Nemački napad na Kraljevinu Jugoslaviju

23

Nemački napad na Kraljevinu Jugoslaviju

offline
 • Pridružio: 29 Dec 2011
 • Poruke: 1478
 • Gde živiš: Usce dve Morave u jednu veliku

Svima koji su branili Kraljevinu Jugoslaviju u Aprilskom ratu 1941. godine neka je vecna slava i hvala! Jugoslovenska kraljevska vojska ophrvana mnogobrojnim problemima - brojcanim i ehnickim preimucstvom agresora, petom kolonom unutar svojih redova, masovno izdajom na severozapadnom frontu, pokudanim vezama itd. - pruzila je hrabar otpor, ali, nazalost, nije uspela da izdrzi duze od 11 dana! Posebno divljenje izrazavam jugoslovenskim avijaticarima, pravim herojima naseg neba, koji su vodili najneravnopravniju borbu dajuci sve od sebe da poremete opasne neprijateljske planove! Vecnu zahvalnost dugujemo i jugoslovenskim vojnicima koji se nisu zivi vratili iz zarobljenistva u domovinu!
Slava im!Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 21 Maj 2008
 • Poruke: 12811

Мало је позната чињеница да је напад на Југославију почео нападом на Сипски канал на Дунаву, још током ноћи 5/6. априла.
Овај канал је у своје време био жила-куцавица саобраћаја на Дунаву, јер су због брзе матице бродови морали да се вуку на овом делу. Изградњом хидроелектране на Ђердапу, канал је потопљен, а пловидба Дунавом доста олакшана.

Пар линкова:
Са Википедије - о нападу на канал.
Citat:Prepad na Sipski kanal - početak ratnih dejstava
Napad na Jugoslaviju počeo je u noći 5/6. april kada su nemačke jedinice Grupe Đerdap iz Rumunije zauzele Sipski kanal i sprečile jugoslovensku vojsku da izvrši planirano zaprečavanje Dunava.

Reka Dunav je imala izuzetan strateški značaj za Nemačku. Pored toga što je povezivala nemačke saveznike Austriju, Mađarsku i Rumuniju i omogućvala izlaz Nemačkoj na Crno more, za Nemce je bilo od vitalnog značaja da se očuva kontinuitet rečnog saobraćaj na Dunavu kako ne bi došlo do prekida u snabdevanju rumunskom naftom sa naftonostnih polja u Ploeštiju. Kako je zaprečavanje Dunava bilo najlakše izvesti u kanalima koji su prokopani kroz Đerdapsku klisuru, nemački planeri smatrali su da je zauzimanje Sipskog kanala i ovladavanje Gvozdenim vratima jedan od najvažnijih ciljeva koji se moraju realizovati u početnoj fazi napada na Jugoslaviju.

Sipski kanal izgrađen je 1896. kako bi se omogućilo bezbedno odvijanje rečnog saobraćaja kroz Đerdapsku klisuru. Bio je dug 2.133 metra, širok 73, a najveća dubina iznosila je 7.3 metra. Osim Sipskog kanala, na ovom delu toka Dunava izgrađeno je ukupno 16,9 kilometara kanala. Zbog brze matice je pri uzvodnoj plovidbi morala da se uvede pomoćna vuča koju su prvo vršili remorkeri, a kasnije je, za vreme Prvog svetskog rata uvedena lokomotivska vuča.

Zadatak zauzimanja Sipskog kanala poveren je Grupi Đerdap jačine oko 2.000 ljudi, čija komanda se nalazila u Oršavi. Udarnu pesnicu nemačkog napada činila su 54 vojnika iz sastava 5. i 7. čete Drugog bataljona Specijalnog puka Brandenburg.

Obezbeđenje Sipskog kanala na dan 6. aprila činila su dva topa Škoda M28 od 80 mm pod komandom potporučnika Bore Todorovića i protivavionski vod pod komandom rezervnog potporučnika Stevana Markovića, koji je raspolagao sa četiri teška protivavionska mitraljeza kalibra 15 mm „Zbrojovka“ M1937 čehoslovačke proizvodnje. Oba voda bila su iz sastava 8. artiljerijskog puka Krajinske divizije 5. armije. Artiljerijske položaje štitila je jedna četa 74. pešadijskog puka pod komandom rezervnog potporučnika Čede Mihajlovića.

