Navođenje lovačke i civilne avijacije i prateći radarsko-računarski i sistemi automatizacije u JNA/VJ/VS/SUKL

7

Navođenje lovačke i civilne avijacije i prateći radarsko-računarski i sistemi automatizacije u JNA/VJ/VS/SUKL

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Napisano: 01 Nov 2018 10:21

*Stanje neposredno nakon agresije NATO u jedinicama VOJIN i LA, i kasnije i posleratni razvoj i obnova

Tema je ipak nešto složenija, pa ću morati iz barem 2-3 dela.
Ipak, sada mogu o stanju neposredno nakon agresije NATO.

U borbenim dejstvima prilikom suprotstavljanja agresiji NATO na SRJ, jedinice roda VOJ su pretrpele znatne gubitke u sredstvima ratne tehnike.
Uništena su ukupno 22 radara (19 iz RV i PVO + 3 pridodata iz KoV i RM), a oštećena 43 (37 iz RV i PVO i 6 iz KoV i RM).

U 126. brigadi VOJIN bio je veći broj izbačenih radarskih jedinica (6 Četa i 4 Voda) i veći broj oštećenih sa mogućnošću opravke. Ipak, kako neka sredstva nisu bila potpuno kompatibilna, na primer radari S-654 i S-605, moraće se pristupiti i određenim modifikacijama da se od polupanih radara, kabina i antena, formiraju nove radarske jedinice. Više ću o tome u narednom tekstu.

Na kraju rata, 24/06/1999 u 24:00 časova (zvaničan prekid ratnog stanja u SRJ) stanje u 126. brigadi u pogledu jedinica koje su bile u borbenom radu je bilo sledeće:
- 126. Centar VOJIN sa sistemom automatizacije AS-84
- 20. Centar VOJIN sa sistemom automatizacije AS-84
- 31. Centar VOJIN, klasičan način rada
- 58. Centar VOJIN, klasičan način rada
- 1. Četa/20. bataljon VOJIN - radarski komplet S-654 sa OPK Furnus
- 2. Vod/20. bataljona VOJIN - radar P-12
- 4. Četa/20. bataljon VOJIN - radar AN/TPS-70
- 2. Vod/31. bataljon VOJIN - radar P-15 (preuzet iz KoV)
- 1. Vod/58. bataljon VOJIN - radar P-15
- 2. vod/58. bataljon VOJIn - radar P-12

Zaključci i zadaci opravki do kraja 1999. godine su bili:
- izvršiti opravku i tehničke preglede na pojedinačnim radarskim kabinama sistema S-600, odabrati manje oštećene i uvezati ih i ukomponovati u celine radarskih sistema tako da se stvore 3 kompleta iz porodice S-600
- osposobiti pojedinačne kabine radara iz porodice S-600 i izraditi bar 1 verziju osmatračkog radara S-604H
- izvršiti opravku i tehnički pregled na svim radarima AN/TPS-70 tako da se stvori još 1 komplet, a drugi da se kompletira preko Instituta INFIZ, koji bi izvršio veću opravku i generalni remont
- opraviti oštećene antenske sisteme uz pomoć VZ "Kosmos"
- pripremiti barem 2 radara AN/TPS-63 za operativan rad, koji bi radili samo po potrebi kraće ili duže, zbog štednje kritičnih vitalnih delova (predajne cevi)
- pružiti tehničku pomoć SUKL sa ciljem da se osposobi 1 komplet AN/TPS-63 sa sekundarnim radarom

Ovi zadaci su u najvećoj meri uspešno izvršeni do kraja 1999-te godine i došlo se do stanja početkom 2000. godine da se snage 126. brigade VOJIN mogle opet obezbediti kontrolu VaP SRJ, sa doduše nešto degradiranim mogućnostima u odnosu na početak rata.

