Singapurćani

1

Singapurćani

offline
 • kljift 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Okt 2009
 • Poruke: 6688

Singapurske oružane snage ogranak su Totalne Odbrane Republike Singapur kao što su i vojna komponenta Ministarstva odbrane.


https://en.wikipedia.org/wiki/File:Singapore_Armed_Forces_flag.svg
Author
Original uploader was Limkopi. A later version was uploaded by Zscout370.

SAF ima tri vida, Singapurska armija, Ratno Vazduhoplovstvo Republike Singapur i Mornarica Republike Singapur. SAF štiti interese, suverenitet i teritorijalni integritet od spoljnih prijetnji.

SAF se uglavnom oslanja na „more“ regruta za potrebe aktivnih i rezervnih snaga. U aktivnim jedinicama nalazi se personal od oko 71.600 ljudi sa mogućnošću mobilizacije preko 900.000 rezervista. National Servicemen (NSmen) čine preko 80% vojnog odbrambenog sistema i čine kičmu oružanih snaga Singapura.

SAF su zvanično formirane 1966. Kada je Singapur dobio nezavisnost 1965, njenu vojsku činile su dvije pešadijske regimente pod komandom britanskih oficira i popunjena uglavnom rezidentima ali ne i Singapurćanima. Britanci su se povukli iz Singapura 1971 ostavljajući iza sebe simbolično prisustvo australijskih, britanskih i novozelandskih trupa. Poslednji britanski vojnik otišao je 1976, poslednji novozelandski 1989.

Singapur vjeruje da su mu potrebne velike, sposobne, ekonomski efikasne odbrambene snage za sopstvenu zaštitu i odbranu u regionu Jugoistočne Azije i okruženju većih susjednih država. Tokom tih godina, Singapur je dobijao tajnu asistenciju od Izraela koji je slao svoje vojne savjetnike koji su pomagali Singapuru u uspostavljanju svojih odbrambenih snaga dijelom modeliranih poput izraelskog IDF. Obuka za borbu u džungli zajednički je proučavana u slučaju potrebe za dejstvima Singapurske armije na teritoriji susjednih država. SAF je naručio tenkove iz Izraela, ranije nego što je to uradila susjedna Malezija, stvarajući oštricu visokoefikasnih oružanih snaga.

Doktrinarno, SAF odbranu Singapura bazira na jakoj diplomatiji, odvraćanju i na kraju, brzoj i odlučujućoj pobjedi nad agresorom (na njegovoj teritoriji) jer bi vođenje borbe na teritoriji Singapura (693km2) za isti bilo pogubno.

Danas, kadrovske snage broje 38.700 ljudi dopunjenih sa 42.800 ljudi aktivnih po National Service dužnosti koji popunjavaju uglavnom niže činove. Ova grupa od oko 80.000 oficira, podoficira i vojnika čini stalnu “posadu” komandnih struktura, struktura pri Vladi, struktura u bazama, struktura u opštevidovskoj SAFTI Military Institute, struktura u RV, Mornarici, stražarskim i patrolnim dužnostima. Smatraju se Stajaćom vojskom koja može biti angažovana na humanitarnim osnovama ili momentalno u slučaju borbenih situacija. Glavne snage zapravo se sastoje od 400.000 Operationally-Ready National Servicemen (ORNSmen). Ovo je puna mobilizaciona snaga koja može biti pozvana za nekoliko dana. Radi se o ljudima sa redovnom obukom na rok od 10 godina i cikličnim pozivanjima. Kompletni setovi lake opreme stoje spremni za njih u oružnim sobama, a teška oprema za rezerviste održava se i čuva u namjenskim bunkerima. Singapur je veoma high – tech i do rezervista se može doći momentalno pri čemu je sistem veoma fleksibilan tako da se za pojedine zadatke angažuje tačan broj ljudi i jedinica.Rezervisti se integrišu u “Stajaću vojsku” koja ima mogućnost dramatičnog proširenja, nekih 5 puta u odnosu na mirnodopski nivo, popunjena ljudstvom i opremom održavajući zajedničku strukturu.

