"Rekvijem za heroje: Najteža noć u Raketnim jedinicama PVO 1999-te"

1

"Rekvijem za heroje: Najteža noć u Raketnim jedinicama PVO 1999-te"

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Teško je izdvojiti momente koji zaslužuju posebnu pažnju i temu, a tiču se agresije NATO na našu zemlju 1999.godine i otpora svih naših pripadnika vojske i policije i svih građana.
Cilj ove teme jeste da malo bliže osvetlimo, javnosti inače donekle poznatih događaja koji su se desili u noći 31.05.1999. godine i 01.06.1999. godine na području Vojvodine, u sukobu raketnih jedinica PVO sistema Kub-M naše vojske i nadolazećih agresorskih aviona NATO pakta.
Ovakvih ili sličnih događaja, a tiču se jedinica PVO i njihove borbe protiv NATO aviona ima koliko hoćete. Možda ćemo vremenom obuhvatiti većinu takvih događaja, ali počinjemo odavde....

Moram naglasiti da je ova tema pokrenuta od strane mene i mog prijatelja @voja64, s tim da smo se dogovorili da ja formalno budem autor teme, zbog moje „kubovske“ struke.
U realizaciji ove teme služio sam se podacima iz domaćih publikacija poput knjige generala Spasoja Smiljanića „RV i PVO u odbrani otadžbine“ kao i izjava koje je o ovom događaju dao u narednim godinama, za više novina i listova. Takođe, korištena je i publikacija Bojana Dimitrijevića i Jovice Draganića „Vazdušni rat nad Srbijom 1999.“

Ono što je poseban dodatak ovoj temi jesu moja lična saznanja kao neposrednog učesnika rata na sistemu Kub, činjenica da sam baš tu noć bio na zameni kolege u jednoj od raketnih baterija sistema Kub u okolini Beograda na samohodnom lansirnom oruđu u zajedničkom radu dva raketna puka (60. srp i 310. srp), informisanje o ovom događaju koje smo imali već to jutro 01.06.1999. godine i naređenja koja su sledila da se uočeni propusti više ne ponove i posebno direktna saznanja od mog prijatelja i klasića iz vojne škole koji je bio na dužnosti komandira odeljenja UPPC u 4. srb PVO iz sastava novosadskog 240. srp PVO Kub-M, te noći na položaju u selu Nadalj. Moj klasić je tu noć iskazao posebnu hrabrost, tako što je lično iz zapaljenog pogođenog samohodnog lansirnog oruđa izvukao jednog vojnika i spasao mu život. Za taj odvažan čin je i odlikovan za hrabrost.
Velika pomoć u razradi mape događaja, bila mi je i od ko-autora teme @voja64, čoveka koji je bio zadužen da naredne dane „pokupi“ eksplodirane i neeksplodirane protivradarske rakete HARM i rakete sistema Kub-M i koji mi je na osnovu toga dao značajne podatke o tome gde su rakete pale i iz koga pravca su u koji pravac najverovatnije bile lansirane.

