Dobrovoljačka Vojska Jugoslavije DVJ

1

Dobrovoljačka Vojska Jugoslavije DVJ

offline
 • Pridružio: 08 Sep 2005
 • Poruke: 5709

Citat:Dobrovoljačka vojska Jugoslavije, je naziv za dobrovoljačke odrede u sastavu Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije (NOP i DVJ).

Posle savetivanja u Ivančićima, Vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito je na putu od Romanije prema Foči, u drugoj polovini januara 1942. godine, odlučio da se od ljudstva bivših četničkih odreda koje je bilo spremno da se bori protiv okupatora, ali ne da i da stupa u partizanske jedinice, formiraju dobrovoljački odredi pod komandom Vrhovnog štaba NOPOJ-a. U skladu s tim Vrhovni štab je promenio naziv u Vrhovni štab NOP i DVJ i odredio formaciju jedinica Dobrovoljačke vojske, sistem komandovanja i propisao amblem (nacionalna trobojka) na kapi.

Ove jedinice su formirane jedino u istočnoj Bosni. Na Jahorini je formiran Jahorinski dobrovoljački odred 21. januara 1942. godine. Posle razbijanja četnika u gornjem toku reke Drine formirana su dva dobrovoljačka odreda — Fočanski i Drinski, pretežno od ljudstva razbijenih četničkih jedinica. U jugoistočnoj Bosni, kada je Udarna grupa Vrhovnog štaba (Druga proleterska udarna brigada i tri bataljona Prve proletreske udarne brigade) razbila glavne četničke snage, u martu 1942. godine formirana su još četiri dobrovoljačka odreda: Rogatički, Vlasenički, Srebrenički i Krajiški.

U sastavu Birčanskog, Romanijskog i NOP odreda „Zvijezda“ formirano je i devet dobrovoljačkih bataljona. U toku operacija u istočnoj Bosni u proleće 1942. goodine ove jedinice, izložene četničkoj propagandi i udarcima nadmoćnijih okupatorsko-kvinliških snaga, nisu uspele da se održe. Njihovim formiranjem naglašena je oslobodilačka, antiokupatorska platforma Narodnooslobodilačkog pokreta, da bi se obezbedila podrška i učešće najširih narodnih masa.


Dobrovoljačka Vojska Jugoslavije interesantna je iz razloga što se sada protežira laž da su ljudi na silu odvodjeni u partizane te da je petokraka bila nametana kao simbol.
Stvaranjem DVJ se vidi činjenica da je bio pokušaj da se stvori jedna vojska "neutralnog" karaktera bez ideoloških obeležja i van sastava partizanskih odreda.
Sa druge strane pokazuje i činjenicu da se ta vojska nije uspela održati bez standardnog partiznanskog lanca komandovanja.

Ovo nam pokazuje da su u KPJ bili spremni da organizuju vojsku koaj ne bi bila pod ideološkim obeležjem ili pod komandom partizana, ali da se takva vojska niej uspela održati - sasvim suprotino - zbog žestoke četničke propagande i agitovanja.

Štaviše, i sam naziv partizanskog pokreta j epromenjen u "Narodnooslobodilačka partizanska i dobrovoljačka vojska Jugoslavije (NOP I DVJ)" - od januara 1942. do novembra 1942.

To nam donosi zaključak da su KPJ i partizanski pokret bili spremni na veliek kompromise u cilju ujedinjavanja napora za oslobodjenje zemlje.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 05 Jan 2011
 • Poruke: 1037

Napisano: 26 Feb 2012 22:14

Mislim da će ovo mnogima biti nepoznato:


