PP i PT mine domaće proizvodnje

1

PP i PT mine domaće proizvodnje

offline
 • RJ 
 • SuperModerator
 • Gavrilo Milentijević
 • Komandir stanice milicije Gornje Polje
 • Pridružio: 12 Feb 2005
 • Poruke: 35800
 • Gde živiš: ovalni kabinet

Ovaj topic je namenjen predstavljanju Protivpešadijskih i Protivtenkovskih mina domaće proizvodnje u naoružanju ex-JNA kao i svih novonastalih vojski na tlu SFRJ.
Tekst i fotografije prezentovane ovde su prenešene iz skripte namenjene pripadnicima VJ te je zbog toga pisan ćirilično.

Topic će se serijski dopunjavati !!!
ПРОТИВПЕШАДИСКЕ МИНЕ

-Противпешадиске мине намењене су за уништавање и онеспособљавање непријатељеве живе силе.
Деле се на :
1.противпешадиске нагазне мине
2.противпешадиске потезне мине
-Противпешадиске нагазне мине се активирају нагазом на упаљач мине или поклопац
-противпешадиске мине се активирају на потез,извлачењем осигурача из упаљача мине.Оне су распрскавајуће и могу бити и одскочно распрскавајуће.

ПРОТИВПЕШАДИСКЕ НАГАЗНЕ МИНЕ

Активирају се нагазом на тело упаача или мине силом од 3-18 кг.Дејствоју на живу силу експлозивом

ПМА-1
Противпешадиска антимагнетна мина ПМА-1 намењене су за уништавање и онеспособљавање непријатељеве живе силе .Мина се активира нагазом на поклопац тежином од 3-18 кг.Сви делови каписле израђени су од антимагнетног матријала,па се неможе открити миноистраживачем.

ПМА-1 се састоји од
-тело мине са поклопцем (1)
-експлозивно пуњење (2)
-упањач (3)
-детонаторска каписла (4)
-осигурач с канапом (5)
Тело мине са поклопцем је призматичног облика израђено од јувидура у облику кутије обојене СМБ бојом.
Поклопац мине је шарнирно везан за тело на задњој страни кутије.на предњем дели поклопца са унутрашње стране,налепњен је испуст(притискач)који належе на нагзни део упаљача и активира га при нагазу на мину.
Експлозивно пуњење је тротилски метак призматичног облика,тежине 200 г .
Упаљач за ову мину је хемиски упаљач противпешадиске антимагнетне мине (УПМАХ-1)

Делови упаљача УОМАХ-1:
1.Тело (1)
2.Заштитна капа (2)
3.Заптивач (3)
4.Граничник (4)
5.Иницијална смеша(5)
Постављање антимагнетне мине -1 поставља се на следећи начин:
-ископа се у земљи лежиште за мину
-постави се тело мине са ЕП у ископано лежиште.Подигне поклопац,тако да лежиште у ЕП и отвор на мини буде према нама.Узме се ЕП у руку и у њега постави ДК бр.8 са отвором окренутим напоље.Са упаљача се одвије заштитна капа и одстрани гумени амортизер.Упаљач се навије на ЕП.Овако комплетиран подсклоп се постави у тело мине,тако да кошуљица упаљач налегне у овално удубљење тела мине.
Кроз отвор тела мине се провлачи осигурач са размотаним кнапом,и спусти поклопац.Мина се маскира,а по маскирању извући осигурач.

При нагазу на поклопац мине силом 3-18 кг долази до ломљењакошуљице упаљача,а тиме
до трења у иницијалној смеши,она се пали и активира ДКбр.8,а ова ЕП.

