Navođenje lovačke i civilne avijacije i prateći radarsko-računarski i sistemi automatizacije u JNA/VJ/VS/SUKL

2

Navođenje lovačke i civilne avijacije i prateći radarsko-računarski i sistemi automatizacije u JNA/VJ/VS/SUKL

offline
 • Luka 
 • Elitni građanin
 • Pridružio: 14 Mar 2011
 • Poruke: 2252

Lepa tema Very Happy

Zeka_Peka ::9.12B je moguce navoditi sa zemlje putem uredjaja "Lazur". Ugrubo, pilot tokom razgovora pre leta treba da ubelezi relevantne podatke za navodjenje (Volni, sifr, raznosi) a potom po ulasku u kabinu da ih unese u "Lazur" pult koji se nalazi na desnom zidu kabine.

Slika 2:

Lazur konzola.Mislim da je ovo slika pulta na 9.13. Za originalni 9.12 nisam siguran, ali kod izvoznih 9.12A i 9.12B srednji birač (ŠIFR) je ogranićen na samo tri položaja.

Ovde se vidi u kabini našeg aviona:Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

U prethodnom tekstu Zeke Peke vidi se kako okvirno funkcioniše navođenje gledano iz vizure pilota lovca MiG-21 ili MiG-29.
I u tom tekstu ali i u mojim ranijim tekstovima, pominje se nesklad u nabavkama opreme iz više zemalja, SSSR, SAD, Švedska, Velika Britanija i poteškoće koje je to uzrokovalo u uvezivanju jedinstvenog sistema Integrisane PVO.

Pisao sam o tome da je od druge polovine 60-tih i od početka 70-tih, sistem automatizacije bio sovjetskog porekla, kao i većina novijih radara tog vremena (P-35, P-12, P-14, PRV-11, P-15....) ali i lovačke avijacije (MiG-21). U tom smislu uvezivan je sistem automatizacije ASPD (Kabina 2BU, Kaskad i Lazur), koji je kasnije radio pod sistemom KUBA i KSA "VAZDUH 1P".
Sistem je funkcionisao tako da je uvođenjem KSA "VAZDUH 1P" on praktično samostalno fuknkcionisao, uz sistem ASPD - Kabinu 2BU i sistemi Kaskad i Lazur.

Drastičnije promene dešavaju se uvođenjem u upotrebu britanskih 3D radarskih kompleta S-600 i švedskog sistema automatizacije ASURI (Automatski Sistem Upravljanja Radarskom Informacijom) AS-70 "Julija". Sistem AS-70 je rađen po našim operativno-tehničkim zahtevima kao naručioca i bio je jedinstven u svetu.

Sistem automatizovanog prenosa radarske slike Natrap:
Pored toga, uveden je i automatizovani sistem prenošenja slike sa ekrana radara "Natrap", koji je radio u sastavu ASURI AS-70 "Julija".
"Natrap" je bio švedski uskopojasni telekomunikacioni sistem za prenošenje slike sa ekrana radara. Dobre strane sistema su bile niska cena opreme za prenošenje podataka na veliko odstojanje, rd u predaji ne zavisi od reljefa zemljišta i krivine Zemlje, daljina skoro uopšte ne utiče na kvalitet prenosa, podaci mogu da se prenose na više mesta istovremeno i može se priključiti na BILO KOJI tip osmatračkog radara i podaci se mogu prikazati na bilo koji panoramski pokazivač. Na sistem se može priključiti više radara.

Sistem automatizacije AS-70 "Julija":
Izvori radarske informacije su sa radara iz serije S-600 i visinomera S-613 ili osmatračkih radara P-14.
Uvezan je sa izvorima radarske informacije preko elemenata automatizacije "Natrap", sa elementom automatizacije u vidu operativne kabine S-5013 Anvil sa pratećim predajnicima, ekstraktorima, modemima i dr.
Osnovni način predaje radarske informacije u CVOJIN bio je upotrebom elemenata "Natrapa", dok je upotreba kabine S-5013 Anvil bila ređa i ona je uglavnom služila kao operativna kabina čete.