Dakle, kraj 1999-te godine i sam početak 2000. godine sledeća radarska sredstva su (ponovo) bila u upotrebi:
- radarski komplet S-654 - 2 kom
- radarski komplet S-600 (605) - 3 kom
- radar S-604H - 1 kom
- radar AN/TPS-70 - 2 kom
- radar AN/TPS-63 - 2 kom (povremeni rad)
- radar P-12 - 2 kom
- radar P-15 - 2 kom (postupno vraćani u jedinice KoV odakle su preuzeti)

U sledećem tekstu, ako stignem tokom dana ili sutra, više o stanju u Lovačkoj avijaciji neposredno nakon prestanka agresije, a zatim detaljnije o posleratnoj obnovi do neke 2006. i do današnjih dana....
SmileRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

*Stanje neposredno nakon agresije NATO u jedinicama LA

Evo da danas izbacim i ovaj tekst, da bi posle mogli da krenemo na obnovu sistema nakon agresije.

Stanje u Lovačkoj avijaciji je takođe bilo veoma teško.
Što se tiče MiG-29: Uništeno ili teško oštećeno i otpisano ukupno 11 aviona od toga: Uništeno je u vazduhu 6 lovaca, 1 je teško oštećen i otpisan, 1 oštećen pri sletanju i otpisan i 2 uništena na zemlji. Takođe i 1 MiG-29UB je uništen na zemlji.

Što se tiče MiG-21: Uništena ili teško oštećena i otpisana 34 aviona na zemlji od toga: MiG-21bis - 25 kom, MiG-21M - 3 kom i MiG-21UM - 6 kom

204. Lovački avijacijski puk je na dan završetka rata 24/06/99 imao na raspolaganju:
- MiG-29B - 4 kom
- MiG-29UB - 1 kom
- MiG-21bis - 10 kom
- MiG-21UM - 3 kom

83. lovački avijacijski puk je na dan završetka rata 24/06/99 godine imao na raspolaganju:
- MiG-21bis - 13 kom
- MiG-21UM - 3 kom

Možda da naglasimo da je od lovaca-izviđača iz sastava 353. iae preostalo na dan 24/06/99:
- MiG-21R - 2 kom
- MiG-21M - 1 kom
- MiG-21UM - 2 kom

Treba naglasiti da nisu svi avioni bili u ispravnom stanju.....Ipak do kraja 99-te godine i tokom 2000. godine, najveći deo aviona je doveden u funkcionalnu ispravnost.

U sledećem tekstu osvrnuću se na period obnove do neke 2006. godine......... Smileoffline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Napisano: 02 Nov 2018 17:49

U nastavku teme, da se osvrnem na razvoj sistema VOJIN i pratećih sistema automatizacije od 2000 pa do negde 2006. godine....

Nakon rata, dve osnovne karakteristike stanja, koje su diktirale dalji rad, ogledale su se u sledećem:
- znatno oštećena infrastruktura, od lokacija radarskih položaja do smeštajnih objekata za ljudstvo
- veliki broj oštećenih radarsko-računarskih sredstava; njihova opravka i uvođenje u operativnu upotrebu zahtevali su tehničke intervencije specijalizovanih ustanova (remontnih zavoda i sl) i izvršenje genralnih remonta po izvršenim opravkama

Zbog teške ekonomske situacije u zemlji, jedinice su uglavnom sopstvenim snagama sanirale objekte za smeštaj ljudstva i oštećenja na radarskim položajima.
ZA opravku oštećene tehnike iskrsli su veliki problemi: međunarodna zajednica blokirala je rad sa VZ "Kosmos" iz Banja Luke i uveden je embargo na uvoz delova za sve naše radarske sisteme.
S obzirom na to, Komandant RV i PVO je ukazao poverenje brigadi da sopstvenim snagama pokuša opremiti jedinice brigade ispravnim i pouzdanim radarskim i drugim sredstvima.

Samostalni rad na opravkama vodio se pod okriljem Uprave VOJ. Osim samostalnog rada obnovljena je saradnja sa "Infizom", a od 2003. godine deblokirana je saradnja sa VZ "Kosmos" i razvijena saradnja na stručnom planu, kao i sa Institutom "Mihajlo Pupin", firmom "EI Test" iz Niša, firmom "Iritel" iz Zemuna i sa elektrotehničkim fakultetom u Nišu.