Уклањање антимагнетне мине -1 изводи се на следећи начин:
-пажљиво се скине маскирни слој са мине
-подигне се поклопац и пажљиво извади експлозивно пуњење са упаљачем
-одвије се упаљач из ЕП и извади детонаторска капсла
-на упаљач се постави заштитна капа и гумени амортизер
-извади се мина из лежишта


******************************************************************

Противпешадиска антимагнетна мина-2

ПМА-2 је намењена за уништавање и онеспособљавање непријатељеве живе силе.Мина је херметична ,па се може поставитиу подводном земљишту и у води.Мина се активира нагазом на звездицу упаљача силом од 5 и више кг.
Основни недостатак мине је мала нагазна површина звездице,па је потребно више мина тј,повећати густину минских поља


ПМА-2 састоји се од :
-тело мине (3)
-заптивач(2)
-упаљач(1)Тело мине има намену да сједини све елементе мине у једну целину,да држи укомпактном стању и да их заштити од влаге.
Тело противпешадиске антимагнетне мине се састоји од:
1.кошуљица(1и2)
2.ЕП (3и6)
3.транспортни чеп(4и5)Кошуљица (1)је израђена од пластичне масе СМБ боје,у виду цилиндричне кутије са поклопцем (2),која служи за смештај експлозивног пуњења.На поклопцу кошуљице је отвор,са навојем М120х2 за навијање упаљача или транспортног чепа(4)
Експлозивно пуњење (3)је пресовани тротил,густине од 140 до 148 г/цм3,заштићено парафином.Тежина пуњења је 70 г.У средини пуњења налази се тетрилски појачивач(6) тежине око 2 г,који обезбеђује сигурно активирање мине.На тело мине(кошуљицу),у лежишту упаљача ,навијен је транспортни чеп (4).Укупна тежина мине са упаљачем је 100г.
Заптивач (5) је израђен од неопренске гуме прстенастог облика,постављен је улежиште упаљача и штити мину од влаге на споју са упаљачем.
Упаљач противпешадиjскe антимагнетнe минe-2 (УПМАХ-2)
Упаљач ПМА-2 (УПМАХ-2)намењен је за наоружавање мине и њено активирање.

Делови упаљача су:
1.нагазна звезда
2.ударна игла
3.осигурач
4.гумени заптивач
5.тело упаљача
6.мембрана
7.гумени заптивач
8.иницијална смеша
9.носач иницијалне смеше
10.данце носача
11.отвор носача иницијалне смеше
12.носач детонаторске капсле
13.детонаторска апсла
14.канап осигурачаПостављање противпeшадиске антимагнетне мине-2 се изводи на следећи начин:
-скида се пажљиво маскирни слој у земљи за постављање мине
-узима се тело мине,са њега се одвије транспортни чеп.Тад се узима упаљач са заптивачем и навије на тело мине у лежиште упаљача.Овако припремљена мина се ставља у ископано лежиште и маскира.Приликом маскирања,нагазна звезда мора да буде изнад површине маскирног слоја.По извршеном маскирању пажљиво се вади осигурач.Нагазом-притиском на нагазну звездицу силом 5 и више кг,она потискује ударну иглу на доле,ова ломи мембрану и иницира запаљиву смешу.Иницијална смеша активира ДК а ова мину.
Уклањање противпршадиске антимагнетне мине-2 се изводи на следећи начин:
-скида се пажљиво маскирни слој и ослободи место ра постављање осигурача,пазећи при том да се не притисне нагазна звезда
-увуче се осигурач или парче жице у лежиште на телу упаљача,и омота канап око упаљача
-вади се мина из земље и одвијаа упаљач
-на место упаљача,на тело мине се постави транспортни чеп.


***********************************************************************
Противпeшадискa антимагнетнa минa-3

намењена je за уништавање и онеспособљавање непријатељеве живе силе,непосредним дејством експлозије.Може се поставити на сваком земљишту,води и снегу дубине до 20цм.Дејствује под притиском силе 8 кг и веће на било који део нагазне површине.Када је правилно постављена,мина је отпорна на високи ваздошни притисак(који ствара експлозија пројектила јачине 20КТ на висини од 600м и удаљености500м од 0 течке.Мина је сигурна и на температурама 50 до -20*Ц.


ПМА-3 састоји се од:
1.тела мине
2.упаљача
3.транспортног чепа
Тело мине:је израђено од полистирола у виду цилиндричне кутије пречника 103 и висине 36 мм.


