Komandno - komunikacioni uređaji

1

Komandno - komunikacioni uređaji

offline
 • kljift 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Okt 2009
 • Poruke: 7106

Napisano: 04 Jul 2012 23:09

Opšte prisutne skraćenice kod označavanja komandno - komunikacionih uređaja:
C2 - command and control.
C2I stands for command, control, and intelligence.
C3I stands for command, control, communications, and intelligence.
C4I stands for command, control, communications, computers, and (military) intelligence.
C4ISTAR is the British acronym used to represent the group of the military functions designated by C4 (command, control, communications, computers), I (military intelligence), and STAR (surveillance, target acquisition, and reconnaissance) in order to enable the coordination of operations.
C4ISR is the similar term used by the U.S. military (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance).
C4ISTAR and its related terms can be used to refer to infrastructure, a role of military units or individuals, or procedures employed.

Komandno kontrolni centri.

Komandno kontrolni centri su specifične sigurne sobe ili zgrade u vlasništvu državnih institucija, vojske ili zatvorskih postrojenja koje funkcionišu kao agencijski dispečerski centri, centri za praćenje osmatranja, kancelarije za koordinaciju te kao centri za praćenje uzbuna.

U SAD razne ogranci oružanih snaga SAD poput Obalske straže i Mornarice imaju komandno - kontrolne centre. Komandno - kontrolni centri uobičajeni su i u pritvorskim jedinicama SAD.

Komandno kontrolni centri koje koristi Vojska SAD obično se nazivaju komandnim mjestima. Ratni brodovi su opremljeni sa Combat Information Center za taktičku kontrolu brodskih resursa, dok se komandovanje flotom i zajedničkim operacijama obavlja sa C4I instalacija na Zastavnom brodu (poput nosača aviona), koji služe i kao Komandni brodovi, a u nekim varijantama i sa unaprijeđenih brodova za logističku podršku gdje su superstruktura broda i prateći odeljci iskorišteni za komandno - kontrolne dužnosti poput broda USS Coronado (AGF-11).

Proizvođači šifrantskih strojeva:
ACEC (Belgija), Aristo, AT&T (SAD), Crypto AG (Švedska), Fairey (V. Britanija), Gretag (Gretacoder Data Systems, Švajcarska), Hagelin (Švajcarska), HELL (Njemačka), MEL (Mullard) V. Britanija, Motorola (SAD), Mykotronx (SAD), Nokia (Finska), Philips (Holandija), Racal (Velika Britanija), Siemens (Njemačka), Tadiran (Izrael), Telefunken (Njemačka), Telsy (Italija), Teltron (Italija), Text Lite (Irska), Text Tell (Irska), Transvertex (Švedska), Usfa (Holandija).

Strojevi po abecednom redu:

Adonis (KL-7), Alberti Disc, Aroflex, Aroflex II, B-21,B-211, BA-1304, BC-38, BC-543, BID/1100, BID/250, (Lamberton), Bombe, BVO, C-1100, C-36, C-38, C-446, Caesar Box, CCM (Combined Cipher Machine), CD-57, Clipper Chip, Codebook, Colossus, Confederate Cipher Disc, CRM-008, Crypset 100, Cryptel 240,
Cryptel 245, Cryptocom, Cryptomatic, Cryptophon 1100, Cryptophone 7000, CSP-1500, CSP-888/889,CSP-1600, CSP-1700, CSP-2900, CVAS III, CX-52, CYZ-10, D1118-B, Dacolex 15, DBT, Discret, DS-101, DS-102, DSM Voice, DSU, DWBST 55, Ecolex-I (1), Ecolex-II (2), Ecolex-IV (4), Ecolex-X (10), Ecolex 20, EMU (Electronic Message Unit), Enigma, EROLET, ETCRRM, Fairey, Fialka, Field Message Book (Giddings), Fortezza Crypto Card, FS-5000, Geheimschreiber (T-52), Giddings Field Message Book
Gretag, Gretacoder 524, Gretacoder 603, Gretacoder 605,Gretacoder 805, Hagelin,Hand ciphers,
HARPOON, HC-2203, HC-230, HC-235, HC-3300, HC-4220, HC-520, HC-530, HC-550, HC-570,HC-580,
HC-9, HELL, HYX-71, Jefferson disk, KD-100, KG-84, KIV-7, KL-7, KL-51, KORALLE, KOV-8, KOV-12
KOV-14, KRYAPP-301, KSD-64A, KTP-3, KY-4631, KY-5589, KY-57, KY-68, KY-71, KY-71D, KY-879/P
KY-9127M, KY-99, KYK-13, Lamberton (BID/250), Lehmcoder Mini, Lorenz Schlüsselzusatz SZ-40/42
LT-450 (Termite), M-125, M-130 (KORALLE), M-134 (SIGABA), M-190, M-209, M-210, MA-4014B,
MA-4204, MA-4224, MA-4420, MA-4450, MA-4470, MA-4471, Manual cipher methods, MEL, MEROD,
MI-300, Mieco 25 & 25A, Miniflex, Motorola, MSC-2001, Mucolex, MX-18290, NBSV 45, Nema, NFT,
Nokia, NSA, OA-8990/P, One-Time Pad (OTP), One-Time Tape (OTT), Orthros, PACE, Parsa (Nokia Partionsanomalaite), PCDX, PDLX-6141, Philips, Picoflex, PFX-PM (Portable radio with crypto), PK-64KC, PNVX (Philips Crypto Phone), PX-1000, PX-1000Cr, PX-2000, Racal, RACE, Saber, SafeNet,
SAVILLE, Schreibmax printer, SCIMITAR, SCIP, SEC-13, SEC-15, SECTEL, Securenet, SELMA, Shift cipher (slide ruler), Siemens, SIGABA, SKIPJACK, Slide Ruler, Slidex, SP-810, Spendex 10, Spendex 30, Spendex 40, Spendex 50 (DBT), STE, STG-61, STK, Strip Cipher, STU-II, STU-II/B, STU-III, STURGEON, SV-11, SY-5000, SZ-40/42, T-43, T-52 (Geheimschreiber), T-1000-CA, T-1285-CA, Tadiran, Tarolex, TC-52, TC-100A, TCE-160, TCE-300, TCE-500, TCE-520, TDED, TDS-2003, TDS-2004, TDS-2004M, Telekrypt Mini, Telsy, Termite, Text Tell, TGC-5578, TP-845-A, TROL, TS-500, TSEC/KL-7, TSD-3600, TX-1020C, TX-900S, Typex, UA-8021, UA-8035, UA-8036, UA-8116,
UA-8237, UA-8246, UA-8251, UA-8296, UA-8301, UA-8328, UA-8451, Us-8011, Us-8015, US Cipher Disk, UP-2001, UP-2017, UP-2101, Vigenère Cipher, VINSON, 25 & 25A (Mieco).



M 125 Fialka (SSSR).

M-125, kodno ime Fialka, bila je šifrantska mašina razvijena od strane SSSR tokom Hladnog Rata, ubrzo posle WWII. Prvi put je predstavljena kasnih 1950tih i ubrzo je postala jedna od klučnih šifrantskih mašina članica Varšavskog Ugovora. Fialka je ostala u upotrebi da ranih devedesetih.
Pad Berlinskog Zida 1989, značio je i opadanje te kolaps SSSR. No Rusi su tokom povlačenja iz Istočne Evrope pokupili i odnijeli sve Fijalka mašine koje su potom uništene ili rasklopljene.

Svaka članica Varšavskog Pakta imala je sopstvenu kastomizovanu Verziju Fijalka mašine, prilagođene lokalnom jeziku. Ovo je značilo da svaka zemlja ima sopstvenu tastaturu sa štampačem. Zatim, instalacija šifrantskih rotora bila je drugačija za svaku zemlju. Ostatak mašine bio je indentičan.

Većina mašina bila je prilagođena kako latinici tako i ćirilici.Iako je latinski alfabet bio drugačiji za svaku zemlju ćirilica (ruska) je bila identična za sve mašine.

O Fialki se veoma malo zna. Rusi su uradili dobar posao na "arhiviranju" mašina. No neke mašine na nepoznat način izbjegle su uništenje i našle se u rukama kolekcionara.

Mašina je u velikoj mjeri dizajnirana po ugledu na njemačku Enigma mašinu, sa sličnim tehnološkim rešenjima.



http://www.cryptomuseum.com/
Dopuna: 05 Jul 2012 1:04

Nokia PARSA (Partiosanomalaite)
Elektronska jedinica za transfer poruka.

Partiosanomalaite (PARSA) je portabl sigurnosna vojna Electronic Messaging Unit (EMU) za korišćenje sa telefonskom i radio opremom, razvijena od strane Nokie (Finska). Poruke mogu biti šifrovane i dešifrovane sa ugrađenim kripto sistemima, i slane preko Audio Frequency Shift Keying (AFSK), standarnog glasovnog kanala. Prodavana je i kao Philips Usfa.

PARSA je manji brat od Nokia Sanomalaite (SANLA) M/90 originalno predstavljenoj 1983. Zajedno sa Keskussanomalaite (KESANLA) bila je dio kompletno integrisanog izviđačkog i komandnog sistema poruka (Sanomalaitejarestelma), kojeg koriste svi vidovi Finskih Odbrambenih Snaga.

Na slikama se vidi tipična PARSA jedinica, no tokom prizvodnje bilo je manjih izmjena, naročito na tastaturi i kućištu.

Postoje 33 ključa za slanje depeša na alfabetu kao i neke specijalne funkcije.

Jedinica ima alfanumerički crveni LED displej sa jednim redom od ukupno 16 karaktera, te težinom od. 1 kg. Napaja se 6 AA-baterijama ili eksternim 10-30 V DC izvorom. TH memorija pamti do 200 karaktera. RX memorija pamti do 8 poruka sa 2 000 karaktera. Jedinica je otporna na udare, vibracije, promjene temperature, a i vodonepropusna je.

Jedinica ima automatski softverski algoritam za šifrovanje. Tajni softverski ključ može biti lako mijenjan. Zarobljavanje jednog od terminala ne može ugroziti softverski ključ koji je u upotrebi na drugim terminalima, niti može kompromitovati sigurnost sistema u daljem radu.


Manja Nokia Parsa prodavana je i kao dodatak na postojeće sisteme veza kod Philips Usfa, pod oznakom US-8296. Prodavana je uz veću UA-8295, koja je u stvari bila Nokia SANLA.


http://www.cryptomuseum.com/



Dopuna: 05 Jul 2012 14:57

Transvertex HC-9
Portabl mehanička šifrantska mašina.

HC-9 je mehanička šifrantska mašina izrađena od strane AB Transvertex u Stokholmu (Švedska) ranih 1950tih. Razvijena je iz dizajna kasnih 1940tihod strane kompanije CEO Vigo Waldemar Lindstein, za potrebe Švedske Armije. HC-9 koristi dizajna Hagelinove mašine sa koturom.

Na slikama je tipična HC-9 mašina. Identična vojna verzija mašine ima i oznaku KRYAPP 301.

HC 9 inače je plod razvoja ranijih Hagelinovih mašina.

Razlika u odnosu na raniji dizajn je upotreba bušenih kartica (ubačenih pozadi) koja zamjenjuje igle na koturu. Postoji i prozor sa rotirajućim karakterima alfabeta.

Gabariti mašine su 18 x 15 x 7 cm; poput Hagelin M-209. Za skladištenje i transport mašina se pakuje u gumenu transportnu torbu crne boje. Mašina se koristila na nižem taktičkom nivou za prenos poruka i ostala je u upotrebi do kasnih 1970tih.



Dopuna: 06 Jul 2012 0:07
Picoflex
Portabl šifrantska mašina.

Pivoflex je šifrantska mašina razvijena od strane holandskog Philips Usfa između 1976 i 1982 u kooperaciji sa njemačkom kompanijom AEG Telefunken. Radi se o maloj kriptografskoj mašini kripto - kompatabilnoj sa NATO CEROFF opremom poput RACE (KL-51) i Aroflex. Picoflex je takođe poznat i kao UA-8035 te ANT Telekrypt-Mini. Minimalizovana verzija, nazvana Miniflex, proizvođena je za civilne potrebe. Nešto preko 300 jedinica je proizvedeno.

Picoflex je kompaktan, lak, za terenske uslove prilagođen samostalni šifrantsko - dešifrantski uređaj za pisanje poruka. Šifrovani tekst je formatiran u 5 grupa pisama sa 26 poruka na latiničnom alfabetu.

Memoriše depešu od 2000karaktera u jednoj poruci spremnoj za slanje i neograničen broj kripto - poruka za dešifriranje u istom vremenu. Poruku je moguće slati u pisanoj formi ili u glasovnoj, morze ili telegrafski preko standardnih telefona i radio konekcija.

Na slikama se vidi uređaj sa štampačem, te sa dodacima za korištenje standardnih telefonskih uređaja. Na slikama se vidi i radio modem kompanije Telefunken.

Razvoj Picoflex počeo je 1976. Namjera je bila da se napravi minijaturni kriptografski uređaj za prenosne i terenske uslove. Ciljano je i na NATO zahtjeve poput MERCS i CALL SIGN. AEG. Telefunken je bio Filipsov partner u projektu. Telefunken je razvijao komponente sistema a takođe je na sebe preuzeo i finansijski rizik projekta.
1978, projekat je restartovan u svijetlu novih NATO zahtjeva. 1982, razvoj je završen i Picoflex je otišao u proizvodnju, sa manjom proizvodnom serijom od očekivane. Uključujući civilni Miniflex preko 300 jedinica je proizvedeno do kraja 1982.



Dopuna: 06 Jul 2012 15:05

Picoflex koristi napredni kripto softver u kombinaciji sa zalivenim hardverom ugrađenim u kripto modul. Kripto modul sadržava kompleks ASIC-based hardware circuit, sa od NATOa odobrenim kripto algoritmom, čineći ga kripto - kompatabilnim sa sistemima Aroflex i RACE (KL-51).

Dopuna: 07 Jul 2012 0:44

ZODIAC
Integrisana digitalna komunikaciona mreža.

ZODIAC je ime integrisanog komunikacionog sistema koji je korišten od strane holandskih oružanih snaga od 1979 do ranih 2000tih. ZODIAC je akronim za Zone Digitaal Automatisch Cryptografisch beveiligd. ZODIAC je značio početak digitalne ere slanja telefonskih i teleks poruka.

ZODIAC je baziran na DELTACS taktičkom komunikacionom sistemu, koji je plod zajedničkog razvoja kompanija Hollanse Signaalapparaten (HSA) iz Huizen (Holandija) i GTE Government Systems Corporation iz Masačusetsa (SAD). Sva kriptografska oprema razvijena je od strane Philips Usfa (kasnije Philips Crypto).

Projekat je startovao 1975 a kompletiran je 1987. Poslednja jedinica isporučena je 1991. Napredne digitalne kriptografske mogućnosti, sve razvijene od holandskog proizvođača Philips Usfa, dozvoljavale su veću sigurnost za povećan broj korisnika. ZODIAC je dizajniran da bude interoperabilan sa opremom drugih NATO članica.

Slike pokazuju komunikacione sklonište Holandske Armije sa kompletnim ZODIAC automatskim sistemom, opsluživanim od strane dva poslužioca. Interfejs i kontrolni sistemi su sa lijeve strane, kompjuter je montiran u rekovim desno. Slike su napravljene Juna 1984 za potrebe Filipsove Telekomunikacione Revije.

Ranih 2000tih, ZODIAC je uglavnom povučen i zamijenjen novijim TITAAN sistemom.


Komponente sistema:

BVO-M - Bundel Vercijfer Ontcijfer apparaat
2Mb digital unit for the encryption and decryption of multiple bundled data streams. Compatible with the existing 1Mb MUCOLEX units.

BVO-T - Bundel Vercijfer Ontcijfer apparaat
2Mb digital unit for the encryption and decryption of multiple bundled data streams. Compatible with the standard TED (KG-81).

DBT - Digitaal Beveiligde Telefoon (Spendex 50)
Advanced ruggedized wide-band digital crypto phone, called Spendex-50, developed by Philips Usfa. It used Delta Modulation, and did secure speech and data at 16-32 Kb/s.

PCT - Personal Computer Telex
PC-based replacement of the existing teletype (Telex) units.

MUCOLEX - Bundel Vercijfer-Ontcijfertoestel
Ruggedised 1Mb digital unit for encryption and decryption of multiple bundled data streams in the field. Designed and delivered during the 1970s.