Jugoslovenska vojska je u skladu sa Ratnim planom R-41 izvršila neophodne pripreme za zaprečavanje kanala. Kanal je trebalo da bude zaprečen survavanjem lokomotiva i vagona napunjenih cementom u kanal, a preko njih su trebala da budu potopljena dva šlepa natovarena kamenim blokovima. Jugoslovenska rečna flotila je takođe obezbedila jedan remorker „Vitez“ koji je vukao šlepove natovarene kamenjem i pripremljene za potapanje eksplozivom na ulazu u kanal.

Borske kopove obezbeđivala je druga četa 74. pešadijskog puka sa jednom poljskom baterijom 8. artiljerijskog puka Krajinske divizije.

Pod okriljem noći 54 vojnika puka Brandenburg, od kojih su neki bili preobučeni u srpske seljake, pod komandom pukovnika Riharda Bacinga prebacilo se gumenim čamcima na desnu obalu Dunava u visini postrojenja za pomoćnu lokomotivsku vuču.[13] Oficiri jugoslovenske vojske iz oblasnih komandi bili su pozvani na veselje koje je u kafani „Dubrovnik“ u Kladovu priredio njegov Gradonačelnik Leonid Čudnovski. Za vreme proslave u piće im je sipano uspavljujuće sredstvo.(?)

Nemački napad počeo je u 02.00. Pripadnici puka Brandenburg upali su u stan Čudnovskog i pobili jugoslovenske oficire na spavanju i prekinuli su telefonsku i telegrafsku vezu između Sipa i Kladova. Slučajni pucanj upozorio je jugoslovenske vojnike da se događa nešto neuobičajeno. Vojnici su istračli na položaje i otvorili su vatru iz teških mitraljeza ali su ubrzo savladani. Nemci su zarobili kompletno obezbeđenje Sipskog kanala zajedno sa neoštećenim postrojenjem za pomoćnu lokomotivsku vuču. Iznenađenje je bilo toliko da lokomotive koje su bile namenjene za zaprečavanje kanala nisu survane u njega.

Nakon što je oko 04.00 časa obaveštena o nemačkom napadu, grupa za zaprečavanje Sipskog kanala koja se nalazila u Tekiji, stupila je u akciju sa dva sata zakašnjenja zbog vremena potrebnog da se pokrenu brodske mašine. U visini Ade Kale na remorker Vitez je otvorena vatra sa jednog nemačkog broda, ali je posada mitraljeskom vatrom oterala napadača. Na prilazu kanalu na remorker je otvorena snažna puščana i artiljerijska vatra sa leve obale Dunava. Blizu ulaza u kanal eksplozija nemačke granate otkinula je jedan šlep koji je teglio remorker. Zbog nemogućnosti daljeg manevrisanja kapetan remorkera poručnik bojnog broda Josip Grgić naredio je da se šlepovi potope izvan kanala. Krmanoši Aca Ristić i Krsta Veljošević su koristeći maticu uspeli da uteraju šlepove u kanal i da aktiviraju eksploziv. Kapetan remorkera je pokušao da nastavi plovidbu ali je zbog jake neprijateljske vatre odlučio da potopi brod udarom u obalu, što mu nije pošlo za rukom. Oštećeni remorker matica je odvukla 5 kilometara nizvodno, do Davidovca gde ga je potopila njegova posada. U ovom okršaju kapetan Grgić je ranjen u glavu.

Grupa za zaprečavanje kanala Juc takođe nije uspela da izvrši zadatak jer su šlepovi prerano potopljeni oko kilometar daleko od ulaza u kanal. Akcijom jugoslovenske rečne flotile, plovidba na Dunavu je samo delimično ometena i to samo pri niskom vodostaju.


