Nike Ajax/Hercules/Zeus/X; Sentinel/Safeguard; Bomarc; Američki sistemi PVO i PRO

5

Nike Ajax/Hercules/Zeus/X; Sentinel/Safeguard; Bomarc; Američki sistemi PVO i PRO

online
 • Pridružio: 31 Dec 2011
 • Poruke: 3304

Sprint raketaSpartan raketaBrzina 4M mi nekako jako mršavo zgledi za ovu količinu goriva. Da nije neka greška?Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
online
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2994

Drug pukovnik ::
Spartan raketa
Brzina 4M mi nekako jako mršavo zgledi za ovu količinu goriva. Da nije neka greška?


Pa za raketu Spartan na više izvora sam proverio, samo piše >4 Macha....dodao sam taj simbol "više" u karakteristike, ali nigde nisam uspeo pronaći precizniji podatak....
Kod manjeg projektila "Sprint" piše precizno "12250 km/h / 7610 m/h / 3403 m/s / 10 Macha.... Smileonline
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2994

PRO Sistem SAFEGUARD

Konačnim prelaskom na PRO sistem „Safeguard“, koji je u stvari „skraćena“ i preimenovana verzija PRO sistema „Sentinel“, počelo se sa planiranjem 3 lokacije na kojima će sistem biti postavljen radi zaštite strateških ICBM baza-silosa američke vojske. Na kraju je u potpunosti izgrađen samo 1 kompletan položaj i to u Severnoj Dakoti, zbog ratifikacije Sporazuma sa SSSR-om o ograničenju količine nuklearnih bojevih glava.

Sistem PRO „Safeguard“ se sastoji od nekoliko glavnih komponenti:
* Osmatrački sistem ranog upozoravanja:
- PAR – AN/FPQ-16 Perimetarski Akvizicijski Radar

* Raketna baterija:
- MSR – Baterijski Akvizicijski Radar
- Lansirni silosi dalekodometnih projektila „Spartan“
- Lansirni silosi kratkodometnih projektila „Sprint“
- Udaljeni silosi kratkodometnih projektila „Sprint“

U ovom tekstu ću nešto više o Osmatračkom sistemu ranog upozoravanja, a u sledećem o sredstvima u Raketnoj bateriji.

* Osmatrački sistem ranog upozoravanja:
AN-FPQ-16 Perimetarski akvizicijski radar PAR
PAR je jedna impresivna gigantska radarska struktura izgrađena kao četvorostrana skraćena piramida, na koju je ugrađen radar sa pasivnom faznom rešetkom sa zadatkom da detektuje nadolazeće balističke projektile koji bi dolazili preko Severnog Pola. Podaci o detektovanim ciljevima bi se dalje prosleđivali MSR-u (Baterijskom Akvizicijskom radaru) i centru NORAD.
Domet PAR-a je bio veći od 3200 km. Jedini izgrađeni radarski položaj imao je piramidu sa samo jednim radarom sa pasivnom faznom rešetkom i mogao je pokrivati zonu osmatranja od 120 stepeni. Radarska piramidalna struktura je bila dimenzija 62 x 65 metara i visine 40 metara. Stranica na kojoj se nalazila fazna rešetka bila je nagnuta pod uglom od 25 stepeni.
Sama fazna rešetkasta antena je bila ugrubo osmougaonog oblika približnog prečnika od 30 metara.
Trafostanica za napajanje i administrativna zgrada su bile smeštene u podzemnim ojačanim bunkerima.
Povlačenjem iz operativne upotrebe sistema „Safeguard“ krajem 1976. godine, PAR je ostao u upotrebi kao deo Američke svemirske osmatračke mreže. I dan danas se koristi u te svrhe.

Slika prikazuje radarsku piramidalnu strukturu PAR-a, Perimetarskog akvizicijskog radara, sa osmougaonom antenom sa faznom rešetkom na jednoj stranici:

online
 • Pridružio: 31 Dec 2011
 • Poruke: 3304

Ovo su ipak realniji brojevi za brzinu Spartana, 2700 m/s.
U konverziju u Mach broj nećemo ići jer bi mogli vrlo zakomplicirati stvar s obzirom na profil leta ove rakete koji ide od troposfere do termosfere.

online
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2994

Pretpostavljam da su to tačniji podaci. U izvorima koje sam ja pronašao, u tabelama se obično pod rubrikom "brzina" izjednačava brzina projektila XLIM-49 Zeus B i njegovog modifikovanog naslednika LIM-49 Spartan. Dakle, samo su spojili red u tabeli za oba projektila uz naznaku brzine ">4 Mach".