DELTAMUX - Digital line multiplexer
DELTAMUX was a European standard (EUROCOM) that allowed digital switches from a variety of countries and manufacturers to talk to each other. Each DELTAMUX unit allowed 16, 32 or 64 subscriber lines of 16 or 32 kbit/s to be multiplexed into a 256, 512 or 1024 kbit/s bit-stream. Mobile DELTAMUX unit were also developed for the communication trucks.

Dopuna: 07 Jul 2012 19:34

Spendex 50
Digitalni sigurnosni terminal širokog opsega.

Spendex-50 je napredni digitalni sigurnosni glasovni i data terminal, razvijen ranih 1980tih od strane Philips Usfa iz Ajndhovena (Holandija) za potrebe holandskih oružanih snaga, a kao komponenta ZODIAC taktičke integrisane digitalne komunikacione mreže. U Holandskoj Vojsci poznatiji je pod imenom Digitaal Beveiligd Telefoontoestel (Digital Secure Phone) ili DBT. Poznat je još i kao Philips Usfa dizajn UA-8246 i NSN 5805-17-055-9132. Oko 750 jedinica je napravljeno.

Jedinica je smještena u livenoj aluminijumskoj kutiji. Sve kontrole su na gornjoj površini. Ima tastaturu sa 16 dugmadi, i crveni LED-displej iznad njih. Ispod zalivenog crvenog čepa krije se ZEROIZE - dugme - u slučaju bezbjedonosne kompromitacije pritiskom se brišu sve poruke.

Raspolaže sa dva terminala za konekciju na dvije telefonske mreže. Na dnu je strujni priključak (24V).

Spendex-50 je terminal širokog opsega, sa govornim i računarskim data za sigurno slanje 16 kbits/sec. Svi referati su digitalizovani sa Delta Modulation (CVSD), koji je korišten i na Spendex-10 10 godina ranije. Komunicira sa spoljnjim svijetom preko dva izlaza - Conditioned Biphase Signalling (CDS) sa linijskim interfejsom, koji se sastoji od isprepletanih podataka i komunikacionih staza. Za vezu, kombinuje Cyclic Permutable Codewords (CPC) sa digitalnom telefonskom razmjenom.

Za svoje vrijeme, Spendex-50 se smatrao veoma naprednim komunikacionim sistemom. Prvobitno, Holandska Armija naručila je 1500 jedinica, ali zbog visoke cijene (oko 20,000 Eura u 1983) narudžbina je smanjena na 750 jedinica. Spendex-50 je ušao u upotrebu 1987, a povučen je ranih 2000tih kada je i komunikaciona mreža ZODIAC zamjenjivana sa TITAAN sistemom.

Svaka jedinica raspolaže unikatnim setom ključeva u memoriji. Gubljenje jedne jedinice ne bi ugrozilo ostale terminale na mreži. U praksi, ranih osamdesetih ovakvo arhiviranje ključeva zauzimalo je previše prostora u memoriji, a dešavalo se i da operateri usljed nezgodnog načina otvaranja plombe aktiviraju ZEROIZE dugme i obrišu kompletnu memoriju sa ključevima.









Dopuna: 08 Jul 2012 17:52

PFX-PM (UP 2093)
Portabl Radio sa digitalnom enkripcijom.

Philips PFX-PM je portabl radio sa digitalnom enkripcijom. Baziran je na PFX radiju, proizvedenom od strane Philips Radio Communication Systems u Kembridžu (Velika Britanija). 1990, Philips Usfa razvio je UP 2093 sa kripto modulom koji je pasovao u produženu verziju PFX radio. Razvijene su različite verzije kripto modula.

Na slikama je produžena verzija PFX-PM, sa dodatom baterijom. Duža je od standardne verzije. Na slikama je i priručnik (TP1962). Postoje dvije osnovne verzije: jedna sa 2-metra band (150 MHz) i druga sa 70-cm band (400 MHz). 2-metra verzija je dostupna u različitim frenkvecijskim opsezima.

Šifriranje i dešifriranje obavlja zaliveni UP 2093 kripto modul. U kripto modulu nalazi se četiri softverska ključa koji se setuju preko specijalnog aparata za kontrolu ključeva (keyfiller). Postoji i peti ključ u slučaju kompromitacije postojećih ključeva.


PFX-PM.

Dopuna: 08 Jul 2012 23:09

Spendex-40 (UA 8251)
Vojni sigurnosni telefon.


Spendex 40 je sigurnosni narrow-band kripto telefon, razvijen od strane Philips Usfa oko 1980. Omogućava sigurnu transmisiju glasa, faks i kompjuterskih podataka preko standardnih telefonskih linija, korištenjem visokosofisticiranog od strane NSA razvijenog SAVILLE kripto algoritma. Korišten je od strane NATO, Holandske Armije, Holandske Vlade i Holandskog Telekoma - PTT (danas KPN), dok nije zastario 2000tih. Kod NATO, Spendex-40 je poznat kao Spendex 40 M ili NBSV-45. Oficijelno ime je bilo UA-8251. Do 2009 odobrenja za Spendex 40 su povučena.

Spendex 40 je prvi uređaj razvijen van SAD koji je sadržavao visoko tajni SAVILLE algoritam i koji je bio interoperabilan sa američkim - NSA vojnim STU-II telefonom.

Na slikama je tipična Spendex-40 jedinica. Nalazi se u robusnoj vojnoj od izlivenog aluminijuma kutiji , potpuno zaštićenoj od spoljnih faktora. Na slikama se vide tastatura, DIN konektori kao i konektori za spoljnje faks jedinice.

Pozadi je napajanje kao i konektori za telefonske linije (9-pin sub-D) te konektor za spoljnji analogni modem umjesto unutrašnjeg. Postoji i skrivena pomoćna baterija za zadržavanje postojećih ključeva u slučaju ispada napajanja. Spendex 40 je uglavnom povučen tokom 2000tih.

Spendex 40 bio je jedan od prvih glasovnih terminala koji je koristio "vodocer" baziran na LPC-10 standardu. LPC ili Linear Predictive Coding bio je visoko kvalitetan "vocode", razvijen od strane američkog DoD za upotrebu u NATO. Poznat je i kao FS-1015 ili STANAG-4198.

Vocoder je razvijen u kooperaciji sa Filipsovim Laboratorijama u Ajndhovenu. Pouzdanost i kvalitet govora bili su znatno veći nego kod krupnijeg američkog STU II sistema koji se koristio u NATO. Pri tome je prvi ne - američki uređaj kod kojeg je uspješno instaliran veoma zahtjevan SAVILLE kriptografski algoritam. Postoje tvrdnje da su Amerikanci bili šokirani kvalitetom gabaritima malog Spendexa 40 te da su razvili poboljšani STU-II - B uz uz Motorolinu DSP tehnologiju.

Postoje i glasine da je uređaj imao važnu ulogu prije, tokom i posle rušenja Berlinskog Zida 1989, kada je korišten od strane Zapadnonjemačkih vlasti za sigurnu komunikaciju. Vjeruje se da strane tajne službe nisu uspjele da probiju SAVILLE šifrantski algoritam.



Dopuna: 09 Jul 2012 17:12

MA-4230 i MA-4231
Elektronski morze enkoder i dekoder.


Oko 1977, Racal je razvio portabl morze enkoder za Specijalne Snage i druge specijalne namjene. Set sadrži morze enkoder, MA-4230, komplementarni morze dekoder, MA-4231, i ponekad MA-4233 termalni štampač. Kućišta enkodera i dekodera su identična, ali su kontrole na panelima različite.

Svaka jedinica je veličine 175 x 120 x 50 mm i napravljena je od livenog aluminijuma. Težina je 1.1 kg a gumeni zaptivci čine jedinicu vodonepropusnom.

Razvijena je specijalna jedinica enkodera sa tastaturom na arapskom, MA-4230A, je razvijen specijalno za Iračku Armiju u periodu prije Prvog Zalivskog Rata.

Svaka jedinica ima dva specijalna - 5-pin FISHER utkača na desnoj strani. Ovi utikači služe za povezivanje enkodera i dekodera, ali i za povezivanje sa predajnikom, štampačem ili punjačem za baterije. Kompletni set jedinica može biti povezan sa bilo kojim standardnim Racal radijom, upotrebom propisnog audio kabla.

Kada se koristi u kombinaciji sa Racal transiverom, napajanje se uzima direktno sa radija preko audio konektora. U tom slučaju nije potrebno spoljno napajanje. Povezivanje seta sa drugim transiverima naročito ne - Racalovim takođe je moguće uz posebne specifikacije matičnoj kompaniji.


http://www.cryptomuseum.com/
Kompletan set.

Dopuna: 10 Jul 2012 1:26

FS-5000 (Harpoon)
Poljska radio stanica para - državnih organizacija.

FS-5000 je kompletno digitalni radio set, sposoban za slanje i primanje tajnih poruka. Razvijen je 1985 od strane njemačke kompanije AEG Telefunken iz Ulma (Njemačka) i bio je dio pan - evropskog komunikacionog sistema korištenog od strane glavne para - državne operacije Gladio i njoj pripadajućih organizacija. Radio je poznat i kao AZO-90 (Holandija) ili po kodnom imenu Harpun i dizajniran je za dvostranu komunikaciju sa BS-5000 baznom stanicom. Ime kompletnog sistema je SY-5000.

Poljska stanica (FS) sadrži veliki broj individualnih modula koji mogu biti kombinovani na nekoliko načina zavisno od postavljenih zadataka.

Jedinica se napaja setom od dvije baterije, a postoji priključak i za punjač. Lijevo pozadi je transmiter sa automatskim antenskim tjunerom. Posebni resiver nalazi se naprijed, između baterija i kontrolne - krpito komponente (DSU).

Sistem je razvijen od strane njemačke kompanije AEG Telefunken 1985 i uglavnom je postao operativan tokom sledeće godine. U većini država sredstvo je "deaktivirano" u periodu od 1990 - 91 usljed gašenja para - državnih operacija i organizacija u većini evropskih država do 1992. Većina evopskih para - državnih organizacija imala je sopstvenu oznaku za uređaj, poput holandskog AZO 90 - Automatische ZendOntvanger 1990.

FS-5000 dizajniran je isključivo za NATO - Specijalni Servis, ali su njime snadbjevene i Specijalne Snage Njemačke Vojske (Bundeswehr) u 1994 kao i neki obavještajni servisi. U 1998 sistem FS-5000 postao je kompatabilan sa HRM-7000, koji je dio HF-7000 porodice taktičkog radio sistema. Terminalna kripto jedinica TCU 7000 XP, pokazala je veliku sličnost sa DSU komponentom od FS-5000 sistema, i BS-7010 bazična stanica je ponekad korištena u kombinaciji sa FS-5000 sistemom.

FS-5000 imao je izrazito modularni dizajn. Pažnja pri izradi posvećena je svakom detalju i smatra se jednim od najboljih sistema takvog tipa u periodu osamdesetih. Sistem je sastavljen od velikog broja jedinica (modula) sa kućištima od livenog aluminijuma.

Grubo rečeno sistem je sastavljen od:
Transmitera (sa antenskim tjunerom)
Resiver (samostalna komponenta)
napajanje - punjač
Kripto - kontroler (DSU - Digital Storage Unit)
2 punjive baterije
rezervni alat i pribor.

Jedinica je zaštićena od uticaja vode, prašine i sličnih faktora, opremljena sa izrazito kvalitetnim i zaštićenim konektorima i u potpunosti uglavljena u standardnu (Samsonajt) crnu aktovku.

Digital Storage Unit (DSU) je srce sistema FS-5000. Bez DSU, set nije operativan. Ima interfejs, podešivač frekvencija, Real Time Clock (RTC) i kriptografski endžin.
DSU se nalazi na donjoj desnoj strani i spojen je sa resiverom. Može biti fizički odvojen od radio seta i korišten kao posebna konzola preko produžnog kabla VK 50000.
DSU može biti korišten i kao samostalna komponenta, napajan sopstvenim unutrašnjim baterijama. Ovo omugućava prihvat i čitanje poruka u trenutku dok je radio set odvojen od komunikacione komponente.
Poruke ostaju u unutrašnjoj memoriji DSU i moguće je programirati raspored primanja i slanja poruka.

Tokom Hladnog rata Vlade mnogih evropskih zemalja smatrale su Englesku pribježištem u slučaju invazije od strane Sovjetskog Saveza. No kako se i na Veliku Britaniju počelo gledati kao na potencijalno ostvarivi cilj SSSR, Evropljani su za izlaznu liniju uzeli i SAD. Postignut je dogovor da se radio - setovi isporuče američkoj National Security Agency (NSA) sa dometom nivelisanim na 6.000km za tu priliku.

Kako nije bilo moguće da pan - evropski Gladio direktno posluje sa Telefunkenom, Njemačka tajna služba (BND) djelovala je kao fasada prilikom nabavke 854 jedinice od AEG Telefunkena, po cijeni od 130 miliona DEM. Prvi setovi su isporučeni 1988 i do Marta 1991 svi FS-5000 radio setovi isporučeni su raznim zemljama. Personal je obučavan i prvi uspješni tetstovi obavljeni su do 1990. No odmah posle toga, usljed serije skandala, Evropske države odlučile su da raskrinkaju projekat para - državnih organizacija.
Do 1992, svi agenti su povučeni, a radio setovi FS 5000 prikupljeni i uskladišteni. Zbog poprilične cijene razvoja sistema, za neke komponente pronađene su alternativne namjene.

1991, SAD su odlučile da FS-5000 testiraju u realnim uslovima, koristeći ga u Prvom zalivskom ratu. Američke specijalne snage su međutim, imale problema prilikom korištenja seta i došlo se do zaključka da set nije praktičan i podesan za Specijalne Snage. Smatra se da su bili najvjerovatnije u pravu jer je set razvijen za potpuno druge namjene. Tokom 2000 neke američke FS-5000 slučajno su se pojavile na tržištu kao višak, mada bez DSU. Kada je greška otkrivena, ostali radio setovi su brzo povučeni, ali su 22 jedinice ipak pronašle novi dom.

Oko 1993, Njemačka je takođe odlučila da preostalim FS-5000 setovima udahne novi život, koristeći ih za Specijanlne Snage (Fernspaher). Posle nekoliko mdifikacija na radio setovima (FS-5000M), uspješno je korišten nekoliko godina, uglavnom na obuci, dok nije zamijenjen novijim HF-7000 sistemom. Tokom 2012, nekoliko modifikovanih FS-5000M pojavilo se u Njemačkoj kao surplus, ovaj put i sa Digital Storage Unit (DSU).













Kasnija adaptacija pojednih komponenti od konzerviranih sistema FS 5000 za korištenje u njemačkim Specijalnim Snagama (Fernspaher) u kombinaciji sa novijim HRM 7000 radio sistemom.

Dopuna: 10 Jul 2012 17:18

Telefunken Racoms HF-7000
Taktički radio sistem.


HF-7000 je ime porodice Taktičkog Radio Sistema, razvijenog 1994 od strane njemačke kompanije Telefunken Racoms iz Ulma (Njemačka) za potrebe specijalnih snaga i Snaga za brze intervencije. Set sadrži HF Radio Jedinicu HRU-7000, Power Amplifier PAU-7400, Antena Matcher ATU-7000, Terminalnu kripto - jedinicu TCU-7000 i nekoliko drugih modula i dodataka.

Slike pokazuju HRM-7000 manpack radio sa priključenim uređajem za poruke, zvanim Terminal Crypto Unit, TCU-7000 XP. TCU je pokazala veliku sličnost sa Digital Storage Unit (DSU) od FS-5000 radio stanice, koja je razvijena od strane kompanije Telefunken 1985 za Specijalni Servis NATO pakta, odnosno projekat Gladio. Iako TCU ima mnoga unapređenja u odnosu na originalni DSU, u osnovi je kompatibilan sa FS-5000 sistemom.

HRM-7000 je dizajniran za brzu komunikaciju sa bazičnom stanicom, poput BS-7010 ili ranijeg sistema BS-5000. Poruke se šalju velikom brzinom (2000 baud) preko narrow-band HF radio kanala. U roku od 0.8 sekundi šalje poruku od 55 karaktera.

Telefunken HF-7000 sistem ne bi trebalo biti miješan sa HF-7000 vojnim radio sistemom kompanije Harris, koji se takođe koristi za vojnu komunikaciju na taktičkom nivou u mnogim zemljama svijeta.