"Uveče je došao Laza Trpković i rekao mi da me drug Tito zove na miting.
Krenuo sam u grupi sa članovima Vrhovnog štaba. Popeli smo se na svečano ukrašenu tribinu, na kojoj su se vijorile zastave: nacionalna trobojka, crvena zastava Sovjetskog Saveza i engleska zastava.
Počela je svečana parada. Na čelu su bile grupe radnika sa upaljenim lučem, simbolično pnkazujući svetlost koja razbija mrak fašizma. Iza njih je naišao eskadron narodne konjice, a onda nekoliko četa jedna za drugom. I u eskadronu i u četama nošene su zastave.
Mislim da treba naglasiti da je tog dana, 7. novembra 1941, u znak proslave oktobarske revolucije održana parada samo u Moskvi i u Kujbiševu, a od cele porobljene Evrope jedino u Užicu.
...
Miting je otvorio Radivoje Jovanović Bradonja... Zatim je govorio drug Pavlović. Bio je to partizanski nadimak Lole Ribara. Imao je divan, jak i dubok glas, pravi govornički. Gotovo svaka njegova rečenica bila je prekidana burnim odobravanjem i pljeskom. Govorio je o Sovjetskom Savezu i borbi za dobrobit čovečanstva. Govorio je da smo i mi danas udruženi u velikoj borbi protiv fašizma. Govorio je i o izdajničkoj ulozi Draže Mihailovića.
Mene je sve više hvatala trema, razmišljao sam šta da kažem. Niko mi nije rekao o čemu da govorim. Shvatio sam da je i to bio znak poverenja, ali šta reći posle Lole Ribara. Tek što sam zaustio da nešto kažem, iz naroda se čuo poklik: "Neka živi jedinstvo poštenih rodoljuba!"
Kao eho odjeknulo je: "Živelo!"
U svom govoru napao sam Milana Nedića, predsednika "srpske vlade" pod okupacijom. Nazvao sam ga izdajnikom, koji se busa u grudi kako spasava srpski narod, a zašto ga nije spasavao u aprilskom ratu, kad je imao stotine hiljada vojnika kao komandant grupe armija, nego je kapitulirao prvog dana rata. Napao sam i sve one koji su naseli Nemcima, koji izazivaju građanski rat u Srbiji pomoću svojih prljavih slugu, petokolonaša i izdajica srpskog naroda.
Govorio sam i o nemačkim zločinima i napao sve one koji nas koji se borimo nazivaju razbojnicima.
"Ja. vas pozdravljam i pozivam da svi zajednički i složno i dalje istrajemo u borbi i da ne podlegnemo petokolonaškom radu onih koji još nisu metak ispalili i koji ga neće nikad ispaliti. Ja vam kažem da onaj koji je od mene više Nemaca ubio toliko puta više od mene vredi. Ali oni koji nisu metak opalili a neće ga ni opaliti nemaju nikakvo pravo da govore da smo mi razbojnici. Ja vas pozivam da dobro otvorite oči i da pomažete našu borbu za slobodu, za zlatnu slobodu koju ćemo u Srbiji sa oružjem u ruci stvoriti."
Na kraju sam sve pozvao da uzviknemo "da živi naš mladi kralj Petar II, da živi Staljin!" Završio sam uz burne pozdrave.
Tu su stajali drugovi, Tito, generalni sekretar Komunističke partije i vrhovni komandant, i članovi Centralnog komiteta. Kad sam upitao druga Tita kako sam govorio, rekao mi je: "Dobro si govorio."
Mislim da sve ovo što pišem, pokazuje koliko je mogućnosti bilo za sve rodoljube da se udruže u borbi protiv okupatora."


Ratko Martinović - OD RAVNE GORE DO VRHOVNOG ŠTABA
glava VI - U VRHOVNOM ŠTABU
http://www.znaci.net/00001/9_6.htm

