Monografija 83.lovačko-avijacijskog puka

1

Monografija 83.lovačko-avijacijskog puka

rip
 • Pridružio: 04 Sep 2006
 • Poruke: 665
 • Gde živiš: OKM RV I PVO
Iz pera poznatih  autora izlazi knjiga

Monografija 83.lovačko-avijacijskog pukaSadržaj


Predgovor    
                                                                                            5
Uvod  
                                                                                                      6
1. JUGOSLOVENSKI – 254 – 83. LOVAČKI PUK .OD 1944. DO 1964.
FORMIRANJE 254. LOVAČKOG PUKA U SOVJETSKOM SAVEZU           9
Prvi jugoslovenski lovački puk                                                                   9
Dolazak puka u Jugoslaviju 14. septembra 1945.                                    12
NA BRANIKU OTADŽBINE                                                                       17
Puk ulazi u sastav 3. vazduhoplovne lovačke divizije                               17
Obaranje američkih C-47 u leto 1946.                                                      21
Baziranje na aerodromima širom Jugoslavije 1946–1948.                        23
POD PRITISKOM INFORMBIROA                                                            27
JRV dobija bugarske Meseršmite                                                              27
Preobuka na Meseršmite                                                                          28
Prebaziranje na aerodrom Pula                                                                 31
NOVA TEHNIKA I TRŠĆANSKA KRIZA                                                      35
Prenaoružanje 83. puka tehnikom kroz sistem američke vojne pomoći      35
Puk u Tršćanskoj krizi u jesen 1953. godine                                              40
Prelazak u Zadar 1954. godine                                                                 42
NA KRILIMA TANDERDŽETA                                                                    45
Letačka obuka 1955–1959.                                                                     45
Reorganizacija vazduhoplovnih jedinica u okviru plana Drvar 1959. godine 52
PRELAZAK NA AERODROM TITOGRAD 55
Prijem lovaca Sejbr 1959. godine 55
Prebaziranje 83. puka na aerodrom Titograd i letačke aktivnosti 1961–1964. 58
Preostala 120. lovačka – 242. lovačko-bombarderska eskadrila 1964–1968. godine 64

83. LOVAČKI PUK - BRIGADA OD 1968. DO 1999.
83. LOVAČKI PUK NA AERODROMU SKOPLJE                                        69
Formiranje novog 83. lovačkog puka u Skoplju 1968. godine                      69
Prenaoružanje na sovjetske lovce Mig-21 verzije L-12                               77
83. LOVAČKI PUK NA AERODROMU PRIŠTINA                                         81
Prelazak na aerodrom Priština oktobra 1972. i preformiranje u 83. avijacijsku brigadu 81
31. bataljon VOJIN u sastavu 83. avijacijske brigade                                  91
Ponovo: 83. lovački avijacijski puk                                                              94
PUK U OSAMDESETIM GODINAMA                                                         107
Uvođenje aviona MiG-21 bis (L-17) u naoružanje puka                             107
U sastavu 3. korpusa RV i PVO od 1986. godine                                      118
Puk i događaji na Kosovu i metohiji 1989. godine                                     127
Borbena dejstva 1991–1992.                                                                   134

U VOJSCI JUGOSLAVIJE                                                                         137
Puk prerasta u brigadu 1992–1994.                                                          137
Puk u periodu pred rat sa NATO 1994–1998. godine 141 83. lovački puk u iščekivanju sukoba 1998–1999. 147
83. PUK U BORBENIM DEJSTVIMA 1999.                                                151
Disperzija – preleti na druge aerodrome                                                     151
Udar na prištinski aerodrom                                                                       154
Udar na druge aerodrome baziranja delova 83. lovačkog puka                   157
Nastavak dejstava NATO po aerodromu Priština                                        158
Napuštanje aerodroma Priština                                                                  160
Rasformiranje 83. puka po dolasku na aerodrom Batajnica 1999. godine   163
OSTALE JEDNINICE NA AERODROMU PRIŠTINA                                     167
492. vazduhoplovna baza                                                                           167
Četa VOJIN na aerodromu Priština                                                             172