Moduli sistema:


HRU 7000 - HF Radio Jedinica
PAU 7400 - 400W HF Amplifier
ATU 7000 - Automatic Antenna Matcher
BPU 7000 - Baterija
TCU 7000 XP - Terminal kripto Jedinice
APU 7002 - Akumulatorska napojna jedinica
VCH 7000 - Vocoder Crypto Handset
ACU 7002 - Baterijski punjač
PSU 7000 - Vozilo za napajanje energijom
TMK 7000 - Tactical Antenna Mast
HRM 7000 - Manpack Radio
HRM 7400 - Mobile Radio (400W)
HRM 7000 - Mobile Radio (30W)
DPA 7000 - Dipole Antenna

Porodica komponenti sistema HF 7000 izrađena je za korištenje u teškim uslovima angažovanja taktičkih vojnih sastava, specijalnih snaga, organa i uprava unutrašnje bezbjednosti kojima je potreban autonomni sistem veze, visoke mobilnosti i mogućnosti eksplotacije u svim uslovima.
Modularni dizajn sistema dozvoljava instalaciju svih potrebnih komponenti neophodnih za izvršavanje postavljenih zadataka. Takva gibkost sistema omogućava njegovo korištenje u lakoj - prenosnoj, tegljenoj i stacionarnoj varijanti.
Sistem radi u automatskom, autonomnom režimu, bez "mrtvih zona", sa visokom energetskom efikasnošću, malom količinom potrebnih kablova, prostim načinom instalacije komponenti kao i brzim prenosom podataka u običnom ili automatskom režimu rada.

Dopuna: 10 Jul 2012 17:36

Polumobilna - stacionarna radio stanica HRC 7000.
Porodica - 7000.







klasični prenos podatak i glasovnih informacija kao i automatski režim rada (ALE);
pomoći softvera moguće koristi razne metode komunikacije, u skladu sa međunarodnim i nacionalnim standardima;
podesiva snaga prenosa;
kompaktna konstrukcija;
mogućnost korištenja različitih antenskih sistema;
visoka efektivnost sistema.

Sistem može da funkcioniše u raznim konfiguracijama, sa dodatnim asesoarom i šifarskim sistemima, kripto terminalima, personalnim računarima i noutbucima, na nekoliko kanala kao i u sprezi sa C3 komadno - kontrolno - komunikacionim komponentama.

Dopuna: 10 Jul 2012 20:29

AEG Telefunken SE-6861
Long-distance HF manpack radio.

SE-6861 je vojna manpack radio stanica, razvijena 1976 od strane kompanije AEG Telefunken iz Ulma (Njemačka) kao dio grupe vojnih radio stanica. Mnogo je korištena od strane Specijalnih Snaga, često u kombinaciji sa uređajima za sigurni transfer poruka.

SE-6861 se nalazi u platnenom rancu, sa bočnim džepovima za antene i slušalice. Frekvencija može biti setovana u jedinici 100Hz uz pomoć dugmadi iza metalnih čepova.

Set je sastavljen od dva dijela: gornji koji je radio set, i donji dio sa dopunjivim baterijama. Dvije čivije drže ih zajedno.

SE-6861 je podesan za domete od 30 do 1500 km i bio je standardni radio set mnogih Specijalnih Jedinica širom svijeta tokom osamdesetih i devedesetih. U Holandiji je nazivan i LAPR, što je skraćenica od Lange Afstand Ploeg Radio (Long Distance Group Radio).

AEG Telefunken SE-6861 + Nokia Parsa EMU.
SE-6861 je često korišten i u kombinaciji sa Electronic Message Unit (EMU) za sugurnosnu razmjenu tajnih poruka. Glavna prednost kod EMUje što poruka može biti pripremljena of - lajn. Jednom kada se poruka kompletira, transferuje se velikim brzinama (burst), u namjeri da se smanji rizik od detekcije i presretanja. Većina EMU jedinica koristi i određeni nivo kriptografije.

Npaja se iz sopstvenih unutrašnjih baterija i kratke poruke mogu biti unošene preko tastature, zajedno se šifrantskim ključem poruke. Poruka se prikazuje u jednom redu sa 16 karaktera na LED displeju.

Specifikacije:


1.8-30 MHz in 100Hz steps
Automatic ATU with memory
Modulation: SSB, CW and FSK
Transmitter, power: 15W PEP
Receiver, 1st IF: 70 MHz

Dopuna: 10 Jul 2012 22:35

TITAAN
Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network.


TITAAN je modularni sistem osposobljen da prenosi veliki broj zvučnih, data i video zapisa na velikim daljinama i bilo kojem terenu. Baziran je na civilnim i NATO standardima i dokazanoj tehnologiji ispunjavajući čitav set zadataka poput: štampanih-mailweb-baziranih servisdata, replicationdata i dostupnih servisa. Bazični TITAAN modul je po svemu sudeći LAN, (konektovan kablom ili vajerles) uklučujući sve raspoložive terminale, periferije kao i djelove opreme poput servera i rutera. Ukupno je 98 ovakvih modula naručeno za opremanje 91 komandno mjesto (nivo bataljona i više) u Kraljevskoj Holandskoj Armiji (RNLA) i sedam komandnih mjesta (nivo skvadrona i više) u Kraljevskoj Holandskoj Helikopterskoj Taktičkoj Grupi. Za izgradnju WAN, 61 mobilna sa antenskim stubom montirana primopredajna radio stanica biće naručena. Zahtjev za satelitskim komunikacionim terminalima biće realizovan kroz posebni projekat. TITAAN interfejs sa RNLA's (Holandska Armija) Integrated Staff Information System (ISIS), te Battlefield Management System koji će biti naručen za jedinice nivoa bataljona i ispod, kao Royal Netherlands Marine Corps planiraju NIMCIS opremu. RNLA (Holandska Armija) Command and Control Support Centre (C2SC) je odgovoran za integraciju raznih podsistema kao i mreže snadbjevača.

Sistem je uveden u upotrebu ranih 2000tih. Odlučeno je da se ne ide na modernizaciju postojećeg komadno - komunikacionog sistema Zodiac već da se uvodi Titaan. Civilna i vojna tehnologija integrisani su sa posebnom pažnjom na kompjutersku i komunikacionu sigurnost. Titaan kao komponente koristi i neke podsisteme od seta Zodiak, no smjena tih podsistema planirana je po isteku njihovih resursa.

Dopuna: 11 Jul 2012 15:33

SINCGARS
US Combat Radio Network.

SINCGARS je Combat Radio Network (CRN) korišten od strane Armije SAD i nekih njenih saveznika. SINCGARS je skraćenica od Single Channel Ground and Airborne Radio System, sastavljenoj od raznih radio setova, od laknih - prenosnih da onih montiranih na vozila. Radio prenosi glasovnu i data komunikaciju, u sigurnom i otvorenom režimu.

SINCGARS radio radi na nižim VHF band (30 do 88 MHz), sa 25 kHz opsegom kanala. Može funkcionisati na jednom kanalu kao i na Frequency Hopping mode (FH). U FH-modu, tradio koristi spori hop-rate.

Rane SINCGARS jedinice, poput RT-1439 - VRC bile su samo prilagođene za otvorenu komunikaciju i zahtjevale su spoljnu kripto - jedinicu poput KY-57 (Vinson) ili napredniju KY-99. Kasnije ICOM verzije, poput RT-1523, sadržavale su ugrađenu COMSEC, tako da spoljnja šifrantska jedinica poput KY-57 više nije bila potrebna.

Preko 250,000 SINCGARS radija je proizvedeno (po nekim podacima i preko 500.000). Mnoge od njih su unaprijeđene (modifikovane) tokom godina. Proizvodnja je počela1984 pošto je ITT osvojio ugovor Novembra 1983. Oni su zamijenili sintetizovanu sa jednom frekvencijom radio sisteme iz Vijetnamske-ere, spoput AN - PRC-77 i AN - VRC-12, ali i dalje je ostao kompatabilan sa njima. Cijene standardne SINCGARS jedinice iznosila je oko 6500 američkih dolara.

Od 2008, SINCGARS je zamjenjivan sa Software Defined Radio (SDR), zvanim Joint Tactical Radio System ili JTRS, (skraćeno jitters), koji je u korijenu kompatabilan sa HAVE QUICK i SINCGARS. Usljed prekoračenja budžeta, tehničkih problema i promjena specifikacija, uvođenje JTRS je odlagano nekoliko puta. Bila su nadanja da će JTRS jedinica biti predstavljena 2010.

RT-1439
RT-1523 (ICOM)
RT-1523A (ICOM)
RT-1523B (ICOM)
RT-1523C (SIP)
RT-1523D (SIP)
RT-1523E (ASIP)
RT-1523F (ASIP)
RT-1523G (ASIP)

RT-1730C
RT-1730E

RT-1702F Export Version
RT-1702G Export Version (Irak)

Dopuna: 12 Jul 2012 0:35

Hagelin HC-530 CRYPTOMATIC
Portabl elektronska šifrantska mašina.

HC-530 - 535 je portabl elektronska šifrantska mašina, razvijena od strane kompanije Hagelin u Švajcarskoj kasnih sedamdesetih. Dio je CRYPTOMATIC 500 porodice mašina, i bila je među prvim potpuno elektronskim šifrantskim mašinama koje su razvijene kao nasljednice H-4605 sistema.

Na slikama se vidi HC-535, koja je vojna (SMB) verzija mašine HC-530. Mašina se sastoji od standardne mašina za kucanje tastature i malog LCD displeja iznad. Pozadi mašine je mali ugrađeni termalni štampač.

Sa lijeve strane je akustički priključak. Povezan je sa ugrađenim modemom i dozvoljava da standardna telefonska slušalica bude upotrebljavana kao interfejs pri slanju šifrovanih poruka preko standardne telefonske linije.

Iako je HC-530 trebao biti korišten preko telefonskih linija, (šifrovane) poruke mogu biti štampane i na papir i slane na druge načine. Kao dio CRYPTOMATIC 500 porodice, kompatibilan je sa manjim HC-520 i većim HC-550 te HC-570. Za civilne namjene, HC-530 obično je uglavljen u Samsonajtovu aktovku. Za vojnu namjenu, koristi se aktovka snažnije konstrukcije, zelene boje.

Operacije na HC-530 su veoma proste i jasne, ali zahtjevaju osnovna znanja pri korištenju interfejsa mašine. Za obučenije korisnike postoji i plastična kartica sa predviđenim prečicama pri radu na sistemu. Da bi se mašina startovala potreban je specijalni ključ.

Dopuna: 12 Jul 2012 1:04

Gretacoder 805
Elektronski of - lajn kriptografski sistem.

Gretacoder 805 je fleksibilni of - lajn kriptografski sistem razvijen od strane kompanije Gretag (kasnije Gretacoder Data Systems) u Regensburgu (Švajcarska) kasnih sedamdesetih. Bio je jedan od prvih potpuno elektronskih na bazi mikroprocesora šifrantskih mašina. Zahvaljujući modularnom dizajnu, postoje različite konfiguracije Gretacoder 805, od velikih desktop sistema (sa velikim štampačima, čitačima i perforatorima) do malih prenosnih koferskih sistema.

Koferske verzije su obično rađene u svijetlo žutoj boji, a na osnovu mikroprocesora bazirana je ptext memorija od 4000 karaktera. Vidljiva je i visokokvalitetna tastatura kao i alfa - numerički plazma displej kapaciteta 37 karaktera.

Desno od displeja je mali plastični plug-in priključak koji se koristi za sekundarni kriptografski ključ. Lijevo od tastature je kućište sa ugrađenim termalnim kolonskim štampačem sa metalnim poklopcem. Dozvoljava kopiranje podataka na traci širine 60mm.

Napaja se direktno sa glavne mreže (230V), upakovan je obično u Samsonajtovim aktovkama i svi moduli na mašini su brzo izmenjivi.

Kriptografski ključ kod Gretacoder 805 je napravljen od tri individualne komponente: alfa - numerički lanac od 16 karaktera koji se unosi na tastaturi (primarni ključ), fiksirani sekundardni ključ koji je pohranjen u plug-in modulu te promjenjivi ključ.
Gretag je nudio mogućnost kastomizacije sekundarnih ključeva, a za veće naručioce nudio se specijalni kit za programiranje novih ključeva ili umnožavanje postojećih.


http://www.cryptomuseum.com/

Dopuna: 12 Jul 2012 14:32

AN - PRC-319
Man pack radio BA-1302

Clansman PRC-319 je ojačani man pack radio proizveden od strane kompanije MEL (Philips) kasnih osamdesetih. Korišten je za Specijalne Operacije od strane Velike Britanije, SAD, Australije i Novog Zelanda. 350 jedinica je napravljeno za potrebe britanskih oružanih snaga. Sigurna komunikacija je moguća uz korištenje Electronic Message Unit (EMU) ili Digital Message Handling Device (DMHD).

PRC-319 transportuje se u platnenom rancu, sa dvije tastature. Vidi se EMU i sa krajnje desne strane tastatura za kontrolu primopredajnika.

PRC-319 funkcioniše od 1.5 do 40 MHz u USB, CW i Data modu. Frekvencija za transmiter i resiver može biti nezavisno setovana, omogućavajući split-frequency (half-duplex) operacije. Maksimalna izlazna snaga je selektovana od 5W i 50W. Ojačano kućište je vodootporno da dubine od 6 fita.

Set je specifikovan za daljine od 20 km kada koristi antenski bič, i 1000 km kada koristi žičanu antenu. Automatski antenski tjuner(TURF) dozvoljava upotrebu većine antena. Za frekvencije ispod 4 MHz potrebna je dodatna antenska jedinica (TURF Extender).

PRC-319 je proizveden od strane MEL (Mullard Electronics Ltd) kompanije za potrebe britanskog Ministarstva Odbrane 1988. MEL je bio Filipsova podružnica, a kasnije je prodat Talesu. Podrška za MEL opremu je prekinuta. Osnovna cijena za PRC-319 je 21,000 američkih dolara.


MEL BA-1304 (EMU)
Elektronska jedinica za poruke.

BA-1304 je Elektronska Jedinica za Poruke za potrebe PRC-319 manpack radija. Proizvedena je od strane kompanije MEL kasnih osamdesetih kao dio Clansman radio sistema. Dozvoljava sigurno slanje poruka naročito između specijalnih jedinica. EMU je obično instaliran na tijelu PRC-319, ali može biti korišten i odvojeno, napajan sopstvenom baterijom od 9V.

Dugo vremena PRC-319 i BA-1304 (EMU) bio je standardna oprema S.A.S, britanskih specijalnih snaga. Korišten je iza neprijateljskih linija u Iraku tokom Prvog zalivskog rata 1991.

Osmočlani SAS tim ubačen u Iraku koristio je EMU za brzo slanje poruka (bez glasovnih javljanja) u namjeri da izbjegne presretanje i eventualno pozicioniranje signala.


TgS-1 DUDEK
Dalekopisowe Urzadzenie Do Elektronicznego Kodowania -- Teleprinter Device for Electronic Coding.

TgS-1 DUDEK bio je on - lajn i of lajn šifrantski sistem razvijen tokom Hladnog Rata šezdesetih godina u komunističkoj Poljskoj od strane kompanije Telkom Teletra i Ministarstva Unutrašnjih Poslova za korištenje u teleprinterskim krugovima. Sistem je našao upotrebu u poljskom MuPu, službenoj mreži Policije (MO), Sigurnosnoj Službi (SB), poljskom Ministarstvu Odbrane (MON), Ministarstvu spoljnjih poslova (MSZ) i Nacionalnoj Banci Poljske (NBP). Poljaci su takođe pritisli članice Varšavskog Ugovora da usvoje DUDEK set za internacionalni saobraćaj.

DUDEK serija koristi slučajne simetrične ključeve obezbjeđene na papirnim trakama, koje su XORed do jedinice sa otvorenim tekstom na teleprinteru ili snimljenom na drugim trakama. DUDEK setovi su bili povezani sa teleprinterima poput Siemens - Ceska Zbrojovka T-100 ili RFT T-51. Maksimalna brzina prenosa je 50 ili 75 Bauda. Od strane Poljaka rad sistema je smatran izuzetno povjerljivim, a sam sistem je radio u "neprobojnom" okruženju.

Noviji i nešto unapređeniji model sa TTL tehnologijom umjesto kružnih logičkih jezgra razvijen je kasnih sedamdesetih i nazvan TgS-3 DUDEK.

Poslednji DUDEK set je "penzionisan" u poljskoj Policiji 1. januara 2011.

Smatra se da su postojale barem četiri osnovne verzije sistema:

TgS-1 - osnovna varijanta.
TgS-1M - mobilna varijanta.
TgS-1MS - mobilna varijanta.
TgS-3 - novija varijanta uvedena u Polskoj ranih osamdesetih, sa TTL tehnologijom umjesto kružnih logičkih jezgra.

