Automatski Sistem Upravljanja Radarskim Informacijama-Polje

Automatski Sistem Upravljanja Radarskim Informacijama-Polje

offline
 • vrabac 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 30 Dec 2010
 • Poruke: 4963

ASURI POLJE-klasičan četni nivo; 86Ž6

ASURI (Automatski Sistem Upravljanja Radarskim Inforamcijama) Polje, je sistem četnog nivoa ELINT grupe PVO teritorije, odnosno pripada nivou komandovanja čete radarskog izviđanja. Služi da bi prikupljao i distribuirao nadalje raznim korisnicima istovremeno podatke sa više akvizicionih radara i radara za merenje visine ili radara svoj tuđ. On je prvi nivo po vertikalnoj razvijenosti. Danas se zamenjuje sistemom Fundament-1. Polje je najniži i osnovni nivo prikupljanja radarskih informacija. Taj nivo je na realnom bojištu verovatno i najvažniji.


1 Klasična hijerarhija nulte zasićenosti ASURI sistema sa Polje-E sistemom u njoj. Svaki sistem Polje-E obrađuje i prosleđuje do 30 ciljeva. Sistemi Osnova-1E obrađuju 120 ciljeva od kojih po 30 prima od potčinjenih sitema Polje. Smanjenje broja praćenih ciljeva je tipično u vertikalnim razgranatim hijerarhijama jer se na nižim nivoima dešavaju preklapanja ciljeva, a viši nivo obavezno raspolaže i nekim svojim radarima. 2016. godine polovina ASURI sistema će još uvek biti u ovakvoj zastareloj hijerarhiji a polovina sa sistemima Fundament. Istina smanjenje oružanih snaga će doprineti povećanju procenta savremenih sredstava.
Dok god postoje rašireni sistemi prikupljanja i distribucije radarskih informacija na četnom nivou, može se reći da ASURI sistemska mreža funkcioniše. Trostepeni ASURI sistemska mreža je takođe razgranat na principu hidre kao i sistemi KIS PVO. Dakle, može da se desi da brigadni nivo ELINT-a (Niva, Fundament-3) delimično ili potpuno ispadne iz umreženosti i to će onemogućiti duboku centralizaciju i ukupan uvid viših instanci o stanju na bojištu ali skoro ni malo neće prekinuti sanbdevanje informacijama borbenih jedinica. Nešto lošija situacija je kada je narušen bataljonski nivo (Osnova, Fundament-2) jer je on već duboko integrisan u lokalne oružne sisteme. Ipak smatra se da je ASURI sistemska mreža aktivan dok radi dovoljan broj sistema četnog nivoa kao što je Polje. Ukoliko bi većina sistema ovog nivoa bila neutralisana, onda bi čitava sistemska mreža prikupljnja i distribucije radarskih informacija bila praktično ugašena. Mali broj sistema bataljonskog nivoa (Osnova, Fundament-2) ne bi svojim pripadajućim radarima mogli ni približno da budu zamena za nestanak četnog nivoa. Posebno u svetlu vrste radara koji se koriste. Zapravo u realnim okolnostima verovatno bi radari uz Osnovu pa i sami bataljonski sistemi Osnova bili uništeni pre većine četnih sistema. Ovo važi za starije ruske radare, nova generacija radara ima mnogo veću žilavost. Interesantno je da su projektanti ruskog ASURI sistema mreža u samom začetku osetili posebnu napregnutost bataljonskog nivoa, jer je očigledno ostavljena mogućnost da mnogi četni sistemi (Polje) budu povezani na brigadni nivo (Niva) ili direktno ili posle prekida rada bataljonskog nivoa (Osnova). Istina takva povezanost možda i nije potekla od procene napregnutosti bataljonskog nivoa već iz idejnog modela projektanata. Ipak na bataljonskom nivou se pojavilo najviše modela. Meža je vrlo brzo, ali delimično nadomeštena, sa Pori-ME a onda ih je delimično menjala Osnova. VP-02 je ostao vezan na Nivu dok Vozduh nije povučen, ali je do kraja zadržao svoje čete VP-01.
Kako bilo, sistem Polje u nekoliko verzija činio je i još uvek dobrim delom čini osnovicu ruskog ASURI sistemska mrežaa. Sistem je za vreme u kojem se pojavio bio relativno moderan, mada se može primetiti određen zaostatak za zapadnom tehnologijom tih godina. Međutim taj zaostatak se očitovao u velikim gabaritima sistema i velikoj masi kao i u spartanskom interfejsu. Memorijski nosioci i procesori su bili daleko ispod zapadnih. Pouzdanost je bila slaba. U projektnom i konstruktivnom smislu a što je još važnije u praktičnom borbenom smislu, sistem je bio veliki iskorak napred i jedna od presudnih karika razvoja svekolikih ruskih SAU (sistema automatskog upravljanja). Bio je to deo krajnje ozbiljnog sistemska mrežaa ASURI, kakvog zapravo unatoč visokoj automatizaciji i pričama o C3I (C4I) bojišnici na zapadu nikad nije bilo u takvoj studiozno zamišljenoj i raširenoj borbenoj niši kao što ju je izgradio ruski ASURI sistemska mreža. Ova činjenica važi čak i danas. Rusija sve uspešnije izrađuje hijerarhije a Amerika totalno centralizovane sisteme taktičkih komandi. Očigledna je stvarnost da je dakle Rusija očekivala napad Amerike na svojoj teritoriji ali da to nije bilo i obratno, kao i u sadašnjosti.


