Jednotaktni motor

Jednotaktni motor

offline
  • Pridružio: 24 Nov 2010
  • Poruke: 590

Језекиљев точак“ – Проналазак једнотактног мотора инспирисан Светим писмом

Пре девет година Тихомир Сич из Суботице је читајући Библију и Књигу пророка Језекиља добио надахнуће да конструише једнотактни мотор. Следеће године овај изум је већ био патентиран у Србији и САД, а патентирали су га Тихомир Сич и Миладин Видаковић власници предузећа „Sič Motors“.

Тихомир Сич је за конструкцију овог мотора био инспирисан посебно стиховима 16 и 17, прве главе Књиге пророка Језекиља: „Точкови су по изгледу били налик сјајном хризолиту, и сва четири била су иста. По грађи су били такви као да је један точак у другом точку. Ти точкови могли су да се крећу на све четири стране. Кад су мењали смер, нису морали да се окрену.“

Иако се читањем овог библијског текста не може закључити да је реч о неком мотору, опис који је изнет је Тихомиру Сичу послужио као инспирација за конструкцију једнотактног мотора.

Шта је једнотактни мотор

Шта је у ствари једнотактни мотор? Овај мотор за основу има двотактни мотор, али се ипак разликује од двотактних, наравно и од четворотактних мотора. Иако је превенствено предвиђен као мотор са ОТТО циклусом може да буде и DIESEL, али он има особине и једног и другог. Наиме ОТТО мотор сагорева гориво при сталној запремини, а DIESEL мотор сагорева гориво при сталном притиску, док Сич-мотор сагорева гориво и при сталном притиску и при сталној запремини. Дакле циклус почиње као ОТТО а завршава се као DIESEL. Уобичајни клипови у СУС-моторима врше рад из горње мртве тачке када експлодира смеша која гура клип на доле, а затим клип мора поново да се врати. Са овом грађом мотора клип ради из обе мртве тачке.

У теорији се то назива мешовити или променљиви циклус. У пракси сви мотори су са мешовитим циклусом али је ОТТО много више зависан од сталне запремине а DIESEL од сталног притиска. Као резултат тога, много већи проценат горива може да се искористи у овом мотору у поређењу са уобичајним моторима. Тако да је овај мотор ефикаснији, снажнији, користи мање горива, и ствара мање штетних гасова. Овај нацрт данас није велика тајна, он је будућност СУС мотора и на њему раде сви велики произвођачи мотора, али су Тихомир Сич и Миладин Видаковић („Sič Motors“) први на свету успели да саграде и ставе у рад једнотактни мотор. Такође, наши стучњаци са Машинског факултета у Крагујевцу, на челу са Др Радивојем Пешићем, развили су огледни мотор са три клипњаче. Огледни мотор има самосталну-непрекидну промену степена сабијања и функционише као ОТТО и DIESEL.

У чему је главно откриће

Ако је овај нацрт већ познат па шта је онда толико револуционарно код овог изума?! Главно откриће није у циклусу рада мотора већ у нечем другом! Тајна овог мотора јесте у његовом коленастом вратилу (радилици) то јест у ономе што замењује радилицу, а то је обртно механичко поље – ОМП (RMF енгл.) – „Језекиљев точак“ како га је наозвао проналазач.

ОМП је предходни изум који је омогућио лакше остварење овог. Обртно механичко поље представља склоп који праволинијско кретање претвара у кружно на тај начин што омогућава вишеструко повећање снаге на истим габаритима тј. вишеструко смањење габарита при истој снази. ОМП има примену на свим преносним склоповима. Дакле ОМП није намењен само за једнотактне (двотактне) и четворотактне моторе, већ има широку примену свугде где постоји кружно кретање или претварање линијског кретања у кружно.

ОМП-мотор има ротационе и праволинијске елементе. Ротациони елементи у ствари и јесу сам ОМП а праволинијски елементи су клипњаче и клипови. Линијски мотор који има ОМП уместо радилице, нема ни уобичајну клипњачу већ има лажну клипњачу (крута клипњача) која иде горе-доле (клизи на носачу) и две помоћне клипњаче које учествују у претварању линијског у кружно кретање. Код боксер-грађе мотора са ОМП, по коме је и урађен први примерак једнотактног мотора, мотор има лажну клипњачу (која је круто везана за клипове) и две помоћне клипњаче. Лажна клипњача (крута клипњача) и клипови су у ствари клипна греда која се креће лево-десно (односно напред-назад) клизећи по носачу који је се налази између ротационих елемената. Помоћне клипњаче су паралено постављене са исте стране клипне греде и налазе се, и крећу се у истој равни. Један њихов крај је причвршћен за клипну греду (круту клипњачу) а други за ротациони члан.