Састоји се од следећих делова:
Пресек противпешадиске антимагнетне мине -3
1.доње полутке
2.горње полутке
3.ЕП
4.поклопца
5.еластичне облоге
6.заштитног чепа
7.осигурача
8.спојнице
9.канапа за осигурање
10.лепљиве траке
11.заптивача
12. опруге
Доња полутка(1) је тањирастог облика и израђена од полистирола у виду поклопца кутије. На средини има отвор са навојима за постављање упаљача и заштитног чепа(6) са заптивачем(11)
Горња полутка(2) је израђена од полистирола у виду поклопца од кутије.У централном делу полутке је смештено експлозивно пуњење(3),које је затворено поклопцем(4).У доњем централном делу полутке је лежиште упаљача са конусном ослонцем,који се ослања на сферични жлеб доње полутке.С вањске стране горња полутка има удубљење за смештај осигурача(7).Полутке(горња и доња)се међусобно спајају на принципу затварања кутије(горња улази у доњу),с том разликом,што су спојеви конусни.Овако конструисан спој омогућава функцију активирања мине.Притиском на било који део површине горње полутке,нагажена страна се по конусном жлебу креће на доле,помера се из осе и на тај начин ломи врх упаљача и активира мину.
ЕП(3) је пресовани тетрил тежине 35 г.Смештен је у горњој полутки.
Поклопац (4)је израђен од полистирола,а постављен је на лежиште ЕП и залепљен за горњу полутку..
Еластична облога (5)израђена је од неопрена у облику поклопца од цилиндричне кутије.Облога се навлачи на сједињене,горњу и доњу полутку,и помоћу осигурача држи их у компактном стању.Намена јој је да споји све делове мине у једну целину и да јој обезбеди херметичност.
Заптивни чеп(6)има намену да са гуменим заптивачем(11) обезбеди лежиште упаљача од утицаја влаге или прљавштине.
Осигурач(7) је прстенастог облика израђен од неопренске гуме.
Спојница (Cool је намењена да помоћу канапа(9)учврсти осигурач мине до њеног постављања.
Лепљива трака(10)је намењена за учвршћивање канапа за осигурање.


Упаљач противпешадиске антимагнетне мине-3 (УМПАХ-3) је хемиски.Дејствује на трење,цилиндричног је облика пречника 10,а висине 25мм.У мину се поставља кроз доњу полутку.

Пресек упаљача УПМАХ-3
Упаљач се састоји од:
1.тело упаљача
2.детонаторска капсла М-17П2
3.утврђивача
4.покривке
5.заптивача
6.иницијалне смеше
7.носача смеше
8.заштитне капе

Противпешадиске антимагнетне мине -3 Активирају се на нагаз. Притиском на било који део површине горње полутке,нагажена страна се по конусном жлебу креће на доле,помера се из осе и на тај начин ломи врх упаљача и активира мину.

Постављање противпешадиске антимагнетне мине -3 се врши на следећи начин:
-ископа се лежиште за постављање мине,узме се мина у руке,са окренутим лежиштем упаљача на горе
-из лежишта за упаљач се одвија заштитни чеп,па се постави упаљач са окренутом капслом напред,држећи упаљач за заштитну капу.При постављању упаљача водити рачуна да он правилно легне у своје лежиште.Када правилно легне у лежиште са упаљача се одвије заштитна капа,а затим на лежиште постави заштитни чеп.Овако наоружана се поставља у ископано лежиште,а затим се одмота канап осигурача
-пажљиво се покрије маскирним слојем,с тим да нагазни део мине буде изнад површине,с тим да је маскиранпо завршетну маскирања удаљити се од мине на дужину канапа и у лежећем положају помоћу канапаскинути и извући спојницу са осигурача и тиме ослободити осигурач.Након ове операције мина је спремна за дејство.Уклањање противпешадиске антимагнетне мине -3се изводи на следећи начин:
-са мине се пажљиво без икаквог померања или притискања ослободи маскирни слој
-уколико се осигурач мине задржао у свом лежишту, пажљиво се на њега постави спојница и учврсти канапом и лепљивом траком.Тада се вади мина из земље и са ње одвија заштитни чеп.по вађењу заштитног чепа узима се заштитна капа,навије на упаљач и са њоме извади упаљач.После вађења упаљача постави се заштитни чеп у лежиште мине
-уколико је осигурач испао из лежишта,мину једном руком ухватити одозго,држећи је чврсто прстима са стране,извадити је из лежишта,пажљиво скинути заштитни чеп,заштитну капу навити на упаљач и извадити га из мине,по вађењу улаљача затворити лежиште заштитним чепом.