2 Najčešći primeri kombinacija u četnim sastavima Polje. Ovi sistemi su u staroj verziji radili samo sa dva spregnuta radara a novijoj sa tri. Time je otvorena mogućnost da rade na sva tri talasna opsega, metarskom, decimetarskom i centimetarskom. U tom smislu je napravljena i ova šema. S leva u desno odozgo na dole: gornji red I i II skup, kombinacije sa starijim radarima 2D tipa; III skup specijalno za rad u uslovima lošeg zemljišta (Linjejka je greška teba da stoji Moskvič); donji red: I skup P-18 Terek i Kasta 2-1 sa Unža opremom zajedno sa 2 PVR-13 rade kao dežurna grupa, a P-18 i jedna rezervna Kasta čekaju skriveni kao borbena grupa.; II skup predstavlja rad sa 3D radarima, tri radara na tri opsega i eventualno i dva rezervna. Imenom Niva u radarima je označena familija radara ST-68 i ne treba to nikako poistovetiti sa ASURI sistemom NIVA brigadnog nivoa. treba skrenuti pažnju da na svakoj pozicija kojoj je postavljen P-18 Terek može biti i P-12 Jenisej. Takođe nije uzet u obzir ni radar tipa P-40 Bronja koji može da uđe u većinu kombinacija. Naravno moguće su idruge kombinacije osim iznetih koje su samo mogući primeri. Nedostatak ovakvih, makar formalno i zastarelih sitema, bila je glavna mana Srpske (ali i Iračke koja se pokazala dosta slabije) strukture PVO. Ovo se odnosi samo na četne nivoe POLJE i delimično bataljonski nivo OSNOVA jer brigadni nivo NIVA sa svojim glomaznim razvijanjem i svijanjem ne bi preživeo ni mart 1999.


