Oružane snage Bosne i Hercegovine

1

Oružane snage Bosne i Hercegovine

offline
 • Master Instructor
 • Pridružio: 17 Mar 2015
 • Poruke: 410
 • Gde živiš: Srpsko Sarajevo

Napisano: 28 Sep 2016 18:52

Posto nema slicna tema,a postoje dve o Srpskom i Bosanskom puku OS. BIH, da nebi razvodnjavali pricu na dve strane zelio bi da otvorim temu o OS.Bosne i Hercegovine, gde bi sve bilo na jednom mestu od vezbi, aktivnosti i svega ostalog a tice se OS.BIH.

Oružane snage Bosne i HercegovineOružane snage Bosne i Hercegovine (OSBiH) su jedinstvena vojna sila Bosne i Hercegovine nastala transformacijom entitetskih vojski, bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (VFBiH ) i bivše Vojske Republike Srpske (VRS). Civilni komandant OSBiH je predsjedništvo BiH a lanac komandovanja i kontrole ide preko MOBiH, Zajedničkog štaba OSBiH na dvije komande operativnog nivoa i to OKOSBiH koja u svom sastavu ima pet brigada (tri pješadijske brigade, brigadu zračnih snaga i PZO, te brigadu taktičke podrške) i KPOSBiH koja u svom sastavu ima komandu za logistiku, personal i obuku. Sve gore navedene komande su multinacionalnog karaktera dok su bataljoni u sastavu pješadijskih brigada čisto nacionalni (bošnjački, hrvatski i srpski). Brigade Taktičke podrške i Zračnih snaga su takođe multinacionalnog sastava. U sastavu OSBiH su i tri "adminstrativne" komande ili tzv. Pukovi. Pukovi baštine tradicije ratnih vojski u BiH, nemaju nikakvu operativnu funkciju i bave se obilježavanjem značajnih datuma iz istorije bivših vojski u BiH.

Struktura OS. Bosne i Hercegovine

Zajednički štab Oružanih snaga Bosne i Hercegovine razmješten je u Sarajevu na Bistriku. Dvije podređene komande razmještene su u NATO Bazi Butmir kod Sarajeva - OKOSBiH te u Kasarni Kozara u Banjaluci KPOSBiH.

Pješadijski pukovi baštine identitet i vojno naslijeđe jedinica i konstitutivnih naroda (Bošnjaka, Hrvata i Srba) iz kojih potiču: Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i Vojske Republike Srpske (VRS). Pukovi i komande pukova nemaju operativna ni administrativna ovlaštenja. Svaki puk ima malu, neoperativnu komandu puka i personal. Svaki od ukupno tri puka se dijeli na tri bataljona koji su raspoređeni u tri pješadijske brigade OS BIH.

Operativna komanda (Butmir Sarajevo)
4. pješadijska brigada (Čapljina)
1. pješadijski bataljon (Livno)
2. pješadijski bataljon (Bileća)
3. pješadijski bataljon (Goražde)
Artiljerijski bataljon (Mostar)
Izviđačka četa (Čapljina)
Vod veze (Čapljina)
Vod vojne policije (Čapljina)

5. pješadijska brigada (Baza Orao Tuzla)
1. pješadijski bataljon (Baza Orao Tuzla)
2. pješadijski bataljon (Kiseljak)
3. pješadijski bataljon (Bijeljina)
Artiljerijski bataljon (Žepče)
Izviđačka četa (Baza Orao Tuzla)
Vod veze (Baza Orao Tuzla)
Vod vojne policije (Baza Orao Tuzla)

6. pješadijska brigada (Kozara Banja Luka)
1. pješadijski bataljon (Kozara Banja Luka)
2. pješadijski bataljon (Bihać)
3. pješadijski bataljon (Orašje)
Artiljerijski bataljon (Doboj)
Izviđačka četa (Kozara Banja Luka)
Vod veze (Kozara Banja Luka)
Vod vojne policije (Kozara Banja Luka)

Brigada za taktičku podršku (Sarajevo)
Oklopni bataljon (Baza Orao Tuzla)
Inžinjerski bataljon (Derventa)
Vojnoobavještajni bataljon (Rajlovac, Sarajevo)
Bataljon vojne policije (Rajlovac, Sarajevo)
Deminerski bataljon (Rajlovac Sarajevo), Ujedno i škola za deminiranje
Bataljon veze (Pale)
ABHO četa (Baza Orao Tuzla)