Ротациони елементи, упрошћено гледано, се састоје од два ротациона члана, са по два диска. Ови ротациони чланови су у ствари пандан колену радилице. Када се клипна греда покрене, услед сагоревања горива, она клизи и носи са собом помоћне клипњаче које гурају ротационе чланове, услед чега ОМП ротира. Док клип направи један циклус (доле и горе) диск се окренуо два пута, док радилица стандардног мотора направи један круг. Диск то кретање преноси замајцу а он даље. ОМП може бити примењено и на тзв. „V“ моторима. Овај мотор има три клипњаче, две прикачене за клипове а једна за кућиште мотора, док је други крај свију три клипњача прикључен у једној тачци на ротациони члан. И овај нацрт је заштићен патентом под називом „V конфигурација мотора са обртним механичким пољем“.

Суштина ОМП-мотора

Суштина мотора са ОМП је у томе да он омогућава да се клипњача скрати, теоријски она може да се скрати на дужину полупречника колена вратила. Тиме је скраћен ход клипа што резултира повећањем обртног угла вратила. Познато је да је ово неизводљиво у систему обичног мотора. Ако би код класичних мотора ово урадили клипљача би ударала о цилиндар. Услед овога брзина клипа ОМП је редукована што непосредно има утицај на циклус рада мотора, те се он понаша и као ОТТО и DIESEL. Као резултат тога, клип у ОМП-мотору може постићи исти ротациону брзину (коленастог вратила) као клип у класичном мотору док се креће по знатно нижој брзини.

У спроведеним опитима од стране проналазача, систем је испољио повећање обртног момента много пута већег од уобичајних система.Чак и у случају када ОМП-мотор и класични мотор имају клипњаче исте дужине, јединствена конфигурација ОМП-мотора омогућава да се створи више излазног рада од класичног мотора уз исти улазни рад. Механизам ОМП уграђен у мотор одклања потребу коришћења класичног преносног система, смањује габарит мотора а удвостручава снагу мотора у истом времену и уз исту потрошњу горива. ОМП је избацило из употребе основне елементе као што су радилица, уобичајна клипњача, зупчаници, ременице, „пужеви“, спирале и све остало чиме се иначе праволинијско кретање претвара у кружно.

Употребљивост и предности ОМП-мотора

ОМП може да се користи у широком спектру мотора, компресора, турбина, млазних мотора, пропелера, хидраулике и трансмисија. Употребу има од најпростијих склопова до најсложенијих, тако да може да се користи и у преносном систему бицикла. Широк опсег прилагођавања и подешавања на разне начине могу се извршити над овим склопом у зависности од потребе, могућности су небројане. У извесним конфигурација ОМП-мотора може се подешавати количина горива која сагорева током сваке од две фазе сагоревања.

У једнотактни мотор је уграђен још један њихов изум, под називом „Двотактни мотор са вентилским разводним системом“. То је нацрт који има вишестуке корисне последице. Размена гасова код овог мотора се не врши преко преливних канала већ непосредно кроз клипно-вентилски систем. Наиме овај изум на глави и клипу мотора додаје вентиле (усисни и издувни) а тиме се добија и пуна цилиндрична кошуљица без распора, што за последицу има побољшање рада мотора.

Побољшање се огледа у смањењу трења кошуљице и убрзање дотока гасова у радни цилиндар непосредним убризгавањем. Убризгавање горива се врши из кућишта мотора кроз вентилски отвор на челу клипа. Вентил се отвара стварањем надпритиска у кућишту мотора, а предвиђен је концепцијски и механичко-хидропнеуоматском отварању. Убацивање додатног ваздуха, који побољшава сагоревање, се врши кроз усисни вентил на глави мотора. Начин на који се то ради је, такође, заштићен патентом под именом „Систем и метод за додавање ваздуха у комору за сагоревање у цилиндру мотора“. Тако да практично овај мотор има три вентила. Усклађивањем рада вентила добијено је побољшање у виду количине напуњене смеше и количине сагореле смеше. Другим речима смањена је количина заостале сагореле смеше у радном цилиндру а тиме је повећан простор за свежу, не сагорелу смешу и смањено мешање ове две смеше. Код уобичајених мотора заостатак сагореле смеше је 1/3 до 1/4 а код овог је то смањено и креће се од 1/12 до 1/15 запремине радног цилиндра.

