Nove brigade u kopnenoj vojsci SAD-a.

Nove brigade u kopnenoj vojsci SAD-a.

offline
  • Pridružio: 03 Dec 2005
  • Poruke: 164

KoV SAD-a (US Army) prolazi kroz sveobuhvatnu tranziciju koja uključuje i ustrojavanje novih tipova brigada koje će biti adekvatnije za sadašnje i buduće ratne zadatke.
Strateški vojni kontekst se uveliko promijenio u posljednjih desetak godina i strateško okruženje je postalo fluidno i sve zamršenije, posebice za SAD koja je u Svijetu vojno angažiranija više no ikad. Kako bi zadovoljila sadašnje i buduće zadaće proizašle iz takvog konteksta, američka kopnena vojska (US Army) prolazi kroz razdoblje reformi i transformacije prema tzv. Budućim snagama (Future Force) temeljenim na Future Combat Systemu (FCS) – sistemu novih tehnologija i filozofije ratovanja uopste, u čijoj osnovi je umreženost svih sudionika operacija, odnosno Network-Centric Warfare.

FCS Unit of Action

Prva FCS pokusna jedinica bi trebala biti ustrojena u 2008. fiskalnoj godini, a do 2014. bi trebala biti osnovana prva prava FCS Unit of Action (dalje UA) sa samo 2500 vojnika u svom sastavu. UA će biti sposobna brzo reagovati u strateškom i operativnom smislu, moći mijenjati način dijelovanja brže nego neprijatelj može odgovoriti i prilagoditi se potezima neprijatelja prije nego ih on može unovčiti. Od FCS snaga se, dakle, očekuje velika brzina, tempo, agilnost, veliki domet djelovanja te visok nivo inicijative u borbi, drugim riječima paljba i manevar na dosad neviđenom nivou.
US Army se sada koristi nizom tipova jedinica (specijalne snage, vazdusno - desantne, laka pješadija, Stryker brigade, teške snage koje čine mehanizovana pješadija, oklopne snage i oklopna konjica) da bi mogla pokriti sve moguće tipove operacija i uvjete pod kojima se one izvode. Tako lake snage mogu vrlo brzo biti spremne za djelovanje, no istodobno im nedostaje vatrene moći, taktičke pokretljivosti, zaštićenosti (oklop) itd. S druge strane teške snage nemaju dovoljnu stratešku pokretljivost, ovise o prije raspoređenim skladištima i logističkim centrima po strateškim tačkama Svijeta, troše goleme količine logističkih sredstava i imaju problema na terenima sa slabom infrastrukturom. UA će zamijeniti upravo ta dva tipa jedinica te tako zadržati i spojiti sve njihove dobre strane, a prevladati loše.
FCS UA će se u pravilu boriti pod komandom divizijske jedinice pod imenom Unit of Employment (o njima nešto više kasnije u tekstu), uključivat će organska i pridodana ISR (Intelligence, Surveillance, Recconainssance/obavještajna, nadzorna i izvidjacka) i vatrena sredstva. Isto tako UA neće biti čvrste strukture, već će imati kapacitet da primi dodatne jedinice s viših nivoa i upravlja sa do šest manevarskih bataljona.