Svaka verzija imala je svoje derivate, sa razlikama u čitačima perforiranog papiru i povezanim komponentama.

T-352 i T-353 bili su oznake istočnonjemačkog Štazija za TgS-1 i TgS-1M DUDEK setove.

Dopuna: 13 Jul 2012 18:00

MG-80 Burst Encoder (DDR)

MG-80 bio je visokobrzinski "burst" enkoder razvijen od strane kompanije RFT iz Zvonica (bivša DDR) i koji je korišten u Istočnonjemačkoj Vojsci (NVA). Podesan je za slanje morze i teletajp signala. Ušao je u upotrebu Jula 1986, pri kraju Hladnog Rata.

U potpunosti je elektronska tranzistorska mašina, izrađena po izuzetno visokom standardima kvaliteta. Uključuje veoma kvalitetnu tastaturu koja podržava i latinični i čirilični (ruski) alfabet. Sva podešavanja (brzine prenosa) kontrolišu se preko tastature. Izlazni nivo i ton podešavaju se sa tasterom iznad tastature.

Instalirana memorija dozvoljava simultani smještaj 6 poruka sa kapacitetom od 768 karaktera. Kada se šalje direktno sa tastature, bafer od 16 karaktera dozvoljava brže kucanje i sprečava eventualna prekoračenja.

Morze signali mogu biti slani od 30, 40, 50, 60, do 999 karaktera u minuti, što je ekvivalentno od 10...99 grupa u minuti u četiri različita formata. Teletajp signali prenose se od 45, 50, 100, 200 ili 300 bauda sa dva odvojene izlaza.

MG-80 je korišten za prenos poruka veoma velikim brzinama u namjeri da se minimizuje rizik od detekcije, ali i kao sredstvo za obuku budućih operatera šifrantskih strojeva. Kada je korišten u svrhu obuke, prostor između karaktera i riječi bilo je moguće produžiti.

Komplet MG-80 set čine glavna jedinica i odvojena napojna - strujna jedinica (PSU). Takođe u sklopu seta su i slušalice. Nije bio klasifikovan kao vojna tajna stoga nije bio ni uništen na kraju Hladnog Rata. Kao rezultat toga mnoge jedinice su završile ne evropskom surplus - tržištu. Većinom su bile ispravne, a neke od njih i nekorišćene.

Srce sistema kod MG-80 je CPU (njemački ZRE, Zentrale RechenEinheit) baziran na Robotronovom Z-2521 ploču (dio K-1520 kompjuterskog sistema). Uključuje UA880 procesor, koji je u stvari klon Zilog Z-80.

Postojale su dvije verzije MG-80. Osnovna MG-80 pogodna je bila za slanje samo morze signala. MG-80M sa druge strane ima ugrađeni resiver za morze i teletajp signale. Može biti korištena i za automatski prijem takvih signala. Na slici je osnovni model MG-80.

MG 80 je operativan na tempreturama iznad nula stepeni Celzijusa. Ispod toga aktivira se grijač. U slučaju niskih temperatura i paljenja grijača potrebno je 15 minuta da bi sredstvo radilo pouzdano.






Dopuna: 13 Jul 2012 21:58

CYZ-10
Data Transfer Device

AN - CYZ-10 je portabl data transfer divajs korišten od strane oružanih snaga SAD i NATO za distribuciju kriptografskih ključeva i drugih data između kriptografskih mašina i sigurnosne komunikacione opreme. Razvijena je od strane američke National Security Agency (NSA) ranih devedesetih i podržava DS-101 i DS-102 protokole za transferovanje kriptografskih data.

Divajs je ugrađen u crnom plastičnom kućištu i teži manje od 2kg. Kad je zatvoren gabariti su mu 16 x 11 x 5.5 cm. Slike pokazuju tipični CYZ 10 sa otvorenim poklopcem. Poklopac sadrži Liquid Crystal Display (LCD), dok se na donjem dijelu nalazi gumirana tastatura sa 35 ključeva u 7 x 5 matrici.

Na lijevoj strani je 6-pin U-229 konektor za dopunu ključeva koji može biti konektovan sa FILL-utičnicom kripto - mašine ili sigurnosnog radio sistema uz pomoć propisnog kabla za dopunu kripto - ključeva.

Sa čeone lijeve strane je Crypto Ignition Key (CIK). Ključevi ovog tipa proizvedeni su u Datakay Electronics u SAD i sadrže EEPROM. Kada je u upotrebi EEPROM je napunjen sa tkz. Key Encryption Key (KEK) koji se koristi u enkripciji Traffic Encryption Keys (TEK) unutar jedinice. Bez CIK, TEKs nije operativan.

AN - CYZ-10 je još poznat i kao Data Transfer Device (DTD), Automated Net Control Device (ANCD), Crazy-10, i njegov National Stock Number NSN 5810-01-393-1973. Prihvata kripto - ključeve od Army Key Managent System (AKMS), drugih generatora ključeva, drugog CYZ-10 ili drugog stroja za dopunu kripto - ključeva koji podržava DS-101 ili DS-102. Može da sadrži 1000 ključeva u svojoj baterijom podržanoj memoriji i podesan je za transferovanje 128-bit ključeva i koristi mnoge US COMSEC i INFOSEC naprave, poput SINCGARS, KY-57 (VINSON), KY-99, KG-84, KIV-7, itd.

AN - CYZ-10 je dizajniran za zamjenu starijih modela uređaja poput KYK-13, KYX-15 i KOI-18. Cijena remontovane jedinice 2005 bila je 4000 američkih dolara. Od 2006 do danas, CYZ-10 bio je uglavnom zamjenjivan sa novijim divajsima, poput PYQ-10 Simple Key Loader (SKL) i Secure DTD2000 System (SDS), gdje su kasniji modeli funkcionisali na Windows CE TM operativnom sistemu.
Bez baterija, ključevi se gube u roku od 2 minuta. Ako je uređaj konzerviran duže vremena preporučuje se vađenje baterija.

AN - CYZ-10 je razvijen od strane američke National Security Agency (NSA)ranih devedesetih i prvo je proizvođen u Allied Signal od 1993 do danas. U 1999, pošto se Allied Signal spojio sa Honeywell, proizvodnja je preuzeta od strane Group Technologies Inc. u Tampi (Florida, SAD). Group Technologies je podružnica od Sypris Solutions Inc (Luisvil). Oko 2005, Sypris je stopirao proizvodnju AN/CYZ-10 i prebacio proizvodnju na Windows-baziranom Secure DTD2000 System (SDS).

Marta 2008 proizvodnja AN/CYZ-10 je preuzeta od strane Secure Telecommunications Branch - Tobyhanna Army Depot u Pensilvaniji (SAD)Postojeći uređaji su tamo remontovani i novi PCBs i zaštitna kutija proizvedeni su takođe u pogonima Tobyhanna Army Factory. Preko 1000 jedinica je proizvedeno u prvoj godini, a duplo više u sledećoj godini. Blizi 6000 ljudi je zaposleno u Tobyhanna, koja je locirana u Pocono Mountains - Pensilvanija. Smatra se najvećim centrom za opravke, remonte i proizvodnju Armije SAD.
Fizičko otvaranje CYZ 10 van ovlašćenog pogona u Pensilvaniji je nemoguće. Dva zaštitna kućišta uređaja zavarena su sa ultra zvukom i njihovo otvaranje nije moguće bez trajnog oštećenja. U sklopu remonta dobijaju se i nova kućišta.





Dopuna: 14 Jul 2012 0:30

Motorola SECTEL
Sigurnosna telefonska jedinica (STU-III).

SECTEL je bila serija sigurnih telefona proizvedena od strane kompanije Motorola u Seguinu (Teksas, SAD). Neki od SECTEL telefona STU-III kompatabilni su i bazirani na STU-III dizajnu iz 1987 setovani od strane National Security Agency (NSA) u SAD. Različiti modeli SECTELa bili su proizvođeni, sa različitim stepenom osiguranja, od NSA Tajp 1 do Tajp 4 varijanti.

Standardni Motorola SECTEL 2500 je podesan za transmisiju glasovnih i data fajlova na 2400, 4800 i 9600 bauda, korišćenjem različitih metoda kompresije i enkripcije.

Telefon je jednostavan za upotrebu. Ima standardnu tastaturu sa brojevima od 0-9, plus znakove interpunkcije. Veliki displej je na vrhu i služi za interkonekciju sa korisnicima. Ispod displeja je 16 ranije definisanih funkcijskih ključeva. Služe za određivanja SECURE i CLEAR modova, i za podešavanje audio volumena.

Ispod funkcijskih ključeva su 16 ključeva određenih od strane korisnika preko kojih se mogu memorisati frekvencije, telefonski brojevi.

11 Septembra 2001, zgrade Svjetskog trgovinskog centra bile su žrtve napada terorista. Kada se to dogodilo, predsjednik Džordž Voker Buš Džunior bio je u posjeti Emma E. Booker Osnovnoj Školi u Sarasoti (Florida).

Tokom putovanja, Tajna Služna je sa sobom imala uvijek spremnu STU-III telefonsku jedinicu u susjednoj sobi. Momenat posle napada, Buš se poslužio sa Motorola SECTEL telefonom za razgovor sa svojim sigurnosnim štabom. STU-III telefoni omogućavaju sigurnu komunikaciju preko standardne (otvorene) analogne telefonske linije, osiguravajući komunikaciju do nivoa Strogo Povjerljivo.

STU-III može biti konektovan preko standardne telefonske linije (POTS). Pozivi počinju u nesigurnom modu. Da bi se prešlo na osiguranje, obije strane moraju aktivirati njihove unikatne Crypto Ignition Key (CIK) ključeve. Zatim jedna od strana započinje konverzaciju pritiskom na Secure dugmić. Poslije 15 sekundi dileja, tokom kojih se ključevi razmjenjuju i telefoni sinhronizuju, sigurna konverzacija je moguća.

Smatra se da do danas STU III nije ni jednom kompromitovan u bezbjednosnom smislu, no vjeruje se da su inostrane službe došle do važnih saznanja vezanih za funkcionisanje samog sistema.

SECTEL modeli proizvedeni su u raznim varijantama u zavisnosti od zahtjeva naručioca, kako državnih tako i za SAD bitnih kompanija.

Postoji i portabl i militarizovana verzija sistema, a većina STU-III sadrži unutrašnji modem i RS-232 priključak za data i faks prenos podataka.

Dopuna: 14 Jul 2012 0:58

KSD-64 A
Key Storage Device

KSD-64 je tkz. Key Storage Device (KSD) razvijen od strane amričke NSA za korištenje na elektronskim kriptografskim sistemima. Proizvodi se od strane kompanije Datakey Electronics u Sevidžu (Minesota, SAD). Koristi se kao Crypto Ignition Key (CIK) u setovanju razdvojenih šifrantskih aplikacija, ali se može koristiti i za druge namjene, kao ključ za dopunu šifara.

Unutar ključa je sakriven, kastomizovani paralelni EEPROM sa 64 Kbits kapaciteta storidža. 28 kontakata EEPROM je smješteno u međuprostoru zubaca ključa.

Divajs koji podržava KSD, ima tkz. "keyceptacle" priključak gdje ključ može biti umetnut. Jednom umetnut, ključ se aktivira okretom od 90 stepeni, do prvog klika. U toj poziciji, 28 kontakata ključa se konektuje na 28 kontakata uređaja za dopunu.

KSD-64 nije više u proizvodnji i zamijenjen je sa kompatabilnim PK-64KC kojeg takođe proizvodi Datakey Electronics.

Dopuna: 14 Jul 2012 17:51

Hagelin M-209
Portabl mehanička šifrantska mašina.

M-209 je bio mali, laki, portabl, ručno upravljani mehanički šifrantski stroj, razvijen od strane kompanije Hagelin u Švedskoj za potrebe Armije SAD, kao nasljednik M-94, ručnog šifrantskog uređaja. M-209 je bio korišten od strane Armije SAD tokom WWII i još dugo vremena posle toga. Mašina je još poznata i kao C-38 (Hagelin) te CSP-1500 (Mornarica SAD). Kompatibilna je se motorizovanom verzijom BC-38.

Na slikama je tipična M 209 mašina. Šest osovina sa kodovima su na vrhu i proviruju kroz gornji poklopac mašine.

Tekst se unosi slovo po slovo, uz okretanje osovina sa kodovima, dok se slova na pojave na papirnoj traci sa lijeve strane.

Jedno od najjačih uporišta M-209 mašine je to što je čisto mehanička sprava, bez ikakvih spoljnjih napajanja strujom ili drugim pogonom.

M-209 je bio veoma dobar uređaj za svoje vrijeme, no nije bio savršen. Početkom 1943, njemački razbijači šifara bili su sposobni da poruke sa M-209 dekodiraju za manje od četiri sata. No smatran je dovoljno dobrim za slanje poruka na taktičkom nivou, koje su po svojoj prirodi sa tolikim rokom dešifrovanja bile bezvrijedne za neprijatelja. Zbog toga je M-209 korišten i u ratu u Koreji.

Oko 140,000 M-209 mašina je proizvedeno. Iako je kompanija Hagelin u svojoj režiji proizvodila svoje mašine, M-209 je proizvođen od strane amerikanske kompanije LC Smith & Co, uz grada Sirakjuze, država Nju Jork (SAD), uz licencna prava Hagelina. Poznate su tri različite verzije M 209:
M-209, M-209-A, M-209-B.

Osim manjih razlika nabacanih tokom proizvodnje sve verzije su kompatibilne. Posle WWII, Hagelin je proizveo unaprijeđenu verziju M-209, pod imenima C-446, C-52 i kasnije CX-52.

M-209 je uglavnom prenošena u platnenom rancu, zajedno sa rolnama papira, uputstvom i bilježnicom za poruke. U platnenom rancu postojale su pregrade i za smještaj alata. Poklopac platnenog ranca takođe je imao mjesto za jednu rolnu papirne trake.

C-38 je razvijena od strane Borisa Hagelina oko 1938. U 1940, adaptirana je za potrebe Armije SAD koja ju je rinejmovala u M 209. Dizajn je uprošćen i mehanika je ojačana, prije nego što je mašina ušla u masovnu proizvodnju u SAD, 1942. Osnovna cijena jedne mašine iznosila je 64 amerikanska dolara. Prvi put je korištena tokom invazije u Sjevernoj Africi, Novembra 1942. Po licenci kompanija Smith Corona je proizvela 140,000 jedinica prije nego što je proizvodnja prekinuta 1960tih.

Iako je njemačkim razbijačima šifara 1943 - 44 trebalo nekoliko sati da dešifruju poruke koje su obično bile od 1000 do 4000 karaktera, M 209 i bez obezbijeđene apsolutne sigurnosti smatrana je dovoljnom za slanje poruka na taktičkom nivou, kao što su podaci o pokretima trupa i artiljerije tokom kampanje u Africi, 1942. Za sigurnosne poruke visokog nivoa, Amerikanci su koristili SIGABA šifrantsku mašinu, koja koliko se zna nikada nije bila kompromitovana.
http://www.cryptomuseum.com/

Dopuna: 14 Jul 2012 22:02

SIGABA (ECM)
Električna šifrantska mašina (ECM) Mark II.

SIGABA je bila američka šifrantska mašina bazirana na elektromehaničkom rotornom principu. Razvijena je kasnih tridesetih kao zajednički poduhvat Armije i Mornarice SAD. Tih je decenija smatrana superiornom kripto mašinom, sa namjerom da zadrži sigurnom komunikaciju na visokom nivou. Korištena je tokom WWII a zbog pouzdanosti i do kasnih pedesetih, kada je zamjenjena mašinama poput KL-7. Koliko je poznato, SIGABA nikada nije probijena.

Na slikama je tipična SIGABA mašina. Ima izgled prilično glomazne pisaće mašina, sa kompletnom tastaturom naprijed. SIGABA pokreće motor i može štampati tekst na uskoj traci papira koja cirkuliše pozadi.

Mašina ima tri osovinice sa 5 rotora svaka. Glavna pozadi sadrži pet rotora i 26 kontakata svaka. To su glavni šifrantski rotori i funkcionišu slično njemačkoj Enigma mašini.

Rotori se nalaze u polu - montiranom stanju, ponekad nazivanom "rotorna korpa", i mogu biti lako vađeni iz mašine otvaranjem gornjeg poklopca i otpuštanjem nekoliko zavrtnja.

Prije, tokom i posle WWII, Armije i Mornarica SAD razvijale su svaka ponaosob sopstveni kriptografski sistem. Osim ograničene kooperacije oko informacija o neprijateljskim komunikacionim sistemima, nije bilo diobe znanja. Prvo kršenje tog "pravila" bio je sistem SIGABA. Kombinovao je znanje vrhunskih šifranata William F. Friedman i Frank B. Rowlett (Armija) i Lieutenant Commander Laurence Safford (Mornarica).