Још мало са једног речног форума
http://www.mojaladja.com/forum/index.php?topic=291.0

И са једног железничког - возови су кориштени за вучу бродова.
http://www.railserbia.net/forum/viewtopic.php?f=24.....pski+kanaloffline
 • Pridružio: 17 Maj 2008
 • Poruke: 12085
 • Gde živiš: Srbija

Lista vazdušnih pobeda pilota-lovaca VVKJ u Aprilskom ratu

Arrow http://airserbia.com/vvkj/index.php?str=lista_pobeda_vvkj

offline
 • Pridružio: 20 Mar 2012
 • Poruke: 725

5 aprila, uoči nemačkog napada, stanje na frontovima bilo je sledeće:
— Od koncentrisanih snaga 12 nemačke armije, tri korpusa su bili spremni za napad: 40 korpus (9 oklopna i moto- rizovana SS divizija »Adolf Hitler« prema Deve Bairu, a 73 peš. divizija zapadno od G. Džumaje, prema Carevom Selu); 18 korpus (2 oklopna divizija u dolini Strumice, zapadno od Petriča, prema jugoslovenskoj granici, a ostale snage na grčko- bugarskoj granici u dolini Strume i Nestosa, prema Metaksasovoj utvrđenoj liniji); 30 korpus sa celokupnim svojim snagama na grčko-bugarskoj granici, u Trakiji. Ostale snage iz sastava armije nalazile su se u fazi prikupljanja, i to: 1 oklopna grupa između Slivnice i Vrace; 41 korpus u rumunskom Banatu; a Đerdapska grupa u Turn Severinu. Armiske rezerve su, preko Plovdiva, pristizale ka Sofiji.
— 2 nemačka armija iskrcavala je čelne ešelone u Austriji i zapadnoj Mađarskoj.
— Italijani su prema Sloveniji i Hrvatskoj grupisali 2 armiju, koja je u prvom ešelonu imala dva korpusa (5 i 11) i 3 planinski odred, a u drugom ešelonu tri korpusa (6-ti, Brzi i Motorizovani).
— Italijanske snage u Albaniji vršile su pomeranje prema jugoslovenskoj granici radi zauzimanja položaja za odbranu i zatvaranja određenih graničnih prelaza.
— Mađari su vršili opštu mobilizaciju vojske, koja je nailazila na znatne teškoće zbog malog broja kadrovskih jedinica, dok su prema jugoslovenskom frontu imali samo slabije delove za zaštitu i zatvaranje granice.
U Jugoslaviji je u to vreme, bilo u toku »opšte aktiviranje«, dok je na koncentraciskim prostorijama bilo samo oko 11 nepotpuno mobilisanih divizija (jer su im nedostajali štabovi, jedinice za vezu i komore). Kod većine članova nove vlade i najvišeg vojnog rukovodstva osećala se kolebljivost, malodušnost i besperspektivnost. S druge strane, fašistička propaganda, peta kolona i tajne radiostanice širile su alarmantne vesti o stanju u Jugoslaviji, tako da su se već pojavljivali znaci haotičnog stanja i bojazan od nemačkih represalija. Sve je to podrivalo moralnu snagu i borbeni duh jugoslovenskih naroda i vojske.
6 aprila, od ranog jutra otpočeli su nemački napadi, saobrazno pripremljenom operaciskom planu, prema kome je u prvo vreme trebalo nastojati da se, uz najintenzivnije sadejstvo avijacije, izvrše snažni prodori na jugu radi zauzeća jugoslovenske i grčke Makedonije, kako bi se onemogućila svaka veza između jugoslovenske i grčke armije i britanske snage proterale sa Balkana, što je u osnovi pretstavljalo suštinu čitavog nemačkog poduhvata.
Oko 2 časa nemačke snage iz Turn Severina su prešle preko Dunava, kod Sipskog Kanala, koji su prepadom zauzele, zarobivši tom prilikom veći deo inače slabih jugoslovenskih snaga na tom pravcu. Ovim prvim uspehom Nemci su obezbedili plovidbu Dunavom, jer su time preduhitrili jedinice jugoslovenske rečne flotile da izvrše planirano zaprečavanje
Nešto kasnije, oko 5,10 časova, stupila je u dejstvo nemačka avijacija. Glavne snage 4 nemačke vazduhoplovne flote otpočele su snažna bombardovanja jugoslovenskih aerodroma kod Skoplja, Kumanova, Niša, Zagreba, Brežice i Ljubljane. Jugoslovenska avijacija, potpuno iznenađena, izgubila je 64 aviona na zemlji. Kod Kumanova je vrlo jak otpor pružila 36 lovačka grupa, ali je, i pored hrabrog zalaganja, pretrpela teške gubitke (11 aviona), oborivši pritom 4 nemačka aviona.Istovremeno su ostale jedinice 4 vazduhoplovne flote preduzele naoade radi podrške 12 armije na frontu kod Krive Palanke i Carevog Sela i u dolini Strumice, a na grčkom frontu napale su utvrđenja Metaksasove linije.
Posle Hitlerovog govora preko radija (u 6 časova) u kome je obavestio nemački narod i svetsku javnost da je preduzeo napad na Jugoslaviju s ciljem da »kazni Beograd i srpsku izdajničku kliku«, nemačka avijacija — sa aerodroma u zapadnoj Rumuniji, Mađarskoj i Austriji — preduzela je terorističko napade na Beograd.