Brigada ratnog zrakoplovstva i protivzračne odbrane (Mahovljani-Banja Luka)
Helikopterski skvadron (Sarajevo) UH 1H platforma
Helikopterski skvadron (Mahovljani MI8 platforma)
Bataljon PVO (Sarajevo)
Bataljon motrenja i ranog upozoravanja (Banja Luka)
Bataljon zračne podrške (Sarajevo, Banja Luka)

Komanda za podršku OS BIH (Banja Luka)
Komanda za upravljanje personalom (Banja Luka)
Komanda za obuku i doktrinu (Travnik)
Komanda logistike (Doboj)


Komandovanje i kontrola OSBIH

Vrhovni komandant Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo komanduje preko ministra odbrane koji je odgovoran za stvaranje i održavanje odbrambenog kapaciteta kako bi se osigurala zaštita suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine. Prvi u vojnom lancu komandovanja podređen MOBiH je Zajednički štab OS BIH koji politike i odluke ministarstva odbrane pretvara u realne i detaljne planove. Daljnji lanac komande se dijeli na operativnu i komandu za podršku. Operativna komanda OS BIH ima komandu nad svim brigadama u svom sastavu. Komandant OKOSBiH odgovoran je za sve obuku i operacije operativnih sastava OSBiH. Komanda za podršku OS BIH upravlja personalom, logistikom i institucionalnom obukom u centrima za obuku OSBiH.

Pripadnici u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

Na službi u Oružanim snagama mogu biti vojna lica, civilna lica i kadeti. Vojna lica su profesionalna vojna lica i lica u rezervnom sastavu dok su na službi.
Oružane snage BIH imaju oko 10.000 profesionalnih vojnih lica, oko 5.000 lica u rezervnom stanju kao i oko 1.000 civilnih djelatnika.

Profesionalna vojna lica
vojnici,
podoficiri
oficiri
generali

Lica u rezervnom sastavu su:
rezervni vojnici,
rezervni podoficiri
rezervni oficiri
rezervni generali

Kadeti
Kadeti su lica koja se u stručnim vojnim školama i akademijama obrazuju za profesionalnu vojnu službu u Oružanim snagama. Kadeti imaju prava i obaveze koje su propisane ovim zakonom i propisima koje donosi ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

Vidovi, rodovi i službe u OSBiH

Oružane snage BIH sastoje se iz vidova, rodova i službi.

Vidovi su:
kopnena vojska
zrakoplovstvo i protuzračna odbrana

Rodovi su:
pješadija
artiljerija
artiljerijsko-raketne jedinice protuzračne odbrane
oklopno-mehanizirane jedinice
avijacija
inžinjerija
veza
atomsko-biološko-hemijska odbrana
elektronsko izviđanje i protuelektronska borba
zračno osmatranje i javljanje
vojnoobavještajni

Službe su:
tehnička služba
zrakoplovna tehnička služba
služba vojne policije
saobraćajna služba
intendanska služba
sanitetska služba
veterinarska služba
građevinska služba
finansijska služba
pravna služba
geodetska služba
informatička služba
muzička služba
vjerska služba

Obilježja

bilježja se nalaze se na kapi ili beretki, desnom ramenu i na lijevom ramenu uniforme svih pripadnika Oružanih snaga. Svi osim oficira u činu generala na kapi/beretki nose bedževe kopnene vojske ili zrakoplovstva i protuzračne odbrane Oružanih snaga. Na kapi/beretki oficira u činu generala nalazi se bedž grba Bosne i Hercegovine s mačevima i zlatnim vijencem. Obilježje na desnom ramenu svih pripadnika Oružanih snaga je zastava Bosne i Hercegovine. Pripadnici pukova na lijevom ramenu nose obilježje svog puka. Dodatna obilježja brigade, druge institucije, odnosno jedinice nose se ispod obilježja puka na lijevom ramenu. standardna uniforma u OS BIH je MARPAT.

Pukovi

Pješadijski pukovi baštine identitet i vojno naslijeđe jedinica i konstitutivnih naroda (Bošnjaka, Hrvata i Srba) iz kojih potiču: Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i Vojske Republike Srpske (VRS). Pukovi i komande pukova nemaju operativna ni administrativna ovlaštenja. Svaki puk ima malu, neoperativnu komandu puka i personal.


