Provera rada ekstraktora visine radara za merenje visine u rezimu "CHECK HEIGH"T

Provera rada ekstraktora visine radara za merenje visine u rezimu "CHECK HEIGH"T

offline
 • Pridružio: 19 Feb 2006
 • Poruke: 11156
 • Gde živiš: Banja Luka

@...

Kada smo spominjali radar za merenje visine S-613 (iz radarskog sistema S-600) redovno smo pisali da taj radar moze raditi u 4 rezima:
_Normal
_Sektor skan
_Volumetrik
_Park


Ovi rezimi su detaljno opisani strucnoj literaturi radara (po funkcionalnoj i blok semi) i dati su prilicno kvalitetni tekstualni opisi rada radara u datim rezimima rada.
Medjutim, postoji i 5. rezim rada radara: CHECK HEIGHT (provera visine).
Ovaj rezim nije opisan u strucnoj literaturi (ne znam iz kojeg razloga) i vrlo malo se o njemu znalo u strucnim krugovima dok nije nastao tekst koji cu izloziti u ovoj temi.
Tekst je nastao iz potrebe da se analizira rad kola ekstraktora visine u rezimu CHECK HEIGHT, kada se, prakticno, ptitiskom na nekoliko preklopnika pokrece ceo mehanizm provere ispravnosti rada ekstraktora visine. U izradi ovog teksta sam i ja ucestvovao, pa necu navoditi izvor.

Da bi bilo moguce izvrsiti proveru rada ekstrakora u rezimu CHECK HEIGHT, na upravljackoj ploci ekstraktora potrebno je preklopnik AUTO/MANUAL postaviti u polozaj MANUALl, a preklopnik TEST u donji polozaj. Zatim, preklopnicima za rucno zadavanje komandi, zadati komandu 110000000100. Preklopnikom CLEAR HEIGHT STATISISER omoguciti upis ove komande u odgovarajuci registar. Brisanjem prethodnog stanja statisajzera u njega se upisuje novo stanje. Nakon toga zadati komandu NORMAL (kompletnu....normal, azimut, daljina), da se posle 20 sec. rada ne bi automatski generisala komanda PARK, a lampice na upravljackoj ploci ekstrakora pokazivale azimutalni polozaj antene. Ovim ce se, u narednoj fazi testiranja, omoguciti propustanje podataka elevacije sa ploce ELEVATION SWITCH preko ploce OUTPUT HIGHEAY SWITCH na lampice ploce LOCAL TEST PANEL.
Pritiskom na preklopnik CH. HGT. (check height) kapija daljine se postavlja na 64 delta milje u prihvatnim registrima daljine ploce RANGE GATING (kapija daljine). Ovim je omogucen rad brojaca napred\nazad na pomenutoj ploci. Na ploci CFAR RANGE CORECTION (korekcija daljine) zabranjuje se prolaz realnih eho odraza (stvarni video signal sa prijemnika), a omogucuje prolaz simuliranih video signala. Na ploci LOCAL TEST PANEL, 10ms nakon pritiska na preklopnik CH. HGT. aktivira se rele RLA koje obavlja sledece funkcije:

