Sistemi S-300 i S-400 "Triumf"

424

Sistemi S-300 i S-400 "Triumf"

offline
 • Pridružio: 31 Dec 2011
 • Poruke: 3796

PS

https://www.google.hr/amp/s/gfycat.com/amp/oblongb.....issile-gifRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Evo da probam da približno opišem kako bi mogla izgledati metodologija rada Oficira i operatora u kabini F2K radara praćenja i osvetljavanja 30N6 sistema S-300 PMU-1.
Postaviću neke slike koje sam pronašao i poslužiti se analogijom sa prethodnim sistemom S-300 PS i nadam se da ćemo uspeti.

Slika 1: Kabina F2K radara praćenja i osvetljavanja 30N6Raspored radnih mesta u Kabini:
Prvi sleva koji se ne vidi na slici: Oficir lansiranja
Drugi s desna koji se ne vidi, a sedi ispred ovog kružnog pokazivača: Oficir azimuta
Treći sleva: Oficir akvizicije cilja
Četvrti sleva: Oficir daljine
Peti sleva: Operator ručnog praćenja po uglu
Šesti sleva: Operator ručnog praćenja po uglu

Dakle, kao što vidimo, ovde imamo i dodatno mesto - Oficir azimuta - koji kod sistema S-300 PMU-1 igra veoma važnu ulogu, kao što ću prikazati.

Slika 2: Oficir azimuta osmatra stanje u VaPu-u sa OAR 96N6 Cheese Board sa alfa-numeričkim prikazomOficir azimuta osmatra stanje u VaP-u na osnovu podataka sa OAR 96N6 Cheese Board, na alfa-numeričkom displeju na kružnom pokazivaču, koji mu omogućava da može odmah očitati azimut cilja, daljinu, pravac kretanja (vektor), pripadnost (svoj-tuđi) i sl. Ovakav način prikaza omogućava Oficiru azimuta da može očitati podatke o ciljevima čak i u uslovima snažnih elektronskih ometanja ili smetnji od stalnih odraza.

Slika 3: Cilj ulazi u zonu dejstva i/ili dobijena komanda za borbeni rad divizionaOficir azimuta označava cilj na kružnom pokazivaču i prebacuje prikaz na kružnom pokazivaču na zonu skeniranja i orijentacije radara praćenja i osvetljavanja 30N6, gde cilj poklapa okretanjem obeležavača u sredini zone skeniranja. Mislim da se ovde samim označavanjem cilja na alfanumeričkom prikazu, radar praćenja i osvetljavanja automatski okreće ka cilju, a da oficir azimuta samo po potrebi traži cilj, ukoliko ga radar sam ne pronađe skeniranjem svoje zone.

Kada se cilj pronađe, on se pojavljuje na pravougaonom pokazivaču Oficira akvizicije cilja i Oficiru daljine.
Tada Oficir akvizicije cilja zaključava cilj po azimutu i visini, a Oficir daljine po daljini.
Oficir akvizicije cilja tada dodeljuje cilj prvom kanalu, a na pravouganom pokazivaču koji se nalazi između Oficira azimuta i Oficira lansiranja se na liniji prvog kanala pojavljuje pozitivna amplituda cilja.
Komandant izdaje komandu za lansiranje plotuna od 2 rakete ka cilju.
Oficir lansiranja odabira 2 rakete za lansiranje i označava ih tako što drži pritisnut taster prvog kanala, a zatim pritiska tastere 2 odabrane rakete. Zatim pritiskom na crveni taster lansiranja koji se odnosi na te 2 rakete, vrši lansiranje plotuna od 2 rakete po utvrđenom intervalu lansiranja....

Kada se cilj pojavi na prvom kanalu (na prvoj od 6 ravnih linija pravougaonog pokazivača između Oficira azimuta i Oficira lansiranja), pojaviće se i njegova amplituda, a kasnije i amplituda ispaljene rakete, i na taj način će se pratiti da li je cilj pogođen, tako što će amplituda rakete (izražena kao negativna amplituda) "preći kao talas" preko "pozitivne amplitude" cilja....offline
 • Pridružio: 23 Okt 2019
 • Poruke: 354

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Još jedna dopuna vezana za rad operatora u kabini F2K sistema S-300PMU-1.
Naime, kada je cilj otkriven OAR-om 96N6 ili automatski putem Integrisanog sistema upravljanja vatrom, nišanski radar 30N6 se usmerava u to zonu i traži cilj po azimutu, visini i daljini...
Kada pronađe cilj, on se prikazuje na kružnom pokazivaču Oficira azimuta kao odgovarajuća pačka. Cilj se zatim prikazuje i kod Oficira akvizicije cilja na njegovom pravougaonom pokazivaču kao i kod Oficira daljine na njegovom pravougaonom pokazivaču.