2. Pješadijski (Rendžerski) Puk
Komande pukova mogu:

upravljati muzejom puka,
kontrolirati finansijski fond puka
pripremati, istraživati i njegovati historiju puka,
objavljivati biltene puka,
čuvati kulturno-historijsko naslijeđe puka,

3. Pješadijski (Republika Srpska) Puk
davati uputstva o održavanju posebnih svečanosti,
davati uputstva o običajima, odjeći i ponašanju puka,
voditi oficirske, podoficirske i vojničke klubove.

1. Pješadijski (Gardijski) Puk
Pukovi mogu u svom sastavu imati aktivnog, rezervnog ili penzionisanog oficira koji služi kao pukovnik puka. Pukovnik puka je isključivo počasni položaj i nema operativna ni administrativna ovlaštenja.
Obilježje generala kapa/beretka OSBiH


Obilježje KoV kapa/beretka OSBiH


Obilježje ViPVO kapa/beretka OSBiH


OS.BIHDopuna: 28 Sep 2016 19:04

Dopuna: 28 Sep 2016 19:15

Citat:Vojna vezba OS. Bosne i Hercegovine i EUFOR-a na Manjaci - "Brzi odgovor 2016"

Zajednička vojna vežba EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bit će održana tokom ovog mjeseca na vojnom poligonu na Manjači pored Banja Luke, saopćeno je iz EUFOR-a.
Vežbu "Brzi odgovor 2016" najavili su komandant EUFOR-a, generalmajor Friedrich Schrötter i komandant Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, generalmajor Dragan Vuković.

Multinacionalni bataljon EUFOR-a i Oružane snage BiH su vrlo tijesno sarađivali u zajedničkoj obuci i razmjenu iskustava i vještina koje će demonstrirati tokom vežbe.
Više od 500 vojnika EUFOR-a, Oružanih snaga, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije, Mađarske, kao i jedna portugalska četa taktičkih rezervnih snaga EUFOR-a iz sastava NATO misije KFOR, radit će zajedno u BiH.

Ta regionalna vežba također je prilika za EUFOR i NATO štab Sarajevo da vrše komandu i kontrolu u okviru velike vojne vežbe.

Vojnici će imati priliku proširiti znanje i steći više iskustva u aktivnostima patroliranja, pratnje, kretanja u konvoju, medicinske evakuacije, izvlačenja i evakuacije povređenih. Također će imati priliku za usavršavanje svojih specijalističkih vještina za uklanjanje eksplozivnih ubojnih sredstava i operacije izvlačenje osoba koje ne učestvuju u borbenim aktivnostima.

- Ova redovna godišnja vježba pokazuje ljudima BiH da su njihove oružane snage sposobne da deluju samostalno i kao partneri s EUFOR-om i vojnicima iz evropskih partnerskih zemalja u okviru velikih vojnih vežbi i operacija - izjavio je komandant EUFOR-a.

Generalmajor Dragan Vuković ističe da je predstojeća vežba vrlo bitan događaj za Oružane snage radi praktične primjene dostignutih sposobnosti i veština, koje su pripadnici stekli tokom kolektivne obuke s multinacionalnim bataljonom EUFOR-a.

U vežbi „Brzi odgovor 2016“ potvrđuje se spremnost i interoperabilnost jedinica OSBiH u delovanju s EUFOR-om.“
U okviru Operacije “Althea” EUFOR-a trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja.

Njeni primarni zadaci su podrška Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci te naporima BiH na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, istovremeno podržavajući cjelokupnu i sveobuhvatnu strategiju EU za BiH.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • pein 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 09 Jan 2012
 • Poruke: 32059

Sjajan video: Pogledajte kako izgleda vježba "Brzi odgovor 2016" na Manjači - See more at: http://www.avaz.ba/clanak/256777/sjajan-video-pogl.....eNiJj.dpuf
Video Arrow http://www.dailymotion.com/video/x4vnca5_brzi-odgovor_newsoffline
 • Master Instructor
 • Pridružio: 17 Mar 2015
 • Poruke: 410
 • Gde živiš: Srpsko Sarajevo

Napisano: 04 Okt 2016 14:48Dopuna: 06 Okt 2016 12:15

Vezba Oruzanih snaga Bosne i Hercegovine i EUFOR-a "Brzi odgovor 2016"


Citat:Realizirana radionica „ISTAR struktura i sposobnosti“

U periodu od 4. do 6. oktobra 2016. godine u prostorijama PSOTC-a u bazi "Butmir", i uz dirketnu podršku NATO štaba u Sarajevu, uspješno je realizirana Radionica u vezi partnerskog cilja "ISTAR architecture and capabilities - Struktura i sposobnosti obavještajnog rada, nadgledanja, određivanja ciljeva i izviđanja".