Prvi napad na Beograd, koji je otpočeo u 6,30 časova, izvršen je u 3 talasa (svaki talas po 20 minuta), sa prekidima od 15 minuta, tako da je ovo bombardovanje, u kome su učestvovala 234 bombardera (daljnih i za obrušavanje), uz pratnju oko 120 lovaca, trajalo od 6,30—8 časova. Zapaljive i eksplozivne bombe bačene su na više ciljeva: železničku stanicu, električnu centralu, zgrade Ministarstva vojske i mornarice i Glavnog generalštaba, dvor na Dedinju, gardiske kasarne u Topčideru, Komandu žandarmerije, učiteljski dom, gimnaziske i školske zgrade, bolnice itd., zatim na stanbene kvartove oko Slavije i Autokomande, kao i na druge delove grada, a naročito na pav skloništa po parkovima. Tom prilikom Nemci su upotrebili velike razorne bombe koje su spuštali pomoću padobrana.
U toku ovog dana nemačka bombarderska avijacija izvršila je još 3 napada na Beograd (uvek uz pratnju lovaca) i to: oko 11 časova 57 bombardera za obrušavanje, oko 14 časova 94 daljna bombardera i predveče 99 bombardera za obrušavanje. U svim napadima bombarderi su izvršili oko 500, a lovci oko 250 poletanja, tako da su izazvana velika rušenja, požari i gubici. Vazdušna odbrana Beograda nije bila u mogućnosti da spreči ove napade uprkos velikog zalaganja,. 6 lovački puk pružio je jak otpor nadmoćnim nemačkim formacijama pri njihovom dolasku i povratku, tako da je, uz pomoć PAO, uspeo da obori oko 10 nemačkih aviona uz gubitak 15 sopstvenih lovaca.
U toku celog dana su jedinice 4 vazduhoplovne flote (oko 200 bombardera za obrušavanje, uz pratnju lovaca) napadale železnički i drumski saobraćaj (železničke stanice, vozove i kolone na drumovima) u oblasti Skoplja, Niša, Beograda, u Banatu, Bačkoj, Sremu i Sloveniji, kao i železničke linije Maribor — Zagreb i Zagreb — Dugo Selo. Sem toga, one su bombardovale i aerodrome kod Skoplja, Uroševca i Prištine. Međutim, i pored velikih teškoća, koncentracisko prevoženje jugoslovenskih trupa nije obustavljeno.
Istovremeno jedinice 10 vazduhoplovnog korpusa (oko 100 bombardera, uz pratnju 50 lovaca), sa aerodroma u južnoj Italiji, izvršile su više napada na ciljeve u Crnoj Gori, Dalmaciji, Hercegovini i Bosni, a naročito na aerodrome kod Sarajeva, Mostara i Podgorice i na hidroavionsku bazu u Kumboru. Tom prilikom su nanele znatne materijalne štete i uništile 18 jugoslovenskih aviona (12 na zemlji i 6 u vazduhu).
Ovoga,dana je i italijanska avijacija napala jugoslovenske jedinice u Sloveniji i Crnoj Gori, pomorske i vazduhoplovne ciljeve u Dalmaciji i Hercegovini, a naročito pristaništa Split i Kotor, hidrobaze i pomorske jedinice u Boki Kotorskoj, kao i aerodrom Mostar. U vazdušnim borbama oborena su 2 italijanska, a izgubljena 2 jugoslovenska aviona.
Jugoslovenska avijacija je ovog dana dejstvovala po ranije izdatim instrukcijama. Lovačka avijacija preduzela je zaštitu određenih ciljeva i zona, pri čemu je težište borbe palo na 6 lovački puk, koji je neposredno branio Beograd, dok su ostali lovački pukovi štitili svoje zone. Bombarderska avijacija napala je nemačke aerodrome, železnički saobraćaj i oklopno- motorizovane kolone u prigraničnoj zoni. 1 bombarderski puk napao je ciljeve u rumunskom Banatu (južno od Temišvara), 3 bombarderski puk ciljeve u rejonu Sofije, Radomira i Ćustendila i na pravcu Čustendil — Kriva Palanka, 7 bombarderski puk i 81 samostalna grupa ciljeve u rejonu Skadra, a 8 bombarderski puk ciljeve u rejonu Beča i Graca i severno od Maribora. 11 grupa za daljno izviđanje bombardovala je nemačke aerodrome u rejonu Temišvara i Arada, odakle su vršeni stalni napadi na Beograd. Pri navedenim zadacima bombarderski pukovi imali su neznatne gubitke, izuzev 11 grupu, koja je izgubila oko 35% aviona.
Na kraju prvoga dana rata nemačka avijacija je ostvarila prevlast u vazduhu, jer je oborila 38 i na zemlji uništila 77 jugoslovenskih aviona, što je za slabu jugoslovensku avijaciju pretstavljalo vrlo veliki gubitak (dok su Nemci izgubili samo 21 avion). Pored čisto materijalnih rezultata, ovi vazdušni napadi, naročito na Beograd, ostvarili su i veliki moralni efekat, jer su dezorganizovali funkcije državnog i vojnog rukovodstva i poremetili sistem veza i vojnih pokreta, čime su znatno otežali komandovanje i, naročito, koncentraciju jugoslovenske vojske.