PRILOZI

PRILOG 01: KOMANDANTI - 1. JUGOSLOVENSKOG LOVAČKOG PUKA, 254. - 83. LOVAČKOG PUKA i 83. AVIJACIJSKE BRIGADE 175
PRILOG 02: POLITIČKI KOMESARI PUKA 180
PRILOG 03: GENERALI SLUŽBOVALI U 254–83. PUKU, 83. AVIO-BRIGADI I 120/242. ESKADRILI 180
PRILOG 04: KOMANDIRI — KOMANDANTI ESKADRILA 181
PRILOG 05: POGINULI PRIPADNICI 254.-83. PUKA – BRIGADE U VAZDUŠNIM KATASTROFAMA 182
PRILOG 06: SASTAV 254. LOVAČKOG PUKA NA AERODROMU BEOGRAD 1945. 185
PRILOG 07 : SASTAV 83. LOVAČKO-BOMBARDERSKOG PUKA NA AERODROMU ZADAR 1959. 186
PRILOG 08 : SASTAV 83. LOVAČKOG PUKA NA AERODROMU 1999. 187
PRILOG 09 : PILOTSKI SASTAV PO KLASAMA 189
PRILOG 10 : PILOTI 254./83.LAP/ABR SA DODELJENIM ZLATNIM PILOTSKIM ZNAKOM I ZVANJEM INSTRUKTORA LETENJA 193
PRILOG 11: VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKI I SASTAV IZ OSTALIH RODOVA I SLUŽBI U 83.LAP/ABR OD 1968. DO 1999. 194
PRILOG 12: AVIONI KORIŠĆENI U SASTAVU 254-83. PUKA-BRIGADE 1945-1999. GODINE 197

IZVORI I LITERATURA:

PredgovorGeneral-major avijacije Angel Ončevski, komandant puka

Tokom svog postojanja, 83. lap gotovo neprekidno se nalazio u žiži značajnih aktivnosti našeg RV i PVO: na taktičkim i združenim taktičkim vežbama i manevrima; na dežurstvima u kriznim i vanrednim situacijama u zemlji;u složenim i sveobuhvatnim reorganizacijama OS, u celini, i RV
i PVO, posebno na paradama povodom proslave Prvog maja, Dana pobede, Dana Ratne mornarice i sl. Visoki rezultati ustručno-letačkoj i borbenoj obuci i taktičkoj uvežbanosti omogućilisu puku zaslužena visoka priznanja: tri puta najbolji avijacijski puk u RV i PVO (1954, 1988. i 1989), jednom najbolji puk u 3. korpusu RV i PVO (1986), Orden zasluga za narod sa velikom zvezdom (1982) i dr.

Osnova za borbenu i taktičku obuku jedinica 83. lap bili su doktrinarna dokumenta o upotrebi RV i PVO, kao vida OS, i borbena uputstva i pravila o upotrebi lovačke avijacije. Pored toga, iskustva iz dejstva avijacije u Drugom svetskom ratu i u lokalnim ratovima posle njega, pre svih u Korejskom, Vijetnamskom i u lokalnim ratovima na Bliskom istoku, temeljno analizirana, razrađena i prilagođena našim uslovima (prostornim, vremenskim, materijalno-tehničkim i dr.) obimno i znalački su primenjivana u borbenoj i taktičkoj obuci puka.

U naoružanju 83. lap-a bilo je više vrsta i tipova lovačkih aviona – od klipnih, dozvučnih mlaznih do savremenih supersoničnih lovačkih aviona tipa MiG-21 različitih verzija. Kao što je poznato, svako kvalitetno novo ili modernizovano borbeno sredstvo uopšte, a vazduhoplovno posebno, uslovljava preispitivanje dotada važećih načela njihove borbene upotrebe, te iznalaženje, razradu i uvežbavanje novih taktičkih postupaka. Komanda 83. lap-a, koristeći sopstvena iskustva, kao i iskustva, uputstva i preporuke viših komandi i i stručnih i naučnih institucija RV i PVO, uspešno je usklađivala zahteve borbene i taktičke upotrebe, novih tipova lovačkih aviona, koji su uvođeni u naoružanje, sa vlastitim ljudskim i materijalno-tehničkim mogućnostima i prostornim, vremenskim i drugim uslovima baziranja i borbene upotrebe tih aviona. Ovo se posebno odnosi na vreme upotrebe aviona tipa MiG-21.

Sticajem okolnosti, 83. puk je bazirao na brojne aerodrome širom bivše Jugoslavije, praktično na teritoriji svih njenih republika.Česta, ponekad i iznenadna prebaziranja na nove, već od ranije poznate ili nepoznate (nekorišćene) aerodrome, iziskivala su i odgovarajuće promene u načinu organizovanja i izvođenja obuke, prilagođene uslovima baziranja. Zahvaljujući velikom iskustvu, stečeno tokom brojnih prethodnih promena
mesta baziranja, smišljenim i blagovremenim pripremama, komande puka i eskadrila najčešće su iznalazile racionalna rešenja uključujući i pri baziranju na aerodromima na kojima su uslovi bili dosta složeni.