U period od 1967 do 1977, Malajci su kao etnička grupa bliska Maleziji bili virtuelno isključeni od regrutovanja. Kasnije su dodijeljivani na službu u policiji i ciivilnoj zaštiti, ne i na borbenim dužnostima.

2014, vladin Committee to Strengthening NS (CSNS) odlučio je da uspostavi SAF Volunteer Corps (SAFVC). Ovo je omogućilo ženama, prvoj generaciji Stalnih Rezidenata i novim građanima da daju doprinos nacionalnoj odbrani i jačanju podrške Nacionalnoj Službi. Dobrovoljci prolaze kroz četvoronedjeljni kurs za dobijanje osnovnih vojnih vještina.

Regruti/vojnici prolaze kroz vojne ljekarske komisije gdje im se izdaje Physical Employment Status" (PES) koji se koristi kao smjernica za određivanje zanimanja za koje je regrut/vojnik pogodan.
PES A i PES B1 (combat-fit) prolaze kroz devetonedjeljni Basic Military Training (BMT) program, u Basic Military Training Centre (BMTC) i ostrvu Pulau Tekong ili u različitim bataljonskim jedinicama koji direktno uzimaju vojnike jedinstvenom rutom.

Regruti koji se smatraju opterećenim viškom tjelesnih masti obavezni su pohađanju 19 – nedeljnog PES Bp BMT programa za mršavljenje.

PES B2 formalno PES C1 (spreman za pojedine borbene dužnosti) prolaze kroz devetonedjeljni modifikovani BMT program u centru za obuku/BMTC. PES C (non-combat-fit) regruti prolaze kroz modifikovani BMT program i PES E regruti prolaze kroz četvoronedjeljni BMT program u Kranji Camp 3 za obuku na mjestima podrške borbenoj službi.

U standardnom BMT programu svi vojnici prisustvuju dijelovima obuke na terenu (fieldcraft), osnovnim vještinama preživljavanja, održavanju oružja i terenskog kampa, učestvovanju u vježbama bojevog gađanja i bacanja ručne bombe, prolazak kroz Standard Obstacle Course (SOC) i obavljanju fizičkih treninga kao pripreme za Individual Physical Proficiency Test (IPPT). Izabrani među regrutima tokom BMT programa procjenjuju se preko SITEST za potrebe obuke komandira odnosno oficira i specijalista.

Oni se prosleđuju Officer Cadet School (OCS) ili the Specialist Cadet School (SCS) za obuku komandira. Ostali, posle završetka BMT programa prosleđuju se dalje jedinicama i institutima gdje nastavljaju dalju obuku.

Zbog prostornih limitacija, neki programi obuke obavljaju se u inostranstvu.

Vojni rok služe svi građani muškog pola te druga generacija stalnih rezidenata sa navršenih 18 godina života. U zavisnosti od fizičkog i medicinskog stanja, služe ili dvije godine ili jednu godinu/deset mjeseci kao Full Time National Servicemen (NSF) u sastavu Armije, Policije ili Civilne odbrane. Vojnici se ohrabruju da žive zdravim životom za šta se nagrađuju sa 2 meseca skraćenja.

Kada regrut kompletira vojni rok smatra se Operationally-Ready National Serviceman (NSman). NSman čine 80% singapurske nacionalne odbrane. Čine kičmu Armije i predstavljaju kolektivnu volju nacije za osiguravanje sopstvene odbrane.Većina regruta služi u Armiji jer ostali vidovi zahtijevaju specijalizovano ljudstvo.Regrutni model vuče elemente od izraelskog nacionalnog regrutnog sistema. Singapurćani smatraju da vojska sačinjena isključivo od regulaša ne bi bila praktična za odbranu zemlje.Zatim, vojni rok “podržava” rasnu harmoniju između pripadnika kineske, malajske i indijske nacionalne zajednice.