***********************************************************************ПРОТИВПЕШАДИСКЕ ПОТЕЗНЕ МИНЕ


Противпешадиске распрскавајуће мине намењене су за уништавање и онеспособљавање непријатеља дејством парчади од распрснутог дела минеПротивпешадиска распрскавајућа мина-2А

намењена је за уништавање и онеспособљавање непријатељеве живе силесила потезања за активирање јој се креће од 3кг и више.убитачно дејство је у кругу пречника 25 метара,а опасно дејство парчади и до 100 метара.Тежина комплетне мине је 1,7кг ,а транспортна тежина 2кг

ПМР-2А се састоји из следећих делова:
1.тело мине са носачем упаљача
2.експлозивно пуњење
3.упаљачи УПМР-2А,УПМР-2АС
4.дрвени кочић
5.калем са потезном жицом

Тело мине (1) је цилиндричног облика,израђено од ливеног гвожђа.Са спољне стране је нарецкано, ради што бољег распрскавања.на горњој страни је лежиште за упаљач са навојем.
ЕксплоRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • RJ 
 • SuperModerator
 • Gavrilo Milentijević
 • Komandir stanice milicije Gornje Polje
 • Pridružio: 12 Feb 2005
 • Poruke: 35800
 • Gde živiš: ovalni kabinet

Тело мине (1) је цилиндричног облика,израђено од ливеног гвожђа.Са спољне стране је нарецкано, ради што бољег распрскавања.на горњој страни је лежиште за упаљач са навојем.
Експлозивно пуњење(2) је тротилски метак од 100 г за ПМР-2А.Метак је ваљчастог облика пречника 3,67,висине 9,40цм,без бакелитне гене у лежишту упаљача.израђен од пресованог тротила,густине 1,40 до 1,48г/цм3,а споља заштићен парафином.Метак има намену да приликом експлозије разбије тело мине у парчад ради што већег наношрња губитака непријатељу.

Упаљачи за ПМР-2А
Упаљач УПМР-2А се састоји од следећих делова:
1.тела упаљача
2.опруге
3.ударне игле
4.осигурача
5.заштитног чепа
6.заптивача
7.заптивача осигурача
8. утврђивача осигурачаУпаљач УПМР-2АС се састоји изследећих делова:
1.тело упаљача
2.носач сигналног метка
3.горња ударна игла
4.доња ударна игла
5.ударне опруге
6.осигурача
7.утврђивача сигналног метка
8.кружне плочице
9.заптивача
10.навоја за иницијални део
11.транспортног чепа са заптивачем
12.заптивача осигурача
13.утврђивача осигурача
14.навоја носачаПостављање ПМР-2А,када се наоружава са УПМР-2А,изводи се на следећи начин:
-побије се дрвени кочић у зенљу до одређене висине
-постави се тело мине са ЕП на кочић и учврсти комадом дрвета
-са иницијалног дела се скине заштитна капа и чеп,а са тела упаљача заштитни чеп
-споји се иницијални део са телом упаљача
-упаљач се навије на мину
-одмота се потезна жица с калема,једним крајем се веже за помоћни предмет,а другим крајем (гарабинером)за ушицу осигурача
Одвије се утврђивач осигурача и уклони са тела упаљача,при том обавезно придржавати осигурач и упаљач руком.
Постављање упаљача УПМР-2АС је исто као и УПМР-2А с тим што се уместо упаљача УПМР-2А поставља АС.

Упаљач УПМР-2АС се поставља на следећи начин:
-одвије се утврђивач сигналног метка
-скине се метална плочица
-постави се метак на носач
-утврђивач се натакне на сигнални метак и навије на утврђивач
-навије се на мину
-све остале радње су исте као код постављања УПМР-2А

Уклањање ппотивпешадиске распрскавајуће мине -2А изводи се на следећи начин:
-утврди се положај мине и правац протезања потезне жице
-пажљиво се приђе мини,прстима се обухвати упаљач са осигурачем,и откачи гарабинер потезне жице,од осигурача
-постави се упаљач од тела мине
-одвије се иницијални део
Уколико је на упаљач постављен сигнални метак,одвије се утврђивач,скине са сигналног метка,одвоји се сигнални метак од упаљача,на његово место се постави кружна плочица и учврсти утврђивачем.