Dopuna: 26 Feb 2012 22:24

U komandi mesta kazao sam ko sam i da želim kod vrhovnog komandanta druga Tita. Bio sam bradat i duge kose, imao sam na sebi nemački šinjel, šmajser i oficirski nemački bodež, koji sam skinuo sa komandanta Krupnja. Takav sam upao među jedno desetak partizana koji su bili obezbeđenje Vrhovnog štaba. Uz određene opreznosti predali su me straži koja je obezbeđivala Vrhovni štab. Imao sam sreću da me je odmah na ulazu sreo Voja Rađevac, koji me je poznavao iz borbe za Krupanj. On me je odveo do Laze Trpkovića, koji me je takođe poznavao. Veoma sam se obradovao kada mi je saopšteno da ću biti primljen kod druga Tita.
U Užice sam stigao 4. ili 5. novembra, uoči proslave oktobarske revolucije. Baš u to vreme Draža Mihailović je izdao naređenje svim svojim komandantima i "vojvodama" da počnu opšti napad na partizane. Koliko je odugovlačio sa borbom protiv Nemaca, a sada je tako brzo za račun tih istih Nemaca izdao naređenje za opšti napad na srpske partizane.
Slučaj je hteo da pred Užice istovremeno dođemo kapetan Račić i ja. On sa jedne, a ja sa druge strane. Ja sam došao da ojačam borbu i saradnju svih rodoljubivih snaga protiv Nemaca, a Račić je došao na Karan, pred Užice, da izvrši naređenje Draže Mihailovića za napad na Užice, glavnu bazu slobodne teritorije, i na Vrhovni štab.
Određeno nu je da se smestim u sobu koja je bila predviđena za smeštaj partizanskih rukovodilaca koji su dolazili sa fronta. U sobi je bilo oko šest običnih vojničkih kreveta sa ćebadima.
...
Došlo je i vreme za prijem kod Vrhovnog komandanta. Kao vojnik osećao sam tremu. Formalno, ja nisam bio potčinjen i partizanski komandant mi nije bio starešina. Ali ja sam osećao da je drug Tito i meni vrhovni komandant, jer sam u njemu našao čoveka koga sam tražio toliko meseci, našao sam čoveka koji će me povesti u borbu. On je bio moj vrhovni komandant koga sam dobrovoljno izabrao.
Čim sam ušao, drug Tito se podiže od stola i pođe mi u susret, pozdravivši me: "Zdravo, Martinoviću !" I kasnije, godinama, pri svim sastancima uvek bi mi rekao "Martinoviću", ne stavljajući nikad ispred mog imena ni čin, ni zvanje, ni "druže". Jednostavno, ali prvi put izrečeno, zbunilo me je. Možda sam odgovorio čak i sa "Smrt fašizmu", pozdravom koji sam od partizana preuzeo. Danas se više ne sećam kako sam odgovorio.
Nije to bilo sve što me iznenadilo. Umesto da podnesem raport o situaciji, drug Tito me je u običnom drugarskom razgovoru pitao kako je kod nas na frontu.
Počeo sam govoriti, kao što ljudi uvek čine, o onom što me je u to vreme najviše tištalo. Bio sam opterećen četničkom izdajom. Pošto sam ukratko izneo kako Nemci pale kuće, sela i ubijaju nevmo stanovništvo i kako su prodrli u Krupanj i Valjevo, počeo sam govoriti o četničkoj izdaji.
Govorio sam o majoru Panteliću, koji je odmah u početku nemačkog napada pregovarao s Nemcima, i o slučaju poručnika Komarčevića, koji im je u Loznici predao raport. Zatim sam izneo Račićevo lukavstvo i izvlačenje iz borbe, što je, u suštini, uvek bilo naređenje Draže Mihailovića. Nisam mogao da prećutim kako je još u septembru major Pantelić tražio da se i ja stavim pod njegovu, odnosno Dražinu komandu i kako me je pukovnik Mihailović osudio na smrt zbog izdaje.
Titove reči navodim po sećanju, a ne doslovno. Rekao mi je da je njemu još u Beogradu bilo poznato da je Draža Mihailović mene smatrao nepokornim oficirom i da je pripremao da me ubije kada budem prelazio Drinu. Zatim o tome kako je Račić sa svojim četnicima i drugim četnicima Draže Mihailovića napao partizane, ali su ih naši borci potpuno razbili.
Drug Tito mi je naglasio kako bi trebalo nastojati da se što više rodoljuba koji hoće da se bore protiv okupatora, otrgne od uticaja raznih petokolonaša. To je bio i odgovor na moje kazivanje kako su petokolonaši i u mom odredu uzeli maha i kako sprovode propagandu Draže Mihailovića da se prestane sa borbom protiv Nemaca.
Ima još poštenih oficira kao što sam ja, rekao mi je drug Tito, i mogla bi se pri Vrhovnom štabu formirati od njih četnička komanda koja bi objedinila sve koji prihvataju borbu protiv okupatora.
Nisam ni osetio da smo razgovarali oko dva sata. Na kraju me je drug Tito pozvao da uveče na mitingu i paradi u čast proslave oktobarske revolucije, ako želim, i ja govorim. Rekao mi je da razgovaram i sa drugim drugovima u Vrhovnom štabu, naročito sa drugom Bevcom.
Kada sam polazio, rekao sam drugu Titu: "Ja bih obrijao bradu."
"Zašto, to meni ne smeta. Glavno je da se ti boriš protiv okupatora"
, odgovorio mi je drug Tito.offline
 • Pridružio: 08 Sep 2005
 • Poruke: 5709

Odličan nalaz!

Inače vidi se jasno nastojanje Tita i vodjstva partizana za jedinstvenom borbom protiv okupatora. Posebno se ističe spremnost na orihvatanje uniformi i obeležja koja nemaju veze sa komunističkom idologijom.
Iz drugih tema jasne se vidi agitovanje četnika zarda prelaska ljudi iz partizana u četnike, što nas navodi na činjenicu i zaključak da su pokretači NOR u stvari bili okosnica borbe protiv okupatora, a da je formiranje četničkih jedinica došlo naknadno, vrbovanjem, i agitovanjem.

offline
 • Pridružio: 05 Jun 2007
 • Poruke: 81

Khaless ::Odličan nalaz!