Da skratim ovaj uvod, nabrojaću šta je urađeno od 2000 - 2006. godine:
- na sistemu automatizacije AS-84 izrađene su nove DRAM memorije, potpuno drugačije od originalnih i tako je i produžen vek upotrebe sistemu AS-84
- početkom 2000. godine iz Muzeja u Pančevu izuzet je radar za merenje visine PRV-11 i do polovine 2000. godine je opravljen i podešen od strane starešina VOJIN-a i tehničkog bataljona i uveden u borbenu upotrebu
- početkom 2003. godine VZ "Kosmos" je započeo generalni remont radara P-14. Izvršen je remont i modernizacija tako da je radarski sistem složen u 2 kabine od raketnih sistema PVO, uvedena su nova elektronska kola za obradu signala i umesto pokazivačkih grupa postavljeni su monitori sa PC računarima. Istovremen je ugrađen i ekstraktor ciljeva koji je izradio Institut "Mihajlo Pupin". Antena je uzeta iz RR brigade. Stavljanjem radara u pokretne kabine (za računarsku grupu je bila predviđena OPK) dobila se pokretna varijanta veoma moćnog radara, tako da prilikom manevra antena ostaje, a radar radi sa drugom, manjom antenom.
- sredinom 2001. sistem AS-84 za 20. CVOJIN je premešten u novo-pripremljenu prostoriju u objektu "909" u Straževici
- sredinom 2001. godine ponovo je zadejstvovan sistem AS-84 u 31. bataljonu VOJIN
- sredinom 2002. godine Četa VOJIN u Nišu opremljena je remontovanim radarom AN/TPS-70

Pored ovoga, vršeni su remonti, opravke, delimične modernizacije na elektronskim sklopovima, ekstraktorima ciljeva i slično.

Stanje u jedinicama VOJIN i sistemima automatizacije je na početku 2006. godine bilo sledeće:
- 126. Centar VOJIN sa sistemom automatizacije AS-84
- 20. Centar VOJIN sa sistemom automatizacije AS-84
- 31. Centar VOJIN sa sistemom automatizacije AS-84
- 58. Centar VOJIN, klasičan način rada
- radarski komplet S-654 - 2 kom
- radarski komplet - S-600 (605) - 3 kom
- radar S-604H - 1 kom
- radar AN/TPS-70 - 3 kom
- radar AN/TPS-63 - 3 kom (povremeni rad)
- radar P-12 - 2 kom
- radar P-14M - 1 kom
- radar PRV-11 - 1 kom

Pored ovoga na stanju su bila i 2 radara AN/TPS-63 sa istrošenim predajnim cevima i čekala se nabavka novih.

U narednom tekstu opisaću stanje u jedinicama Lovačke avijacije na početku 2006. godine....

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Dopuna: 02 Nov 2018 19:42

Evo da večeras izbacim i tekst o stanju u jedinicama Lovačke avijacije na početku 2006. godine....

Na kraju rata kao što sam već pisao, stanje u jedinicama LA je bilo teško.
"Na papiru" se vodio veći broj lovaca - 27 jednoseda MiG-29B i MiG-21bis 10-tak dvoseda MiG-29UB i MiG-21UM. Takođe na stanju su se vodila i 2 lovca-izviđača MiG-21R i 1 MiG-21M...
Ali ispravnost je bila niska i gotovo svim lovcima je trebala manja ili veća opravka, nekima remont, a nekima i produženje veka upotrebe.

Krajem 2003 godine, istekao je životni vek za 2 lovca-izviđača MiG-21R.

Stanje na početku 2006. godine u novoformiranoj 101. lae koja je bila u sastavu 204. avijacijske baze je bilo sledeće:
- MiG-29B - 4 kom
- MiG-29UB - 1 kom
- MiG-21bis - 19 kom
- MiG-21UM - 8 kom

Takođe u upotrebi je bio i izviđač:
- MiG-21M - 1 kom

U sledećm tekstu o stanju i razvoju LA, obradiću deo od 2006. godine pa do današnjih dana...