************************************************************************

Противпешадиска распрскавајућа мина-3

намењена је за уништавање и онеспособљавање непријатељеве живе силе,дејством распрснуте парчади од тела(кошуљице)
Убитачно дејство мине је у кругупречника до 50м,а опасна парчад за рањавање у пречнику до 100метара.Мина се активира на потез повлачењем потезне жице силом 4 и више кг и на нагаз притиском на нагазну звезду силом од 12 и више кг.

ПМР-3 се састоји од следећух делова:
1.тело мине
2.упаљач
3.метални кочић
4.потезна жицаТело мине је цилиндричног облика,израђено од кованог гвожђа.Спољна страна је ижљебљена ради лакшег распрскавања.На доњи део је навијено данце(4),а између тела и данцета је оловни заптивач(Cool.На данцету је отвор са навојем за постављање носача упаљача(5)Када је у транспортном положају на носач упаљача се поставља транспортни чеп(10) са заптивачем(12).Са вањске стране на тело мине су уграђене две ушице(7) за постављање мине на кочић.
Основно пуњење(2) је тротил ливен непрсредно у кошуљицу.Густина му је око 1,5г/цм3,а тежина пуњења је око 410г.
Појачник(3) је ваљчастог облика од пресованог тетрила тежине 13г,постављен је у основно пуњење и служи за иницирање истог.

Делови ПМР-3:
1.тело мине
2.основно пуњење
3.тетрилски појачник
4.данце мине
5.носач упаљача
6.лежиште капсле
7.ушице за учвршћивање мине
8.оловни заптивач
9.лежиште упаљача
10.транспортни чеп
11.дно појачника
12.заптивачУпаљач за ПМР-3(УПМР-3) је потезно-нагазни ,намењен је за активирање мине и састоји се од следећих делова:

1.тела упаљача
2.доњег дела тела
3.куглице
4.вођице
5.капе
6.заптивача
7.осигурача
8.клизача ударне игле
9.ударне игле
10.носача осигурача
11.наставка еластичног прстена
12.носача нагазне звезде
13.заптивног прстена
14.заптивача
15.алке
16.заптивача
17.опруге
18.звездице
19.заштитног чепаПостављање ПМР-3 за дејство на потез поставља се на следећи начин:
-побије се метални кочић у земљу до жуте ознаке,окомито на површину земље
-с мине и упаљача се скину заштитни чепови и у лежиште мине навије упаљач
-мина се пимоћу ушица на телу набије на кочић
-размота се потезна жица с калема и једним крајем веже за погодан предмет
-затегне се жица овлаш и са другом крајем гарабинера закачи на алку
-одбрави се алка осигурача и пажљиво скине осигурач.

Уклањање ПМР-3 постављене на потез изводи се на следећи начин:
-унапред припремљени осигурач са извлакачем у хоризонталном положају поставити у лежиште на упаљачу.оборити извлакач надоле и забравити осигурач.Уколико при руци немамо осигурач поставити комад жице или ексер пречника 2мм-пресећи потезну жицу одмах до алке нагазне звезде или је откачити.
-скинути мину са кочића,на тело мине поставити заштитни чеп.
-извадити кочић и намотати потезну жицу

*********************************************************************


Противпешадиска распрскавајућа одскочна мина(ПРОМ-1)

намењена је за уништавање и онеспособљавање живе силе непријатеља парчадним дејством распрснуте кошуљице при експлозији мине,изнад површине земље на висини до 70цм.Убитачно дејство јој је у кругу 40м,а рањавајуће до 50,активира се на потез силом од3 и више кг и на нагаз 9 и више кг.Тежина мине је око 3кг.


ПРОМ-1 се састоји од следећих делова:
1.тело мине
2.упаљача
3.потезне жице

Тело мине је цилиндрично израђено у облику флаше са кратким грлићем.Намењена је сједињавању свих делова мине у једну целину,а обезбеђује правилну функцију и заштиту.