Prijelazna rješenja

Kako snage naslijeđene iz Hladnog rata ne mogu zadovoljiti na najbolji način suvremene potrebe US Army se odlučila da neće čekati da FSC sazrije i krenuti u preustrojjavanje onoga što posjeduje. Dosad je US Army raspoređivala snage u obliku Brigade Combat Team (BCT/brigadni borbeni tim) jedinica sa 2500 do 4200 vojnika. BCT se sastoje od oklopne ili pješadijske brigade (kojih ima u pravilu po tri u diviziji) kojoj se kod raspoređivanja dodaju dijelovi drugih jedinica kao što su artiljerija, veza, logistika,
obavještajni elementi,... Na kraju je US Army rasporedila sve svoje brigade, ali ima još mnogo dijelova jedinica koje nisu potrebne u trenutačnim misijama.
Prvi korak prema novim oblicima jedinica je učinjen ustrojavanjem prvih SBCT (Stryker Brigade Combat Team/SBCT) brigada koje se temelje na oklopnom vozilu Stryker. SBCT brigade su zamišljene kao srednje snage koje ujedinjuju gotovo sve kapacitete koji se inače nalaze na razini divizije, korpusa ili združenih namjenski organiziranih snaga i koje onda mogu odgovoriti na čitav spektar situacija i zadataka (od klasičnih ratova, ograničenih sukoba do mirovnih operacija), koje nadalje balansiraju vatrenu moć, mobilnost i zaštitu s obzirom na naglašenu potrebu za brzom strateškom (vazdusnom) pokretljivosti i koje bi trebale imati kapacitet samoodržavanja na terenu do 72 sata.
Ono po čemu su SBCT brigade ponajviše specifične jest prilično jak RSTA (reconnaissance, surveillance, and target acquisition izviđanje, motrenje i zahvat ciljeva) element u obliku konjičkog bataljona te pojačan komandni element s naglašenim sposobnostima integracije informacija iz raznih izvora, koji ukjučuje i organski ljudski obavještajni element (HUMINT).

Struktura SBCT-a je slijedeća:
• Komandna ceta
• ceta veze
• vojno-obavještajna ceta
• 3 mehanizovana pjesadijska bataljona
• Artiljerijski divizion (3 baterije po 6 vučenih haubica M-198 155mm)
• konjičko (izvidjacki) bataljon
• protuoklopna ceta (9 Strykera sa POVRS TOW)
• inžinjerijska ceta
• logistički bataljon (Brigade Support Battalion/BSB).
Ukupno se planira ustrojiti šest takvih brigada sa po oko 3500 vojnika, a dvije su već u funkciji, iako nisu još u potpunosti opremljene (npr. nedostaje MGS - Stryker s topom kalibra 105 mm).
Iako je upravo oklopno vozilo Stryker konstruirano da brigadi pruži vrlo visoku razinu taktičke mobilnosti i da bude u potpunosti prevozivo avionom C-130 Hercules, iskustvo na terenu je pokazalo da je nužno naknadno dodavanje oklopa i druge opreme što je te dvije karakteristike dovelo u pitanje.

Još više modularnosti

US Army se želi restrukturirati u još modularnije snage koje će osiguravati sve kapacitete koje komandanti na terenu doista trebaju. Te izmjene će se kretati naravno prema FCS konceptu, ali i u skladu s trenutačnim (i srednjoročnim) tehnološkim realnostima.
Prema planovima koji su početkom 2004. objavljeni javnosti namjerava se ustrojiti po 4 do 5 manevarskih brigada u svakoj diviziji kako bi se povećao broj jedinica raspoloživih za operacije bez nužnog povećanja broja vojnika po diviziji. Već je pokrenut srednjoročni pilot program u tome smjeru i sastoji se od preustroja 3. pješačke (mehanizirane) divizije, 101. vazdusno-desantne divizije i 10. brdske divizije. Te divizije i njihove nove brigade će poslužiti kao prototipovi koji bi trebali ubrzati preustroj ka još većoj modularniosti i boljim mogućnostima strateškog raspoređivanja sadašnjih i budućih snaga.
Osnovni manevarski modul će biti Brigade Units of Action (BUA) sastavljene iz sadašnjih Brigade Combat Teams. Kad se ustroje BUA će imati veće mogućnosti u smislu brzog "pakiranja", brzine reakcije, održivosti u dugotrajnim operacijama te djelovanja u združenom i koalicijskom okruženju. Tranzicija će obuhvatiti teške i lake snage i bit će usklađena sa rotacijom jedinica. Do fiskalne 2007. godine povećat će se broj aktivnih brigada sa 33 na 43 tako što će se po jedna brigada dodati svakoj diviziji. U to vrijeme bi se trebala donijeti i odluka hoće li se postupak nastaviti do konačnih 48 brigada što će se ostvariti bilo ustrojavanjem pet zasebnih brigada ili dodavanjem još po jedne u pet divizija. Na kraju će svih deset divizija imati jednaku strukturu s tri tipa brigada: teške (oklopno-mehanizovane), lake (motorizirane) i vazdusnodesantne. Čini se da će svaka divizija imati najmanje po jednu brigadu svakog tipa, dok će karakter cijele divizije određivati četvrta i eventualno peta brigada u njezinom sastavu.
U istom razdoblju brigade Nacionalne garde (ANG) će se preustrojiti u 34 BUA jedinicee u sastavu osam brigada koristeći se istim konceptom kao i aktivna komponenta. Time će se zamijeniti sadašnja struktura s 28 brigada u 10 divizija, 6 samostalnih brigada i 10 poboljšanih samostalnih brigada (enhanced separate brigades - brže se mogu rasporediti u misije od običnih brigada Nacionalne garde).