Na ovoj radionici učestvovali su oficiri i podoficiri sa svih niova KiK-a OS BiH, a čiji svakodnevni zadaci su vezani za ove vojne sposobnosti.

Cilj Radionice je bio usvajanje novih i proširenje postojećih znanja vezanih za navedenu multidisciplinarnu funkciju, upoznavanje sa usvojenim i usaglašenim konceptualnim i doktrinarnim rješenjima u OS BiH, razvijanje svijesti o značaju ISTAR-a u podršci izvršavanju zadataka OS BiH u zemlji i inostranstvu, te prezentiranje realiziranih i predstojećih zadataka iz plana impelementacije ovog partnerskog cilja.

Realizacija Radionice predstavlja svojevrstan doprinos implemenataciji predmetnog PC-a i razvijanju sveukupnih vojnobavještajnih sposobnosti OS BiH, a što je i predmet kontinuirane dugogodišnje podrške od strane NATO štaba u Sarajevu, čiji pripadnici su, pored predstavnika OSCE-a i pripadnika Uprave J-2 ZŠ OS BiH, također aktivno učestvovali u realizaciji ovog događaja.

Otvaranju Radionice prisustvovao je i mornarički kapetan Lars Arne Aulie, zamjenik komandanta ovog Štaba, koji je, između ostalog, učesnicima zaželio uspješan rad, te naglasio značaj realizacije Radionice i ISTAR funkcije u oružanim snagama.

offline
 • Pridružio: 21 Jul 2008
 • Poruke: 10329

Zašto je zastava BiH nasivena na ramenu?

offline
 • Kos93  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Sep 2007
 • Poruke: 7217

Koристе ли ОСБиХ неке оклопњаке точкаше? Колико могу да видим по сликама, изгледа да су у употреби само М113 и М60.

offline
 • inskk 
 • Zaslužni građanin
 • Pridružio: 19 Maj 2011
 • Poruke: 627

@Karalic

Odlično sto si otvorio temu! Wink

@Kos

Ne, i mislim da je to ujedno najslabija tačka OSBIH. Postoje jedino BOV iz JNA, koji se smatraju neperspektivnim, i mislim da se u narednih 5 godina mora riješiti taj problem. Ovi M113 su praktični i efikasni, ali nikako ne mogu biti zamjena za tockaše

offline
 • Pridružio: 06 Nov 2011
 • Poruke: 607

Mercury ::Zašto je zastava BiH nasivena na ramenu?

Изгледа због џепа на рамену, неки имају пришивену заставу на џепу тј оном преклопу што затвара џеп.

offline
 • pein 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 09 Jan 2012
 • Poruke: 32059

Explosive Ordinance Disposal (EOD) Training Kalinovik

offline
 • Pridružio: 13 Feb 2011
 • Poruke: 2819
 • Gde živiš: tamo daleko...

Ovo su Austrijanci imali vjezbu. Nasih ovdje nije bilo.

offline
 • Kos93  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Sep 2007
 • Poruke: 7217

inskk ::@Karalic

Odlično sto si otvorio temu! Wink

@Kos

Ne, i mislim da je to ujedno najslabija tačka OSBIH. Postoje jedino BOV iz JNA, koji se smatraju neperspektivnim, i mislim da se u narednih 5 godina mora riješiti taj problem. Ovi M113 su praktični i efikasni, ali nikako ne mogu biti zamjena za tockaše


Moжда грешим, али ми се чини да су ОСБиХ мало осакаћене неким обрасцем који су наследили из војске ФБиХ где су избачена нека преспективна средства која су чак и произвођена у самој БиХ у корист технике дониране од НАТО.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 651 korisnika na forumu :: 10 registrovanih, 4 sakrivenih i 637 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3195 - dana 09 Nov 2023 14:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Rade, BORUTUS, Chainsaw, crnitrn, dragoljub11987, Joco Skljoco, Kriglord, marsovac 2, opt1, repac