3 PVR-10 Konus , PVR-11 Veršćina, PVR-13 Moskvič i PVR-17 Ljinejka sva četiri (tri) visinomera sa kojima radi sistem Polje, mada po ruskoj trupnoj nomenklaturi PVR-17 spada u 3D radare a ne merače visine. U današnjim uslovima borbe protiv ultimativnih protivnika ovi radari su neupotrebljivi jer sporo rade. Za primarnu i sekundarnu obradu kada su uvezani u sitem Polje, treba im minimalno 22 sekunde a tercijalna (koju radi Polje) ili čista distribucija sekundarne informacije ide 2 puta u minutu tj. na svakih 30 sekundi kada su uvezana oba uređaja. Jedino kada su vezana 4 ovakva radara istovremeno (za to trebaju ASURI MEŽA ili PORI-ME a nije moguće izvesti na jednom POLJE sistemu) mogli su da daju 12 ciljeva sa tempom od 10 sekundi. Za slabije protivnike upotrebljivi. Uskoro ih neće biti u upotrebi.
Rusija je i ranije raspolagala sa nečim sličnim, odnosno trojstvom Vozduha, VP-01,VP-02, (VP-03), VP-04 a slične su bile kombinacije Nizina-Meža-Meža U. Ali taj stariji sistem nije imao sve prerogative koji bi ga kvalifikovali za jedan potpuno funkcionalan rad u cilju izgradnje prave borbene niše. Jednostavno, tehnologija je bila još uvek nedostatna za taj zadatak, mada ga je obavljala na zavidnom nivou u odnosu na vreme u kojem je dejstvovala. Već u tom obliku osećala se kritičnost bataljonskog nivoa i potreba za savršenim četnim nivoom, dok je bilo očito da je brigadni nivo od velike ali ne i presudne važnosti. To je posledica izgradnje vetikalno-horizontalne hijerarhije. Ako izgrađujete hijerarhiju ali postoji mogućnost da ratujete pre nego je dovršite, onda morate hijerarhiju graditi tako da se koncentrišete na brzu izgradnju najnižeg nivoa, srednji nivo može da nešto kasni a treći još više. Međutim u to doba, dakle na samom početku osamdesetih, u naoružanju SSSR je postojao vrlo veliki broj starih i novih radara sa vrlo različitim karakteristikama, od gigantskog Saljuta do malene Trope i od starih P-12, P-15, P-30 do relativno modernih Nebo, P-19, ST-68U.
To je sa sobom unelo specifične zahteve u konstrukciji sitema Polje. Pre svega on je morao da obezbedi rad sa skoro svim tipovima akiziciono-osmatračkih radara (a oni su bili većinom 2D tipa) kao i sa svim tipovim radara za merenje visine unutar PVO sistemske mreže (u to doba su 3 a kasnije 4 bila aktivna: PVR-10, PVR-11 PVR-13, PVR-17). Morao je da ima i dovoljan broj obrađenih ciljeva i on je bio limitiran na 50 ciljeva koji su istovremeno praćeni. Maksimalno je 30 ciljeva bilo na data linijima ka višim instancama inače bi ste mogli da spalite sitem. To je je sa sadašnjeg stanovišta nedovoljno ali se za početak 80-tih u SSSR-u smatralo dovoljnim a i danas je upotrebljivo. I u krajnjoj liniji, sistem je morao da bude proizveden u dovoljno velikom broju da bi pod sobom mogao da obuhvati veliki broj ruskih radara, odnosno morao je da bude proizveden u stotinama komada.