Ta mapa događaja koju ću postaviti ovde je samo okvirna šema i ne treba je uzeti kao potpuno tačnu i preciznu, ali je svakako dobra i pomoći će svima u shvatanju da se te kobne noće 01.06.1999. godine na nebu severne Srbije, Vojvodine, vodila teška bitka raketnih jedinica PVO sistema Kub i agresorskih udarnih avio grupa.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Noć na prelasku sa 31.05.1999. godine na 01.06.1999. godine bila je posebno teška za pripadnike raketnih jedinica PVO sistema Kub-M. Naime, pred ponoć tog 31.05.1999. godine, čelo velike udarne grupe od oko 50-80 aviona NATO pakta, ušlo je u jugoslovenski vazdušni prostor iz pravca Mađarske i krenulo prema Novom Sadu.
U reonu Srbobrana nalazile su se jedinice 240. samohodnog raketnog puka (srp) PVO naoružanog sistemom 2K12 Kub-M. Od pretpostavljenih komandi Korpusa PVO, Puk je dobio zadatak da dejstvuje na nadolazeću grupu u pokušaju da ih barem odvrati od izvršenja zadatka.
U tom smislu, naređeno je da se dejstvuje sa svim samohodnim raketnim baterijama PVO Kub-M sa po 2 rakete sa minimalnim radarskim zračenjem. Znači, nije bio imperativ obaranje aviona, već njihovo ometanje u izvršenju napadačkih zadataka i ako je moguće i odvraćanje.
Nešto pre ponoći, raketne baterije 240. srp PVO Kub-M počele su sa dejstvima na nadolazeću avijaciju. 2 raketne baterije izvršile su dejstvo sa po 2 rakete i jedna baterija sa 3 rakete. Po otpočinjanju gađanja NATO aviona raketama Kub, avijacija NATO odgovara ispaljivanjem protivradarskih raketa HARM i pokušava da zaobiđe zonu dejstva Puka i prelazi iz reona Bačke u reon srednjeg Banata.
Tokom zaobilaženja Puka, već 01.06.1999. godine u 00:08 časova, na NATO avijaciju otvara vatru 4. srb PVO Kub-M sa položaja u selu Nadalj.
Gotovo istovremeno sa lansiranjem treće rakete, RstON (radarska stanica osmatranja i navođenja) je pogođen protivradarskom raketom. Nakon toga je ispaljen vođeni projektil koji je direktno pogodio SLO (samohodno lansirno oruđe) u kome je od posledica dejstva, poginuo stariji vodnik Dragan Bandić, komandir odeljenja SLO, kao i vojnik u rezervi Aleksandar Popović, a teško je ranjen vojnik Ivan Petković, kome je polomljena ruka. Napadačka grupa NATO pakta zatim prelazi u južni Banat i patrolira zonom Zrenjanin-Vršac-Pančevo sve do 2:18 časova izjutra.

U to vreme u tom reonu: Omoljica-Bavanište-Vojlovica, u borbenom rasporedu se nalazio 310. samohodni raketni puk (srp) PVO naoružan sistemom 2K12 Kub-M.
Pred ponoć, u posetu Puku naišao je general-pukovnik Ljubiša Veličković, načelnik Glavnog Štaba Vrhovne Komande za RV i PVO u pratnji pukovnika Božidara Pejčića, referenta u Upravi ARJ PVO u GŠ VJ i odmah odlazi u reon Omoljice gde je bila raspoređena 2. samohodna raketna baterija. Tokom obilaska Puka od strane generala Veličkovića, stigla je i vest da je udarna NATO grupa stigla u reon odgovornosti 310. Puka i da je jedna od raketnih baterija 240. Puka PVO pogođena i da je bilo i žrtava.
General Veličković po dolasku u 2. srb PVO u reonu sela Omoljica, naređuje komandiru baterije kapetanu I klase Svetomiru Trifunoviću da uključi RStON i izvrši dejstvo po avionima NATO pakta. Kapetan Trifunović naređuje rad RstON-a. U RstON, pored rukovaoca gađanja kapetana Trifunovića i operatora osmatračkog i nišanskog radara, ulazi i pukovnik Božidar Pejčić, dok je general Ljubiša Veličković ostao ispred radara i posmatrao borbeni rad.
U 7. sekundi nakon uključenja zračenja, 01.06.1999. godine u 00:24 časova, RStON je pogođen protivradarskom raketom HARM. Na licu mesta su poginuli general-pukovnik Ljubiša Veličković, pukovnik Božidar Pejčić i kapetan I klase Svetomir Trifunović.
Udarna grupa NATO pakta nastavlja u narednih sat i po patroliranje zonom srednjeg i južnog Banata na visinama od oko 8000 metara, da bi oko 2 časa iza ponoći krenula u napuštanje vazdušnog prostora Jugoslavije.