Stranice istorije 83. lap-a ispunjene su izazovima, usponima i padovima, ali i velikim uspesima i dostignućima u obuci i borbenoj izgradnji jedinice. Najveći broj pripadnika puka, raznih položaja, dužnosti i specijalnosti, od vojnika do komandira i komandanata, od aviomehaničara, oružara i specijalista do pilota i svojevremeno (kad je jedinica bila avijacijska brigada sa jedinicom VOJIN u svom sastavu) od vezista i radarista do oficira za navođenje, svojim predanim i stvaralačkim radom i visokim rezultatima u obuci ostavili su dubok, neizbrisiv trag u istoriji puka. I upravo, ova monografija predstavlja svojevrsno svedočanstvo o njihovom životu i radu tokom višedecenijskog postojanja puka, njihovim dostignućima, o ostvarenim i neostvarenim
snovima, iskrenim željama i nastojanjima da u obuci dostignu najviši mogući nivo, o njihovoj spremnosti da svoje fizičke,intelektualne i sveukupne mogućnosti stave u funkciju borbene izgradnje jedinice. Na tom putu, mnogi od njih, su položili ono najdragocenije – svoje živote.

Izrada ove monografije je izraz našeg moralnog duga prema njihovom čestitom, nesebičnom, delotvornom radu, prema njihovom doprinosu da se jedinica uzdigne na tako visoko mesto u našem RV i PVO i da na njemu ostane do kraja svog postojanja. To je ujedno i čin našeg dubokog poštovanja i priznanja njima samima, kao i njihovim porodicama, njihovim roditeljima, sestrama i braći, njihovim suprugama i njihovoj deci koji su ih podržavali u njihovim naporima, hrabrili ih i ulivali im snagu da izdrže. Naša je ljudska obaveza da ih se sećamo, da ih sačuvamo od zaborava. Jer, kako neko reče, samo je zaborav gori od smrti.

Zato ne zaboravimo ih nikada! Nikada...Septembar 1945 godine na aerodromu Zemun gleda akrobacije pilota 254.lap-a po dolasku u zemljuavion Tanderbolt iz vremena prenaoružanja puka

Način nabavke knjige
Verujemo da svi pripadnici 83.lap-a žele da imaju knjigu u kojoj su zabeležene brojne aktivnosti i događaji iz decenijske prošlosti u kojoj su imali svoje mesto i ulogu.Ovo ne isključuje mogučnost da i ostali ljubitelji avijacije u pretplati nabave knjigu po vrlo povoljnoj ceni i pomognu u realizaciji ovog projekta.
U knjizi ćete prepoznati mnoge svoje kolege i prijatelje. Podsetićete se na zajednički rad,druženja , na dane ispunjene zadovoljstvom,srećom pa i tugom.
Sačuvajmo to bogatstvo koje je samo naša mladost, entuzijazam i visoka motivisanost mogla da obezbedi. To smo dužni prema sebi samima i prema našem potomstvu jer smo aktivno učestvovali u pisanju istorije našeg RV i PVO.
Monografiju 83.lap-a finansiraju pripadnici puka i njihovi prijatelji uplatom od 2000,00 din. Sa tim novcem pokrivaju se svi troškovi oko izlaska knjige iz štampe.Za ovu potrbu otvorili smo tekući račun kod Eurobanke. Uplatnice se popunjavaju na gore prikazan način.
Isporuka kupljene Monografije u preplati obaviće se 17.septembra 2016. za vreme druženja pripadnika puka koje će se održati u Domu vazduhoplovstva u Zemunu. Detaljniji podaci o predstojećem druženju biće objavljeni uskoro.
Za one koji žele , knjigu dostavljamo i pouzećem, poštom, na adresu koju Vi odredite.
Kontakt telefoni: Tašaković    063/702-76-55
                            Bunčić        064/848-84-80
                            Marković    064/283-56-37
                            Grandić      063/598-957
                                                                         
                                                                     Organizacioni odborRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 11 Dec 2010
 • Poruke: 2436
 • Gde živiš: Beograd

A jel istina da je originalni 83. puk prestao da postoji 1964. godine i da je do obnove u Petrovcu nekih 4 godine kasnije jedina preostala eskadrila letela u sastavu 172. puka? Ne mogu da sacekam da izadje knjiga pa da iskoristim da pitam. Laughingrip
 • Pridružio: 04 Sep 2006
 • Poruke: 665
 • Gde živiš: OKM RV I PVO

Vojo najbolja ti je prilika da doznaš ti je u subotu


offline
 • M-HOBBY 
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 04 Mar 2010
 • Poruke: 54