Kada oba ova Oficira zahvate ciljeve i "zaključaju" ih, Oficir akvizicije, dodeljuje cilj prvom (ili kom po redu) kanalu za gađanje.

Tada se na pravouganom pokazivaču Oficira azimuta (levo od kružnog pokazivača na Slici 1.), na ravnoj liniji pojavi amplituda cilja. Ali još se ne ide na lansiranje raketa. Naime, računar preračunava na osnovu parametara leta cilja i njegovog vektora pravca, da li će cilj ući u "zonu uništenja", tako da se može dejstvovati čak i na cilj koji je trenutno čak i malo van zone uništenja, ali prvo će odgovarajuća lampica svojim svetlom ili treperenjem, označiti da se na cilj na prvom (ili kom) kanalu mogu lansirati rakete.

U tom smislu, Oficir azimuta, ima mogućnost da na kružnom pokazivaču prati kretanje ciljeva, ali i raketa koje su lansirane. Na pravougaonom pokazivaču, prati pozitivnu amplitudu cilja i pred susret rakete sa ciljem može osmotriti negativnu amplitudu rakete kako "poput talasa" pređe preko pozitivne amplitude cilja. To bi trebalo značiti da je raketa aktivirana u blizini cilja i da je cilj pogođen.

Ono što je ovde "dodatak" je i to da Oficir azimuta može prebaciti prikaz na kružnom pokazivaču i na prikaz zone uništenja diviziona, iskazano kroz jednostavni koordinatni sistem X i Y, gde Y-osa predstavlja visinu cilja, a X-osa daljinu cilja, unutar "kutije" zone uništenja po visini i daljini. Na pokazivaču se prikazuju praćeni ciljevi u obliku kvadratića sa označenim vektorom pravca kretanja i njihova visina, daljina i čini mi se i azimut i brzina, jer postoji alfa-numerički prikaz ispod slike "zone uništenja".
Kada se lansiraju rakete, one se prikazuju takođe na tom prikazu kao tačkice.

Slika 1: Prikaz "zone uništenja" na vertikalnom prikazu visine, daljine i vektora pravca kretanja ciljevaSlika 2: Prikaz u borbenom radu, sa 2 praćena cilja, i mogućnost očitavanja visine i daljine (moguće i azimuta dole u alfa numeričkom tekstu ispod slike) i zahvaćene i praćene 3 lansirane rakete


offline
 • Pridružio: 31 Dec 2011
 • Poruke: 3796

Prva od najprvih kabina upravljanja divizionom ili boevojeg rasčeta.Raspored je nešto drugačiji nego što se vidi na filmu sa PS, ali to je to. Škaf OF21 je glavni za rukovaoce, svi indikatori su na njemu i u rukama trojice, indikator situacije, indikator navođenja po uglovim koordinatama, brzini i daljini, indikator gađanja, autonomnog osmatranja i traženja, indikatori ručnog praćenja po uglovim koordinatama.
Dva mjesta pored je škaf OK21, on je za trening operatera, to su ona curka i mladić sa filma.

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Za sistem S-300PMU-2, za sada nemam dovoljno podataka oko rasporeda radnih mesta u kabini upravljanja F2K, ali pronašao sam neke slike koje pokazuju tehnološki iskorak u vidu digitalizacije prikaza na digitalnim pokazivačima Oficira azimuta.

Na slici 1. se može videti prikaz "zone uništenja diviziona", s tim što je dalja granica kod sistema S-300PMU-2 na 200 km usled upotrebe rakete 48N6D.
Takođe, ispaljene rakete se označavaju sa kružićima dok se ciljevi označavaju punim kružićima sa prikazanim vektorom kretanja.Na slici 2. se može videti prikaz iz dalje perspektive na digitalni pokazivač "zone uništenja diviziona" sa obeleženim ciljevima i ispaljenim raketama, ali se levo može videti i digitalizovani pokazivač kanala vođenja raketa.Na slici 3. se može videti digitalni pokazivač ispred Oficira lansiranja. S obzirom na to koje su dužnosti i obaveze Oficira lansiranja, za pretpostaviti je da se na tom digitalnom pokazivaču prikazuje stanje raketa, njihova prisutnost u lansirnih kontejnerima, ispravnost, kanal cilja kome su dodeljene i gotovost za lansiranje. Lansiranje se onda vrši pritiskom na odgovarajući taster po angažovanom kanalu cilja.Da dodam još jednu sliku sa dobrim prikazom digitalnih pokazivača ispred Oficira lansiranja i Oficira azimuta. Levo na pokazivaču Oficira lansiranja vidimo označene ciljne kanale - 6 kanala, a ispod vidimo "trougliće" i "kružiće" koji predstavljanju rakete u lansirnim kontejnerima i njihov status.
Vidimo da se po prvom kanalu prati cilj i da su 2 rakete odabrane (možda i lansirane).
Desno ispred Oficira azimuta vidimo digitalnu sliku na panoramskom pokazivaču 30N6, dakle divizion je u fazi zahvata narednog cilja, koji će biti dodeljen drugom ciljnom kanalu.