Vojni rok se služu u periodu izemđu 16,5 i 40 godine. Izbjegavanja služenja vojnog roka veoma su rijetka i tiču se gotovo isključivo medicinskih razloga. Rupa u zakonu prilikom regrutacije/mobilizacije gotovo da nema.

Izbjegavanje upisa u vojnu evidenciju i služenja vojnog roka kažnjava se sa 3 godine zatvora i 10.000 dolara kazne. Najčešće žrtve ovog zakona su Jehovini Svjedoci koji se obično osuđuju na tri godine zatvora. Singapurska Vlada ne uzima u obzir ni “prigovor savjesti” kao legalni razlog odbijanja služenja vojnog roka.

Kako u civilstvu tako i u vojsci zakonski je dozvoljeno fizičko kažnjavanje – bičevanje.

Čkolovanje oficira vrši se na intervidovskom SAFTI Military Institute (SAFTI MI). Kroz karijeru prolaze kroz dalju edukaciju u SAF Naprednim Školama i Singapore Command and Staff College. Sa druge strane, specijalisti se obučavaju u SCS. Budući narednici vodova i četa prolaze kroz Advanced Specialist Training Wing (ASTW) u SCS. Tu je i dalji edukacioni program u SAF Warrant Officer School prije proglašavanja u Warrant Officers.

OCS i SCS oboje imaju pešadijski baziran kurikulum. Osim njih postoje različiti obučni instituti i centri poput SAF Medical Training Institute (SMTI), Artillery Institute (AI), Signals Institute (SI), Engineer Training Institute (ETI), Armour Training Institute (ATI), Motorised Infantry Training Institute (MITI), Supply & Transport Centre (STC) and Ordnance Engineering Training Institute (OETI).

Pointer je zvanični žurnal SAF. Kvartalna izdanja dijele se oficirima i podoficirima radi potpomaganja njihove profesionalne edukacije.

Singapur je potpisnik nekoliko međunarodnih ugovora o odbrambenoj i vojno – tehničkoj saradnji sa Velikom Britanijom i SAD te njihovima azijsko – pacifičkim saveznicima.

Organizaciono, oružane snage su podijeljene u Armiju sa tri kombinovane armijske divizije, dvije armijske operativne rezervne divizije te veći broj drugih jedinica i komandi.

RV – sedamnaest skvadrona i četiri avio baze.

Mornarica – osam skvadrona i dvije mornaričke baze.

Ministarstvo Odbrane sa Defence Policy Group, the Defence Management Group, the Defence Industry and System Office and the Defence Research and Technology Office podržava rad SAFa. Tu su i Defence Science and Technology Agency (DSTA), the Central Manpower Base (CMPB), and the Military Security Department (MSD).

Domaće tehnološke kompanije povezane sa Vladom, naročito ST Engineering, dizajniraju i proizvode napredno naoružanje i vojnu opremu baziranu na specifičnim lokalnim zahtjevima koji bi se pokazali skupim za razvoj i adaptaciju kod inostranih kompanija.

Specijalci - Special Operations Task Force sačinjene su od probranih pripadnika Special Operations Force, SAF Commando Formation, Naval Diving Unit i drugih snaga integrisanih pod jednu komandu, namijenjene su za borbu sa uobičajenim terorističkim prijetnjama.

SAF koristi tehnologije kao multiplikator snaga, posebno u oblasti C 4I integracija koje omogućavaju različitim jedinicama dejstvo u integrisanom kolu. Armija, RV i Mornarica povezana su naprednim data linkovima i mrežama radi omogućavanja koordinisanih napada i podrške za različite jedinice i snage. Tehnologija je važan elemenat u transfomaciji vojske u borbenu silu treće generacije.

Sa jednim od konstantno najvećih odbrambenih budžeta u azijsko – pacifičkom regionu, Singapur je fokusiran na održavanju potrošnje na sofisticirano i superiorno naoružanje. Sa istraživanjem i eksperimentima počelo se još 1971 iako je tada SAF raspolagao samo sa rudimentarnim sposobnostima. Danas, Ministarstvo Odbrane kao jedan od najvećih poslodavaca inžinjerima i naučnicima u Singapuru nastavlja da ulaže značajna sredstva u istraživanje, razvoj i eksperimentisanje uz singapurski obrazovni sistem koji takođe proizvodi national servicemen – e koji mogu biti obučavani na armijskim sofisticiranim platformama i sistemima.

