Х-25 или КАБ".

Raketa Kh-25 sa laserskim sistemom za navođenje napravljena je u OKB "Zvezda" na bazi konstrukcije Kh-23 i opremljena laserskim tragačem 24N1 koji je razvio Centralni Konstruktorski biro "Geofizika". Njena prva testiranja obavljena su u zimu 1973. godine na avionima Su-7BM i Su-17M opremljenim podvesnim obeleživačem ali su rezultati ocenjeni kao nezadovoljavajući u pogledu tačnosti. To je zahtevalo upotrebu naprednije opreme za nišanjenje i sistema za praćenje. Ispitivanja su nastavljena na MiG-23BK gde su dala uspešne rezultate. Sa daljinom lansiranja između 3 do 7 kilometara verovatno kružno odstupanje Kh-25 je bilo 5 do 6 metara. Avion je mogao da ponese do četiri vođena projektila Kh ili KAB.

U stvarnosti razvoj uređaja je urađen neplanski:

"На испытания в ЛИИ в 1975 году вывели две первые "Кайры", а отработку самой ЛТПС предполагалось вести на подготовленной НПО "Геофизика" и НИИ радиопромышленности летающей лаборатории Ан-26К. На борту лаборатории разместились блоки "Кайры", запасные узлы, контрольно-записывающую аппаратуру, рабочие места, пульты и экраны, за которыми работала бригада инженеров-испытателей. На ЛЛ планировалось испытать ЛТПС, отработать функционирование ее составляющих, проверить методики, алгоритмы и моделирование режимов, которые затем могли бы пройти проверку на "боевых" машинах."

1975. godine prva dva Kajra uređaja su doneta u NPO na ispitivanje a sam LTPS je trebao da bude ispitan u letećoj laboratoriji An-26K kojeg su pripremili NPO "Geofizika" i Istraživački institut radio industrije. U laboratoriji su se nalazili Kajra blokovi, rezervne jedinice, oprema za kontrolu i snimanje, radna mesta, konzole i ekrani iza kojih je radio tim inženjera za ispitivanje. Planirano je da se LTPS isproba na letećoj laboratoriji, razradi funkcionisanje njegovih komponenti, metode ispitivanja, algoritmi i režimi modeliranja koji bi potom mogli da se testiraju na operativnim avionima.

"Однако комплектование и отладка "Кайры" на ЛЛ затянулись, и система сразу начала испытываться на истребителях-бомбардировщиках, причем с обнадеживающими результатами (как вспоминал ведущий по системе М.М. Шарапов, "как-то сразу у нас многое стало получаться"). В итоге, большая часть подготовки системы прошла на МиГах, а ЛЛ отводилась сопроводительная и доводочная роль. Полеты на ЛЛ выполнял ведущий летчик НИИ РП Л.Тецман, от ОКБ Микояна в них участвовали штурманы-испытатели Л.Попов и В.Зайцев."

Međutim kompletiranje i otklanjanje grešaka na letećoj laboratoriji je odloženo a sistem je odmah počeo da se testira na lovcima bombarderima sa ohrabrujućim rezultatima (kako se priseća M. M. Šarapov, vođa grupe: "Nekako smo odmah počeli mnogo da uspevamo"). Kao rezultat toga najveći deo pripreme sistema se odvijao na MiG-ovima a letećoj laboratoriji je dodeljena prateća i razvojna uloga. Letove na letećoj laboratoriji je izvodio vodeći pilot istraživačkog instituta L. Tecman a u njima su učestvovali i probni navigatori projektnog biroa Mikojan L. Popov i V. Zajcev.

"Вместе с тем, доводки потребовали преодоления множества проблем, в первую очередь, - по условиям точности и надежности решения боевой задачи. Для испытаний опытное производство НПО "Геофизика" подготовило 40 комплектов аппаратуры ЛТПС "Кайра-23". Программно-корректируемое слежение (ПКС), рассматривавшееся в качестве основного режима, оказалось недостаточно эффективным. "Орбита" из-за ограниченного быстродействия и недостатков программных алгоритмов в режиме ПКС не успевала отслеживать перемещение цели при маневрах самолета, процесс шел дискретно, прицельная точка "скакала", и слежение срывалось. Чтобы добиться точного удержания перекрестья на цели, летчику приходилось корректировать наведение, что сводило на нет весь замысел."

U vezi s tim fino podešavanje je zahtevalo prevazilaženje mnogih problema pre svega prema kriterijumima tačnosti i pouzdanosti za vršenje borbenih zadataka. Za testiranje "pilot serije" NPO "Geofizika" je obezbedila 40 komada Kajre. Softverski korigovano praćenje (PKS) koje se smatralo glavnim režimom rada se pokazalo nedovoljno efikasnim. "Orbita" (računar napadno navigacionog sistema prim. Zeka_Peka) zbog ograničenih performansi i nedostataka softverskih algoritama u režimu PKS nije imao vremena da prati kretanje cilja tokom manevra aviona, proces je bio diskretan, nišanska tačka je iskakala i praćenje ne bi uspelo. Da bi postigao tačno zadržavanje krsta na meti, pilot je morao da prilagodi upravljanje što je poništavalo celu ideju.