Voja1978 ::A jel istina da je originalni 83. puk prestao da postoji 1964. godine i da je do obnove u Petrovcu nekih 4 godine kasnije jedina preostala eskadrila letela u sastavu 172. puka? Ne mogu da sacekam da izadje knjiga pa da iskoristim da pitam. Laughing

Nesto malo o tome ima na strani 65 monografije...


offline
 • Pridružio: 11 Dec 2010
 • Poruke: 2436
 • Gde živiš: Beograd

E hvala! Jedva cekam da izadje.

offline
 • Pridružio: 11 Feb 2009
 • Poruke: 3335
 • Gde živiš: Gola Plješevica, SFRJ 8)

Hoče li se moc nabavit u BiH i kod koga ako da?

rip
 • Pridružio: 04 Sep 2006
 • Poruke: 665
 • Gde živiš: OKM RV I PVO

Došao je čas da se ponovno sastanu svi akteri stvaranja monografije da se vide i pomalo pohvale sa onom što su u višemesečnom zajedničkom radu učinili.Krajni rezultat njihovog rada je štampana monografija 83.lap-a.Iako ima onih koji je hvale,a poneki u sebi i kude,neki javno izražavaju svoje nezadovoljstvo što su neki pojedinci izostavljeni a sami autori ističu u svom uvodu sledeče "Konačno, moramo da naglasimo, ova monografija nije zvanična istorija 83. lovačkog puka, već rekonstrukcija bazirana na istraživanjima autora." [to navodi na zaključak da nije bilo dovoljno vremena i ljudskog potencijala da se sve to izvede do kraja.
Ima tu opravdanja da je nedostajalo dosta materijala da bi se sve sagledalo u celosti,međutim trebali su imati u vidu da neposredni učesnici stvaranja tog puka neumitno odlaze zbog svoje starosti i da je njihovo svedočenje u tom slučaju veoma bitno.Tokom stvaranja i života puka pisane su godišnje istorije u više primeraka i dostavljane pretpostavljenim komandama i tu postavljam sam sebi pitanje dali su i sve uništene,nisu,to je sigurno,trebalo ih je nači i upotrebiti za pisanje istorije.Znači trebalo je produžiti istraživanje a samo izdavanje monografije odložiti za izvesno vreme.Jel i uz postojanje autora koji bi i nešto radili po tom pitanju izlazak ove knjige če ih najverovatnije obeshrabriti.

Desetogodišnji boravak što u puku sto u 492.vaz.bazi daje mi za pravo da izvršim analizu monografije i izrazim svoje slaganje ili neslaganje sa pojedinim delovima i da ukažem na nedostatke  koje bi trebalo ispraviti.O svom radu ču Vas blagovremeno obaveštavati preko ovih stranica.

Evo nekoliko fotografija da Vam dočaram promociju,dali sam uspeo u izboru prosudite sami.Nekadašnji komandant puka,general-major u penziji Angel Ončevski
Tašaković SadikĐalović RatkoVeterani Varga,Popović iVeteran Cvetković Luka pilot helikoptera u ŠAO 83.abrCvetković Luka pilot helikopteraBilo je tu i samozvanih novinara ali i ozbiljnih autora kao što je Danko BorojevićI dalje bez medalje,Grandić Predrag

offline
 • Pridružio: 14 Mar 2016
 • Poruke: 49

Da li je D Milenković bio u 83 lap?

rip
 • Pridružio: 04 Sep 2006
 • Poruke: 665
 • Gde živiš: OKM RV I PVO

Draven Ratkovic ::Da li je D Milenković bio u 83 lap?

ja ga ne vidim u spiskovima.

offline
 • Pridružio: 21 Jul 2008
 • Poruke: 10278

Draven Ratkovic ::Da li je D Milenković bio u 83 lap?

204. , jedan od najmladjih pilota na MiG-29

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 903 korisnika na forumu :: 56 registrovanih, 5 sakrivenih i 842 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: awathorn, Bane san, bato, beowl, Boris90, cavatina, ccoogg123, djboj, draganl, dragoljub11987, FOX, GUARIN, Insan, Istman, Jester, JimmyNapoli, laganini123, mačković, Mcdado, mercedesamg, Miki01, mikrimaus, milenko crazy north, MiloradKomadic, Miskohd, Mixelotti, NIKA, niksa517, Nobunaga, nobutado, opt1, pacika, Panter, Parker, pein, privremeno, raskoljnikov, Recce, Ripanjac, S-lash, sasa87, Simon simonović, Skakac7, slonic_tonic, Smiljke, synergia, t.mile, t84dar, TeodorSan, Toni, Vlada1389, vobo, wizzardone, xoxxvelja, YU-UKI, zdrebac