_Zabranjuje prolaz napona sa elevacionog potenciometra i VRU (vertikal referent unit) na izlaznu tacku 6 lokal test panela, a omogucuje prolaz (na istu tacku) simulirane elevacije koja nastaje na istoj ploci.
_ Omogucuje pojavu cetvrtastih impulsa na izlaznoj tacci 3 lokal test panela, koji opet, na ploci CFAR RANGE CORECTION, omogucuju promenu stanja SR elementa Z5 (nozica 11) u stanje 1, Z5 (nozica Cool u stanje 0. Takodjer, zabranjen je prolaz stvarnih eho signala (10ms nakon pritiska na preklopnik CH. HGT.), a omogucen je prolaz simuliranih video signala koji se generisu na kolu Z8 (nozica 8 ) ploce CFAR RANGE CORECTION, a na osnovu rada brojaca u napred ploce RANGE GATING. Ovi simulirani video signali stvaraju se u kapiji daljine, na daljini 2,5 delta milje. U isto vreme, posle aktiviranja RLA, na izlaznoj tacci 6 ploce LOCAL TEST PANEL generise se napon 750mV kao simulirana elevacija koji ce se pretvoriti u digitalni serijski oblik na plocama D/A CONVERTER, UP/DOWN COUNTER i SERIALISER INHIBITOR, upisace se u prihvatni registar kao pocetak elevacije cilja na ploci ELLEVATION PROCESOR.
Promenom i padanjem napona na izlaznoj tacci 6 LOCAL TEST PANELA sa 750mV na 300mV izvrsi se pretvaranje simulirane elevacije u digitalno serijski oblik (preko gore navedenih ploca) i upisuje se u prihvatni registar, kao kraj elevacije cilja, ploce ELLEVATION PROCESOR.
Upisivanje elevacije pocetka i kraja cilja u prihvatnim registrima ploce ELLEVATION PROCESOR vrsi se na osnovu impulsa TARGET START/STOP.
Od simuliranog vido odraza koji je generisan na ploci CFAR RANGE CORECTION, na plocama SWITCH VIDEO DELAY, ACCEPTANCE TRESHOLD, TARGET DECECTOR, generise se signal TARGET START/STOP.
Dobijanjen elevacije pocetka i kraja cilja, a na osnovu signala TARGET START/STOP, na ploci ELLEVATION PROCESOR, prema zadatom algoritmu, vrsi se izracunavanje elevacije simuliranog cilja i generisanje signala ACCEPTANCE ELLEVATION (prihvacena elevacija).
Vazno je reci da ploca ELLEVATION PROCESOR salje ploci ELLEVATION SWITCH sabranu elevaciju pocetka i kraja cilja, a tek na ploci ELLEVATION SWITCH se vrsi delenje sa 2 kako bi se dobila sredina elevacije cilja. Ovo delenje se vrsi pomeranjem, kompletne informacije o elevaciji, za jedno mesto udesno u prihvatnom registru.
Signal ACCEPTANCE ELLEVATION ce biti generisan na ploci ELLEVATION PROCESOR ako je ispunjen uslov da je razlika pocetka elevacije cilja i kraja elevacije cilja u granicama:
"0 stepeni < E1-E2 < ili jednako 2,8 stepeni"

Potvrda elevacije (acceptance elevation) omogucava da preko ploce ELLEVATION SWITCH prodje na OUTPUT HIGHWAY SWITCH i na lampice LOCAL TEST PANEL-a kao elevacija cilja, a ne elevacija antene. Da bi se generisao ACCEPTANCE ELLEVATION potrebno je detaljno podesiti plocu LOCAL TEST PANEL na ispitnom stolu i po originalnoj instrukciji, jer ukoliko se ovaj signal ne generise, ploca ELLEVATION SWITCH ce propustiti elevaciju antene, pa ce se na lampicama LOCAL TEST PANEL-a pojaviti pogresna informacija sto unosi zabunu u celu proveru rada ekstraktora. Takodjer, nece biti prikazana ni korekcija daljine na lampicama LOCAL TEST PANEL-a.
Da bi se izvrsilo izracunavanje korekcije daljine, neophodno je da na ploci RANGE GATING radi brojac nazad i brojac napred. Rad ovih brojaca omogucen je upisivanjem daljine 64 delta milje u prihvatni registar daljine.
Sa svakim radarskim trigerom pokrecu se brojaci nazad/napred i stvara se kapija daljine, al' u ovom slucaju (provera rada) stvorena je na "vestacki" nacin.
Trenutno stanje brojaca napred ploce RANGE GATING, upisace se u prihvatni registar korekcije daljine ploce CFAR RANGE CORECTION samo na pojavu prednje ivice impulsa TARGET START/STOP. Ovaj impuls se stvorio na osnovu simuliranih video signala na plcama SWITCH VIDEO DELAY, ACCEPTANCE TRESHOLD i TARGET DETECTOR. Posto se simulirani video signal stvara kada je brojac napred (ploca RANGE GATING) u stanju 2,5 delta milja, pa ce se trenutno stanje brojaca napred upisati u prihvatni registar daljine (ploca CFAR RANGE CORECTION) kao korekcija daljine od 2,5 delta milja. Ova korekcija daljine ce se preko ploce OUTPUT HIGHWAY SWITCH doci na plocu LOCAL TEST PANEL upaliti lampice korekcije daljine u ovoj kombinaciji: 1010

Ovom proverom proveravaju se sledeci traktovi (kanali) ekstraktora visine:
_kola za izracunavanje elevacije cilja
_kola za izracunavanje korekcije daljine
_kola stvaranja signala ACCEPT ELEVATION

Stampane ploce ekstraktora koje su obuhvacene proverom:

_D/A CONVERTOR
_UP/DOWN COUNTER
_SERIALISER INHIBITOR
Gornje ploce obradjuju elevaciju antene

_SWITCH ELEVATION DELAY
_ELEVATION PROCESOR
_CFAR RANGE CORECTION
Gornje ploce obradjuju elevaciju cilja.