Inače vidi se jasno nastojanje Tita i vodjstva partizana za jedinstvenom borbom protiv okupatora. Posebno se ističe spremnost na orihvatanje uniformi i obeležja koja nemaju veze sa komunističkom idologijom.
Iz drugih tema jasne se vidi agitovanje četnika zarda prelaska ljudi iz partizana u četnike, što nas navodi na činjenicu i zaključak da su pokretači NOR u stvari bili okosnica borbe protiv okupatora, a da je formiranje četničkih jedinica došlo naknadno, vrbovanjem, i agitovanjem.


Takva nastojanja komunistickog pokreta su ocigledan pokusaj da se sto vise ljudi pridobije za borbe protiv jedinica VKJ i same kraljevine Jugoslavije u sklopu revolucije koju su otpoceli tokom okupacije zemlje. Kako su jedinice VKJ imale podrsku kralja Petra II, izbeglicke vlade, kao i nekih parlementarnih stranaka, logicno je i da su nastojali da pridobiju i ljude koji su se pridruzili komunistima i stave ih pod jedinstvenu komandu.

Jedinice koje nazivate cetnickim se nisu mogle formirati vrbovanjem ili agitovanjem. Vojska se popunjava aktivnim vojnim sastavom, vojnici, oficiri, podoficiri kao i mobilizacijom vojnih odaveznika.

offline
 • Pridružio: 14 Jun 2011
 • Poruke: 359

aha, pa kraljevina Jugoslavija pukla za 12 dana, kralj se i sa avionom jedva izvukao, a kraljevi vojnici postali gastarbajteri. KJ se definitivno raspala i jedini kojima je bilo stalo do jugoslavije su bile lude komunjare.

offline
 • Pridružio: 08 Sep 2005
 • Poruke: 5709

[equilibrium] ::Khaless ::Odličan nalaz!

Inače vidi se jasno nastojanje Tita i vodjstva partizana za jedinstvenom borbom protiv okupatora. Posebno se ističe spremnost na orihvatanje uniformi i obeležja koja nemaju veze sa komunističkom idologijom.
Iz drugih tema jasne se vidi agitovanje četnika zarda prelaska ljudi iz partizana u četnike, što nas navodi na činjenicu i zaključak da su pokretači NOR u stvari bili okosnica borbe protiv okupatora, a da je formiranje četničkih jedinica došlo naknadno, vrbovanjem, i agitovanjem.


Takva nastojanja komunistickog pokreta su ocigledan pokusaj da se sto vise ljudi pridobije za borbe protiv jedinica VKJ i same kraljevine Jugoslavije u sklopu revolucije koju su otpoceli tokom okupacije zemlje. Kako su jedinice VKJ imale podrsku kralja Petra II, izbeglicke vlade, kao i nekih parlementarnih stranaka, logicno je i da su nastojali da pridobiju i ljude koji su se pridruzili komunistima i stave ih pod jedinstvenu komandu.

Jedinice koje nazivate cetnickim se nisu mogle formirati vrbovanjem ili agitovanjem. Vojska se popunjava aktivnim vojnim sastavom, vojnici, oficiri, podoficiri kao i mobilizacijom vojnih odaveznika.


Vojska kraljevine je prestala da postoji kapitulacijom.
Ne znam imaš li ti deško u opšte pojma o terminima koje koristiš?

rip
 • Pridružio: 15 Apr 2010
 • Poruke: 2085
 • Gde živiš: Beograd

[equilibrium] ::
Takva nastojanja komunistickog pokreta su ocigledan pokusaj da se sto vise ljudi pridobije za borbe protiv jedinica VKJ i same kraljevine Jugoslavije ...


Zaključak ukazuje, u najmanju ruku, na:
1. nedovoljno poznavanje istorijskih činjenica (posebno sa aspekta hronologije);
2. veoma površno čitanje teksta koji je postavio gorran.