Ali o razvoju sistema VOJIN i automatizacije, kao i LA, posle vikenda! Smile

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Sledeći period razvoja jedinica VOJIN, sistema automatizacije i LA, podudara se i sa odvajanjem Republike Crne Gore i formiranjem samostalne Republike Srbije i njenih oružanih snaga – Vojske Srbije, juna 2006. godine.

Od 29/05/2007 godine 126. Brigada VOJIN preformirana je u 126. Centar VOJIN u Okviru V i PVO. Ta preformacija koja je počela 2005. godine i završila se formiranjem Centra, dovela je, između ostalog, do smanjenja formacijskih jedinica i gašenja određenog broja radnih mesta na ime smanjenja brojnog sastava Vojske.
Ipak, tokom 2011. godine 126. Centar VOJIN je ponovo preformiran u 126. Brigadu VOJIN, ali su promene u organizacijsko-formacijskoj strukturi Brigade bile više- manje kozmetičke.

Što se tiče jedinica i RRS kojima su raspolagale, raspored je bio ovakav:
* 20. Bataljon VOJIN
- Operativni Centar, podzemni objekat Straževica, sistem automatizacije AS-84
- 1. Četa VOJIN sa 2 voda: 1.vod sa radarskim kompletom S-654 i Kabinom Furnus i 2. vod sa radarom AN/TPS-70, na RP Stari Banovci
- 2. Četa VOJIN sa 1 vodom: 1. vod sa radarima P-14 i PRV-11, na RP Kačarevo.
Ovde želim da naglasim da je ova jedinica, zahvaljujući ranije pomenutim modernizacijama, radila automatizovano sa ekstraktorom ciljeva, a podaci visine su unošeni ručno.
- 1. Vod VOJ sa radarom S-600 (605) i kabinom Anvil, na RP Sombor

*31. bataljon VOJIN
- Operativni Centar, kasarna u Jarčujku kod Kraljeva, sistem automatizacije AS-84
- 1. Četa VOJIN sa 2 voda: 1. vod sa radarskim kompletom S-600 (605) sa Kabinom Anvil i 2. vod sa radarom AN/TPS-70 na RP Lisinac
- 2. Četa VOJIN sa 2 voda: 1. vod sa radarom STAR-2000, francuske proizvodnje sa ugrađenim sekundarnim radarom na RP Zlatibor. Radar je bio iz sastava SUKL-a (Savezne uprave za kontrolu letenja) i uvezan je u operativni sistem preko Kabine Furnus i povezan sa visinomerom S-613. Za potrebe SUKL, osmatrački radar radi stalno šaljući podatke preko ekstraktora ciljeva i sekundarca, a za potrebe operativnog rada Brigade, sistem je radio preko Kabine Furnus. 2. vod je radio sa osmatračkom verzijom S-604H.

U nastavku operativnog razvoja sistema, treba reći da je radar P-14 povučen iz naoružanja 2014. godine, a na njegovo mesto je došao radarski komplet AN/TPS-70 sa arktičkom kupolom tokom 2015. godine i nastavio rad na RP Kačarevo.