4 P-12 Jenisej, P-18 Terek i OP-14 Oborona-14 metarski radari. P-18 je prevashodno namenjen za trupnu PVO, ali su ga mnogo koristile i snage PVO teritorije. I dok se P-18 još uvek koriste kao i njihov prethodnik P-12 Jenisej (Desert, Sdvig) P-14 je penzionisan. Svih varijanti P-14 (Lena, Furgon, Oborona) je proizvedeno čak 721 komad! Za svoje vreme bili su to snažni i pouzdani radari, sa mnogo boljim karakteristikama nego što je to potencijalni neprijatelj percepirao, što je bila opšta karakteristika svih radara u metarskom opsegu. Radara P-8 i P-10, P-12 i P-18 je proizvedeno 10000 od toga oko 2000 za izvoz.
U međuvremenu je taj broj radara daleko smanjen kako po broju tako i po tipovima. Takođe je broj sistema Polje smanjen. Pre svega zbog nedovoljnog održavanja. Dve trećine sistema Polje je remontovano i sada se može smatrati da su oni u kakvom takvom aktivnom stanju. U tom smislu ćemo još izvesno vreme susretati ovaj sistem, ali na prvoj liniji fronta ubrzano ga zamenjuje Fundament-1. On ima četvorostruko veći broj ciljeva koje obrađuje i šalje (120), ima elegantnu spregu sa svim tipovima radara (specijalno ADD ustrojstvo, konstruisano još za Picunda sistem), a što je najvažnije vrlo je malih gabarita, visokomobilan i male težine.
Polje je napravljeno na ogromnim poluprikolicama, standardnog tipa kakve još od šedesetih viđamo kao standardno sredstvo za razne vrste komandnih sistema. To su gigantske pluprikolice i isto toliko veliki kamioni sa glavnim i rezervnim generatorima i drugom opremom. Novi sistemi tipa Fundament ili čak i starija Picunda su u malim kontejnerima koje nose i kamioni srednje nosivosti. Ti novi sitemi su vrlo slični jer se prvi (Picunda) zasnivaju na lou-kost tehnologijama na bazi 386 i 486 i Pentijum I procesora a drugi (Fundament) na Pentijum II i Pentijum III generaciji. Više puta sam čuo mišljenje, da menjati ovakve stare sisteme ima vrlo veliku svrhu, ako ništa drugo onda radi smanjenja enormne potrošnje struje, jer samo u razlici cene struje bi sebe isplatili za par godina, što je paradoks koji pokazuje tradicionalnu konzervativnost ruske vojne mašine.
5 Deo sitema Polje. U ovakvim velikim kamionskim prikolicama je smešten sitem Polje. Obratite pažnju na velike i teške kablove, masivne generatore i ukupno, ogromnu težinu celog sitema, koja mu je otežavala pokretljivost. Veliki gabariti i težina, uz složeno održavanje, učinili su ovaj sitem zastarelim iako ne i neupotrebljivim, samo deset godina posle uvođena u upotrebu, jer su se baš posle njega na svetskom tržištu počeli pojavljivati jeftini računarski sitemi, u osnovi sa procesorskim i memorijskim hardverom (RAM, ROM, CPU, HDD) PC tehnologije inplementiranima na posebne kontrolere (matične ploče). U sadašnje vreme je zastareo po svim kriterijima.
Sada ćemo se upoznati sa tehničkim osobinama sistema Polje-ME. Postoji i skoro istovetna starija varijanta Polje-E i još starija ali i slabija Polje, ali su one vremenom prilikom remontnih aktivnosti dovođene na nivo poslednje modernizovane varijante. Unutar tri oznake kriju se samo dva sistema po bitnim razlikama koje Rusi označavaju kao Polje i Polje-S.
Ovaj sitem je namenjen za prikupljnje i obradu radarskih informacija, pre svega tercijalnu, ali i sekundarnu ako se radi sa nalognim radarom; upravljanje sredstvima radarskih vodova; predaju podataka na komandna mesta višeg ranga kao i za obezbeđenje podacima komandnih punktova borbenih delova odnosno korisnicima ovih informacija. Polje-ME obezbeđuje:
- prijem kordinata i automatsko ili poluautomatsko praćenje vazdušnih objekata po podacima dobijenim sa radara sa analognim ili koordinatnim cifarskim izlazom, dakle sa radara starijih tipova
- prijem, prikazivanje i obradu inforamcija dobijenih sa digitalnih radara odnosno modernih novijih radara i još češće sa starijih koji su modernizovani
- prikazivanje koordinata i karakteristika vazdušnih ciljeva
- upravljanje radom, svojih potčinjenih akvizicionih radara kao i radara za merenje visine i radara u sistemu svoj-tuđ.
- predaju obrađene informacije o vazdušnom stanju korisnicima
- prijem i prikazivanje komandi upravljanja od viših nivoa komandovanja
- izračunavnje i prikazivanje oblika (izgleda) radarskog polja koje stvaraju potčinjeni radari tokom rada.
- prikazivanje tehničkog stanja aparature
- treniranje operatora sa imitirajućim ciljevima
- izradu dokumenatacije o svim informacijama koje su tokom rada prosleđene sa sistema Polje korisnicima i višim komandama
U sastav sistema Polje ulaze:
- poluprikolica aparature (komandni punkt)
- poluprikolica veze
- poluprikolica održavanja, testiranja i popravke
- prikolica dizelagregata
- transformatorski blok
- komplet sprava za montažu
- prenosno radno mesto sistema (omogućava daljinski rad na manjim distancama iz bliskih stacionarnih (i)ili sličnih objekata, radi veće konfornosti ili zaštićenosti)