Тело мине се састоји од следећих делова:
1.кошуљица
2.експлозивно пуњење
3.унутрашња преграда(цеви)
4.носача доњег упаљача
5.подметача
6.тетрилског појачника
7.унутрашњег(доњег)упаљача
8.клипа
9.цевчица са погонским пуњењем
10.граничник
11.данце кошуљице
12.вијка
13.лежиште горњег упаљача
14.заптивача
15.заштитног чепа
16.вијка
17 и 18 поктивке погонског пуњења

Кошуљица је од челика израђена ковањем и обрадом.са доње стране кошуљица има данце(11)вијцима(12 и 16) учвршћено за носач доњег упаљача(4). На горњој страни кошуљице је уграђено лежиште за доњи упаљач(13). У унутрашњем делу кошуљице је уграђена унутрашња преграда(3) која служи за смештај клипа(Coolс погонским пуњењем.

Експлозивно пуњење(2) је ливени тротил,густине1,5г/цм3 и тежине 420 г.Ради сигурнијег обезбеђења детонације изнад ДК доњег упаљача(унутрашњег)уграђена су три тетрилска појачника(6)с кумулативним удубљењем
Погонско пуњење је црни барут смештен у доњем делу клипа(Cool,тежине 3 г.

Унутрашњи упаљач ПРОМ-1
Унутрашњи (доњи)упаљач је смештен у унутрашњости мине,учвршћен на носачу и служи за иницирање ЕП при искакању мине на одређену висину.Висина искакања мине изнад земље подешена је дужином затезне жице(Cool на упаљачу која је дужине око 80 цм.Унутрашњи упаљач сесастоји од:
1.тело упаљача
2.носач иницијалног дела
3.ударне игле
4.данце носача
5.носача потезне жице
6.држача извлакача
7.извлакача
8.потезне жице
9.иницијалне каписле Е-67
10.ДК М-17
11.подметач
12.покривка
13.носач иницијалне капсле
14. клипа за намотавање потезне жице


Упаљач активира мину на следећи начин на следећи начин:данце носача(4) с потезном жицом,је помоћу вијка учвршћен за данце кошуљице мине.Када гасови од барутног пуњења,активираног горњим упаљачем,покидају месингане вијке на данцету кошуљице,мина потиснута гасовима вертикално искаче из земље,а пошто данце кошуљице остаје у земљи,то се потезна жица с клипа одмотава.Како је потезна жица предњим крајем везана за извлакач,овај по одмотавању и затезању жице навлачи иницијалу капсулу(9) на ударну иглу(3) и активира је.
Горњи упаљач мине је нагазно-потезни,а намењен је активирању барутног пуњења смештеног у клипу мине.Састоји се од:тела упаљача(1);доњег дела тела(2);носача иницијалне капсле(3) с иницијалном капслом Е-60(17);носача детонаторске капсле(14) с детонарском капслом (19);носача куглице (4);утврђивача носача нагазне звезде (5);нагазне звезде(6);носача нагазне звезде (7);носача ударне игле и опруге (Cool;ударне игле (9);опруге (10);заптивача (11);осигурача (12);куглице (13);покривке (15);заптивача (16)успорача (1Cool;носача алке (22) и алке (23).


Активирање упаљача врши се на нагазом на звезду или потезањем за алку силом од3-8кг. При нагазу или потезу долази до спуштања нагазне звезде,која потискује носач ударне игле(Cool на доле,куглица (13)упада у проширени део носача,и ослобађа ударну иглу(9)
Ударна игла под дејством опруге(10)удара у иницијалну капслу(17)и активира је. Активирањем иницијалне капсле пали се успорач(1Coolкоји сагорева1,5 сек.
И тада активира ДК(19)ДК М-7,разбија данце и припаљује барутно пуњење смештено у горњем делу клипа.Гасови барутног пуњења кроз отвор на клипу испуњевају комору,При том долази до кидања,вијака,а тиме до одвајања дна мине и искакања мине из земље.
Потезна жица је израђена у виду танког челичног ужета дужине 16 метара пресвученог ПВЦ облогом.

