Navođenje lovačke i civilne avijacije i prateći radarsko-računarski i sistemi automatizacije u JNA/VJ/VS/SUKL

10

Navođenje lovačke i civilne avijacije i prateći radarsko-računarski i sistemi automatizacije u JNA/VJ/VS/SUKL

offline
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2645

* Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

3. Telekomunikacioni sistemi

Specijalnost telekomunikacija je u okviru sistema kontrole letenja zadužena za pružanje sledećih servisa:

1. Vazduh-zemlja govorna komunikacija, za potrebe koordinacije vazduhoplova u letu na relaciji pilot-kontrolor letenja (air-ground voice communication);
2. Zemlja – zemlja govorna komunikacija, za potrebe koordinacije vazduhoplova u letu između susednih jedinica kontrole letenja (ground-ground voice communication);
3. Snimanje govorne komunikacije;
4. Distribucija tačnog vremena;
5. Prenos govorne komunikacije i OLDI, AFTN, МЕТЕО i radarskih podataka kao i podataka neophodnih za nadzor navigacionih i elektroenergetskih uređaja.

Sistem za govornu komunikaciju je realizovan u vidu nezavisnih komutacionih blokova u paralelnom radu i redundantnih interfejsnih kontrolera, a visokoj pouzdanosti i raspoloživosti doprinosi i specifično distribuirano softversko rešenje. U slučaju otkaza glavnog sistema, govorna koordinacija se realizuje pomoću potpuno nezavisnog backup sistema.

Radio sistem za potrebe vazduh-zemlja govorne komunikacije realizovan je u vidu niza distribuiranih radio centara, u cilju postizanja što boljeg pokrivanja radio signalom. Svi signali sa radio centara stiču se u centru kontrole letenja putem telekomunikacione mreže u vlasništvu SMATSA doo kao i putem infrastrukture u vlasništvu telekomunikacionih provajdera. Korišćenje redundantnih putanja za prenos omogućeno je gde god je to tehnički opravdano.
Svaki aerodrom poseduje svoj lokalni radio centar sa kojeg ostvaruje komunikaciju zemlja-vazduh u svojoj zoni odgovornosti. Sve frekvencije koje se koriste za potrebe vazduh-zemlja govorne komunikacije međunarodno su koordinisane pod ICAO i EUROCONTROL pokroviteljstvom.
Zbog zakonske obaveze snimanja i čuvanja svih podataka u procesu pružanja usluge kontrole letenja, projektovan je i instaliran sistem za potrebe snimanja operativne govorne komunikacije obavljene u okviru CKL Beograd kao i u okviru svih aerodromskih i terminalnih kontrola letenja.

Na visok procenat raspoloživosti telekomunikacionih servisa značajno utiču i detaljna tehnička uputstva, propisane procedure preventivnog održavanja sistema, stručne obuke i periodična osveženja znanja zaposlenih u okviru specijalnosti telekomunikacija.

Slika 1: Centar Kontrole Letenja BeogradSlika 2: Lokalni radio centri


Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2645

* Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

4. Radarski sistemi

Sistem Nadzora vazdušnog saobraćaja u nadležnosti SMATSA doo zasniva se na korišćenju savremenih primarnih (PSR) i sekundarnih (MSSR/Mode S) radarskih sistema, uz intenzivno praćenje razvoja novih tehnologija (multilateracija, ADS-B itd.). Svi sekundarni radari imaju mogućnost rada u elementarnom ili naprednom Mode S režimu, dok primarni radari poseduju funkcionalnost generisanja meteo (weаther) podataka. Trenutno se nadzor vazdušnog saobraćaja obavlja pomoću četiri radarske stanice na kojima su instalirana tri kolocirana primarna i sekundarna radara, a koriste se i radarski podaci dobijeni razmenom sa susednim ANSP. Radom navedenih sistema, obezbeđeni su podaci za multiradarsko praćenje i ispunjeni sledeći zahtevi u skladu sa Evropskim standardom za nadzor vazdušnog saobraćaja:

- Dvostruko prekrivanje sekundarnim radarima u En-Route oblastima,
- Dvostruko prekrivanje sekundarnim radarima i jednostruko prekrivanje primarnim radarima u glavnim terminalnim oblastima.