"Вместо режима ПКС прибегли к автоматически корректируемому слежению (АКС), суть которого заключалась в "запоминании" зафиксированного при слежении телевизионного кадра с определенным положением цели на нем. При смещении объекта каждый последующий кадр сравнивался с сохранившимся предыдущим, и система возвращала перекрестье на цель, удерживая его "под точкой". Режим АКС с перезаписью кадра давал намного более точное сопровождение цели. В резервном режиме АК при отказе ЦВМ использовалось ручное наведение лазерного целеуказателя с визированием цели самим летчиком. Существенным недостатком этого режима было ограничение по маневрам самолета: АК допускал угловую скорость разворота машины не более 2°/сек, в то время как АКС удерживал цель и при 40°/сек)."

Umesto režima PKS pribegli smo "Automatski korigovanom praćenju" (AKS), čija je suština bila u "pamćenju" televizijskog kadra snimljenog tokom praćenja sa određenim položajem mete na njemu. Kad je objekat pomeren svaki sledeći kadar je upoređivan sa prethodnim a sistem bi vraćao nišan na metu, držeći ga "pod tačkom". AKS režim sa upoređivanjem okvira je davao mnogo preciznije praćenje cilja. U slučaju kvara računara korišćeno je ručno postavljanje laserskog obeleživača pri čemu je pilot sam nišanio cilj. Značajan nedostatak ovog režima bilo je ograničenje aviona u manevru. Ručni režim je dozvoljavao da ugaona brzina bude ne veća od dva stepena po sekundi, dok je "Automatski korigovano praćenje" držalo cilj obeležen i pri manevrima od 40 stepeni po sekundi.

Nevolja kod ovakvog konačnog načina rada je da su na kraju Kajra i KH-29T imale različiti princip "kačenja" i održavanja na nekom detalju pozadine, što je kod već postojećeg preduslova da postoji određeni svetlosni kontrast između cilja i pozadine dovodilo do urnebesnih rezultata:

"Особенности ракеты проявили себя и при показе системы Главкому ВВС П.С.Кутахову в мае 1980 года. На полигоне предстояло поразить цель -самолет внутри бетонного капонира. Закамуфлированное укрытие с трудом обнаруживалось на фоне весенней зелени, а ГСН Х-29Т вообще не захватывала его. По распоряжению заместителя Главкома генерал-лейтенант Л. Супрана ворота укрытия покрасили яркой краской и насыпали дорожку из желтого песка, которая вела прямо внутрь сооружения. Ракета захватила цель с первого захода, однако навелась и "поразила" яркое песчаное пятно перед выходом, оставив укрытие нетронутым."

Osobine rakete su se takođe pokazale kada je sistem u maju 1980. prikazan glavnokomandujućem vazduhoplovstva P. S. Kutahovu. Na poligonu cilj je bio pogoditi avion unutar betonskog kaponira. Kamuflirano sklonište je bilo teško otkriti na pozadini prolećnog zelenila, a glava Kh-29T ga uopšte nije zahvatila. Po naređenju zamenika glavnokomandujućeg general potpukovnika L. Suprana vrata kaponira su ofarbana jarkom bojom i nasuta je staza od žutog peska koja je vodila direktno u objekat. Projektil se "zakačio" na metu pri prvom prilazu ali je u stvari naciljao i pogodio svetlu peščanu površinu pre nego što je krenuo - ostavivši ulaz u kaponir netaknutim.

Kolebljive performanse sa TV vođenim sredstvima i visoka cena Kajre, dovela je do toga da se kod 214. primerka obustavi proizvodnja i nastavi sa proizvodnjom uprošćenog MiG-27M na kojem je odbačena upotreba vođenih bombi.offline
 • Pridružio: 02 Jun 2021
 • Poruke: 536

Сирија.

https://twitter.com/SAMSyria0/status/1554077484173369345/photo/4

offline
 • djox  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 23 Nov 2010
 • Poruke: 82574

^^^
Citat:By Syrian MoD, 1 Aug 2022
To record: the first appearance of SyAAF MiG-23MLD serialed 2788
https://twitter.com/LuftwaffeAS/status/1554155510127120384/photo/2


offline
 • Apok  Male
 • Elitni građanin
 • Izrada proPotipova
 • Pridružio: 27 Apr 2013
 • Poruke: 1519
 • Gde živiš: Beograd

МЛД без засецања у корену крила? Да није ово МЛ/МЛА?

offline
 • Pridružio: 30 Apr 2010
 • Poruke: 198
 • Gde živiš: Beograd,Srbija

^
0390324526 МЛА/МЛАЭ-2 №30 170 21 1982 Сирия 2788? 275-й АРЗ tj. "izvozna verzija MLD"
23-22B

offline
 • Pridružio: 06 Jul 2011
 • Poruke: 884
 • Gde živiš: Niš

Совјети на авганистанском небу:

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 685 korisnika na forumu :: 27 registrovanih, 4 sakrivenih i 654 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: bojank, Buda Baba, cavatina, Dannyboy, ddjxxi, djordje92sm, DonRumataEstorski, draganca, Ehinacea, ILGromovnik, Iwo Jima, JOntra, kybonacci, m0nstrum_, mikki jons, Mixelotti, Planinar, purke62, Van, vaso1, Vl veliki, vukovi, wizzardone, wolfman80, Yonesky, zixmix, šumar bk2