Постављање за дејство на нагаз врши се на следећи начин:
-ископа се лежиште у земљи да мина не упадне у лежиште до испод осигурача упаљача
-с мине и уапљача се одвије заштитни чеп
-на мину се навије упаљач и мина се постави у ископано лежиште
-олабави се алка осигурача,затрпа мина земљом до осигурача,маскира и извуче осигурач.

Постављање за дејство на потез врши се на следећи начин:
-ископа се лежиште у земљи да мина не упадне у лежиште до испод осигурача упаљача
-с мине и уапљача се одвије заштитни чеп
-на мину се навије упаљач и мина се постави у ископано лежиште
-побије се помоћни кочић на одређеном одстојању од мине у правцу предвиђеном за протезање потезне жице
-потезна жица се закачи за кочић,одмота с калема и слободним крајем закачи за алку упаљача,тако да буде овлаш затегнута
-мина се маскира ,а након тога извуче осигурач
Мина мора бити постављена строго под углом од 90 степени у односу на земљиште на месту постављања.

Мина постављена на нагаз уклања се на следећи начин :
-скине се пажљиво маскирни слој ,са носача нагазне звезде и ослободи лежиште осигурача
-постави се осигурач у лежиште и забрави алком
-извади се мина из земље,одвије упаљач,па се на мину постави заштитни чеп
Уколико при руци немамо осигурач поставити комад жице или ексер пречника 2мм-пресећи потезну жицу одмах до алке нагазне звезде или је откачити.


Мина постављена за дејство на потез уклања се исто као и мина постављена на нагаз,с тим што након постављања осигурача треба откачити потезну жицу,а затим извадити мину из лежишта.
Из смрзнуте земље мина се не сме вадити већ се уништава на лицу места.

Противпешадиска распрскавајућа одскочна мина(ПРОМ-1П)је настала у току производње ПРОМ-1.На ПРОМ-1П извршена су следећа побољшања:
-комора за барутне гасове је постављена у срединуданцета
-клип за центрирање мине и за смештај барутног пуњења је помоћу навоја учвршћен за данце кошуљице,тако да је мина при искакању из земље вођена клипомвертикално усмерена.
-потезна жица унутрашњег упаљача је скраћена са 80 на 50цм,тако да сеoffline
 • RJ 
 • SuperModerator
 • Gavrilo Milentijević
 • Komandir stanice milicije Gornje Polje
 • Pridružio: 12 Feb 2005
 • Poruke: 35800
 • Gde živiš: ovalni kabinet

...мина распрскава на 20 цм изнад земље где има највећи ефекат.
-експлозивно пуњење је побољшано тако што је састављено од тротила и тетрила 50:50,чиме је постигнута далеко већа брзина парчади при распрскавању кошуљице.

*****************************************************************

Prikaz predstavljenih PP mina -


offline
 • Kibo  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 03 Okt 2007
 • Poruke: 7498
 • Gde živiš: gde i mnogi Srbi pre mene

Ron meni izgleda da ti ova tema bas lezi. Zeleo bih da ti postavim pitanje. Znam da ima mina, kada covek stane na nju ona izleti, meni se cini da bi to mogla da bude PROM-1. Mina izleti iz lezista i detonira na nekoj visino od 1,5 metara ili 2 metara i raznosi sve oko sebe. U stvari to jeste PROM-1 samo sad tek vidoh da leti 70 cm u vazduh pa onda detonira.

I jos jedno pitanje, da li imas nesto o improvizovanim minama, posto se proculo da su one najopasnije protivpesadijske mine koje se pojavile na ratistima na prostoru bivse SFRJ.

Ali ovo oko te mine koja izlece u vazduh i tek onda detonira e to je zaista zanimljivo.

Mozda mozes i malo da pojasnis dejstvo tih mina ali brate tako da i mi laici razumemo nesto. Ja ne mogu bas nesto puno da razumem koliko je jacina dejstva ovih mina. Znaci koliko neprijatelja mozes da jednom minom neutralises ili da li se mine vezuju, mislim u principu kako se prave minska polja. Mi to u vojsci nismo bas nesto ucili a tema je zaista interesantna. Ovde ima dosta tehnickih podataka ali mi opet dejstvo nije bas najjasnije odnosno efikasnost mina.