Takođe, na više izvora sam pronašao nešto veću brzinu za raketu Sprint. Od 3109 - 3403 m/sec. Nije to ništa drastično u odnosu na ovu tabelu, ali s obzirom da se u svim tekstovima piše o raketi "izrazito velike" brzine, a koja po ovoj tabeli je gotovo jednaka sa Spartanom (ne znači da mislim da je Spartan "spora" raketa Wink )....

online
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2994

U nastavku više informacija o sredstvima u Raketnoj bateriji - bazi, AB sistemu programa "Safeguard"

* Raketna baterija (baza):

BATERIJSKI AKVIZICIJSKI RADAR (MSR)
Baterijski Akvizicijski Radar (Missile Site Radar - MSR) MSR, je konstrukciono takođe četvorougaona betonska skraćena piramidalna struktura. Stranice piramide su nagnute pod uglom od 51.5 stepeni i sadrže antene sa faznom rešetkom kružnog oblika, prečnika 4 metra. Baterijski akvizicijski radar je namenjen da samostalno ili nakon prijema podataka od PAR-a (Perimetarskog Akvizicijskog Radara) vrši pretraživanje VaP-a, zahvat i navođenje projektila Sprint i Spartan na nadolazeće balističke projektile.
Jedna kružna antena na jednoj stranici piramide pokriva nešto preko 90 stepeni, tako da sve četiri stranice opremljene istim kružnim antenama sa faznom rešetkom pokrivaju ceo krug od 360 stepeni.
Maksimalan domet radara je bio preko 1100 km.

LANSIRNI SILOSI
Nedaleko od pozicije MSR-a, nalazilo se 30 silosa za 30 dalekodometnih projektila LIM-49 Spartan i 16 silosa za 16 kratkodometnih projektila Sprint. Ukupno 46 antibalističkih projektila.
Na 4 pozicije udaljene od MSR-a od 16-32 kilometra, nalazila su se još 4 položaja sa po 16 silosa sa 16 kratkodometnih projektila Sprint, ukupno 64 projektila.
Ukupno je jedan položaj Baterije - Baze za antibalističku zaštitu sadržao 30 dalekodometnih antibalističkih projektila LIM-49 Spartan i 80 kratkodometnih antibalističkih projektila Sprint (u praksi u operativnu upotrebu uvedeno 70 projektila)....

Usled ratifikacije Sporazuma o ograničenju nuklearnog naoružanja između SAD i SSSR-a, izgrađen je samo jedan kompletan položaj i to upravo taj u Severnoj Dakoti, za zaštitu ICBM baze američke vojske sa projektilima "Minuteman".
Izgrađen je i još jedan Baterijski radar MSR sa 2 antene (polje pokrivanja 180 stepeni) koji je trebao biti korišten u Montani i on je danas srušen.

Slika prikazuje razmeštajnu prostoriju Raketne baterije - baze Safeguard (nisu prikazane još 4 pozicije sa po 16 raketa Sprint udaljene od 16-32 km od baze):Slika prikazuje Baterijski Akvizicijski Radar MSR:Slika prikazuje jedan lansirni silos za AB projektil "Sprint":U sledećem tekstu, pokušaću da ukratko objasnim princip rada jednog AB sistema iz programa "Safeguard" sa shematskih prikazom protoka podataka i zaključiti kako je program završio....

online
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2994

*Funkcionisanje antibalističkog sistema iz programa "Safeguard", protok informacija i budućnost komponenti sistema

Antibalistički sistem iz programa „Safeguard“ okvirno funkcioniše na sledeći način. AN/FPQ-16 PARCS ili kako je skraćeno nazivan u programu „Safeguard“ - Perimetarski Akvizicijski Radar (PAR) koristi jednu antenu sa faznom rašetkom za obezbeđenje osmatranja, ranog upozoravanja i određivanja trajektorije leta neprijateljskog ICBM. Ta antena se sastoji od 6144 male dipol antene. Funkcija ovog PAR položaja je dalekodometno osmatranje (preko 3200 km), detekcija i selekcija pretećih ciljeva i praćenje ICBM projektila radi određivanja trajektorije njihovog leta radi presretanja istih sa delekodometnim antibalističkim projektilom „LIM-49 Spartan“.
PAR ne vrši vođenje AB projektila, nego određuje trajektoriju leta neprijateljskih ICBM projektila i te podatke prosleđuje iz svog Centra za obradu podataka u Centar za obradu podataka Baterijskog Akvizicijskog Radara (MSR), koji je udaljen oko 40 kilometara. Na osnovu ovih podataka, Baterijski Akvizicijski Radar (MSR) počinje praćenje pretećih ciljeva, vrši zahvat i vođenje AB projektila „Sprint“ i „Spartan“. Baterijski Akvizicijski Radar se sastojao od 5001 male dipol antene na svakoj od svoje 4 antene sa faznim rešetkama.
I PAR i MSR preko svojih Centara za obradu podataka, komuniciraju sa Antibalističkim Odbrambenim Centrom unutar komandno-informacionog sistema NORAD.
Kako sam i ranije pisao, po zahvatu pretećeg cilja, prvo se lansira dalekodometni projektil „LIM-49 Spartan“, pa ako ne uspe presretanje, lansira se kratkodometna brza raketa „Sprint“ sa udaljenih silosa (16-32 km od baze) i ako ni one ne uspeju, vrši se lansiranje kratkodometne brze rakete „Sprint“ iz same raketne baze.