2008. SAF je zvanično otvorio Murai Urban Training Facility (MUTF) za brušenje jedinica SAFa za izvođenje umreženih operacija u urbanom okruženju. Centar čini tipičan gradić koji omogućava vojnicima realističnu obuku u urbanim uslovima.

2008. SAF je predstavio i novu borbenu uniformu kao i Advanced Combat Man System.

Vojna industrija Singapura odgovorna je za dizajn i razvoja Primus samohodne haubice, Bionix 2 BVP, MATADOR RBR, Pegasus haubice od lakih materijala, SAR 21 bull – pup automatske puške, Formidable-Class stelt fregate.

Budžet singapurskih oružanih snaga iznosi 12,34 milijarde SGD dolara + 1 na svaka 4 dolara potrošena od strane Vlade u fiskalnoj 2013.

U svom asortimanu Singapurska vojska raspolaže sa :

196 tenkova Leopard 2SB (uključujući 30 rezervnih),
10 Bergepanzer-3 Büffel ARV
200 BVP Bionix 2 (30mm top + novi oklop)
200 BVP Bionix (25mm top)
300 BVP Bionix (PAM 12,7mm + BGA 40mm)
135 oklopnih točkaša Terrex AV-81
1.000 oklopnih transportera M 113A2 Ultra (većinom sa PAMovima 12,7mm i BGA 40mm, 50 komada sa topovima 25mm)
400 sve – terenskih gusjeničnih vozila Bronco ATTC sa mitraljezima 7,62mm i brzometnim minobacačima 120mm
200 Bandvagena 206 sa mitraljezima 7,62mm
270 oklopnih točkaša Kadilak Kejdž u varijantama V 100/150/200
15 MaxxPro Dash MRAP za potrebe misije u Avganistanu
borbeni bagiji Spajder + Mk II

18 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) sa 41 GMLRS Pod (246 rakete)
minobacači 81 i 120mm/Soltam M 65
12 minobacača 160mm/Soltam M 66
stariji tipovi artiljerijskih oruđa 155mm Soltam M68, M 71 te M 114 nalaze se u rezervi
vučene haubice GIAT LG 1 105mm u rezervi
72 vučene haubice FH 2000 155mm/L52
48 samohodnih haubica Primus 155mm/L39 + komandna mjesta i vozila za izvlačenja
54 helikopterom prenosive SLWH Pegasus haubice kalibra 155mm/L39
artiljerijski radari AN/TPQ 36(4)/37(3)/Artur(3)

borbena inžinjerijska vozila
mosna i poljska inžinjerija
Skyblade Mini-UAVs
Karl Gustav BsT
Spike LR POLK
Matador RBR

Automatske puška SAR 21, licencirane M16S1, karabizirane CAR 15, puškomitraljezi Ultimaks 100, mitraljezi FN MAG 7,62mm, PAM CIS 12,7mm, snajperke gotovo svih poznatih tipova, pištolji gotovo svih poznatih tipova, M203 potcjevni lanseri granata.


RV i PVO
32 – 40 F 15SG
62 F 16C/D Block 52/52+
41 F 5 S i T
8 RF 5S
Transporteri KC 135, Airbus A330MRTT, KC 130B/H, C 130H, Foker 50UTL + mornaričko – patrolni Fokeri F50 ME2 i Gulfstream G550 Airborne Early Warning.


G550 Airborne Early Warning / 4 komada / cijena 375 miliona dolara svaki/ 1 milijarda za 4 komada


F 15 u australijskoj bazi u Darvinu
https://www.google.me/search?q=f15+singapore+air+f.....VIONY_M%3A


Republic of Singapore Air Force (RSAF) F15-SG and F16D+ aircraft displayed during the Singapore Air Show in February 2014. TODAY file photo
Singapore Airshow generates S$319 million for economy: Study
http://www.todayonline.com/business/singapore-airs.....nomy-study

Helikopteri Činuci, Super Pume, Kuguari, Si houci, Apači.