SIGABA je razvijena kasnih tridesetih i korištena je od strane Armije SAD tokom WWII za sigurnu komunikaciju na najvišem nivou. Pri kraju WWII, pojavila se potreba za sigurnu komunikaciju sa britanskim oružanim snagama. Odlučeno je da se izvrši modifikacija SIGABA sistema tako da bude interoperabilan sa modifikovanom britanskom Typex mašinom.

Sistem je nazvan Combined Cipher Machine (CCM), i korišten je od Novembra 1943. SIGABA-CCM je kod Mornarica bila poznata i kao CSP-1600. Sistem je bio manje siguran od originalnog ali interoperabilan sa modifikovanim britanskim Typex - CCM.

Dopuna: 14 Jul 2012 22:47

Hagelin BC-38
Motorna rotorska šifrantska mašina sa tastaturom.

BC-38 električno pogonjena mehanička mašina dizajnirana i prozvedena od strane kompanije A.B. Cryptoteknik u Švedskoj (Hagelin). Derivat je čisto mehaničke C-38 mašine. BC-38 je C-38 sa motorom i tastaturom.

Za pogon mašine koristi se spoljno napajanje, a glavna prednost joj je tastatura i motorom pogonjene operacije što je značajno ubrzalo brzinu komunikacije u velikim komandnim centrima. U slučaju ispada električnog napajanja, mašine se može pokretati ručno.

Na uređaju postoji dupli printer, jedan za otvoreni tekst drugi za šifrovani. Štampače je moguće koristiti simultano.

BC-38 je bio popularan kod Armije SAD tokom WWII, gdje je korišten za komunikaciju sa M-209 mašinama u poljskim uslovima. Korišten je i od strane Vlada drugih država posle WWII, poput Švedske i Norveške. Proizvodnja BC-38 startovala je kasnih tridesetih i nastavila se tokom četrdesetih, dok nije zamijenjena modernizovanom i unaprijeđenom BC-543 koja joj je skoro identična.
http://www.cryptomuseum.com/

Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 27 Avg 2011
 • Poruke: 3111
 • Gde živiš: treći kamen od sunca

Кљифте,
јел ти то гањаш неки рекорд о најдужем посту на форуму? Smile

offline
 • kljift 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Okt 2009
 • Poruke: 7106

Napisano: 14 Jul 2012 23:07

fantom_S ::Кљифте,
јел ти то гањаш неки рекорд о најдужем посту на форуму? Smile


Dugi marš.

Dopuna: 14 Jul 2012 23:24

Hagelin C-52 and CX-52

C-52 i kasniji CX-52 bile su male mehaničke šifrantske mašine, razvijene od strane kompanije Hagelin oko 1952 kao zamjena za C-446 i raniju M-209. Smatra se Hagelinovom najuspješnijom mehaničkom šifrantskom mašinom, i u komercijalnom i u tehničkom smislu, teškoj za probijanje, čak i po današnjim standardima. Kripto je kompatabilna sa portabl CD-57 spravom.

C-52 je tkz pin-and-lug mašina, kao i ranije M-209 i C-446, ali kriptografski znatno naprednija i sigurnija. proizvođena je u raznim verzijama, često i specijalno kastomizovano i nekompatibilna sa ostalim mašinama. Civilna verzija je uglavnom u sivoj boji, vojna u zelenoj. U ostalom su identične.

Mašine su bile dostupne i u "Arapskoj verziji" i One-Time Tape (tkz. RT - CX).

Sredinom pedesetih, C-52 je već bila u upotrebi u 50 zemalja. Iako je hagelinova rotorska mašina bila uglavnom zamijenjivana šezdesetih sa elektro - mehaničkom H-4605 i kasnije potpuno elektronskom HC-500 serijom (CRYPTOMATIC), mnoge CX-52 mnoge mašine su držane kao "back - up" sve do osamdesetih. U nekim zemljama i do devedesetih.

Na varijantama CX-52 (RT) postojao je čitač perforiranog papira. Omogućeno je lako skidanje i montiranje 6 šifrantskih rotora (izabranih od seta od 12 rotora) kao i podešavanje pin - setingsa.


http://www.cryptomuseum.com/

offline
 • vrabac 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 30 Dec 2010
 • Poruke: 4963

Nastavi samo, bar još deset puta ovoliko, pomno pratimo.
Vrlo je lepo pratiti i storiju ali ako može i o najmodernijim srdstvima što više.
Mislim o savremnim na jednu gomilu tako nešto.
Inače sjajno, treba da obajviš knjigu...

offline
 • kljift 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Okt 2009
 • Poruke: 7106

vrabac ::Nastavi samo, bar još deset puta ovoliko, pomno pratimo.
Vrlo je lepo pratiti i storiju ali ako može i o najmodernijim srdstvima što više.
Mislim o savremnim na jednu gomilu tako nešto.
Inače sjajno, treba da obajviš knjigu...


Ne zahebavajte me, amaterski prevod, amatersko poznavanje "supstance". O najmodernijim sredstvima nema baš nekih izvora. O ovome - ovoliko. Dosadiše mi sve te puške, pištolji, tenkovi...

offline
 • Pridružio: 21 Mar 2010
 • Poruke: 319

U svakom slučaju samo trud je za svaku pohvalu.

poz.

offline
 • kljift 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Okt 2009
 • Poruke: 7106

Napisano: 15 Jul 2012 14:17

Hagelin CD-57 (Hell STG-61)
Portabl mehanička šifrantska mašina.

CD-57 je mala, lijepo izrađena, mehanička šifrantska mašina koja je kriptokompatabina sa Hagelin C-52 serijom. Bazirana je na dizajnu ranije CD-55 i zaista je portabl ručna sprava koja lako staje u džepove jakne ili kaputa. Ima 6 rotora i teži oko 700 grama. CD-57 je bio veoma popularan kod francuske Tajne Službe tokom Hladnog Rata.

CD-57 je predstavljen oko 1957 i ostao je u upotrebi da sredine sedamdesetih. U nekim zemljama korišten je i duže. Proizvođen je u vojnoj verziji (zeleni) i civilnoj, svijetlo sivoj varijanti, koju je kasnije koristila i Austrijska Vojska.

Na slikama se vidi standardna verzija zelene boje CD-57 sa originalnim uputstvom. CD-57 je takođe proizvođen pod licencom kod njemačkog proizvođača Hell.




ELL STG-61
Portabl mehanička šifrantska mašina.

HELL STG-61 je bila mala, ručna šifrantska mašina, proizvođena ranih šezdesetih od strane kompanije HELL iz Kila (Njemačka) za potrebe Njemačke Armije (Bundeswehr). U potpunosti je mehanička mašina, koja lako može biti držana u džepovima jakne ili kaputa. Kompatabilna je sa Hagelinovim CD-57 i C-52 šifrantskim strojevima.

Na slikama se vidi STG-61, koji je bliska replika Hagelina CD-57.Radi se o klonu izrađenom od strane kompanije HELL pod licencom Hagelin.

STG-61 ima i manja unapređenja u odnosu na originalni CD-57. Najvidljivije je prisustvo potenciometra na lijevoj strani brojača, koji je dozvoljavao lako resetovanje brojača pomoću kotura.





D-55 'LUX'.

CD-55 'LUX' je bila ručna mehanička kripto mašina sa rotorima i bila je među prvim modelima proizvedenim od strane kompanije Crypto AG između 1955 i 1956.Jedan od najpoznatijih korisnika ove sprave bio je Vatikan.

Dopuna: 15 Jul 2012 16:22

Motorola SABER II
Sigurni portabl radio.

SABER serija portabl radija razvijena je od strane kompanije Motorola 1989. Radio je razvijen prvenstveno za potrebe Armije SAD i bili su poznati po dugom tankom obliku. SABER je kasnije postao popularan i kod drugih korisnika. Neki Saber radio sistemi su proizvedeni sa ugrađenom glasovnom enkripcijom (kripto).

Na slikama je Saber II. Malo je duži od standardne (bez enkripcije) verzije, da bi se našlo mjesta za kripto - modul. Takođe ima SECURENET na top panelu.

Koristi se uz pomoć 3 dugmeta i malog LCD ekrana. Na vrhu je kontrola tona i 12 selektora kanala. Ima 48 kanala u 4 zone(ili 120 kanala u 10 zona).

Jedinica ima ugrađeni krpto modul sa prekidačem na glavnom panelu, sa funkcijama clear (O) i secure (Ø) .

Saber II je kasnije zamijenjen sa Saber III, koji je u suštini isti radio, ali sa punom DTMF tastaturom.

Motorola Saber Portabl Radio nije više u proizvodnji, ali su zamijenski djelovi još dostupni kod nekih Motorola snadbjevača. Motorola Saber-serije su takođe popularne kod radio amatera, i mnogi su konvertovani u HAM-radio frekvencije.

Motorola ima široku lepezu kriptografskih modula, za razne sigurne mreže, uključujući Smartnet, Multikey i OTAR (Over The Air Rekeying). Za svaki tip mreže, koriste se različiti kriptografski algoritmi, uključujući DES (Digitial Encryption Standard), DVP (Digital Voice Protection) i DVI (Digital Voice International).

Postojala je i CCI-verzija (Controlled Cryptographic Item) koja je podržavala od strane NSA razvijeni FASCINATOR algoritam. Kasnije je baziran na 12 kbit/s CVSD modulaciji koja je šifrirana od strane NSA Type 1 enkripcijskog algoritma baziranog na sistemu KY-57 Vinson.



Dopuna: 15 Jul 2012 18:27

SEM-52S Synthesised VHF Primopredajnik.

SEM-52S radio je moderna sintetizovana verzija SEM-52A radio seta. U upotrebi je u Njemačkoj Vojsci. SEM-52S je portabl, ručni, sintetizovani VHF radio primopredajnik koji radi na 46.000-57.975 MHz. 6 kanala može biti programirano sa unutrašnjim obrtnim prekidačem od 400 mogućih kanala u 25 KHz opsegu.

Na slikama se vidi ugrađeni spiker - mikrofon kao i PTT prekidač. Postoji i prigušeni režim rada , a radio ima i DATA sposobnosti. Spoljnji audio dodaci poput slušalica takođe mogu biti priključeni na radio. Izlazna snaga je 1 Watt i napaja se iz 12 Volti DC koristeći 8 standardnih AA 1.5 Volt baterija.

Težina mu je 1,3kg. Radio set je uveden u naoružanje 1984 i od tada je proizvedeno preko 30.000 jedinica za sve vidove oružanih snaga.

SEM 52 S dobio je svog nasljednika 1995 u vidu SEM 52SL ali je i dalje na upotrebi u njemačkim oružanim snagama i nastaviće da se održava.

SEM 52 SL je pogodan za prenos glasa i podataka. Osjetljivost mikrofona može biti povećana, a takođe postoji barijera za buku kao i LC displej.

Dopuna: 15 Jul 2012 18:47

Clansman PRC-349 - RT-349 VHF Primopredajnik

Clansman PRC-349 je moderni sintetizovani VHF - FM radio frekvencijskog opsega 37 do 46.95 MHz u 25 KHz prostoru, obezbjeđujući 400 mogućih kanala i maksimalnu izlaznu snagu od 1 Watt. Selekcija frekvencija vrši se pomoću 3 mala rotirajuća dugmeta koji se nalaze sa strane radija i može biti korišten i u slučaju da operator koristi Arkitčku opremu, ili u mraku brojanjem specifičnih klikova. Postoji i modem za tihi rad sa funkcijom čuvanja baterije. Radi na 12 VDC koristeći 10 AA baterije uglavljene u baterijsko kućište.

Racal Clansman PRC-349 - RT-349 je VHF-FM primopredajnik sa namjenom za personalnu komunikaciju u uslovima borbenih dejstava. Radio je dizajniran da bude u potpunosti kompatibilan sa postojećom Clansman VHF opremom.
Radio se može nositi o ramenu, grudima ili leđima sa podesivim kaiševima i futrolom.

Dopuna: 15 Jul 2012 22:13

Clansman PRC-350 VHF - FM Man-Pack Radio

Clansman PRC-350 je narrow-band FM VHF man-pack radio koji funkcioniše od 36-57MHz u 2KHz opsegu, sa ukupno 841 programabilna kanala sa izlaznom snagom od 2 Watts. Radio set funkcioniše na 15VDC baterijskom paku. Željena frekvencija se setuje sa četiri točkića sa strane radija kojim operater može da manipuliše i kada nosi odjeću za Arktičke uslove, ili u mraku brojanjem specifičnih klikova.

S obzirom da postoje četiri točkića za setovanje frekvencija, operater ima zadatak da kontroliše sistemski prekidač u četiri pozicije: Off, Whisper, Loud i Noise-On.

"Whisper" redukuje audio izlaz na 10 a sa druge strane uvećava senzitivnost mikrofona za istu veličinu. Ovakvo setovanje koristi se u blizini neprijateljskih položaja gdje je dozvoljen tek minimalan nivo tonaliteta.

"Loud" pozicija omogućava da set bude korišten u uslovima visokog nivoa ambijentalne buke, sa kakvim se operater može susresti tokom aktivne službe.

Noise-On pozicija je "mljackanje" ili isključeno kolo usljed nemogućnosti resivera da uhvati pravi signal.

Uz set dolazi savijajuća antena, antenski bič dužine 2 metra, baterije, sredstva za nošenje.



Dopuna: 15 Jul 2012 23:58

AN - PRC-68 je prvi put predstavljen sedamdesetih i korišten je od strane Marinskog Korpusa SAD. Radio je malih dimenzija, lak, ručni sistem sa radom u VHF frekvenciji, band of 30-79.95 Mhz. Frekvencijska sintisajzer operacija sa presetom od 10 kanala koji mogu biti programirani upotrebom unutrašnjeg prekidača. Dizajn je bio toliko uspješan da je vodio razvoju daljih radio - setova poput PRC-PRC-126, PRC-128 i PRC-136. PRC-68 je najvjerovatnije prvi vojni radio sa upotrebom Sintisajzer Čipa i u potpunosti je "solid state" te sa dodacima za čuvanje baterija. Upotrebom provjerenih komponenti te zahvaljujući modularnoj konstrukciji, radio je jednostavan za održavanje.

Radio ima ugrađen spiker - mikrofon, volume kontrolu i "Squelch" opciju. Spoljnji audio konektor dozvoljava operacije sa H-138, H-139 i H-250 hendsetovima. Radio može biti korišten sa kratkom ili dugom antenom i radi na 15 Volt bateriji. Domet mu je 2 km sa dugom i 500 metara sa kratkom antenom, a izlazna snaga iznosi 1 watt. Težina 1,3kg.



Dopuna: 16 Jul 2012 0:15

Jedan od nasljednika u PRC 68 porodici - AN PRC 126 iz Scope Shield programa. FM, 12,5 KHz, 10 kanala, uz unaprijeđene module. Pojavio se kasnih osamdesetih.
Naslijeđen je od strane AN PRC 139 koji je razvijen u saradnji sa Racalom. FM, 14 kanala, izlazna snaga do 2 Wata, kompatibilan sa data - fajlovima.

Dopuna: 16 Jul 2012 17:13

SEM 70.

Mobilni primopredajnik SEM 70 je moderni radio set njemačkog Bundesvera sa fiksnim frekvencijama ili automatskim izborom kanala.
Osnovna jedinica A - VHF sa automatskim selektorom kanala FSP 70 koji ima 10 memorijskih lokacija sa po 16 kanala.
Frekvencija 30,0 do 79,975 MHz, opseg 25 KHz, band 300 bis 3.000 Hz, izlazna snaga od 0,4 do 4 Wata, domet 5 km, težina 8 kg.

Dopuna: 16 Jul 2012 17:32

SEM 80 90.

Radio - mobilni primopredjanik SEM 80 - 90 pripada porodici radio uređaja SEM 70, 80, 90. U Bundesveru je od 1986. SEM 90 ima pojačani modul napajanja. Oba se nalaze prije svega na vozilima Bundesvera, uključujući i BVP Marder, i imaju mogućnost automatskog izbora kanala. Kodiranje govora, delta modulacija, koriste se i za prenos podataka u 16 kbit - s. Uređaj radi u frekventnom opsegu od 30.000 do 79.975MHz, sa kanalima u 25KHz i ima 2000 kanala.
Izlazna snaga mu je od 4 Wata (SEM 80) do 40 Wata (SEM 90). Dometi od 17 do 30 km.
Dopuna: 16 Jul 2012 19:51

SEM 93

SEM 93 je softverski kontrolisan radio - prenosnik govora i podataka. Razvijen je od kompanije Tales, sa prenosom tajnih podataka po standardima NATO pakta. Od 2001 pojavio se unaprijeđeni SEM 93E. Unaprijeđenu verziju odlikuje povećana efikasnost, a posebno brzina prebacivanja podataka. Korišćenjem programabilnih modula (FPGAs) umjesto integrisanih kola povećana je versatilnost radio seta.