6 P-15 Tropa, P-19 Dunaj, Unža, i Periskop-VM (57U6) decimetarski radari i P-40 Bronja unutar same granice centimetarskog područja. Periskop-VM je bio namenjen za dejstvo u uslovima brdsko-planinskog rada i dugo je imao najveću sposobnost suzbijanja smetnji u klateru od svih ruskih radara (60-70 dB). Prva dva su opštepoznati po celom svetu i imali su vrlo povoljan odnos cena kvalitet. U današnjim uslovima su beznadno zastareli jer iako nisu toliko osetljivi i na protivradarske rakete (ali HARM ima 390 MHz minimalnu frekfenicju pa ih ipak hvata) imaju mali prag za šumne smetnje i često su lak cilj navođenih sredstava jer ih avioni za EW lako lociraju. Uska fotografija, treća sa leva, pokazuje Unža stubnu opremu, odnosno tzv. visinsku antenu koju koriste Tropa i Dunaj. I pored dobrih karakteristika za niskoleteće ciljeve, u slučaju dejstava treba je brzo napustiti jer prima prvi udar a i spora je u razvijanju. P-40 Bronja je koristio KoV ali i PVO, odličan za svoje vreme, danas zastareo i osetljiv, mada upotrebljiv za slabe protivnike.
Kao sredstva veze se koriste kablovi visoke i niske frekfencije, telefonski kanali. Informacije sa radara mogu biti analogne, cifarske koordinate tački i trase.
Osnovne karakteristike Polje-(M)E (u zagradi podavci za stariju verziju Polje):
- spregnutih tipova radara/radiovisinomera 23/3
- spregnutih radara/radiovisinomera 4/2 (3/2)
- aktivnih radara/radiovisinomera 3/2 (2/2)
- spregnutih tipova korisnika 16 (12)
- aktivnih spregnutih korisnika 2 (1 ili 2)
- broj pratećih i obrađenih ciljeva 50
- maksimalan broj ciljeva ka korisniku 30
Sektor rada (realna praksa mnogo menja opserviranje sitema po dometu):
- po dometu 600 km što bi značilo 100 km od radara do cilja maksimalno, u praksi sa današnjeg stanovišta mora manje, samo do 40 km što znači svega 150-170 km po dometu.
- po visini 45 km
- po brzini 4300 km/h
- srednja brzina predaje podataka o svakom vazdušnom objektu 10 s
Autor je pristalica teze da sistemi četnog nivoa treba da rade kao punktovi za radare na tri opsega i da deluju dakle po dometu po uslovima razmeštaja ta tri radara a to u stvarnoj praksi zanči da vam četni sitem obezbeđuje 50+50 km po dometu levo ili desno u smislu kordona.
Srednja kvadratna greška praćenja vazdušnih objekata:
- po dometu 500-600 m
- po visini 500-600 m
- po brzini 20-30 m/s
Broj članova posade 7;
Vreme:
- prelaska sa marševskog u borbeni položaj 2 časa;
- prelaska iz stanja gotovosti u stanje rada 2-5 min7 Unutrašnjost sistema Polje. Ponovo vidimo do savršenstva razvijen stari sovjetski tip u interfejsu spartanski izvedene elektronike i vrlo masivnih i grubih uređaja sa velikom potrošnjom struje. Vreme je pokazalo da nedostatak tih sredstava nije bio u siromašnom interfejsu, koji smeta samo lenjim, neiskusnim i neagresivnim vojnicima, već u malom broju praćenih ciljeva, veoma složenom i mučnom održavanju tog kompleksnog modula što je izazvalo drugi najveći problem tj. malu pouzdanost kao i njegovim velikim gabaritima pa i potrošnji energije, što je proisteklo iz korišćenja zatarelih RAM i ROM i drugih memorijskih nosioca i procesora. Koliko je zapadna elektronika u interfejsu odmakla u odnosu na sovjetsku tog vremena vidi se po tome što se na zapadu samo nekoliko godina kasnije pojavili radari koji su u nekoliko puta manjim kontejnerima imali samostalnu sekundarnu stotina ciljeva uz nešto bolji interfejs. Međutim Rusi su izgradili hijerarhiju sa tercijalnom obradom koja traje i danas. Boriti se protiv nje, bio bi verovatno devedesetih, kada se SSSR raspadao nesavladiv proces čak i za NATO. Zbog toga se može reći da je hijerarhija PVO (i Polje u njoj) od istorijskog značaja za Ruse, možda čak i u rangu sa njihovim zastrašujućim nuklearnim potencijalom.
Iako je zastareo sistem, Polje će još dugo biti u naoružanju ako nikako drugačije onda na teritorijama sa smanjenom strategijskom važnošću, kao Sever ili Sibir. Pogotovu što su mnogi sitemi kompletno prošli modernizaciju i remont na početku poslednje decenije. Osim toga, sistemi Osnova i Niva, će biti još neko vreme zadržani a njih će većinom opsluživati Polje. Inače trupa se silno žali na zastarelost ovog sitema, pre svega na četnom nivou. Šta je najveća mana? Pre svega iako je nabrojano ni manje ni više 23 (Polje sa 1Cool tipa radara sa kojima Polje-ME radi, zapravo vi za te tipove ili podgrupe tipova morate da se odlučite još u fabrici jer kasnije nije moguće priključiti bilo koji radar bilo gde. Upravo tu osobinu iz trupe navode kao jednu od najgorih. I upravo ADD ustrojstvo na Fundament-1E sistemu koje konvertuje prijem sa bilo kog radara na ASURI navode kao jednu od tri prednosti. Druga (još važnija) je mali broj ciljeva, jer Polje radi samo sa 30 ciljeva a Fundament sa 120. Treća prednost je daleko veća pouzdanost jer Fundament ima paralelan rad tri PC računara koji pruzimaju dužnost u sekundi jedan od drugog u slučaju kvara a Polje ima vrlo mali rok između dva kvara i veliko vreme za njegovo otklanjanje. Četvrta su daleko manji gabariti i mase sistema pa i potrošnja struje, koja za sobom povlači rad sa ogromnim generatorima. Zbog toga je u toku ubrzana zamena sitema Polje sa Fundament-1 na urgentnim pravcima dejstva, pre svega ka Crnom moru, i Kavkazu.