Zasad je poznat izgled lake pješadijske BUA koja će imati oko 3000 ljudi i sljedeće elemente:
• komandni bataljon (Brigade Troops Battalion) koja osim same komande BUA uključuje vod vojne policije, cetu veze, obavještajnu cetu, inženjerijsku cetu i ćeliju za koordinaciju vatrene podrske ;
• RSTA bataljon s motorizovanim i pješadijskim jedinicama, jedinicom s radarima, senzorima i bespilotnim letjelicama te cetom za prednju podrsku
• dva pješadiska bataljona s po tri streljačke cete i jedne cete za vatrenu podrsku te cetom prednje podrske koja kamionima može prevesti jednu cetu
• Artiljerijski divizion (Strike Battalion) koju čine vod za zahvat ciljeva, UAV jedinica (bespilotne letjelice za izviđanje), ceta za prednju potporu i dvije baterije vučenih haubica
• bataljon (logistički) podrske s transportnim vodom koji je sposoban kamionima prevesti gotovo jedan cijeli pješadiski bataljon.
Ovakva brigada je u potpunosti prevoziva helikopterima, ima vrlo dobru logističku samodostatnost, ima naglašeni "mrežni" karakter te naglašene izvidjacko-osmatracke kapacitete.

Glavna oprema i oružani sistemi će biti slijedeći:
• 358 HMMWV-a raznih vrsta
• 234 MTV kamiona
• 4 inženjerijska SEE traktora i 1 utovarivač
• 16 haubica M119A2 105 mm
• 28 TOW lansera
• 66 Javelin lansera
• 6 snajpera M24
• 391 bacač granata
• 24 minobacača
• 1 RQ-7A Shadow 200 bespilotni izvidjacki sistem
• 2 Prophet SIGNIT sistema.

Unutrasnji ustroj teških oklopnih BUA još nije detaljno predstavljen, no očekuje se da će se zasnivati u osnovi na istom konceptu kao i lake BUA, tj. jedna komandna, jedna RSTA, dvije kombinirane mehanizovana bataljona (ukupno 4 tenkovske i 4 mehanizirane cete), bataljon artiljerije i podrske.
Glavni sastavi bi trebali biti:
• više od 55 tenkova M1A1
• preko 85 BVP-a Bradley M2 i M3
• 14 samovoznih minobacača
• 16 samohodnih haubica 155 mm Paladin (2 baterije)
• 2 UAV voda;....

Postojećih 10 divizijskih komandi i komandi korpusa bit će zadržani, ali će biti preustrojeni u komandne bataljone s poboljšanim združenim kapacitetima. U konačnici će biti pretvoreni u Units of Employment (UE) koje će u osnovi biti neovisne o podređenim jedinicama tj. djelovati će kao posebni komandni modulii. UEx (viša taktička komande) i UEy (komande na operativnom nivou) će osiguravati C2 strukturu u koju će se organizirati modularne UA u skladu s potrebama komandanata na terenu. Oba tipa komande će biti u potpunosti osposobljena voditi razne vrste združenih operacija.