U ovom periodu bilo je i nekih modernizacija i novih nabavki RRS sredstava:
Tokom 2015. godine u upotrebu je uvedena nova kabina nazvana Centar VOJ M-11 ili CVOJ-M-11 koja je bila mobilna. Prednosti u odnosu na ostale kabine je bilo njeno jednostavno uvezivanje na osmatrački radar jer se za vezu između njih koristi samo jedan spojni kabl koji je malogabaritan i lak za prenošenje, što ubrzava montiranje elemenata na RP i njihovo zadejstvovanje, u poređenju sa Operativno-pokazivačkim kabinama (OPK) koje postoje u sistemu S-600. CVOJ M-11 je jednostavan i razumljiv za uključenje u rad, jer se nakon povezivanja izvora za napajanje sve svodi na startovanje personalnog računara što smanjuje vreme u odnosu na postojeće OPK.
Modul za podešavanje ekstraktora radarskih podataka se jednostavno podešava jer se svodi na softverski vid podešavanja, koji je jednostavan i razumljiv.
Preglednost glavnog prozora digitalnog radarskog pokazivača je na višem nivou u odnosu na ostale pokazivače, dok su opcije i komande za korišćenje mogućnosti digiatlnog izvdojenog radarskog pokazivača jednostavne i razumljive i pružaju operatoru praćeja mnogo više mogućnosti u odnosu na dosadašnje pokazivače.
Radom sistem, omogućeni su prijem i predaja plotova i tragova ka bataljonskom CVOJIN i sa bataljonskog CVOJIN.

Tokom 2015/2016 godine Vojska Srbije nabavila je 2 polovna radarska sistema AN/TPS-70 koji su ojačali mogućnosti sistema vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja.

Sa radarima iz porodice S-600 i radarima AN/TPS-70 koji su postali najbrojniji u sistemu VOJIN, sistemima automatizacije AS-84 i modernizovanim OPK, sistem VOJIN nastavlja svoj rad i svoj razvoj.....

Slika 1: Radari iz porodice S-600 i dalje na straži:Slika 2: Nova, savremena OPK CVOJ M-11:Slika 3: Radar AN/TPS-70, okosnica sistema VOJIN:Slika 4: Radar AN/TPS-70 na položaju sa arktičkom kupolom:
U sledećem tekstu, biće reči o razvoju LA do današnjih dana.... Smile

offline
 • Pridružio: 03 Dec 2015
 • Poruke: 175

Ako nekog zanima, slucajno naleteo dok sam trazio neke druge stvari...
S5014B-skripta

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Nakon odvajanja Crne Gore i formiranja Vojske Srbije juna 2006. godine, stanje u lovačkoj avijaciji je bilo sledeće:
Lovci MiG-29 i dvosedi MiG-29UB nisu leteli jer im je bio potreban remont.
Lovcu-izviđaču MiG-21M je istekao životni vek upotrebe 2007. godine i on je povučen iz upotrebe, a na njegovo mesto za upotrebu u izviđačko-lovačkoj avijaciji modifikovana su 2 lovca MiG-21bis na koje su ugrađeni odgovarajući sistemi izviđanja i aero-foto snimanja. U tom trenutku su se u sastavu lovačko-izviđačke avijacije nalazila 4 modifikovana MiG-21bis, jer su 2 lovca modifikovana 2004. godine nakon povlačenja iz upotrebe 2 lovca izviđača MiG-21R zbog isteka životnog veka upotrebe.
Produženje veka upotrebe bilo je potrebno na više dvoseda MiG-21UM, za koje je naša tehnička služba osposobljena i ovlaštena.

Ukupno 4 lovca MiG-29B i 1 dvosed MiG-29UB poslati su u Rusiju na remont i produženje veka upotrebe.
Lovci su vraćeni tokom 2008 i jedan tokom 2010. godine, ali se 1 lovac MiG-29B srušio jula 2009. godine uz gubitak dva ljudska života (uklj. i pilotov)....

Ubrzo je brojno stanje lovaca MiG-21bis smanjeno na 11 jednoseda i 5 dvoseda. Konačno, poslednja 2 primerka lovca MiG-21bis prizemljeno je 2013. odnosno 2015. godine i u upotrebi su ostala samo 3 remontovana dvoseda MiG-21UM, od kojih je 1 modernizovan da može nositi IC rakete v-v R-60, drugi dvosed je bio sa mogućnošću dejstva samo po ciljevima na zemlji, a treći je bio razoružan (za obuku)....