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

* Sistem S-300V

9S15 "BILL BOARD" ili po ruski "OBZOR" – Predstavlja primarni radar za pretraživanje sistema S-300V. Prvenstveno je namenjen za otkrivanje aviona na srednjim i velikim visinama i TBM (taktičkih balističkih projektila) ciljeva tipa Scud A i Lance. Radar poseduje dva režima rada. Prvi, primarno namenjen otkrivanju avio ciljeva (aviona i krstarećih projektila), ima vreme rotacije radara od 12 sekundi i efektivan domet za ciljeve radarskog odraza krstareće rakete od 200 km, dok za one sa odrazom aviona i do 250 km. Drugi, primarno namenjen otkrivanju i praćenju ciljeva sa balističkom putanjom, poseduje manji domet od 125-150 km ali veću visinu detekcije kao i bolje performanse pri praćenju brzih ciljeva usled smanjenog vremena rotacije (6 sekundi). Zanimljiv dodatak ovog radarskog sistema je integrisani i veoma precizni radio-interferometar koji omogućava izrazito precizno detektovanje i lociranje emitera ometanja ili radarskog ozračavanja čime sistem poseduje mogućnost direktnog dejstva kako po vazduhoplovima koji vrše ometanje sa daljine (EF-111, B-52H), tako i po ometačima za odbranu formacije aviona (EA-6B Prowler) i sistemima za rano upozoravanje i javljanje (E-3 AWAKS, JSTARS). U verziji "V" ova opcija se isključivo koristila za sprečavanje ili smanjenje uticaja ometača na sistem, međutim verziji "VM" upotreba raketa povećanog dometa u sprezi sa ovom opcijom omogućava i direktno dejstvo na ove vazduhoplove putem komandnog navođenja raketa direktno na ometač.
Radarsku stanicu opslužuje 4 operatora.
Pretraživanje po azimutu je mehanički u krugu 360 stepeni, a po mesnom uglu elektronski po uglovima od 0 -55 stepeni.
Radar je u stanju da u slučaju korišćenja aktivnih smetnji prema nišanskom radaru 9S32, obezbedi nišanskom radaru potrebne podatke o daljini ciljeva, dok praćenje po uglovnim koordinatama dalje vrši nišanski radar.
Radar radi u centimetarskom radnom opsegu.

Slika 1: Radar 9S15 "OBZOR"

offline
 • djox  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 23 Nov 2010
 • Poruke: 66580

В Воронежской области на боевое дежурство заступил дивизион ЗРС С-300ПМ2 Ленинградской армии ВВС и ПВО
Citat:Боевые расчеты дивизиона ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.
Arrow http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2.....tail.shtml

offline
 • zixo  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 27 Sep 2006
 • Poruke: 24626
 • Gde živiš: Beograd

Вест о томе била на прошлој страни....

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

* Sistem S-300V

- 9S19 "HIGH SCREEN" ili po ruski "IMBIR" – Mada poseduje mogućnost detekcije i praćenja avio-ciljeva, 9S19 je prvenstveno namenjen za detekciju i praćenje balističkih ciljeva. U zavisnosti od vrste ciljeva koji se očekuju, radar može raditi u tri režima. Prvi, namenjen detekciji balističkih projektila, u kom radar vrši pretragu sektora od 90 stepeni u azimutu uglovnih koordinata elevacije od 20 do 75 stepeni, i na daljinama između 55 i 170 km. U ovom režimu omogućeno je praćenje 16 ciljeva. Drugi režim, je namenjen detekciji i prećenju super-soničnih projektila (AGM-69 SRAM). U ovom režimu vrši se pretraga užeg sektora od 60 stepeni, između 5 i 50 stepeni u elevaciji i na daljinama od 10 do 170 km. Položaj, brzina i pravac kretanja cilja zanavljaju se svake sekunde, čime je omogućeno praćenje 32 cilja. Treći režim rada, namenjen je detekciji i praćenju ciljeva u uslovima intenzivnog ometanja. Parametri su identični onim u režimu dva ali se usled potrebe veće izlazne snage i većeg opterećenja kola za obradu signala omogućava praćenje oko 20 ciljeva i redukuje broj ciljeva koji se mogu detektovati sa 200 na 50.
Radarom rukuje 4 operatora.
Radar je sa faznom antenskom rešetkom i radi u centimetarskom radnom području (I/J talasne dužine).

Slika 1: Radar 9S19 "IMBIR"

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 453 korisnika na forumu :: 2 registrovanih, 0 sakrivenih i 451 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 4channer, ObelixSRB