Jos jedno, da li postoje mine koje se stavljaju u minsku polje, aktiviraju se prakticno kada neko zgazi ali do detonacije ostane jos pet ili deset minuta. To je veoma interesantno jer obicno ako jedan vojnik krene i svi vide bum onda se normalno svi povlacu, ovako bi on isao dalje i jos nekoliko ljudi za njim pa te onda bum, bum, bum. Razumes nasta mislim? Udju vise vojnika u minsko polje ono je takoreci vec aktivirano ali oni ne znaju i tek kad prva pukne pucaju i ostale. Tako eliminises vise neprijatelja.

Hvala na odgovoru!

offline
 • Pridružio: 12 Feb 2007
 • Poruke: 8632

Ako se dobro sećam napravljen je i Prom-3, kod njega je povećana visina "iskakanja" iz zemlje na preko 1m.

PMA-2 iliti pašteticu je veoma teško pronaći. PMA-3 iliti klackalicu je teško razminirati, ako se nemaju "klješta" za nju.

@Kibo

Pa računaj da ako nagaziš na pašteticu ili klackalicu, ode stopalo. Ako nagaziš na keca ode noga do skoro do kolena.

Što se rasprskavajućih tiče, e to su mašine za mlevenje mesa.

Aktiviranje mine zavisi od vrste upaljača koji se koristi. Ako se dobro sećam postoje i takvi upaljači sa odloženim dejstvom.

offline
 • Pridružio: 06 Feb 2008
 • Poruke: 203
 • Gde živiš: PRIJEPOLJE - SRBIJA

Citat:Znam da ima mina, kada covek stane na nju ona izleti, meni se cini da bi to mogla da bude PROM-1. Mina izleti iz lezista i detonira na nekoj visino od 1,5 metara ili 2 metara i raznosi sve oko sebe.


ovo ko iz onog filma, mislim da se zove rov kad stave minu pod onog jadnog ranjenog vojnika (ko je poco rat-mi mi smo poceli rat) Very Happy Very Happy Very Happy

offline
 • Kibo  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 03 Okt 2007
 • Poruke: 7498
 • Gde živiš: gde i mnogi Srbi pre mene

Hvala Wisdomseeker, comi redstar, vidis ima toga i stvarno.

Film je zaista dobar, zove se Nicija Zemlja a u filmu se navodno koristi takva mina koja nije nase proizvodnje pa onaj nezna da deminira, znam odlicna scena Smile

offline
 • Zanimam se ;)
 • Pridružio: 30 Jul 2005
 • Poruke: 463
 • Gde živiš: Teslić

comi_redstar ::Citat:Znam da ima mina, kada covek stane na nju ona izleti, meni se cini da bi to mogla da bude PROM-1. Mina izleti iz lezista i detonira na nekoj visino od 1,5 metara ili 2 metara i raznosi sve oko sebe.


ovo ko iz onog filma, mislim da se zove rov kad stave minu pod onog jadnog ranjenog vojnika (ko je poco rat-mi mi smo poceli rat) Very Happy Very Happy Very Happy

Film s ezove Ničija zemlja

offline
 • Pridružio: 12 Feb 2007
 • Poruke: 8632

@Ron Jeremy

Zaboravio si na MRUD - Mina Rasprskavajuća Usmerenog Dejstva

Telo joj je od plastične mase lučnog oblika. Ima eksplozivno punjunje od 900 g livenog trotila. Uz nju idu i nožice za postavljanje, induktor, upaljač i još ponešto što sam zaboravio.

ubitačno dejstvo joj je oko 50 metara u pravcu usmerenosti.

Ako imaš neke slike molim da ih postaviš.

Za PMR-3 može da se koristi i upaljač UPROM-1, koliko se sećam

offline
 • Pridružio: 07 Okt 2005
 • Poruke: 448
 • Gde živiš: U stanu

Pa rekao vam je covek da ce se topic serijski dopunjavati, malo strpljenja

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 846 korisnika na forumu :: 19 registrovanih, 3 sakrivenih i 824 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3195 - dana 09 Nov 2023 14:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., babaroga, Botovac, Bubimir, janbo, Kruger, Marko Marković, MB120mm, Mixelotti, muaddib, operniki, powSrb, repac, tubular, vargas, W123, yrraf, zlaya011, 79693