MiM 23 I – Hawk, Rapier Mk 2, Mistral, Igla, mehanizovana Igla, RBS 70, mehanizovana RBS na Kadilak Kejdžu V 200, Rafael Spajder, PAT Erlikom 35mm/2.


Leopard 2SG poboljšan sa AMAP Composite Armour by IBD & ST Kinetics


Bionix


Spider


SSPH1 Primus


SLWH Pegasus
FH-2000 155mm/52


Matador RBR


CIS-50 12.7mm


AMX-10PAC 90


M728 Combat Engineer Vehicle (CEV)


FV180 Combat Engineer Tractor (CET)
Terrex Infantry Carrier Vehicle
SAF Goretex Boots 2.0


M 113 + Igla


Murai Urban Training Facility - urbano, urbano

Totalna Odbrana


https://en.wikipedia.org/wiki/File:Total_Defence_logo.png

Totalna Odbrana je ime singapurske sveoubuhvatne strategije odbrane adaptirane iz zemalja poput Danske, Finske, Švedske, Švajcarske, Austrije, Rusije. Bazirana na shvatanju da iza svake vojne akcije, agresor može napasti zemlju slamanjem ekonomskog sistema, socijalnim tenzijama, targetiranjem singapurskih uvjerenja i posvećenosti odbrani i njihovoj sposobnosti da se oporave od prirodnih i katastrofa izazvanih ljudskom rukom.

Koncept Totalne Odbrane obuhvata pet ključnih aspekata – vojni, civilni, ekonomski, socijalni i psihološki i fokusiran je na potrebi svakog Singapurćanina da odigra svoju rolu u odbrani nacije. Ovih pet aspekata veoma su bliski austrijskoj “sveobuhvatnoj nacionalnoj odbrani”.

Pet Aspekata

"Military Defence" consists of the Singapore Armed Forces (SAF), including its citizen soldiers. Their mission is to "enhance Singapore's peace and security through deterrence and diplomacy, and should these fail, to secure a swift and decisive victory over the aggressor". As part of the mission, the SAF strives to maintain a high state of operational readiness 24/7.

"Civil Defence" is about ensuring Singaporeans know what to do in times of an emergency. The Singapore Civil Defence Force (SCDF) supports this aspect of Total Defence. However, if Singapore encounters a nationwide emergency (e.g.: terrorism act or war), the SCDF will not be able to cope with the demands of the situation. Hence, it is crucial to rope in Singaporeans to help their fellow Singaporeans. To facilitate this, the SCDF recruits and trains civil defence volunteers in first aid, rescue and evacuation procedures, and shelter management.

"Economic Defence" is defined as maintaining the economy of the country and its ability to compete in the world, as well as environmental protection. It also involves helping Singapore (and Singaporeans) stay relevant in the global economy and putting in place economic systems to ensure that the Singapore economy does not collapse in times of crisis.

"Social Defence" is about keeping the social fabric strong and ensuring that Singaporeans live in harmony regardless of race or religion. This is especially important because Singapore is a multi-racial and multi-religious society.

"Psychological Defence" is about loyalty, commitment to Singapore, and having the will power and resilience to overcome challenges.[1] This is the component that would determine if Singaporeans will stay to fight or abandon the country when it is in trouble.

Svake godine, Nexus (Central National Education Office), kao dio Ministarstva Odbrane lansira kampanje Totalne Odbrane radi promocije javne svijesti i inicijativa za Totalnu Odbranu. Sve se to dešava oko 15. februara kao podsjećanje na 15. februar 1942 kada je grad pao u ruke Japanaca. Ovaj datum podsjeća Singapurćane šta su u prilici da izgube ako budu nesposobni da odbrane sebe, kao i da svako ima svoj dio u odbrani zemlje.