Uloga Nacionalne garde

Prema novoj podjeli posla između aktivne i rezervne komponente aktivni sastav će osiguravati snage za brze reakcije koje će moći djelovati u prvih 30 dana operacije, nakon njih nastupa mješavina aktivnih i rezevnih snaga ovisno o situaciji koje su zadužene za provođenje dugotrajnijih operacija. Rezerva će u osnovi osiguravati stratešku dubinu u ratnim operacijama, pojačavati snage u operacijama koje nisu rat (mirovne, stabilizacijske,...) i biti osnova otadzbinske odbrane. Obje komponente će se moći kombinirati bez problema jer će imati jednaku, modularnu strukturu.
Osim transformacije u ustroju i tehnologiji, događaju se promjene u drugim nimalo manje važnim dijelovima vojske: pristup ljudima, obuci te razvoju novog koncepta logističke distribucije. US Army traži nove koncepte popunjavanja jedinica ljudima koji će omogućiti da jedinice puno rjeđe mijenjaju osoblje i tako ostvare veću stabilnost i kohezivnost, spremnost te da imaju bolje rezultate obuke. Također će biti praksa da se jedinice baziraju u SAD-u na duže vrijeme kako bi vojnici bili bliže svojim porodicama. Namjerava se promijeniti i način obuke vojnika da ih se učini svestranijima i da im se usadi "ratnički duh" (iskustva u Iraku su pokazala da su im vojnici previše specijalizirani). U logistici, pak, namjerava se izbjeći skladištenje velikih količina opreme po svijetu tako da se poveća preciznost i brzina sistema distribucije materijala te da se i logistika stavi pod združeni nazivnik. Novi sistem distribucije trebao bi osigurati vezu od izvora opskrbe do i posljednjeg vojnika bilo gdje da se on nalazio.

Izvor :
Analize i proceneRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • Pridružio: 14 Avg 2011
  • Poruke: 6273
  • Gde živiš: Beograd

Da malo ozivim temu. Na ovome linku mozete naci strukturu svih brigadnih borbenih timova

https://acc.dau.mil/adl/en-US/309571/file/45931/BR.....G%2009.pdf

mada je ova knjiga malo zastarela te nije 100% tacna. Na primer kombinovani bataljon iz Oklope brigade u svome sastavu ima inzinjerski cetu.

Inace sam ja brojao vozila u oklopnoj brigadi i dosao do zbira:
-58 tenkova tipa M1A2 abrams (4 čete po 14 i dva komandna, po jedan za svaki kombinovani bataljon)
-73 borbenih vozila pešadije M2A3 Bradley (4 čete po 14, 1 četa borbenih inžinjeraca po 13, i 4 komandna, 1 za svaki kombinovani bataljon i 2 za komandu brigade)
-29 izviđačkih vozila M3A3 (3 čete od 7, 2 komandna u izviđačkoj brigadi i po 3 u sastavu komande kombinovanih bataljona)
-11 M7 Bradley vozila za navođenje artiljerije (4 u komandi kombinovanog i 3 u komandi izviđačkog bataljona)
Što mu dođe 113 borbenih oklopnih vozila.
Dalje 137 neborbenih oklopnih transportera (uglavnom M113), za prevoz komandi, medicinski transporteri, transporteri vojne policije, transporteri granata za artiljeriju (16 njih)...
-24 tenka za izvlačenje koji se nalaze u posebnim četama za podršku u sastavu logističkog bataljona (svaki bataljon ima svoju četu)
-16 samohodnih artiljerija 155mm tipa paladin (2x8) i 14 samohodnih minobacača 120mm (po 4 u sastavu komande kombinovanog bataljona i po 2 u sastavu izviđačke čete)
-Automobile, bagere i kamione nisam brojao.Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 714 korisnika na forumu :: 62 registrovanih, 10 sakrivenih i 642 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 1540 - dana 15 Jul 2016 19:19

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _commandos_, airsuba, ALBION101, aljosa7, amaterSRB, bojankrstc, celeron, crni1987, DENIRO, DJORDJE-NO-1, djordje92sm, Drug pukovnik, Filip Ilic, flash12, Gama, goran.vvv, haris-74, havoc995, ibssa, Igor Antonic, kalens021, Kanaris, Korisnik038, Kožedub, krunc, Marko Marković, miljannis, Milos ZA, MiroslavD, N.e.m.a.nj.a., nedeljkovici, nemanja.tatic, NenadG, nindza52, Oscar, pavlo, portom, psyho93, RecA, renoje2, Revolucion, ruma, samoziv, simaris, Snorks, Sr.Stat., srdic.vlada, Srki94, Srđan Bukvić, suton, T-72, TheWanderer, trajkoni018, Trinitron1, Trpe Grozni, USSVoyager, victoria, Webb, yufighter, zaoka, zivojin32, zziko