Sistem je instaliran na vozilima i helikopterima, koristi napajanje od 24V, dozvoljava kombinaciju dva releja, a može biti integrisan u interfonski sistem sa aktivnim smanjenjem buke.

Radi na frekvencijama od 30.000 do 79.975 MHz, kanalima 25KHz, i ima 2000 kanala. Predajnik može da se uključi na tri nivoa, 0,4 V, 4 V и 40 V.
Ima zaštitu od nuklearnog elektromagnetnog impulsa, sa brzinom prenosa od 14400 Bit-s.

SEM 93 i E varijanta kompatabilni su sa svim VHF radijima prethodno uvedenim u upotrebu. Kompatibilan je i sa PR4G i SINCGARS setovima.

Ugradnjom brzozamenjivih modula olakšano je održavanje. Radio set ima sopstvenu jedinicu za nadgledanje ispravnosti sistema.

Njemačko Ministarstvo Odbrane naručillo je 1000 sistema SEM 93 iz treće serije sa rezervnim dijelovima i obukom po cijeni od 31 milion eura. Sistem je već primjenjen na Wiesel 2 Ozelotu.

Dopuna: 16 Jul 2012 21:12

DRS - LXI
Full-size vojni laptop.

LXI je ojačani PC proizveden oko 2000 na osnovi DRS tehnologije u Velikoj Britaniji. PC je smješten u veoma ojačanom kućištu i ispunjava mnoge TEMPEST sigurnosne odredbe. Proizveden je u laptop - stilu sa LCD ekranom, odvojivom tastaturom i serijom perifernih konektora pozadi.

DRS LXI radi na Windows programu ugrađenim na hard disk. Snažna tastatura može biti skidana sa laptopa i korištena sa druge podloge. Sa desna je "tracker ball" koji se koristi kao kursor. Dodatni kursori su oko "tracker ball".

Sistem ima izmenjivi 3.5 hard disk. Sa desne strane je još jedan izlaz za 2 PCMCIA konektora.

Sve konekcije su pozadi. Ima standardnu 15-way VGA utičnicu za konekciju sa spoljnjim opcionim monitorom. Takođe ima dva 9-way RS-232 porta (COM1 i COM2) i 25-way printer port kasnije je korišten za podršku ink jet printera. Kapaciteti storidža mogu biti produženi sa spoljnom konekcijom SCSI divajsa. DRS LXI ima ugrađeni modem i može biti konektovan direktno na analognu telefonsku liniju. Dalje, postoje konekcije za ethernet (NET) te belgijski BAMS borbeni net radio sistem.

LXI je "nastavljen" i kroz unapređenu verziju kao što je LXI-3 koja je prezentovana 2003. Osim uobičajenih unapređenja, drive kapaciteta, i slično, skoro je identična standardnom LXI. DRS takođe proizvodi TEMPEST PC.


Dopuna: 16 Jul 2012 23:33

LT450 (Termite)
Ojačani vojni mini-PC.

LT-450N je mali ojačani personalni kompjuter (PC) setovan za vojne potrebe, kao što su sigurna komunikacija i upravljanje vatrom. Proizveden je od strane britanskog EDO MBM Technology (od 2007 u vlasništvu ITT Corporation). EDO MBM je sada dio ITT Defense Electronics and Services.

Sa desne strane PC je mali poklopac koji može biti uklonjen. Omogućava priključak za dva PCMCIA priključna džepa, dozvoljavajući raznim industrijskim standardima i dodacima priključivanje na sredstvo.

LT450 je opremljen sa high-grade 6.1 inča VGA bojom TFT LCD ekranom, koji je sposoban za prenos video signala u stvarnom vremenu, čineći ga podesnim za taktičke video sisteme. Dostupan je sa 6.3 inč XVGA ekranom.

PC ima spoljno napajanje PSU ili baterijski pak sa lijeve strane.

Baterijski pak 7.2V, 5Ah Li-ION je ojačan i gumiran. Može biti postavljen u kućištu sa lijeve strane i omogućava 2,5 sati rada uređaju (ili 5 sati služeći sa softverom za čuvanje snage). LT450 može biti napajan i sa ostalih baterija, poput vojnog standarda BB2800 ili standardnih Clansman baterija sa propisnim adapterom.

LT450 može se lako prilagoditi zahtjevima kupca. Gumirana tastatura može se lako zamijeniti nekom po želji. Komunikacija sa spoljnim svijetom moguća je preko konektorskog bloka pozadi. Gama raznih adaptera takođe je razvijena. LT450 raspolaže konektorima napajanja, USB i dva serijska COM porta (RS232).

Šifrantski algoritmi i ključevi pohranjeni su u odvojenoj sigurnosnoj memorijskoj jedinici (van memorije PC). U slučaju neprijateljskog napada korisnik je jedino dužan da ukloni gumene čepove i pritiskom na dva crvena dugimaća EE1 i EE2, simultano i momentalno izbriše kripto algoritme i ključeve (čak i kad je PC ugašen).

LT450 koristi se i od strane kompanije QinetiQ za unaprijeđeni program za akviziciju meta za Forward Air Controllers (FACs). Prodat je američkom Department of Defence (DoD) i još nekim kontraktorima.
2002, LT450 je bio na ispitivanju kod američke Komande za Specijalne Operacije za korištenje sa Special Mission Radio System i Special Operations Tactical Video System. Koristi se i u Danskoj sa FAC programom isturenih avijacijskih osmatrača.

Avgusta 2002, unaprijeđena verzija LT450 (LT465) odabrana je kao ručni kompjuter kod britanskih oružanih snaga za Fire Control Application (FCA). Preko 600 Termit jedinica je isporučeno tokom 2002 i 2003. EDO MBM stopirao je proizvodnju ojačanih kompjutera 2006. Većina Termit kompjutera i danas se nalazi u službi.

Iako se LT450 može koristiti potpuno samostalno, obično je komponenta većeg seta. Mnogi su dodaci dostupni, poput serije vojnog interfejsa, proizvedenog od strane kompanije MASS, Velika Britanija.

MASS serija uključuje Radio Data Modem (RDM-600), Audio Switching Unit (ASU-800) i System Control Unit (SCU-700).
Za sigurno komunikaciju, Secure Data Transceiver (SDT-500) je neophodan. Radi se o šifarskoj jedinici visokih standarda koja koristi Pritchell-II Crypto Kernel ASIC, kastomizovani čip sa ugrađenim algoritmom visokog nivoa, sinhronizaciju i sistem za ispravljanje grešaka.
Secure Data Terminal (SDT) glavni je dio kripto sistema. Dozvoljava kompjuteru šifrirano bežično slanje data i tekstualnih poruka, a dopunjuje se ključevima i algoritmom iz sistema CFD-900.

Za prenos poruka i data podataka vazduhom, koristi se Radio Data Modem (RDM). Može se koristiti na standardnom glasovnom kanalu ili vojnim HF ili VHF radio kanalima i podržava tri različita protokola.

LT 450 ima i manji ojačani termalni printer.

Dopuna: 18 Jul 2012 2:15

NEMA
Električna šifrantska mašina.

Tokom WWII, Švajcarska Armija je koristila modifikovanu verziju komercijalne Enigma K mašine, koja je ponekad i nazivana Swiss K. Pošto su Švajcarci otkrili da su Enigma K poruke čitane i od strane Saveznika i od strane Njemaca, počeli su sa razvojem sopstvene mašine, koju su nazvali NEMA, skraćenica od NEue MAchine (Nova Mašina).

Mašina je takođe označava i sa T-D, što znači Tasten-Drücker Maschine (mašina sa pritiskanjem tastera). Ovo se odnosilo i prilikom dodavanja serijskih brojeva, na primjer TD-xxx. Službeno ime je bilo NEMA Modell 45.

Mašina ima 10 rotora, ali samo 5 njih je elektro - vajerovano. Četiri od njiih su rotori sa kodovima sa 26 kontakata sa svake strane, isto kao i na Enigmi.

5 rotor sa lijeve strane je reflektor koji se pokreće tokom šifriranja, za razliku od reflektora na Enigma K, koji može biti podešavan ali ostaje statičan.

Ostalih 5 rotora montirani su na osovini u paru sa 5 kodirajućih rotora i imaju mehaničke dodatke za kontrolu rada kodirajućih rotora.

Mašina je imala nekoliko unapređenja u odnosu na Enigma dizajn. Unapređenja su se odnosila ne nepravilan "stepping", uzrokovan dodatnim mehaničkim rotorima, koji je mašinu činio daleko manje predvidljivom u odnosu na Enigmu K. No sredstvo je takođe naslijedilo slabosti Enigme, kao što je otežano doslovno šifriranje poruke usljed korištenja reflektora (ili Umkehrwalze, UKW).

Mašina je razvijana između 1941 i 1943 od strane tima kojeg je vodio kapetan Arthur Alder (profesor matematike na Univerzitetu u Bernu) i prvi prototip je bio spreman početkom 1944. Posle nekoliko modifikacija i unapređenja, mašina je dobila odobrenje marta 1945.

NEMA nije bila dostupna prije WWII. Pošto je mašina odobrena marta 1945, trebalo je dosta vremena da postane dostupnom i prve mašine su ušle u upotrebu 1947.

Ukupno, 640 mašina je proizvedeno od strane švajcarskog proizvođača Zellweger AG. Postojale su tri različite verzije mašine, koje se prepoznaju po serijskim brojevima:
TD-100 to TD-199, Ministarstvo Spoljnjih Poslova
TD-200 to TD-419, Trening Mašine
TD-420 tp TD-740, Operativne Mašine.

Instalacije (vajerovanje) mašina koje su korištene od strane Ministarstva Spoljnjih Poslova i danas se drže u tajnosti. NEMA mašine iz MiPa nikada nisu ugledale svjetlost dana. Trening mašine korišćene su od strane Švajcarske Armije između 1947 i 1975. Posle toga držane su samo za slučaj nužde. Operativne mašine, ponekad nazivane i K-Mob-Maschinen, uvijek su držane u tajnosti. Aktivirane bi bile samo u slučaju rata.
Operativne mašine razlikovale su se od trening mašina, u tome što su imale dva dodatna rotora (pohranjena na gornjem poklopcu) i imale su drugačije zareze na prstenima rotora. Osim toga nosili su oznaku na poklopcu - Nur bei Kriegsmobilmachung abgeben! - zadužiti samo u slučaju ratne mobilizacije.

Sa NEMA mašina skinuta je oznaka tajnosti 9 Jula 1992. Nekoliko godina kasnije, 4 maja 1994, trening mašine i operativne mašine ponuđene su na javnu prodaju. Koliko se zna jedino mašine Ministarstva Spoljnjih Poslova nisu ugledale svjetlost dana.
Mašina je bila u klasi sovjetske Fialke, britanskog Typexa i američke SIGABE.



Dopuna: 19 Jul 2012 1:39

M-130 (Koralle)
Meteorološka šifrantska mašina.

M-130 je bila sovjetska elektromehanička rotorska šifrantska mašina za šifrovanje brojevima. Predstavljena je na vrhuncu Hladnog Rata, 1965, i dostavljena je svim članicama Varšavskog Ugovora za šifrovanje vremenskih izvještaja. Poznata je i kao Koralle.

Mašina je bazirana na konstrukciji postojeće teleks mašine, koja je takođe korištena kao osnova i za CM-1 Vasilek. Iako je teleks mašina bila na alfabetu, modifikovana verzija samo sa brojevima korištena je za M-130. Ovo je bilo dovoljno za kodiranje meteoroloških izvještaja, koji su bili numerički po prirodi.

Mašina je dolazila sa 24V napajanjem. Tastatura je sadržala red ključeva od 1 do 0, plus pismo 'X', i minus-znak (-) i nosač povratnog ključa.

Razmak je automatski postavljan na svaki 5 karakter (praveći 5 grupa poruka).
Mašina nije zavisila od jezika. Poruke konvertovane u brojeve, omogućavale su da se mašina koristi u bilo kojoj zemlji. Zbog ovoga je tadašnja savremena mašina M-125 (Fialka) imala polugu za selektovanje izemđu karaktera (30) ili brojeva (10). M-130 je takođe bila dostupna u ne - kripto verziji.

Tokom Hladnog Rata, SSSR i zemlje Varšavskog Pakta imale su više šifarskih mašina, poput M-125 (Fialka). Korištenje ovih mašina za direktnu vezu između zemalja Varšavskog Ugovora bilo je strogo zabranjeno. Svaka zemlja imala je svoj set rotora (svaki vajerovan drugačije) i mašine su često bile prilagođene lokalnom jeziku.

U slučaju rata zemljama Varšavskog Ugovora trebao je hitan pristup preciznim podacima o vremenskoj prognozi. Zemlje Varšavskog Pakta razvile su veoma rasprostranjenu Meteorološku Službu koja je bila dužna da u najkraćem vremenu dostavi precizne podatke. Za prenos i dešifrovanje podataka zadužena je bila M 130.

U bivšem DDR (Istočna Njemačka), naziv službe je bio Meteorologischer Dienst (MD) der Luftstreitkräfte - Luchtverteidigung (LSK/LV), skraćeno MD LSK - LV. Oni su koristili M 130 mašinu za diobu podataka sa Glavnim Komandnim Mjestom (Hauptgevechtsstand, HGS) i PVO sektorom drugih zemalja VU. Kako je tamo bila još jedna M 130, mašina je nazivana i Wetterkoralle. Prvi istočnonjemački šifranti prošli su obuku na M 130 mašini u Moskvi 1966.

U srcu kripto jedinice nalazilo se 5 električnih kodirajućih rotora sa po 30 kontakata svaki i nepravilnim "stepping - om". Mašina je bila drugačijeg sistema rada u odnosu na njemačku Enigmu i sovjetsku M 125 Fialku.
Mašina je koristila tri tipa ključeva: pomoćni, sedmični i dnevni.

offline
 • Pridružio: 18 Jul 2012
 • Poruke: 30

Gde se vidi na fotki, ovaj beli paralopiped ili nešto drugo skroz desno?
Ajd obleži strelicom molim te.

offline
 • kljift 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Okt 2009
 • Poruke: 7106

Napisano: 20 Jul 2012 0:15

vrabac2 ::Gde se vidi na fotki, ovaj beli paralopiped ili nešto drugo skroz desno?
Ajd obleži strelicom molim te.


Vrapče, ne zafrkavaj staroga čoeka.

Dopuna: 20 Jul 2012 0:25

Tesla PR-35 (Štazi i Standard)

Tjelesni radio za prismotre.


PR-35 je mali, uz tijelo prijanjajući radio (primopredajnik), proizvođen u Čehoslovačkoj od strane kompanije Tesla. Predstavljen je 1977 i namjenjen je tajnim operacijama i poslovima prismotre. Kako je korišten od strane tajne službe bivšeg DDR - Štazi, nazivan je i Štazi Radio.

Gabariti su mu 183 x 78 x 18 mm, i može biti lako nošen prikriveno ispod odjeće.

Mikrofon i govornica su odvojeni i kombinovani, i mogu biti sakriveni ispod kragne kaputa. Kabal za odvajanje push-to-talk prekidača (PTT) sprovodi se niz rukav, tako da se PTT prekidač može držati u dlanu ruke.

Spoljnja vibracija, sa selekcijom poziva, instalirana je radi upozorenja korisnika na dolazeće pozive.

Radio operiše u 2-meter band (160 MHz) i ima tri fiksirana kristalom kontrolisana kanala. Sve kontrole i konekcije su na jednom od krajeva radija, zbog što lakšeg manipulisanja. Postoje dva rotaciona prekidača, antenski konektor i “džep” za priključke. Prvi rotacioni prekidač služi za paljenje. Ima 4 setingsa: O (off), K (traffic), N (selektovani pozivi) i T (tihi pozivi). Drugi rotacioni prekidač ima 3 pozicije I koristi se za selekciju kanala.

Standardna (helical) antenna je dostupna sa PR-35 ali, zbog toga što može privući previše pažnje, umjesto nje koristi se kratko parče žice. Žičana antenna lako može biti sakrivena ispod odjeće korisnika i dio je standardne opreme. Za specijalne operacije, ponekad su korišteni i specijalno pripremljeni kaputi, u kojima je antenska žica bila ušivena.