_RANGE GATING
_CFAR RANGE CORECTION
_SWITCH VIDEO DELAY
_ACCEPTANCE TRESHOLD
_TARGET DETECTOR
Gornje ploce vrse obradu video signala i stvaraju signal TARGET START/STOP

_RANGE GATING
_CFAR RANGE CORECTION
_ELEVATION PROCESOR
_TARGET DETECTOR
Gornje ploce stvaraju korekciju daljine

_ELEVATION SWITCH
_OUTPUT HIGHWAY SWITCH
_LOCAL TEST PANEL
Gornje ploce obezbedjuju prolazak korekcije daljine i signala ACCEPTANCE ELEVATION.

Zakljucak:

1. Proverom rada ekstraktora u rezimu CHECK HEIGHT ispituje se ispravnost rada kola za izracunavanje sredine elevacije cilja, kola za korekciju daljine i stvaranje signala ACCEPTANCE ELLEVATION.
2. Ukoliko se ne vrsi tacna i ispravna obrada, te stvaranje elevacije cilja i korekcije daljine, nece se izracunavati ni tacna visina cilja u racunaru LOCUS16.
3. U rezimu NORMAL, iz ekstraktora visine radara za merenje visine, u operativnu kabinu se salju sledeci podaci:

a) ACCEPTANCE ELEVATION. Signal obavestavanja koji postavlja racunar LOCUS16 u tacku progragrama za izracunavanje visine. Ako njega nema, nece se vrsiti izracunavanje visine, posto ce tada u racunar dolaziti elevacija antene, a ne cilja. Zadnju ivicu ovog signala stvara racunar kada prihvati podatke o elevaciji i korekciji daljine cilja, tj. tada racunar generise i u ekstraktor visine salje signal CLEAR HEIGHT STATISIZER, kako bi pripremio kola ekstraktora za sledeci ciklus merenja visine na taj nacin sto ce signal CLEAR HEIGHT STATISIZER doci na plocu ELLEVATION PROCESOR, na tracku 16 ploce DECODER ADRESS i stvoriti na tacci 17 ploce ELLEVATION PROCESOR zadnju ivicu
signala ACCEPTANCE ELLEVATION. Na ovoj ploci ovaj signal menja naziv i sad ze zove TARGET ACCEPT (cilj prihvacen) i redovno je negativan.
b) Elevacija sredine cilja (pod uslovom da se stvorio signal ACCEPTANCE ELLEVATION)
c) RANGE CORECTION (korekcija daljine )
d) DIRECTION NOD. Smer klacenja antene. Zbog korelacije elevacije cilja pri otkrivanju cilja kretanje antene na gore i na dole.
e) END OF NOD. Kraj klacenja antene. Ovaj signal obavestava racunar LOCUS16 da je antena visinomera odradila i da vise ne salje podatke o cilju, a da racunar moze nastaviti rad prema prioritetima programa. Takodjer, END OF NOD ce biti znak racunaru da na TV pokazivacima prikaze izracunatu visinu.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 29 Dec 2008
 • Poruke: 10
 • Gde živiš: Gradiška

Solidno opisano za obradu uz furnus, a kako za anvil kabinu Very Happy ? Sjećam se iz škole da smo to obrađivali oko 5 - 6 časova i u školi je bila dokumentacija o ovom. U furnus je pomoću lokus-a prilikom upisivanja programa i pomoću konzole određivana visina radara dok se u anvil-u unosila pomoću prekidačića u na letvi u samom ormaru . Sve u svemu malo je ovo o ovoj temi. Ovo je bio i obavezan test prilikom prelaska iz marševskog u operativni položaj. Nije to samo test elevacije već i orjentacije antene.offline
 • Pridružio: 19 Feb 2006
 • Poruke: 11156
 • Gde živiš: Banja Luka