Slika prikazuje funkcionisanje AB sistema iz programa "Safeguard" i protok informacija:Inače, položaj radara AN/FPQ-16 odnosno Perimetarskog Akivizicijskog Radara PAR, protezao se na oko 112 hektara.
Položaj Raketne baterije-baze uključivši položaj Baterijskog Akvizicijskog Radara MSR, lansirne silose za 30 AB projektila „Spartan“ i 16 AB projektila „Sprint“ i ostale zgrade, tehničke prostorije, skladišta i drugo, zauzimao je oko 175 hektara.
Položaji udaljenih lansirnih silosa sa po 16 AB projektila „Sprint“ zauzimala su oko 15 hektara.
Prvi AB položaj iz programa „Safeguard“ proglašen je potpuno operativnim 01.10.1975. godine. Međutim, odmah sutradan, odgovarajući Komitet Američkog Kongresa izglasao je gašenje projekta „Safeguard“. U Novembru 1975. godine, prilikom izglasavanja budžeta za narednu godinu, finansiranje za Perimetarski Akvizicijski Radar je nastavljeno, ali je obustavljeno za Baterijski Akvizicijski Radar MSR i njegovo uklanjanje i demontaža započela je već Februara 1976. godine.
Tako je program „Safeguard“ razvijan gotovo 15 godina, ugašen svega nekoliko meseci nakon što je konačno uspostavljen kao operativan.
Ipak, PAR radar je nastavio svoj život 1977. godine u službi RV i PVO američke vojske kao Radar ranog antibalističkog upozoravanja i javljanja. 1983. godine je direktno povezan sa NORAD-om kroz funkciju „taktičkog upozoravanja i procene podataka o napadu“.
Iako su SAD razvile savremenije radare ranog upozoravanja i sa aktivnom faznom rešetkom kao npr. AN/FPS -115 Pave Paws, takođe jedan radarski gigant, radar AN/FPQ-16 Perimetarski Akivizicijski Radar PAR je doživeo određene modernizacije i danas i dalje služi kao deo sistema vazdušnog osmatranja i javljanja i ranog upozoravanja.

Slika prikazuje jednog od glavnih naslednika i dalje aktivnog radara PAR, takođe gigantskog radara AN/FPS-115 Pave Paws:Ziveli

offline
 • RJ 
 • SuperModerator
 • Gavrilo Milentijević
 • Komandir stanice milicije Gornje Polje
 • Pridružio: 12 Feb 2005
 • Poruke: 29629
 • Gde živiš: ovalni kabinet

Časopisi iz 70-tih


offline
 • voja64 
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 10 Okt 2012
 • Poruke: 20447

LAST LINE OF DEFENSE. NIKE MISSILE SITES IN ILLINOIS
Slika za jedan tom pisanija ima i vredi ih pogledati a ja sam LAIK za ovoj pa izvinte..
http://www.allworldwars.com/Last-Line-of-Defense-N.....inois.html

online
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2994

Muzej Nemačke vojske na otvorenom...
Objekat je lociran blizu položaja bivše RAF baze na Berlinskom Gatow Aerodromu.....

Slika 1: Rakete sistema Nike Hercules na lansirnim rampamaSlika 2: Radari sistema Nike Ajax, s desna na levo: akvizicijski radar LOPAR, radar za praćenje rakete MTR i radar za praćenje cilja TTR

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1054 korisnika na forumu :: 52 registrovanih, 9 sakrivenih i 993 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: antonic.igor2050, Arhiv, Bane san, BlaCkMilK, cavatina, CheefCoach, croato, darkangel, dejanbenkovic, Dorcolac, Drug pukovnik, flash12, frenki1986, HDMI, ikan, ivica976, Jimmy4, Kubovac, KUZMAR, lacko, lord sir giga, maks l 5735, mačković, Mercury, mgaji21, milimoj, Milos ZA, Mirage 2000N, misa1xx, mrvica78, Mzee, nikolad2, nuke92, Petrus, pristinski korpus, RADOVAN.S, RecA2, Reinhardt, rovac, S-lash, SAA fan, slonic_tonic, Srki94, Stevo74, stokanovicm, tango 16, UlTrA EnErGy, vathra, Vlada1389, vlahale, vlvl, zoidbergs