Svake godine, 15. Februara u 6;20 jedinice singapurske Civilne zaštite šalju Important Message Signal preko ostrvskih Public Warning System (PWS) sirena. U isto vrijeme sve lokalne radio stanice takođe oglašavaju important message signal i objašnjavaju svojim slušaocima odgovarajuće mjere koje treba preduzeti za tri različite vrste PWS signala.

Teme tokom Kampanja:
The theme for the 2006 campaign was "Stay Vigilant, Be Resilient".
The theme for the 2008 campaign was "Total Defence. It's Personal. Play Your Part."
The theme for the 2009 campaign was "What Will You Defend?".
The theme for the 2010 campaign was "I Will".
The theme for the 2011 campaign was "Home - Keeping It Together".
The theme for the 2012 campaign was "Total Defence - It's My Turn".
The theme for the 2013 campaign was "Will You Stand With Me?".
The theme for the 2014 campaign was "Because You Played A Part".

Osim toga, redovne aktivnosti obavljaju se i u osnovnim školama poput kvizova i protivpožarnih vježbi. Studenti se podsjećaju na važnost Totalne Odbrane, na činjenicu da je moguće odbraniti Singapur i da je Singapur vrijedan za odbranu te da će jedino Singapurćani imati volje da ga brane.
www.mindef.gov.sg

Total Defence against threat of hybrid warfare
http://www.straitstimes.com/opinion/total-defence-.....id-warfare

Zanimljiv tekstić o totalnoj odbrani protiv hibridnog rata uz citiranje Gerasimova.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • RJ 
 • SuperModerator
 • Gavrilo Milentijević
 • Komandir stanice milicije Gornje Polje
 • Pridružio: 12 Feb 2005
 • Poruke: 33017
 • Gde živiš: ovalni kabinetoffline
 • jazbar 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 28 Dec 2009
 • Poruke: 15844
 • Gde živiš: Lublana

Ozbiljne države i vojske za čas pretvore deo autoputa u aerodromsku pistu.offline
 • djox  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 23 Nov 2010
 • Poruke: 76732

Служба и быт военнослужащих 3 пехотной дивизии армии Сингапура
Arrow https://dambiev.livejournal.com/971649.htmloffline
 • djox  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 23 Nov 2010
 • Poruke: 76732

First Airbus A330 MRTT for Republic of Singapore Air Force rolls out of paintshop
Arrow http://defence-blog.com/aviation/first-airbus-a330.....tshop.html

offline
 • djox  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 23 Nov 2010
 • Poruke: 76732

Singapore Announces 4% Increase in Defence Spending
Arrow http://defense-studies.blogspot.rs/2018/02/singapo.....se-in.html

Citat:Singapore’s defence budget in 2018 will be SGD14.76 billion (USD11.2 billion), the government announced on 19 February.

The expenditure represents a 3.9% increase against the SGD14.20 billion defence allocation in 2017, budgetary figures show. “Defence expenditure is expected to increase by SGD0.6 billion due to higher military expenditure,” said the government.

The new defence budget also amounts to 18.5% of total Singapore government expenditure during 2018, which is set at approximately SGD80 billion.

offline
 • djox  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 23 Nov 2010
 • Poruke: 76732Citat:Singapore displays first images of their Aster-30/SAMP-T GBAD system
https://twitter.com/TheBaseLeg/status/978969386563256321

offline
 • član biblioteke
 • Pridružio: 18 Jul 2007
 • Poruke: 26431
 • Gde živiš: iznad smoga Beograda

offline
 • djox  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 23 Nov 2010
 • Poruke: 76732

Citat:Singapore Next Generation BR18 Assault Rifles & Ariele Smart Soldier System
https://www.youtube.com/watch?v=0zmigT_nhIU

offline
 • djox  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 23 Nov 2010
 • Poruke: 76732


Arrow http://defense-studies.blogspot.com/2018/07/saf-ac.....es-to.html

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 443 korisnika na forumu :: 5 registrovanih, 0 sakrivenih i 438 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 4channer, cikadeda, Konda, Oluj2.1, Tas011