U povratku, udarna grupa NATO ponovo u 02:18 časova dejstvuje po položaju 4. srb PVO iz sastava 240. srp PVO u okolini sela Nadalj jednom vođenom avio bombom po već teže oštećenom RstON-u.
Naime, nakon što su pripadnici 4. srb PVO (240. srp PVO) iz pogođenog i zapaljenog SLO-a izvukli dvojicu poginulih saboraca i jednog teže ranjenog, isto tako i na sreću fizički nepovređene članove posade oštećenog RstON-a, evakuisali preostali SLO sa raketama van položaja i u očekujući reon u zaklon, na položaj je pristizala tehnička ekipa iz komande i iz pozadinskih jedinica zadužena za izvlačenje teško oštećenih sredstava sa položaja. Tada je nad položajem ponovo preletela napadačka grupa dok je napuštala vazdušni prostor SRJ i „čisto onako“ lansirala jednu vođenu avio-bombu na markirani položaj RstON-a ranije pogođenog HARM-om. U ovom ponovljenom dejstvu, RstON je potpuno uništen. tom prilikom su teško ranjena dva oficira ove jedinice potpukovnik Stanko Džomić i rezervni kapetan Jovo Pujić, koji su bili deo ekipe za izvlačenje oštećene tehnike.

Ovo je bila najteža noć po gubicim, ne samo u Raketnim jedinicama PVO kako se tema zove, već i za ceo vid RV i PVO u toku celog rata, sa pet poginulih i pet teško ranjenih pripadnika i značajnom štetom pričinjenom jedinicama sistema Kub-M.

Slika 1: Shema događaja iz noći 31/05 na 01/06/99 na nebu severne Srbije, VojvodineSlika 2: Pogođen RStON 4. srb PVO u selu NadaljSlika 3: Pogođen SLO 4. srb PVO u selu NadaljSlika 4: Tužan epilog događaja te ratne noći....offline
 • voja64  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 10 Okt 2012
 • Poruke: 22372

Tog 31.Maja prst sudbine se stvarno poigrao sa mnogim akterima a za neka kasnija dešavanja je jednim delom krivo i vojno pravilo da se u ratu skoro sve radilo po uigranim mirnodopskim propisima.
Svim znancima armijskih krutih pravila su poznata obavezna popunjavanja svih rezervoara goriva i obračun potrošnje od 01 do 30/31 u mesecu.Ja sam da se sve još više zakomplikuje za tu noć u reon Srbobrana pored popune dva utovarivača koja su bila na ispomoći za izradu zaklona za dejstvo i zaštitu poveo i novu smenu ljudstva a stare rezerviste rukovaoce po obavljenoj primopredaji sam povezao sa sobom nazad u bazni logor sa druge strane Tise naspram sela Nadalj.Nakon što su se smenile posluge i izvršena popuna stara posluga je novu upoznala sa starešinama kojima se prepočinjavaju i ja sam pred ponoć krenuo nazad u Banat.Kada smo nešto iza ponoći našli na delu puta Novi Sad -Zrenjanin sa naše leve strane iz pravca Nadalja je počelo da svetli od ispaljenih raketa sa više vatrenih položaja .Vrlo brzo nakon toga na samom prilazu Žabaljskom mostu gde su naše posluge vršile zadimljavanje je uočeno nekoliko haotičnih tačkastih potmulih eksplozija za koje sam sutar dan po svanuću video da su rakete AGM-88 HARM kojima su gađani vatreni položaju sistema KUB.Po pristizanju u reon baziranaj od straže sam čuo da su uočena vatrena dejstva sa dva ili tri vatrena položaja iz Bačke u reon Nadalj/Turija a da je potom na nebu uočen jedan za nas tada veliki vatreni objekat koji je u velikom luku nakon ispaljivanja pao između Elemirske kaučukare i izlaza iz grada Zrenjanina nedaleko od Plinare i na delu pravog puta za Elemir na pedestak metara od puta u njive sa mladim kukuruzom.
Posle svih saznanja a budući da sam ujutro trebao i put Pančeva na smenu tamošnja dva rukovaoca utovarivača ostao sam da odspavam u bazi i da ujutro nastavim za Pančevo.
Tokom noći radio vezom smo obavešteni prvo o stradanju u Nadalju i da su naši rukovaoci radili na izradi novih /narednih objekata koja na žalost više nisu zaposedana usled stradanja lansera.Pred zoru su me ponovo obavestili da je i u reonu Omoljice isto bilo gađanja sa AGM-88 i da ima žrtava a da su naši vojnici ne povređeni u selu Ivanovo gde sam trebao da ih to jutro smenim i izvršim popunu gorivom.
Rano ujutro su mi došla dva zastavnika iz uprave RV i rekla da je naša raketa KUB pala tu negde nedaleko od nas i da je što pre potražimo i onesposobimo da neko ne nastrada.Budući da je deo moje posade bio iz susednih sela jako brzo je lociran pad našeg KUBa koji nije imao zahvat i pao je verovatno u zadnjem gađanju sa lansera koji je pogođen.To je ova slika koju sam ranije kačio..