Između selektora kanala i antenskog džepa je mali potenciometar koji dozvoljava da “squelch” nivo bude setovan sa šrafcigerom. Volumen kontrola nalazi se na PTT prekidaču. Dozvoljava korisniku kontrolu preko dugmeta, dok sa kažiprstom rukuje primopredajnikom.

Standardni model


PR-35 je baziran na standardnom Tesla ručnom radiju koji je poznat pod istim imenom (PR-35). Zbog toga se za modele koriste oznake Standard i Stasi radi identifikacije modela.

Standard PR-35 ima veći spiker naprijed i uglavnom je opremljen helical antenom.

Dopuna: 21 Jul 2012 0:36

Tesla PS-31 - PR-31 (Stasi)

Portabl radio za prismotru


PS-31 je velika polu – portabl radio stanica sa skremblovanjem glasa, proizvedena od strane kompanije Tesla u Čehoslovačkoj. Sastavljena je od različitih komponenti, uključujući aktuelni PR-31 primopredajnik. Radio je predstavljen ranih osamdesetih i planiran je za tajne operacije, zadatke prismotre i sigurnu komunikaciju. Kako je korišten i od Ministarstva Državne Bezbjednosti bivše DDR, Štazi, ponekad je nazivan Sigurni Štazi Radio.

PR-31 je simplex koji radi na fonskom (glasovnom) 80MHz band. Ima mogućnost setovanja 70 ranije određenih kanala. Svaki korisnik koristi specijalni kod - ključ koji služi za identifikaciju. Na startu svake transmisije, ID – ključ se odašilje do glavne stanice.

Radio se koristi upakovan u kožnu torbu sa remnikom za nošenje.


Odvojeni handset sadržava kombinovani mikrofon - spiker i konektovan je sa radiom uz pomoć specijalnog 7-way šrafcigerskog dodatka. Na vrhu handseta je 'teški' push-to-talk prekidač (PTT). Na čelu handseta je crveno EMERGENCY dugme i crvena LED.

PR-31 dozvoljava unos tajnog indentifikacionog broja na početku svake transmisije. Na ovaj način, glavna stanica može verifikovati identitet korisnika sa druge strane. Ovo je posebno bilo korisno kada su korisnici radija bili na dužnosti u smjenama i kada su korisnici smjenjivali jedan drugog na zadacima.

Operator bi ubacio ključ u priključak na prednjoj strani panela. Postojao je specijalni dodatak za pravilno ubacivanje ključa. Ključ je imao dva reda metalnih dodataka koji su činili svaki od ključeva unikatnim ID.

Komplet PS 31:
• Radio PR-31
• Handset PO-31
• Helical antena PA-31
• Fixed antenna PA-32
• Baterije 12V (10 dopunjujuće NiCd ćelije)
• Kožna torba
• Kod - ključ
• Dokumentacija

Dopuna: 21 Jul 2012 15:24

RFT UFT-421 (Štazi)

Tjelesni radio za prismotre.

UFT-421 je tjelesni primopredajnik za prikriveno nošenje proizvođen od strane kompanije VEB RFT iz bivše Istočne Njemačke kasnih osamdesetih. Radio je većih gabarita, ali tako dizajniran da sa pripadajućim steznicima može biti prikačen i nošen na ljudskom tijelu.

Kontrole uređaja UFT-421 mogu biti nošene u ruci, odvojene od samog uređaja. Žica za daljinsku kontrolu obično je bila provučena kroz rukav kaputa ili košulje.



Dopuna: 21 Jul 2012 16:43

Racal MA-4224

Glasovna šifrantska jedinica

MA-4224 je sofisticirana jedinica za šifriranje glasa, dizajnirana od strane Racal Datacom Ltd. u Velikoj Britaniji kasnih osamdesetih. Radi se o samostalnoj jedinici koja može biti integrisana sa standardnim radio setom (Racal i drugim) priključenjem na audio liniju.

Može da primi 3 Traffic Encryption Keys (saobraćajna šifrantska ključa) (TEK) koji mogu biti selektovani od rotacionog prekidača na glavnom panelu. Ključevi se dopunjuju preko posebnog uređaja i glavnog panela. Jedinica nema displej za verifikaciju inputa..

MA-4224 može biti korišten i kao telefonska šifrantska jedinica. Za tu namjenu ugrađen je u standardnoj aktovci, Zajedno sa akustičkim dodatkom i jedinicom za napajanje (PSU).

MA-4224 je izgrađen na konvencionalnim (tajnim) komponentama. MA-4224 je zamijenjen znatno manjim MA-4225, koja je efikasno minijaturizovana verzija MA-4224.

Smatra se da je system dizajniran kasnih osamdesetih, a proizvođen tokom devedesetih. Unutrašnjost se sastoji od tri PCBs koji su skladno uklopljeni zajedno.





Dopuna: 21 Jul 2012 16:49

Racal MA-4225

Portabl šifrantska jedinica

MA-4225 je portabl jedinica za šifriranje glasa razvijena i prodavana od strane kompanije Racal COMSEC Ltd. iz Velike Britanije ranih osamdesetih. Veličine je portabl radio primopredajnika i koristi se prilikom osiguranja prenosa glasovnih poruka preko radio setova.

Jedinica MA-4225 sadrži jedan veliki PCB sa skoro 20 različitih nibridnih blokova, od kojih je većina zalivena.

---------- Dopuna: 21 Jul 2012 18:42

Racal MA-4450 (MEROD)

Set za prijem i čitanje poruka.

MA-4450 je Message Entry and Read-Out Device (MEROD) razvijen od strane kompanije Racal COMSEC u Solzberiju (Velika Britanija). Namjena mu je slanje šifrovanih poruka u burst modu preko radio linka, i zbog toga je često korišten od strane Specijalnih Snaga u kombinaciji sa manpack radiom.

Jedinica ima veći LCD ekran na vrhu i tastaturu sa 51 gumiranim tasterom ispod nje. Tastatura ima uobičajene alfanumeričke karaktere (0-9 i A-Z) sa QWERTY layout. U gornjem redu su sedam funkcijskih tastera. Na dnu je razmak i tasteri za lijevo i desno.

MA-4450 je poznat i kao Tactical Data-Entry Device (TDED) ili po svom serijskom broju National Stock Number (NSN) 5811-99-722-5579.

Svi konektori su pozadi. Postoje četiri džepa za RADIO, HANDSET, PRINTER i REMOTE port. Svaki priključni džep prihvata različite konektore. Napajanje MA-4450 je preko REM-PORT.

Za korišćenje na terenu, naročito kod specijalnih snaga, MEROD je obično zapakovan u najlonskom 'kišnom mantilu' ili transportnoj torbici.

Manja razvodna kutija služi za spajanje uređaja (TDED) sa radijom ili pogodnim napajanjem.

Tokom osamdesetih MEROD uređaji, poput MA-4450, korišteni su od strane Holandskih Specijalnih Snaga (104 Waarnemings- en Verkenningscompagnie) za operacije u dubini neprijateljske teritorije u mnogim slučajevima u kombinaciji sa manpack radio setovima, kao što je AEG Telefunken SE-6861 (holandski LAPR - Lange Afstands Ploeg Radio, Long Distance Group Radio).

MEROD uređaj je kod Holanđana bio nazivan DBA (Digitaal Berichten Apparaat, Digital Message Device). Često je korišten sa obije strane komunikacijskog linka, naročito u mobilnim komadnim centri
A-4420

MEROD bazna stanica.

MA-4420 je bazna stanica za primanje i slanje poruka preko MEROD uređaja, razvijena od strane kompanije Racal COMSEC, ranih devedesetih. Radio se o ključnoj komponenti sistema koja omogućava da šifrirane poruke budu slane, primane, snimane i štampane. MA-4420 je korišten od strane nekoliko institucija u Velikoj Britaniji, uključujući Armiju, Specijalne Snage i Diplomatsku Službu.

Sve kontrole i indikatori su na čeonom panelu, konektori su pozadi. Pri pokretanju način korištenja se bira sa KESO ključem u centru uređaja. Ima četiri pozicije: RUN A, RUN B, TEST i RESET. U slučaju kompromotovanja, korisnik treba da pritisne CLEAR KEYS dugme radi brisanja kripto ključeva.





Dopuna: 22 Jul 2012 16:25

Racal MA-4470
Glasovna šifrantska jedinica.

MA-4470 je jedna od poslednjih glasovnih šifrantskih jedinica visokog nivoa razvijena i proizvedena od strane kompanije Racal COMSEC Ltd 1996 godine u Velikoj Britaniji, prije nego što je kompanija prodata Thomson CSF (danas Thales) 2000 godine. Civilna telefonska varijanta poznata je pod oznakom MA-4471.

Jedinica je manja od prethodnih. Sve kontrole i konektori su na centralnom panelu. Audio i primopredjanik spojeni su sa lijeve strane. Desno je tastatura. Lijevo od tastature je displej.

Uređaj čine 4 PCBs, interface board, key processor board, speech store board, i audio board.

Combining time element and frequency scrambling techniques and based on MA4224 hardware, the MA4470 audio encryption unit provides speech security for half-duplex voice circuits. It connects between the handset and audio input of any associated HF or VHF radio. The size, weight and rugged construction makes the unit suitable for tactical roles.In the time domain a disjoint-frame sliding-window method is used, which is designed to achieve the advantage of a high level of security, achieved through wide time dispersion, while maintaining a short system delay. The technique also allows the use of continuous synchronisation for system reliability and ease of operation.In the frequency domain, a combination of frequency translation and inversion techniques is used, which provides a frequency channel for the transmission of synchronisation and message key information. In this way the input audio bandwidth of 400 to 2,400 Hz is unaffected by synchronisation signals.The total number of base key settings is 8 × 1031 and the key stream cycle length is 1024 bits.The unit's continuous synchronisation system employed provides reliable performance over a variety of channels. It permits late entry.The encryption processes in each of the two domains are constantly and independently varying under the control of a pseudo-random key stream produced by a Thomson Racal Defence proprietary sequence generator device.Key distribution can be achieved by a variety of methods. Base keys may be entered into a master programmer (MA4255) for distribution, either directly to a network of MA4470s or by transferring via slave key guns (MA4459).

Dopuna: 23 Jul 2012 13:35

AN - PRC-148

AN - PRC-148 Multiband Inter - Intra Team Radio (MBITR) je jedan od najrasprostranjenijih poljskih ručnih multiband, taktičkih software-defined radija, u upotrebi kod članica NATO pakta.

Radio je proizveden od strane kompanije Thales Communications, podružnice od Thales Grupe. Skraćenica AN - PRC prevodi se kao Army - Navy Portable Radio za dvostranu komunikaciju.

MBITR je razvijen u saradnji USSOCOM i Thales Communications tokom devedesetih i ušao je u proizvodnju 2000, u namjeri da odgovori potrebama sigurnog multiband ručnog radija. Kako je Armija SAD uvidjela benefite sistema, radio set se našao u upotrebi i u Strajker Borbenim Timovima kao i među trupama raspoređenim u Iraku i Avganistanu. Do avgusta 2007, 100,000 MBITR je stavljeno u upotrebu, od toga preko 31.000 radio setova u jedinicama Armije SAD.

AN - PRC-148 JTRS Enhanced MBITR (JEM)

Standardni AN - PRC-148 MBITR može biti lako unaprijeđen u AN - PRC-148 V3 - V4 JEM, koji je prvi radio usaglašen sa JTRS Software Communications Architecture 2.2. Radio je unaprijeđen zamjenom glavnog panela i COMSEC control hardware assemblies. Radio je u proizvodnji i raspoređen je unutar USSOCOM.

AN - PRC-6809 MBITR Clear

AN - PRC-6809 MBITR Clear je varijanta MBITR, bez sigurnosno - šifrantskih aplikacija. Dok PRC-148 uključuje US Type 1 sposobnosti u svim verzijama, PRC-6809 koristi Level III DES, čineći ga dostupnim policiji, vatrogascima, i vojsci ali bez mogućnosti korištenja ITAR odobrenja.

Karakteristike:
Lako unapređenje AN - PRC-148 JTRS Enhanced MBITR (JEM),
AM/FM,
Voice - Data,
HAVEQUICK I - II, SINCGARS ESIP Single Channel and Frequency Hopping, ANDVT,
Analog Narrowband Capable (12.5 kHz),
2 and 20 Meter Immersible Variants,
CTCSS Tones,
Retransmisija između ručnih radija (sa specijalnim filterima i kablovima),
Joint Interoperability Test Command.

Interoperability:
AN - PRC-68, AN - PRC-117F, AN - PRC-77, AN - PRC-113, AN - PRC-137, AN - PRC-139, AN - PRC-152,
AN - PRC-119, AN - VRC-12, AN - PSC-5, Motorola LST-5B - C, Motorola MX300 Series, Motorola Saber,
Motorola XTS 3000, Motorola XTS 5000.

Tehničke karakteristike:

Frequency Range: 30 to 512 MHz, 5 and 6.25 kHz step size,

Data Rate: AM - FM Synchronous: 12 - 16 kbit/s
AM - FM Asynchronous: Below 4800 Baud
SINCGARS SDM: 16 kbit - s, 4800 baud, 2400 baud, 1200 baud and 600 baud
SINCGARS EDM: 9600 baud, 4800 baud, 2400 baud and 1200 baud,
ANDVT Data: 2400 baud

Power Output: .1 to 5.0 W,

Težina: 30 unci,

Šifrantski protokoli: NSA Endorsed Type 1, Triple DES.


MBITRov glavni konkurent dolazi iz Harris Korporacije. AN - PRC-152 software defined radio, takođe je primio SCA i NSA sertifikaciju.






--------- Dopuna: 25 Jul 2012 18:13

AN - PRC-152 Multiband Handheld Radio (Harris Falcon III)

AN - PRC-152 Multiband Ručni Radio (Harris Falcon III) je portabl, kompaktni, taktički, software-defined combat-net radio proizveden od strane Harris Korporacije. Usklađen je bez potrebe za daljim prilagođavanjem sa Joint Tactical Radio System (JTRS) Software Communications Architecture (SCA). Radio set je dobio i NSA sertifikat za prenos Top Secret data.

Skraćenica AN - PRC prevodi se kao Army - Navy Portable Radio za dvostranu komunikaciju, prema Joint Electronics Type Designation System smjernicama.

AN - PRC-152 radio je trenutno u upotrebi kod US Navy Seabee (Construction Battalion, (CB)) timova u nihovim MRAP JERRV vozilima. 13,000 radija instalirano je i u vozilima Armije SAD. Neutvrđen broj nalazi se u upotrebi u Vazduhoplovstvu SAD u Iraku i Afganistanu. Primjećen je i kod potporučnika Princa Herija, pripadnika Britanske Armije. Na poziciji isturenog vazduhoplovnog izviđača - Forward Air Controller (FAC) koristio je AN - PRC-152 Multiband Handheld i druge sisteme. Radio set se koristi i kod Marinskog korpusa SAD.

Generalne karakteristike:
Frequency Range: 30 to 512 MHz
Presets: 100
Transmission Modes: FM, AM, PSK, CPM
Tuning Resolution: 10 Hz.

Transmiter:
Output Power: 250 mW to 5 W
Harmonic Suppression: –47 dBc
Frequency Stability: + - 2.5 ppm.

Receiver:
FM Sensitivity -116 dBm (12 dB SINAD)
Adjacent Channel Greater than 55 dB Rejection.

Interoperabilnost
Kripto Moduli KY-57 - VINSON, ANDVT - KYV-5, KG-84C, FASCINATOR, AES
Uređaji za setovanje: AN - CYZ-10 DTD, AN - PYQ-10 SKL (Supports DS-101, DS-102 and Mode 2 - 3)
Radio setovi: AN - PRC-117F, AN - PRC-113, AN - PRC-119A/B, AN - PRC-148, AN - PRC-77 Portable Transceiver, PSC-5.
Opciono - instaliranje GPS.

Interfaces:
External Data: RS-232, RS-422, MIL-STD-188-114A
Remote control: USB, RS-232
Antenna: 50 Ohm TNC
Audio: Six-pin Standard

Dimenzije: 64 x 234 x 43mm sa težinom od 1 kg.

Radi na temperaturama od minus 31 do plus 60C, uronjen do 2 metra, sa testnom procedurom MIL-STD-810.