Dejstvo nemačkih kopnenih snaga otpočelo je 6 aprila u 5,20 časova na graničnom frontu od Krive Palanke do pl. Belasice, dugačkom oko 100 km, gde su Nemci angažovali 40 korpus, sastava: 9 oklopna, motorizovana SS »Adolf Hitler« i 73 pešadiska divizija. Divizijama ovog korpusa sadejstvovala je i 2 oklopna divizija iz sastava 18 korpusa. Radi izvršenja postavljenog zadatka, 9 oklopna divizija usmerila je svoje dejstvo pravcem Kriva Palanka — Kumanovo, 73 pešadiska divizija pravcem Džumaja —- Carevo Selo — Kočane, a 2 oklopna divizija dolinom r. Strumice, pravcem Petrič — Novo Selo — Strumica. Pozadi 9 oklopne divizije kretala se, u drugoj liniji, motorizovana SS divizija »Adolf Hitler«. Nadiranje ovih divizija uspešno je podržavala avijacija, koja je snažnim bombardovanjem i mitraljiranjem slabila odbranu jugoslovenskih snaga.
Nemački napad došao je u vrlo nezgodan čas po jugoslovenske snage, koje nisu bile gotove sa koncentracijom, tako da su ustvari borbu primile same jedinice za zaštitu i zatvaranje granice, ojačane prednjim delovima operativnih divizija. Ovakvu odbranu je u velikoj meri otežavala činjenica što je protivtenkovska odbrana bila slaba i što nisu bile izvršene blagovremene pripreme za zaprečavanje, koje se, s obzirom na povoljne zemljišne uslove, moglo organizovati na širokoj osnovi. Zbog svega toga, nemački tenkovi su lako, gotovo neometano, prodirali drumovima, ne obazirući se mnogo na prisustvo jugoslovenskih jedinica na jakim položajima van komunikacija.
Nemačka avijacija je u toku celog dana pružala snažnu i efikasnu podršku oklopnim divizijama. Kako jugoslovenske snage nisu imale skoro nikakvu PAO, niti dovoljan broj protivavionskih oruđa, a jutarnjim nemačkim napadom na aerodrom kod Kumanova bila je uništena lovačka avijacija na tom frontu, to su nemačke vazduhoplovne snage dejstvovale skoro potpuno neometano.
Svi ti činioci doprineli su da nemački prodor u Makedoniju bude relativno lak i brz. Već oko 8 časova uspela je 9 oklopna divizija da zauzme Krivu Palanku, a nešto kasnije, pod dosta teškom borbom, i Stracin, gde je Moravska divizija pretrpela osetne gubitke. Za to vreme je 73 pešadiska divizija zauzela Carevo Selo i izbila istočno od Kočana. Međutim,
2.oklopna divizija naišla je na jači otpor u dolini r. Strumice, gde su se granične trupe, Strumički odred i pristigla pojačanja Šumadiske divizije snažno odupirali. U toj borbi su Nemci imali gubitke i u tenkovima. Ali ojačanim dejstvom nemačke avijacije i angažovanjem pešadije 6 brdske divizije, otpor jugoslovenskih snaga bio je u toku dana ipak savladan. Na ovaj način je 2 oklopna divizija uspela da izbije u visinu Strumice i da jednim delom svojih snaga skrene na jug prema Valandovu i Dojranu. 6 aprila uveče 40 i 18 korpus nalazili su se na liniji: Strumica — Carevo Selo — Stracin.
Usled velikih gubitaka Moravske divizije, pravac prema Kumanovu ostao je potpuno otvoren; da bi ga zatvorila komanda 3 grupe armija uputila je Ibarsku diviziju iz Skoplja. Tako je ova grupa armija već prvog dana ostala bez rezerve, a kada je tražila da joj se u zamenu dodeli neka druga divizija, Vrhovna komanda joj je odgovorila da za to nema mogućnosti i preporučila joj da rezervu stvori izvlačenjem pojedinih jedinica iz 3 armije.
Na frontu od Radgone do Podkorena, prednji delovi 2 nemačke armije preduzeli su manje napade radi zauzimanja važnijih graničnih prelaza i objekata. Slabije snage 51 korpusa izvršile su prodor preko Mure kod Radgone i na pravcu Maribora i zauzele veći deo nebranjenog Prekomurja, Radgonu, Mursku Sobotu i Radence, dok su severno od Maribora zadržane. Na graničnom frontu od Maribora (Sv. Duh) do Dravograda (Libeliče) jugoslovenske granične trupe bile su primorane da se povuku na desnu obalu Drave. Istovremeno su delovi 49 brdskog korpusa prepadom zauzeli prelaz kod Dravograda i prevoje Jezerski Vrh, Ljubelj i Koren, ali je njihovo dalje napredovanje zadržano snažnim otporom jugoslovenskih graničnih i posadnih trupa.
Italijani su prema Sloveniji i Hrvatskoj samo mestimično dejstvovali artiljerijom; njihov pokušaj prepada na otseku Blegoša nije uspeo.
Na albanskom frontu jugoslovenske jedinice nisu preduzele predviđenu ofanzivu, zato što divizije 3 armije još nisu bile prikupljene na graničnom frontu: jedino su Kosovska i Zetska divizija zauzela granične položaje.
Jugoslovenska ratna mornarica ovog dana nije imala dodira sa italijanskim pomorskim snagama.
Krajem dana jugoslovenska Vrhovna komanda je izdala naređenje komandantu 3 grupe armija da 3 armija 7 aprila preduzme ofanzivu u Albaniji i da Trupe 3 armiske oblasti po svaku cenu povrate izgubljenu teritoriju u Makedoniji, a naročito na pravcu Krive Palanke. Istovremeno je preko jugoslovenskog vojnog izaslanika traženo od grčke Vrhovne komande da i grčke jedinice odmah preduzmu ofanzivu u Albaniji, a preko Ministarstva spoljnih poslova upućen je Turskoj zahtev da stupi u akciju.