Način rada i regulatorni zahtevi za pružanje Surveillance usluge u okviru CNS usklađeni su sa odgovarajućim ICAO Aneksima i dokumentima, nacionalnim zakonima i propisima, kao i preporukama definisanim od strane EUROCONTROL. Integritet, kontinuitet, raspoloživost i tačnost podataka su garantovani primenjenim procedurama i uputstvima za rad tehničke službe, dizajnom sistema, redundantnošću opreme, kao i 24-časovnim tehničkim nadzorom i upravljanjem nad sistemima od strane stručnog osoblja.

Slika 1: Radarski sistem KoševacSlika 2: Tehnička sala radarske sistema Kovionaoffline
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2645

* Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

5. Zemaljski radio navigacioni sistemi

Zemaljska radio-navigaciona sredstva se u sistemu kontrole letenja koriste kako bi se obezbedilo bezbedno sprovođenje rutne navigacije, ali i kako bi bila moguća primena postupaka instrumentalnog poletanja sa aerodroma, odnosno prilaska i sletanja na aerodrom. Ovi sistemi u svakom trenutku osiguravaju posadi vazduhoplova mogućnost utvrđivanja relativne pozicije vazduhoplova, u čitavom vazdušnom prostoru nadležnosti SMATSA doo, čime se omogućava da vazduhoplov ostane na planiranoj putanji, pri svim vremenskim uslovima. Dakle, zemaljski radio navigacioni sistemi su fundamentalni u navođenju vazduhoplova ka njihovom cilju, bili oni rutna ili aerodromska sredstva.

Najznačajniji uređaji u okviru navigacione infrastrukture kontrole letenja Srbije i Crne Gore su ILS, VOR, DME, NDB i VDF.

Kako završni prilaz i sletanje spadaju u najkomplikovanije faze leta, SMATSA doo poseduje nekoliko ILS sistema, koji omogućavaju precizan instrumentalni prilaz i bezbedno sletanje vazduhoplova, čak i pri uslovima veoma slabe vidljivosti. ILS se sastoji od predajnika kursne ravni (localizer), predajnika sletne ravni (glide path) i markera. Localizer vodi avion duž produžene ose poletno sletne staze, dok glide path osigurava spuštanje aviona duž ravni poniranja, koja obično ima nagib od 3º u odnosu na horizontalnu ravan. Markeri pružaju indikaciju u trenucima kada se vazduhoplov nalazi na definisanim rastojanjima na sletnoj putanji.

VOR (VHF Omnidirectional Range) je navigaciono sredstvo srednjeg dometa, koje emituje informaciju o azimutu. Postavljaju se duž vazdušnih puteva, kao i u blizini aerodroma. Uz postojanje odgovarajućeg avionskog uređaja, pilot može utvrditi magnetni kurs vazduhoplova u odnosu na položaj VOR uređaja na zemlji.

Uređaj za merenje rastojanja (Distance Measuring Equipment - DME) može da se postavlja na istu lokaciju kao i VOR, kako bi informacija o azimutu bila upotpunjena informacijom o kosom rastojanju vazduhoplova u odnosu na VOR/DME lokaciju na zemlji. Na taj način posada dobija sve neophodne podatke za određivanje precizne pozicije vazduhoplova. Takođe, DME može da bude u sastavu ILS – umesto markera, čime se postiže kontinualna informacija o udaljenosti od praga piste.

NDB (Non Directional Beacon) odnosno radio far je jedan od najranije razvijenih radio-navigacionih uređaja. Koristi se pri vođenju vazduhoplova na vazdušnim putevima, kao i u završnom nepreciznom prilaženju aerodromu. NDB daje podatak o stranskom uglu u odnosu na stanicu na zemlji.

VDF (VHF Directional Finder) odnosno radio-goniometar je pomoćno navigaciono sredstvo kojim se utvrđuje položaj vazduhoplova tako što se određuje smer iz koga se prima radio komunikacija koju on emituje. VDF prijemna stanica se obično postavlja u okviru aerodromskog kompleksa.