Ključne komponente:
SCA v2.2
Sierra II Programmable Crypto
Ugrađeni spiker - mikrofon
Numerička tastatura
NVG (Night vision device) kompatabilan displej
Ugrađen GPS (opciono)
MELP - Mixed-excitation linear prediction - kodiranje glasovnih transmisija na nivou NSA i NATO.

Waveforms:
SINCGARS
VHF - UHF AM - FM
MIL-STD-188-181B Advanced Narrowband Digital Voice Terminal (ANDVT) and 56 kbit - s data
HAVE QUICK II
High performance waveform (HPW)
Satcom
Softverska opcija za podršku Projektu 25 (APCO-25), korištena od strane federalnih, državnih, okružnih i lokalnih agencija za javnu bezbjednost u Sjevernoj Americi, uključujući Triple DES šifrovanje.









Dopuna: 26 Jul 2012 23:29

AN - PRC-117F

AN - PRC-117F Multiband Manpack Radio, ili Multiband Multi Mission Radio (MBMMR), je portabl, taktički software-defined combat-net radio koji pokriva opseg frekvencija od 30 do 512 MHz. Radio je proizvođen od strane Harris Korporacije. Sredstvo ima NSA sertifikat za glasovni i data saobraćaj sve do Top Secret nivoa.

Skraćenicu AN - PRC prevode kao "Portable Radio Communications" za dvostranu komunikaciju, po Joint Electronics Type Designation System smjernicama. Radio se isporučuje u konfiguraciji za korištenje na vozilima pod AN - VRC-103 oznakom.

AN - PRC-117F radio se koristi u Inžinjerijskim bataljonima Mornarice SAD i EOD timovima u njihovim MRAP i JERRV vozilima. Radio set se koristi i u Marinskom Korpusu, Armiji SAD, USSOCOM, Obalskoj Straži SAD, Vazduhoplovstvu SAD, Vazduhoplovstvu Španije, Norveškoj vojsci, Danskoj vojsci, Kanadskim snagama u Avganistanu i Njemačkoj vojsci.

Radio je dio "Over-the-horizon Satellite Communications" i Improved Dual Command and Control Console system, priznat od strane Armije SAD kao jedan od TOP 10 izuma u 2005 godini.

Radio je takođe ugrađen u daljinski upravljanim protivminskim sistemima Mornarice SAD.

Generalne karakteristike:
Frequency Range: 30 to 512 MHz
Presets: 100 (110 Including DAMA)
Transmission Modes: FM, AM, PSK, CPM
Tuning Resolution: 10 Hz
Model: RT-1796 (P)(C) - U.

Transmitter
Output Power: 1 W to 20 W (Max)
Harmonic Suppression: –40 dBc
Frequency Stability: + - 1.0 ppm.

Receiver
FM Sensitivity -118 dBm (10 dB SINAD)
Adjacent Channel Rejection 60 dB.

Interoperabilnost:
Kripto dopune sa: AN - CYZ-10 DTD, AN - PYQ-10 SKL (Supports DS-101, DS-102 and Mode 2 - 3)
Kripto moduli: KY-57, ANDVT - KYV-5, KG-84C, FASCINATOR
Radio: AN - PRC-152, AN - PRC-148, AN - PRC-119A - B - G, AN - PRC-113, AN - PRC-77, AN - PSC-5.

Interfaces:
External Data: RS-232, RS-422, MIL-STD-188-114A
Remote control: RS-232, RS-422
Antena ports: Separate VHF, VHF-HI/UHF
Audio: Six-pin Standard
Power: Two BA-5590, BB-390A/U, BB-2590, or BB-590 batteries.

Dimenzije:
3.2H x 10.5W x 9.6D in. (w - o battery case)
Weight 9.8 lbs (without battery).

Environmental:
Temperature: -40°C to 70°C
Immersion: 1 Meter
Test Method: MIL-STD-810E
Finish: CARC Green.

Ključne komponente:
Pomična keypad - display jedinica
Full numeric keypad
NVG (Night vision device) kompatibilan displej
External GPS - DAGR, PLGR, and NMEA 0183 compatible
MELP - Mixed-excitation linear prediction - kodiranje glasovnih transmisija na nivou NSA i NATO.

Waveforms:
SINCGARS ECCM
VHF - UHF AM - FM
MIL-STD-188-181B
MIL-STD-188-182- A
MIL-STD-188-183- A
HAVE QUICK II ECCM
High performance waveform (HPW).











The Smartronix RDA-117F is a multi-purpose USB device that enables the following modes of operation:
• Synchronous Data (PDA-184)
• Asynchronous Data (IW)
• Asynchronous Remote (Harris RPA)
• High Performance Waveform (Harris WMT)

Additionally the RDA-117F cable includes an embedded, read-only mass storage device to hold its driver software and installation instructions.
Dopuna: 27 Jul 2012 20:11

AN - PRC-150.

AN - PRC-150(C) Multiband Radio, poznat još i kao Falcon II, je manpack, taktički HF i VHF radio proizveden od strane Haris Korporacije. Ima NSA sertifikat za Type 1 enkripciju, visoku otpornost na surove uslove korištenja uz sigurnu i konstantnu komunikaciju i u uslovima ometanja.
AN PRC-150(C) uključuje Automatic Link Establishment (ALE) i Third Generation ALE (3G) visokih performansi radi obezbjeđenja "superior linking and error-free data performance".

AN - PRC-150(C) radio je trenutno u upotrebi u United States Special Operations Command kao i kod Marinskog Korpusa SAD.

Generalne karakteristike:

Frequency Range: 1.6 to 59.999 MHz
Net Presets: 75, fully programmable
Frequency Stability ±0.5 x 10–6
Emission Modes: J3E (single sideband, upper or lower, suppressed carrier telephony), H3E (compatible AM single sideband plus full carrier), A1A, J2A (compatible CW), selectable; F3E (FM)
RF Input/Output Impedance: 50 Ω nominal, unbalanced
Power Input: 26 VDC (21.5 to 32 VDC)
Data Interface: Synchronous or asynchronous (RS-232C; MIL-STD-188-114A)
Dimensions (with battery case): 10.5W x 3.5H x 13.2D inches (26.7W x 8.1H x 34.3D cm)
Radio Weight: 10 lb (4.7 kg) without batteries
Model: RT-1694D (P)(C)/U


Receiver:

Sensitivity SSB: –113 dBm (0.5 µV) minimum for 10 dB SINAD
Audio Output: 15 mW at 1000 Ω to external handset
Squelch: Front panel adjustable, active squelch selectable
IF Rejection: Greater than 80 dB
Image Rejection: Greater than 80 dB (First IF image)
Intermodulation Distortion: –80 dB or better for two –30 dBm signals separated 30 kHz or more
Overload Protection: Receiver protected to 32 VRMS.


Transmitter:

Power Output: 1, 5, 20 watts PEP/Average -1 - +2 dB (1, 5, 10 watts FM)
Audio Input: 1.5 mV at 150 Ω or 0 dBm at 600 Ω for full rated output
Carrier Suppression: Greater than 60 dB below PEP output (J3E mode)
Undesired Sideband Suppression: Greater than 60 dB below PEP output
Spurious Outputs: –50 dB relative to rated output, except harmonics which are –40 dB (Greater than 20 kHz from Fc) Minimum for fo = 1.6-30 MHz
Antenna Tuning Capability: OE-505 10-foot (3 m) whip (1.6 to 60 MHz), RF-1936P (AS-2259) NVIS (1.6 to 30 MHz), RF-1940-AT001/RF-1941 dipole

Environmental:

Test Method: Per MIL-STD-810E
Immersion: 3 ft. (.9 m) of water
Operating temperature: –40 °C to +70 °C.


HF Features:

Encrypted Data HF: MIL-STD-188-110B App. C (9600 bit/s and 12,800 bit/s uncoded), App. B 39 tone (to 2400 bit - s), Serial Tone (to 9600 bit - s), STANAG 4285 (2400 bit - s), STANAG 4415 (75 bit - s), STANAG 4539 (9600 bit - s), FSK ((600 bit - s)
VHF: FSK (16 kbit - s)
Automatic Link Establishment (ALE): STANAG 4538 FLSU, MIL-STD-188-141B Appendix A with Appendix B AL-1 LP, including the Scope Command telephony call type
Frequency hopping: Serial Tone ECCM
Vocoder: HF LPC-10-52E (600/2400) MELP (600 - 2400), VHF: CVSD
Data Link Layer Protocol (ARQ): STANAG 4538 (3G), pFED-STD-1052.

VHF Features:

Data: Wideband FSK (16 kbit - s)
Voice Digitization: CVSD (16 kbit - s).

Communications security interoperability:
ANDVT - KY-99, ANDVT - KY-100, KG-84C, KY-57 VINSON (VHF), CITADEL (NSA approved exportable COMSEC).

Dopuna: 01 Avg 2012 18:45

AN - PRC-77 Portabl primopredajnik.

AN - PRC 77 Radio Set je manpack, portabl VHF FM combat-net radio primopredajnik proizveden od strane kompanije "Associated Industries" sa namjenom obezbjeđenja kratkodometne, dvostrane radiotelefonske glasovne komunikacije. Po Joint Electronics Type Designation System (JETDS), AN - PRC prevodi se kao "Army - Navy, Portable, Radio, Communication.

AN - PRC 77 ušao je upotrebu 1968 tokom Vijetnamskog Rata kao unaprijeđenje ranijeg AN - PRC 25. Razlikuje se od prethodnika uglavnom po tome što je final power amplifier stage sa tranzistorskim komponentama i bez vakum cijevi. AN - PRC-77 za razliku od AN - PRC-25 može koristiti uređaje za šifrovanje glasa. Danas je AN - PRC-77 uglavnom zamijenjen sa SINCGARS radio setovima, ali je i dalje kompatabilan sa većinom VHF FM radija korištenih od strane Armije SAD i njojzi saveznički snaga. Nazivan je i "The Prick" od strane korisnika u Armiji SAD i Marinskom Korpusu.

AN - PRC 77 uključuje RT-841 primopredajnik i manje komponente. Obezbjeđuje siguran prenos glasa (X-mode) sa TSEC - KY-57 uređajem za glasovno šifriranje, ali nije kompatabilan sa SINCGARS "frequency hopping mode".

Channels: 920 channels across two bands using 50 kHz steps
Frequency Ranges: 30.00 to 52.95 MHz (Low Channel);
53.00 to 75.95 MHz (High Channel)
Estimated Range: 8 km (5 mi) Dependent on conditions
Power Output: 1.5 W to 2.0 W ttt
Power Source: BA-4386/U, BA-398/U or BA-55984
or a nickel-cadmium rechargeable battery cassette.
Antenna: AT-271A/PRC 10 ft (3.0 m) multi-section whip "Static" Whip-a-way, or
AT-892/PRL-24 3 ft semi-rigid steel tape "Bush-whip",
Type of Service: 30K0F3E
Manpack field radio
Weight: 13.75 lb (6.2 kg)
Note: A modified version of the AN/PRC-77 is available and is designated
AN/PRC-1177. This version has been enhanced to allow a smaller
channel step of 25 kHz and to reduce voice bandwidth to 6 kHz. These
features combine to double the number of available channels to 1840.

Osim kod Amerikanaca korišten je i kod Australijanaca (naročito prilikom angažovanja u inostranstvu), Norvežana, Šveđana (Ra 145 - 146), Austrijanaca (modifikovan sa frequency-hopping i digital encryption), Švajcaraca (SE-227), Finaca (LV 217 'Ventti-seiska'), te Pakistanaca kod kojih se najduže zadržao u aktivnim vojnim jedinicama sa tendencijom daljeg korišćenja.



Dopuna: 02 Avg 2012 16:20

TADIRAN CNR - 9000

TADIRAN CNR-9000 je VHF - FM COMSEC - ECCM radio sistem za naprednu glasovnu i data komunikaciju, i predstavljen je kao odgovor zahtjevima bojišta za VHF - FM taktičkom mrežom.

TADIRAN CNR-9000 je taktički VHF - FM radio sistem, koji obezbjeđuje 2320 kanala od 30 do 88 MHz frequency band za data i glasovnu komunikaciju (3120 kanala preko opciono produženih 30 do 108 MHz). TADIRAN CNR-9000 prednosti su u sofisticiranoj i snažnoj digitalnoj enkripciji (COMSEC) za glasovne i data fajlove, sa obezbjeđenom full-band sinhronizovanom ortogonalnom frequency-hopping tehnikom (ECCM), prilikom otežanih uslova komuniciranja u borbi. Nasljednik je TADIRAN CNR-900 radio setova, sa kojima je u potpunosti kompatabilan. Malih gabarita i lak, uključuje karakteristike i opcije dizajnirane na osnovu stvarnih ratnih iskustava. TADIRAN CNR-9000 je dostupan u man-pack, konfiguraciji za vozila te stacionarnoj varijanti, sa osnovom sistema u RT-9001 primopredajnoj jedinici.

Glavne i opcione karakteristike:

Advanced and automatic frequency-hopping synchronization; no master-station required
Reliable, high-speed data; up to 32 kb - s
Powerful error correction coding for data rates up to 19.2 kb - s.
Automatic data rate adaptation.
Advanced menu-driven MMI (man-machine-interface).
Upgradeable: programmable hardware and software
Complies with MIL-STD-810 and NATO environmental requirements.
Complies with MIL-STD-461, EMI - EMC requirements.
Built-in Vocoder (option).
Built-in GPS receiver (option).
Built-in Communications Controller for vehicular configurations utilizing MIL-STD-188-220 protocol (option)
Graphic Display enables programming of indications in every language.

Specijalne karakteristike:


Use of radio system as mini terminal for message transmissions
Built-in GPS for system's location and for location report to higher level (optional)
Built-in Vocoder for high voice quality reception even under poor level channels (optional)
Communication Controller for vehicular configurations of tactical data transmission with Local Area Network (LAN) using MIL-STD-188-220 (Optional)
Hailing from fixed frequency to frequency hopping and vice versa.

Sistem se može koristiti od konfiguracije standardnog komunikacionog bloka do C4I nadgradnje, uz hendsetove sa radnim temperaturama od minus 40 do plus 65 celzijusovih.
Proizvođač Tadiran Communications Ltd. svjetski lider u oblasti vojnih komunikacija u potpunosti je od 1 Jula 2008 integrisan u Elbit Systems Land and C4I – Tadiran, u punom vlasništvu Elbit Systems kompanije.




Dopuna: 03 Avg 2012 19:21

TADIRAN VRC-120

TADIRAN VRC-120 je linija cjenovno dostupnih, VHF - FM fixed-frequency radio setova namjenjenih instaliranju u vozilima. Visoka cijena održavanja starijih fixed frequency VHF - FM radija otvorila je put novijim, cjenovno dostupnim i pouzdanim radio setovima koji reduciraju troškove održavanja uz visoke performanse.

TADIRAN VRC-120 serija je dizajnirana i razvijena kao visoko efikasna zamjena za stariju generaciju VRC-12 radio setova - (veoma rasprostranjeni VHF - FM fixed-frequency radio). Uključuje nove dodatke i mogućnosti uz širi opseg rada kao i instalirane opcije (COMSEC, data modem, GPS receiver) osiguravajući visoku operativnu pouzdanost i dostupnost, TADIRAN VRC-120 je postao VHF - FM radio za vozila sa razumnom cijenom. TADIRAN VRC-120 serija je izgrađena na bazi RT-120 primopredajnika (RT-120S sa COMSEC modulom) i uključuje tri konfiguracije: baznu VRC-120 (VRC-120S) radio set; VRC-121 (VRC-121S) Single Auxiliary Top-Hat Receiver Radio Set; i VRC-122 (VRC-122S) Dual Top-Hat Auxiliary Receiver Radio Set.

Glavne karakteristike:


2320 channels over the extended VHF band (30-88 MHz).
Fully compliant with and utilizes VRC-12 peripheral ancillaries and accessories.
Complies with MIL-STD-810 and NATO environmental requirements.
Complies with MIL-STD-461, EMI/EMC requirements.
Built-in COMSEC (S suffixed series) (option).
Built-in GPS receiver (option).
Built-in enhanced data communications capabilities (option).

offline
 • vrabac 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 30 Dec 2010
 • Poruke: 4963

Mala molba, malo one Nemce Rode Švarc... u klasi ovih harisa i tadirana i talesa...

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 608 korisnika na forumu :: 17 registrovanih, 3 sakrivenih i 588 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3195 - dana 09 Nov 2023 14:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Atomski čoban, babaroga, Bane san, Belac91, Boris BM, djboj, jackreacher011011, KUZMAR, mile23, Mixelotti, novator, raketaš, Steeeefan, t84dar, Tvrtko I, VladDrakula, |_MeD_|