Bilo je dovoljno pročitati samo kraj teksta, da bi se videlo da li je glavni protivnik bila tada nepostojeća VKJ, četnici ili okupator.
Evo tog dela teksta.
gorran ::
Drug Tito mi je naglasio kako bi trebalo nastojati da se što više rodoljuba koji hoće da se bore protiv okupatora, otrgne od uticaja raznih petokolonaša. To je bio i odgovor na moje kazivanje kako su petokolonaši i u mom odredu uzeli maha i kako sprovode propagandu Draže Mihailovića da se prestane sa borbom protiv Nemaca.
Ima još poštenih oficira kao što sam ja, rekao mi je drug Tito, i mogla bi se pri Vrhovnom štabu formirati od njih četnička komanda koja bi objedinila sve koji prihvataju borbu protiv okupatora.
Nisam ni osetio da smo razgovarali oko dva sata. Na kraju me je drug Tito pozvao da uveče na mitingu i paradi u čast proslave oktobarske revolucije, ako želim, i ja govorim. Rekao mi je da razgovaram i sa drugim drugovima u Vrhovnom štabu, naročito sa drugom Bevcom.
Kada sam polazio, rekao sam drugu Titu: "Ja bih obrijao bradu."
"Zašto, to meni ne smeta. Glavno je da se ti boriš protiv okupatora"
, odgovorio mi je drug Tito.


Pomenuh na početku nepoznavanje hronologije.
Tu hronologiju najbolje objašnjava rečenica iz poslednjeg reda citata: "Glavno je da se ti boriš protiv okupatora".

Dakle, nije prava hronologija: prvo revolucija, pa tek onda borba protiv okupatora. Naprotiv, redosled je obrnut.

Nadam se da ne treba da objašnjavam i hronologiju partizanskih protivnika.
Opštepoznate činjenice su da posle kapitulacije KJ:
1. VKJ ne može da postoji, pa ne može ni da bude protivnik partizanima.
2. Četnici su u prvoj fazi rata napadali okupatora, samostalno ili zajedno sa partizanima. Dakle, nisu međusobno bili protivnici.

Situacija se obrnula kada su, izdajom iz samog vrha, četnici postali saradnici okupatora.
A ta činjenica nas opet vraća na onu rečenicu: "Glavno je da se ti boriš protiv okupatora".

offline
 • Pridružio: 18 Jan 2012
 • Poruke: 600

Citat:Situacija se obrnula kada su, izdajom iz samog vrha, četnici postali saradnici okupatora.
A ta činjenica nas opet vraća na onu rečenicu: "Glavno je da se ti boriš protiv okupatora"

Moje misljenje je da je pravilnije reci da se situacija promenila kada je DM (ubrzo posle dolaska britanke misije) zapoceo otvoreni gradjanski rat(iz raznoraznih razloga) i ponudio se Nemcima preko Nedica da im pomogne oko borbe protiv komunista.

offline
 • Pridružio: 19 Jan 2012
 • Poruke: 2016

Dok je Tito govorio Ratku Martinoviću da "je glavno da se on bori protiv okupatora",uveliko su vršena streljanja na Krčagovu.Ti se Ratko bori protiv okupatora,školovan si oficir,Vidan Micić je tu za "kolaboracioniste" i kolaboracioniste,Đido za klasne neprijatelje.
-Tako su podeljeni zadaci.
-Da je komunistima borba protiv okupatora bila u prvom planu ne bi čekali nalog iz Moskve,Jugoslavija je bila okupirana mesecima ranije.

offline
 • Pridružio: 18 Jan 2012
 • Poruke: 600

victoria ::Dok je Tito govorio Ratku Martinoviću da "je glavno da se on bori protiv okupatora",uveliko su vršena streljanja na Krčagovu.Ti se Ratko bori protiv okupatora,školovan si oficir,Vidan Micić je tu za "kolaboracioniste" i kolaboracioniste,Đido za klasne neprijatelje.
-Tako su podeljeni zadaci.
-Da je komunistima borba protiv okupatora bila u prvom planu ne bi čekali nalog iz Moskve,Jugoslavija je bila okupirana mesecima ranije.


Da je cetnicima DM bilo do borbe sa okupatorom ne bi usli u ustanak zbog straha da narod ne ode za komunistima:D

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 809 korisnika na forumu :: 38 registrovanih, 8 sakrivenih i 763 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., amaterSRB, baza, BSD, Cirkon, dac, djboj, dozorni, Duh sa sekirom, Grzegorz, HrcAk47, Insan, Ivan Campo, ivan979, kljift, KRCO95, Krusarac, mean_machine, Mihajlo, Milan A. Nikolic, miodrag, Mugy, mustangkg, N.e.m.a.nj.a., Penzula, RJ, sakota79, segax1, sekretar, Smd, Snorks, Toni, Trpe Grozni, VanHelsing, vlvl, zajcev1, zixmix, 223223