Što se tiče lovaca MiG-29, njihovo brojno stanje je palo, nakon rušenja jednog lovca, na 3 jednoseda MiG-29B i 1 dvoseda MiG-29UB. Tokom 2017/2018 u Srbiju je kao donacija iz Ruske Federacije stiglo ukupno 6 lovaca MiG-29 (4 jednoseda i 2 dvoseda).
Sa tom donacijom, lovačka komponenta V i PVO Vojske Srbije se počela oporavljati i kraj ove decenije će dočekati sa 10-tak lovaca MiG-29 (7 jednoseda i 3 dvoseda), a u upotrebi će još neko vreme biti i barem 1 dvosedi MiG-21UM, najmlađi primerka koji je došao u tadašnju JNA.
Ipak, najavljuju se i skore nove nabavke polovnih MiG-29.....

Slika 1: MiG-21UM, najmlađi primerak koji je stigao u tadašnju JNA 1986. godine, remontovan i delimično modernizovanSlika 2: Predstavljanje isporučenih primeraka MiG-29 kao donacija iz Ruske Federacije. Lovci MiG-29 i u narednom periodu ostaju okosnica naše lovačke avijacijske komponente
U narednom tekstu, osvrnuću se na vojne vežbe jedinice VOJIN i LA iz sastava RV i PVO Vojske Srbije .......... Smile

offline
 • Pridružio: 16 Jun 2010
 • Poruke: 2989
 • Gde živiš: bela crkva banat

кубовац, поткрала ти се грешка, повучен је п-14 а не прв-14. успут, колико је паметно повлачење овог радара? нисам радариста, али мислим да је он био највећег домета код нас. друго, зар од словеније нису набављена три тпс-70 и гомила резервних делова? све ми се чини да сам тако прочитао, а искрено мрзи ме сад да тражим.

online
 • Pridružio: 21 Jul 2008
 • Poruke: 10079
 • Gde živiš: Gorod-geroй Moskva

Kubovac, sve 29ke su prosle remont.

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Napisano: 06 Nov 2018 22:03

ssekir75 ::кубовац, поткрала ти се грешка, повучен је п-14 а не прв-14. успут, колико је паметно повлачење овог радара? нисам радариста, али мислим да је он био највећег домета код нас. друго, зар од словеније нису набављена три тпс-70 и гомила резервних делова? све ми се чини да сам тако прочитао, а искрено мрзи ме сад да тражим.

Da, da...lapsus tastaturis! Wink P-14 je povučen....
Ako mene pitaš za lično mišljenje, ja bih ga još zadržao i sa Rusima pokušao dogovoriti modernizaciju. Rusi i dan danas imaju P-14 u modernizovanoj varijanti "Oborona". S obzirom na modernizaciju koja je urađena, da ne ponavljam ima gore u tekstu, i njegov domet......ja bih ga pokušao dodatno modernizovati.... Smile

Koliko ja znam, 2 AN/TPS-70 su kupljena od Slovenije. Ne znam za rezervne delove, verovatno je i to nabavljeno koliko ima rezervnih delova koji prate ta dva radar u kompletu....

Dopuna: 06 Nov 2018 22:03

Mercury ::Kubovac, sve 29ke su prosle remont.

Jedan jednosed MiG-29 nije otišao na remont....4 su otišla, 3 jednoseda i 1 dvosed....

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 774 korisnika na forumu :: 66 registrovanih, 7 sakrivenih i 701 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, ALBION101, aljosa7, Apok, babaroga, bankulen, bojank, boki199777, brufen, crnitrn, Cufo, darkangel, darkstar101, Denaya, Desert_Fox, djboj, dogodine, Dorcolac, Dovla, draganca, drejk, Georgius, goxin, GreenMan, h8propaganda, helen1, Insan, kaptain, Kinkou, kolateralnasteta, kovinacc, kunktator, kvarc, laki_bb, leptirleptir, lord sir giga, Marko Marković, Markoni29, MB120mm, Mercury, milos.cbr, mirbat, Paja Pajser, pein, pera12345, PrintZip, Profica, proka89, qds, randja26, Ray1973, renoje2, repac, RJ, rovac, royst33, S2M, sakota79, SerbFlippy, Skijavoneska, suton, T-72, Toni, VJ, vlvl, vobo