Na izlazu iz sela Elemir me je presrela ekipa iz sela Taraša koji je tik uz Tisu i predala jednu aktiviranu AGM-88 sa kojom sam izašao na mesto pada Kuba.Zato su na slici lovac i lovina zajedno.
Tog 01.06.1999.g je bio pun obrta i sa čak 5/6 AGM koje su pokupljene u bližem reonu oko reke Tise gde se po pravcima dejstva videlo da su ispaljeni neki po ulasku iz Bačke ka pravcu preko grada Zrenjanina a druga veća grupa iz suprotnog pravca za koji mi je u razgovoru i nakon opisa od strane Kubovca ukazano da su NATOvci dejstvovali i u povratku nakon gađanja SLO u Omoljici a što se videlo i po tragovima na mestu pada.Budući da je pala za nas tada prva i jedina raketa KUB ja sutra dan nisam išao za Ivanovo na zamenu već sam tamo poslao svog zamenika vojnika po ugovoru koji je bio po VESu vozač i rukovaoc ULTa da ode i izvrši smenu i popunu.Po povratku sam od njega čuo o stradanju generala Veličkovića i ostalih na tom vatrenom položaju a jednim delom je moj ugovorac pomagao i u izvlačenju oštećene tehnike pa mi je potanko sve odmah opisao o čemu sam razmenio destak poruka sa našim KUBOVCEM i tako je sinula misao da se na ovaj način od počast svim tada stradalim raketašima.
Evo još jedne od nađenih AGM tog jutra u zoni kod Žikinog salaša i koja je pala iz Bačke ka gradu Zrenjaninu po čemu je verovatno da nije imala zahvat u naletu po ulasku u SRJ a radar u Nadalju je ili već bio oštećen ili nije imala zahvat.

Levo sam ja a desno je moj drugi ugovorac sa kojim sam radio u paru na deaktiviranju i izvlačenju padavina u našoj zoni odgovornosti.

online
 • Pridružio: 27 Avg 2018
 • Poruke: 5421

Tast mi je skoro pokazao jedva vidljive položaje KUB (mislim da je rekao tako), u ataru Bavaništa, pored puta za Kovin, a otprilike u visini bavaništanskog groblja.

offline
 • Pridružio: 27 Avg 2011
 • Poruke: 2082
 • Gde živiš: treći kamen od sunca

Зар је ХАРМу стварно потребно само 7 секунди да открије зрачење, лоцира циљ и да га погоди, или је овде био посриједи неки чудан сплет околности?

online
 • Pridružio: 27 Avg 2018
 • Poruke: 5421

A.R.Chafee.Jr. ::Tast mi je skoro pokazao jedva vidljive položaje KUB (mislim da je rekao tako), u ataru Bavaništa, pored puta za Kovin, a otprilike u visini bavaništanskog groblja.