Slika 1: Predajnik sletne ravni - Glide PathSlika 2: Navigaciono sredstvo za emitovanje informacije o azimutu VOR i Uređaj za merenje rastojanja DMESlika 3: Radio-goniometar kao pomoćno navigaciono sredstvo VDFSlika 4: Predajnik kursne ravni - ILS Localizer

offline
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2645

* Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

6. Automatski meteorološki sistemi i oprema

Sletanje i poletanje sa aerodroma u velikoj meri zavise od trenutnih vremenskih uslova na aerodromu. Stoga su metorološke informacije od ključne važnosti za bezbednost vazdušnog saobraćaja. Osnovni izvor informacija su automatske meteorološke stanice, koje su postavljene na svim aerodromima na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore, a koje su namenjene za permanentno merenje, prikupljanje, obradu, arhiviranje, prikaz i razmenu meteoroloških podataka. Automatske meteorološke stanice se sastoje od:

- senzora za merenje pravca i brzine vetra, vidljivosti, visine oblačnosti, vazdušnog pritiska, vlažnosti vazduha, temperature vazduha i tla, količine padavina itd.;
- akvizicionog bloka za prijem, prilagođavanje i prosleđivanje podataka na dalju obradu;
udvojenih servera (kontrola rada senzora, obrada podataka, arhiviranje, prosleđivanje podataka ka korisnicima);
- terminala/radnih stanica za prikaz podataka.

Kod procedura poletanja, preciznog prilaza i sletanja u uslovima smanjene vidljivosti, pored visine donje baze oblačnosti važna je i vrednost RVR (Runway Visual Range) parametra. Automatizovan sistem na aerodromu u Beogradu obezbeđuje ove podatke, što je bio jedan od preduslova za uspostavljanje operativne kategorije Cat IIIb na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu.

U okviru sistema za objedinjeni prikaz meteoroloških podataka, uključeni su i meteorološki izvestaji kao što su METAR, SPECI, TAF, SIGMET, AIRMET, AD WRNG itd., generisani automatski ili od strane prognostičara i meteoroloških tehničara.

Slika 1: Anemometar

offline
 • Kubovac  Male
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 2645

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin stigao je danas (17/01/2019., prim. autora) u jednodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Na beogradski aerodrom ‘’Nikola Tesla’’ u 13:04 časova sleteo je specijalno opremljeni predsednički putnički avion Iljušin Il-96-300PU(M1) registracije RA-96022 , takozvani ‘’Борт номер один’’ najveći tip vazduhoplova u ruskoj floti za prevoz veoma važnih ličnosti (VIP). Prilikom ulaska u vazdušni prostor Srbije Putinov avion dočekala su tri lovca MiG-29 RV i PVO Vojske Srbije koji su ga pratili sve do sletanja. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je u današnjoj misiji lovačke zaštite dolaska predsednika Rusije u vazduhu bilo 6 lovaca MiG-29.
Interesantno je da su danas na „Nikolu Teslu“ sletela sva tri Iljušina 96 predsedničke flote Ruske Federacije. Vladimir Putin bio je u drugoj letelici registracije RA-96022. Prvi je u 11:19 sleteo RA-96017. Drugi Iljušin bio je praćen od strane tri lovca MiG-29 (jednog dvoseda i dva jednoseda), trećeg su pratila dva. Sve tri letelice mogle su da se prate preko komercijalnog servisa za praćenje letova Flightradar24 osim kada je u jednom trenutku praćenje drugog aviona u kojem je bio Putin bilo isključeno. Većina klasičnih medija je greškom javila da je predsednik Ruske Federacije sleteo u prvom avionu.

Izvor: Tango Six

U funkciji bezbednog leta su i radari koji su takođe pratili let ruskog predsednika.
U sistemu protivvazduhoplovne odbrane su i raketne jedinice koje su takođe bile u funkciji zaštite aviona predsednika Putina.

Izvor: Ministarstvo Odbrane Srbije

Slika 1: Lovci MiG-29 u pratnji aviona ruskog predsednika

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 664 korisnika na forumu :: 18 registrovanih, 1 sakriven i 645 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 1799 - dana 19 Sep 2019 18:42

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 8u47, aljosa7, Arhiv, bato3, bojank, cikadeda, djordje92sm, drasko003, Gabriel18, Georgius2, GreenMan, havoc995, Milos1977, NenadG, Panter, psyho93, Srki94, wizzardone