offline
 • Pridružio: 10 Mar 2012
 • Poruke: 319

Napisano: 06 Apr 2012 20:21

Sramota!!!
Gledam internet izdanja srpske stampe.I ne vidim da spominju 6. april 1941???

Dopuna: 06 Apr 2012 20:36

Od moga dede brat sluzio je vojni rok 1941 g.Bio je postavljen na Jugoslovensko-Bugarsku granicu.Kako je on pricao, bili su u rovovima i cekali neprijatelja.Dobili su novu municiju iz magacina("zute se kao dukati") i relativno nove puske.Kada su se pojavili Svabe,on je repetirao pusku i zeleo je da puca.Ali mu je naredjeno da ne puca ili ce ici pred vojni sud.
Sve u svemu kada su Svabe dosle na oko 130m netko je povikao, bezimo.Vojnici su izasli iz rovova,a svabe raspalile po njima.Sakrio se u grm na uzvisini sa jos dvojicom.
Isti puskomitraljezac kojeg je imao na nisanu(bio je odlican strelac)pustio je rafal i kako je grm bio na padini,najnizi vojnik pogodjen je po vratu,onaj malo vise po grudima,a brat od moga dede po nogama.Ziveo je do svoje 76 godine i patio se sa rupama od metka iznad oba skocna zgloba...
POUKA: Ne slusaj politicare i oficire.Nego raspali iz svega sa cime raspolazes po onima koji ti ugrozavaju zivot i zravlje.Ili ce biti kasno!