Pardon ovo sa grobljrm je moja greška. Pomenuti polžaji se nlaze posle Bavaništa u okolini nekih farmi.

offline
 • voja64  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 10 Okt 2012
 • Poruke: 22372

Fantom
Da ti ja rečem pošto nam je drugar Kubovac opravdano odsutan za taj dan je velika grupa već po ulazu u SRJ iz pravca Subotica N.Sad ispalila nekoliko raketa AGM-88 koje su išle ispred njih kao prethodnica /metla za radare ako se koji javi.Verovatno da ni prvo stradali u Nadalju nisu dugo zračili a postali su brzo pogođeni.Potom je ta ista grupa produžila put Pančeva i Vršca i tu je na prilazima bilo iste procedure a za pretpostavku je bilo da je tu uočeno više lažnih ili položaja sa kojih su naši raketaši ranijih dana zračili ali bez dejstava što je imalo za posledicu ova pogubna stradija u veoma kratkom roku..
Neposredno posle rata 1999.g je kružila fama da se sme zračiti i do dvadesetak sekundi a ovaj događaj to opovrgava jer vi naprosto nemate tačan podatak dali je neka od preventivno ispaljenih protiv radarskih raketa upućena u vašem pravcu na slepo kako je nama tada objašnjeno.
AGM-88 ima glavu za samonavođenje na izvor radarskog zračenja i o tome je detaljno pisano OVDE..
https://www.mycity-military.com/Vazduhoplovno-naor.....stike.html
Tu sam na 4 strani isfotkao svoj suvenir na taj tragični dan ..

offline
 • Pridružio: 20 Maj 2017
 • Poruke: 1766

Napisano: 31 Maj 2019 20:02

Kod skretanja za Dolovo Čefi ?

Dopuna: 31 Maj 2019 20:04

Vojo el to na pravom putu za Elemir ono gde su sada na početku nove fabrike sa leve strane kada se ide iz Zrenjanina ?

online
 • Pridružio: 27 Avg 2018
 • Poruke: 5421

Ne kod PIK Tamiš, nego posle Bavaništa ka Kovinu ima neke farme. Ček sad ću da okačim koordinate, 44.804531, 20.899759

offline
 • Pridružio: 20 Maj 2017
 • Poruke: 1766

Naime video sam lansiranje dva HARM-a azimut kretanja aviona je bio takav da sam mislio da dolaze iz Rumunije, bilu su sa severne strane Dunava na velikoj visini ali ko da su pratili reku, lansiranje je izvršeno negde na liniji Gaj - reka Dunav (Malo Bavanište) ili skoro do Kovina, rakete su otišle skoro tačno na zapad.
Dali je RStON pogođen sa tog azimuta ako je poznato i da li su bile dve rakete, razmak 1 - 1,5 sekunda.
Te noći je aktivnost ka rumunuskoj granici bila tolika da je bila prosto *bljeskava* i koliko sam video oni su delovali i preko njihovog vazdušnog prostora, mada ih verovatno nisu ni pitali.

Odnosno pložaji u Ivanovu da li su isto bili gađani ?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 787 korisnika na forumu :: 55 registrovanih, 10 sakrivenih i 722 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Apok, babaroga, bojank, Brot, brufen, BW, Cobi026, croato, darkangel, darkstar101, Denaya, Dimitrise93, djboj, dogodine, Dorcolac, draganca, dragoljub11987, Drug pukovnik, Duško, Faki-Valjevo, goxin, Insan, ivan1973, ivica976, JOntra, Kinkou, kolateralnasteta, laki_bb, lord sir giga, MB120mm, Mercury, micoboj, milos.cbr, Mirage 2000N, nadjas_515, Oscar, pein, proka89, renoje2, royst33, S2M, sabros, sakota79, sale755, samsung, Sass Drake, T-72, Toni, vathra, VJ, Vlad000, vlvl, zahidkunic1, |_MeD_|