machak64 ::Solidno opisano za obradu uz furnus, a kako za anvil kabinu Very Happy ?
Poznat mi je tvoj entuzijazam i posvecenost struci, al' moram reci da ovaj put ne pisemo o istoj stvari Smile
Ja sam pokusao u kratkoj formi objasniti procese u ekstraktoru visine nakon pritiska na preklopnik "CHECK HEIGHT" (provera visine) koji se nalazi na prednjoj ploci ekstraktora visine. U zakljucku teksta sam se osvrnuo na komunikaciju izmedju ekstraktora visine i racunara u operativnoj kabini.
Naime, svi visinomeri (u obe verzije S-600....Brandy i Bridge, tj. sa kabinom Anvil i Furnus) su identicni, pa je i postupak provere, procesi i komunikacija sa racunarima, u obe verzije radara, identicna.
Pretpostavljam da si imao na umu analizu tacke programa za izracunavanje visine u racunaru Anvil kabine.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U gornjem tekstu sam spominjao proveru i podesavanje ploce LOCAL TEST PANEL-a na ispitnom stolu, sto nije neophodno za svaku proveru CHECK HEIGHT. Ako se sumnja na nepodesenost ploce, tj. na njen neispravan rad, ploca se moze podesiti na samom ekstraktoru na sledeci nacin:

_Plocu LOCAL TEST PANEL staviti na produznu plocu.
_Sa digitalnim voltmetrom monitarisati ispitnu tacku TJA
_Postaviti preklopnik MANUAL/AUTO u polozaj MANUAL, a preklopnik TEST u donji polozaj.
_Ukljuciti visoki napon na predajniku.
_Zadati komandu NORMAL sa proizvoljnom daljinom i azimutom
_Postaviti potenciometre RV1 i RV2 (na ploci LTP) u krajnji levi polozaj. Digitalni volmetar treba da pokazuje 300mV (tolerancija 5mV)
_Ako je potrebno, 300mV podesiti sa RV2
_Sada sa RV1 podesiti 600mV (tolerancija 5mV)
_Sa RV3 podesiti na TJA vise od 3,6V
_Ako lampica ACCEPTANCE ELLEVATION (zelena) svetli, dati STROBE i obrisati statisajzer visine 110000000100
_Pritisnuti preklopnik CHECK HEIGHT na gore i otpustiti. Proveriti da li se lampica ACCEPTANCE ELEVATION ugasila.
_Sada sa RV3 ici u krajnji levi polozaj, a sa RV1 podesiti 800mV (tolerancija 5mV)
_Vratiti RV3 u polozaj da pokazuje vise od 3,6V
_Izvrsiti brisanje statisajzera visine i proveriti da li je lampica ACCEPTANCE ELLEVATION upaljena.
_Sa RV3 ici u krajnji levi polozaj, a sa RV1 podesiti 550mV (tolerancija 5mV)
_Sa RV3 podesiti 3,6V (tolerancija 5mV)
_Obrisati statisajzer visine i proveriti da li svetli lampica ACCEPTANCE ELLEVATION
_Pritisnuti preklopnik CHECK HEIGHT na gore i otpustiti
_Proveriti da li indikatorske lampice (zute) svetle u ovoj kombinaciji 0000111100000, ili 0001110000000

Izvor: radna beleznica

offline
 • Pridružio: 29 Dec 2008
 • Poruke: 10
 • Gde živiš: Gradiška

Entuzijazam i posvećenost je odavno na nuli. ovaj dodatak koji si dodao iz bilježnice je ostao negje u zadnjem dijelu malog mozga u sjećanju. Možda zahvaljujući pokojnom Obradu koji je ovo potencirao da se često provjerava i podešava. Nisam želio nešto da ti prebacim , naprotiv samo malo razrade materije jer ti to tako dobro obradiš da mi je milina podsjećati se. Nije tajna da sam mnogo toga naučio od tebe , Đuke, Obrada, Vraneka . . . sad su to samo lijepa sjećanja za mene. Svako dobro Cezare i tvoje štivo je ipak za nas bestseler Smile

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1119 korisnika na forumu :: 55 registrovanih, 6 sakrivenih i 1058 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: -JM83- Banija, A.R.Chafee.Jr., amaterSRB, amstel, Apok, Bloody, Bobrock1, bojank, Brana01, Bubimir, cenejac111, cikadeda, darkangel, Denaya, Despot1, Djokkinen, Dukelander, FileFinder, Fog of War, havoc995, ivan1973, jukeboxer, Karla, kolateralnasteta, krkalon, Krusarac, ljuba, ljubacv, Mad Serb, mačković, mercedesamg, Milan A. Nikolic, milimoj, Panonsky, raptorsi, sasa87, sevenino, shaja1, Shinobi, Snorks, Steeeefan, Stojković, trundle, tubular, Tvrtko I, vathra, Vatreni Zmaj, Vatrogasaccc, Vlada1389, vladas87, vobo, Yi Sun-sin, Zeks, zillbg, Živković