rip
 • Pridružio: 15 Apr 2010
 • Poruke: 2085
 • Gde živiš: Beograd

Slučajno naleteh na skeniran tekst o pripremama Narodne biblioteke za rat 1941.

offline
 • Pridružio: 07 Mar 2009
 • Poruke: 772
 • Gde živiš: Srbija, Beograd

padobranac75 ::Slučajno naleteh na skeniran tekst o pripremama Narodne biblioteke za rat 1941.Занимљиво је да, откопавањем рушевина библиотеке 60-тих (тек!?), нису нађени остаци сандука.

rip
 • Pridružio: 15 Apr 2010
 • Poruke: 2085
 • Gde živiš: Beograd

Napisano: 03 Jul 2012 9:28

Shufle ::Занимљиво је да, откопавањем рушевина библиотеке 60-тих (тек!?), нису нађени остаци сандука.
To ne znam.
Ali, čak i da su bili drveni sanduci, ostala bi poneka šarka.
Ne znam da li su šezdesetih obraćali pažnju na takve "sitnice".

Ne bih sada da se bavim teorijama zavere, odnosno da su predmeti za koje smo ubeđeni da su izgoreli, ustvari završili u nekim privatnim kolekcijama.
U tom slučaju, poželjno je forsiranje priče da je sve izgorelo.Dopuna: 20 Nov 2012 14:47

Uklapa se u ovu priču.

Izveštaj o zarobljavanju nemačkog aviona, pet dana pre početka napada.Dopuna: 06 Jan 2013 22:25

http://filmhiradok.nava.hu/
Interesantni mađarski filmski žurnali.

U nekima su i snimci koji je tiču ove teme (iz aprila i maja 1941.):
- žurnal broj 895 - ulazak preko granice (00:04:3Cool,
- žurnal broj 897 - Beograd (00:06:0Cool,
- žurnal broj 898 - Beograd (00:01:45).

Dopuna: 07 Feb 2013 9:06

Interesantna serija fotografija Beograda, snimljenih neposredno posle kapitulacije.
Počinju 4-5 strana pre ove.
http://politikin-zabavnik.rs/pz/content/beograd-koga-vise-nema?page=3763

offline
 • Pridružio: 27 Dec 2012
 • Poruke: 61

Ima li neko od vas neki okvirni podatak ili neku procenu koliko je za vreme aprilskog rata poginulo pripadnika vojske KJ, pa da sravnimo s mojim. Znači, pali na bojnom polju bez umiranja u zarobljeništvu.

offline
 • V. Uzelac
 • Pridružio: 28 Dec 2011
 • Poruke: 664
 • Gde živiš: Bačka Topola

Занима ме ваше мишљење зашто Румунија није узела учешћа у нападу на Југославију у Априлском рату? Баш пре неки дан дискутујем са једним колегом, он мисли да нису хтели да се замерају Србима, ја ипак мислим да је то зато што не би ништа добили нападом. Иако су имали претензије на Банат наравно, ако се добро сећам читао сам у књизи Хермана Нојбахера да је дошло до спора око Баната између Мађарске и Румуније, те да су на крају Немци да би спречили сукоб одлучили да Банат буде под њиховом војном управом у саставу Недићеве Србије.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 720 korisnika na forumu :: 42 registrovanih, 5 sakrivenih i 673 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., aleksmajstor, babaroga, Battlehammer, bojank, Boris90, Cecenski_Rambo, cenejac111, Doca, draganca, dragon986, Drug pukovnik, Duh sa sekirom, galijot, havoc995, ILGromovnik, Insan, kovinacc, Leonardo, manda87, Marko Marković, menges, Mercury, micoboj, Milan A. Nikolic, milekNS, Misirac, neutralal.com, nikoladim, S-lash, Singidunumac, ss10, stegonosa, theNedjeljko, virked, Vlad000, Vlada1389, vlvl, vranjanac29, Warhawk, xJeremijAx, |_MeD_|