Због овога мотор има боље сагоревање и чистије издувне гасове. Овом грађом се постиже и боље хлађене мотора јер се сагорели гасови задржавају у мањој количини и краћем временском раздобљу што омогућује издувни вентил. Хлађење врши и брз довод свеже хладне смеше из блоковског компресионог простора кроз вентилски отвор на клипу који је непосредно повезан са вентилом. И без ова два патента се остварује концепт једнотактног мотора али они доприносе бољим перформансама мотора, највише у искоришћењу енергије горива и еколошком погледу.

Када се све сажме може се речи да, у поређењу са обичним моторима, овај мотор има више предности: поједностављену грађу, мање габарите, већу снагу, избалансирано ротационо кретање која смањује торзију и вибрације, смањење трења у клипно-цилиндричном склопу, као и смањење топлотног оптерећења. Поред тога, мотор има предност бољих услова за сагоревање што за последицу има има већи степен искоришћење енергије горива (мању потрошњу горива) и смањену емисију штетних гасова. Дакле мотор има већу ефикасност и унапређене перформансе.

Резултати мерења опитног прототипа у ТРЗ Чачак, и његово поређење са изворним мотором:

Изворни мотор Тоmos UMO 08

Запремина цилиндра: 80 ccm

Максимална Снага: 3,4 КС/5500min-1

Максимални Обртни момент: 4,34 Nm/5500-1

Прототип Сичовог мотора

Запремина цилиндра: 160 ccm (2×80 ccm Тоmos UМО 0Cool

Максимална Снага: 22 КС/3000min-1

Максимални Обртни момент: 53,8 Nm/2000min-1 (2275 o/min 52 Nm)

Поторошња горива: 2,78 lit/h

Емисија плинова: није мерен, визуелно дим готово потпуно одсутанСрбија није искористила овај проналазак

Открићем овог ОМП мотора Србија зауизима посебну место у науци и техници, као једна од осам држава света које су патентирале неку врсту мотора. Откриће је изазвалу велику пажњу локалних па и националних медија. Овај изум је 2004. године представљен и у просторијама Привредне коморе Србије. Али, после свега Србија губи интересовање а последњих неколико година се уопште не помиље па ни на интернету. Изгледа да је ово била још једна сензација за Србију и начин да се похвалимо колико смо паметни. Још једном је Србија пропустила да искористи домаће знање и од тога оствари добит. Још једном је Србија понизила своје праве научнике и проналазаче.

Куповином лиценце за уградњу ОМП у моторе домаће производње и једнотактног мотора у машине Србији би донела погодности и опоравак машинске индустрије, а и ослобођење од куповина разних лиценци по свету. Не би смо били увозници мотора него извозници.

Али, оно што не радимо ми раде други. „Sič motors“ je потписао предуговор о продаји лиценце са америчком фирмом „S&S“, која производи моторе за „Harley-Davidson“. Захтев ове фирме је био управо то да се овај мотор прилагоди „V“ моторима које традиционално користи „Harley-Davidson“. То је било још 2006-07.

Још није касно да се Србија опамети!

Аутор: Слободан Недељић

http://www.srbel.net/2012/11/18/jezekiljev-tocak-p.....im-pismom/

offline
  • Pridružio: 12 Jan 2014
  • Poruke: 530

Veoma interesantno ... jel ima nekih ogranicenja upotrebe - npr. brzina obrtaja, zapremine cilindra, vrsta goriva, itd.??

offline
  • Pridružio: 24 Nov 2010
  • Poruke: 590

Нема такве видове ограничења ОМП моѕе да се примени и на друге ствари не само на моторе!

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 776 korisnika na forumu :: 45 registrovanih, 10 sakrivenih i 721 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., amstel, Apok, apostata, Atomski čoban, babaroga, bankulen, baza, Boris90, BSD, cvrle312, dac, daki1978, dule10savic, dzoni19, gringo22, ivan979, jaeger, kalens021, Kiki2004, kovinacc, KS, kvcali, kybonacci, lavi, Marko Marković, Mercury, milan47, MilosKop, Misirac, ofbeyond, ostoja, panonski mornar, Roman, sakota79, stegonosa, suponik, tomigun, VJ, Vlada1389, vladas87, vobo, Vule, Webb, znaisha