8 Centrimetaši ST-68U(M), P-35 Saturn i P37 Meč. Danas se od P-37,35 radara uglavnom prave modernizovani 1L117 3D radari ili 1L118 2D radari sa snažnom primarnom i sekundarnom obradom koja radi sa 200 ciljeva pa više nisu pogodni za vezivanje na Polje već su dobili sopstvena sredstva automatizacije na radaru. Ipak su i kao takvi zastareli jer su slabopokretni. Sa druge strane iako zastarevaju, radari ST-68UM su se pokazali iznenađujuće dobro prilikom probi realnih ometanja NATO pakta (simulirana ometanja napada na SRJ 1999.godine). Ipak NATO ih savršeno poznaje (mnoge istočne zemlje NATO-a ga zapravo poseduju) i danas ih može u potpunosti tući u ciljanom napadu. Centimetarski opseg je možda najslabiji kod ruskih radara, ali je to opšti pravac da se ide ka početku L dijapazona (1-1,5 GHz) u kome su danas najbolji i zapadni i ruski radari, a centimetarski opseg ostaje pomoćni. Izuzetak su fenomenalni ruski metarski radari. Druga nepoznanica je takozvani autokompezator koji su belorusi izmislili i primenili na modernizovanoj Pečori-2M koji je uspeo da savlada preko 1500-2200 W/MHz ometanja ali na nišanskom radaru. Nije najjasnije da li je primenljiv za akvizicione radare.

Spisak skraćenica:
ASURI-Automatski Sistem Upravljanja Radarskim Informacijama
primer: Nizina, Meža, PORI-ME, Polje, Osnova, Niva, Picunda (familija), Prostor, PORI-1,2,3, Fundament-1,2,3; (VP-01-02-03-04 iz sistema Vozduh); (Poljana-D4 kao KPBrig. ELINT)
KUBA-Komandovanje i Upravljanje Borbenom Avijacijom
primer: Vozduh-1, Rubež, Šćit, Gorizont, Sprut, Vertikalj
KIS-Komandno Informacioni Sistemi (upravljanje vatrom topova i raketa)
primer: ASURK, Vektor-1, Bajkal, Krab, Poljana-D1,D4, Ranžir, Kasateljnaja, Sborka, P-12M
KISAR-Komandno Infromacioni Sistem Avijacije i Raketa
primer: Vektor-2, Senjež, Panorama, Bajkal-1ME
ISKAP-Integrisani Sistem Komandovanja Avijacijom i PVO
primer: Proton, Alamaz-2,4, Univerzal, Bastion, Akacija, PanoramaRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • zixo  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 27 Sep 2006
 • Poruke: 23455
 • Gde živiš: Beograd

Da li su sve ove skracenice koje si naveo kod nas u upotrebi?offline
 • vrabac 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 30 Dec 2010
 • Poruke: 4963

Nijedna, možda samo slučajno.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1129 korisnika na forumu :: 50 registrovanih, 5 sakrivenih i 1074 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: -JM83- Banija, A.R.Chafee.Jr., amaterSRB, amstel2, Apok, Bloody, Bobrock1, bojank, Brana01, Bubimir, cenejac111, cikadeda, darkangel, Denaya, Despot1, Dukelander, FileFinder, Fog of War, havoc995, ivan1973, jukeboxer, kolateralnasteta, krkalon, Krusarac, Kubovac, mačković, Metanoja, milenko crazy north, milimoj, Panonsky, raptorsi, sasa87, sevenino, shaja1, Shinobi, Snorks, Steeeefan, Stojković, trundle, trutcina, tubular, Tvrtko I, vathra, Vatrogasaccc, Vlada1389, vladas87, vobo, Yi Sun-sin, Zeks, zillbg