AS-70 omogućava uvezivanje sledećih izvora radarske informacije i prijema formacija:
- 5 osmatračkih radara, čiji se podaci predaju preko sistema "Natrap" sa prijemom i prikazivanjem do 60 formacija
- 2 osmatračka radara, koji su opremljeni operativnim kabinama za poluautomatsku obradu radarske informacija S-5013 Anvil ili konzole 4P, sa prijemom i prikazivanjem do 28 formacija
- lokalni osmatrački radar i 2 visinomera S-613, sa prijemom i prikazivanje sirove slike
- 2 centra OBKL (Oblasna Kontrola Letenja) koji su opremljeni sistemom "Julija", sa prijemom i prikazivanjem 80 formacija
- ručno započinjanje i automatsko praćenje 60 formacija primljenih od radarskih uređaja opremljenih "Natrapom"
- automatizovano jednovremeno navođenje grupe lovaca na ciljeve u vazduhu

Ovo su bile karakteristike i tehničke mogućnosti sistema automatizacije AS-70 "Julija".
Ono što je važno naglasiti da je ovaj sistem imao i svoja ograničenja, a ona su da je sistem kod nas korišten samo za analognu obradu signala, poluautomatski rad u OPK S-5013 Anvil i automatsku predaju podataka. Samo navođenje LA nije vršeno preko AS-70 "Julija".
Sistem automatizacije i instrumentalnog navođenje LA je i dalje bio KUBA KSA "VAZDUH 1P" sa sistemom ASPD (kabina 2BU) i sistemima Kaskad i Lazur.

S ozbirom na to i imajući u vidu nagli razvoj poluprovodničke i digitalne tehnologije, u radarskim sistemima dolazi do zamene analognih sistema digitalnim.
Tako je u Velikoj Britaniji uveden, umesto analognog sistema S-605, automatizovani sistem S-654, sa sistemom automatizacije AS-74. Osim digitalnog procesora, umesto četne OPK S-5013 Anvil, uvedena je OPK S-5014B Furnus koja je omogućavala automatsko započinjanje i praćenje ciljeva i automatsko navođenje lovaca.
Ovaj sistem automatizacije AS-74 će, uz modifikacije i pamet i jugoslovenskih inženjera, konačno zaživeti kao sistem navođenja lovačke avijacije kao modifikacija i unapređenje postojećeg sistema "VAZDUH 1P".

O tome ću u sledećem tekstu....
Smileoffline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

U prethodno tekstu, pisao sam o uvođenju ASURI sistema automatizacije AS-70 "Julija" uklj. sistem "Natrap".
Sistem nije u potpunosti zadovoljio potrebe VOJIN, pogotovo u pogledu instrumentalnog navođenja LA, koje je i dalje vršeno preko sistema ASPD u okviru sistema "VAZDUH 1P".

Sistem automatizacije AS-74
U tom smislu, 1974. godine, počelo se sa uvođenjem umesto analognog sistema S-605, automatizovanog sistema S-654, sa sistemom automatizacije AS-74. Osim digitalnog procesora, umesto četne OPK S-5013 Anvil, uvedena je OPK S-5014B Furnus koja je omogućavala automatsko započinjanje i praćenje ciljeva i automatsko navođenje lovaca.
Ovaj sistem automatizacije AS-74 će, uz modifikacije i pamet i jugoslovenskih inženjera, konačno zaživeti kao sistem navođenja lovačke avijacije kao modifikacija i unapređenje postojećeg sistema "VAZDUH 1P", a konačno i zamena pomenutog. U tom smislu je sistem AS-74 iz sistema ASURI prerastao i u sistem KUBA i KSA.

OPK (operativno-pokazvičaka kabina) S-5014B Furnus, po pitanju instrumentalnog i automatskog navođenja u potpunosti je zamenila kompletan sistem "Kaskad" koji je korišćen u sistemu "VAZDUH 1P".
Izazov u pogledu načina predaje podataka koji mora ići na sovjetske lovce preko primo-predajnog sistema "Lazur" rešen je domaćom pameću, uvođenjem Digitalno-Frekventnog Šifratora DFŠ, u domaćem Institutu Mihajlo Pupin.
Pored ovoga, nabavljena je i uvedena i nova antena osmatračkog radara S-1020 i smeštena na 4 ključne visinske radarske pozicije u tadašnjoj Jugoslaviji (Kopaonik, Jahorina, Plješevica i Ljubljanski vrh).

Mogućnosti sistema AS-74 sa Kabinom S-5014B Furnus u bataljonskom CVOJIN-u:
- upravljanje borbenim radom borbene smene u centru VOJIN i u direktno uvezanim osmatračkim jedinicama koje su opremljene Kabinama S-5014B Furnus.
- sadejstvo sa susednim bataljonskim centrima VOJN i OC koji su opremljeni sistemom automatizacije AS-74 (i AS-75 - raketne jedinice PVO)
- prijem radarske informacije automatskim putem i to maksimalno od 5 četa VOJIN opremljenih operativnim Kabinama S-5014B Furnus i prijem radarske informacije od susednim bataljonskih centara opremljenim sistemom automatizacije AS-74
- automatsko prikazivanje radarske informacije dobijene od izvora radarske informacije
- prijem tabelarne informacije od četa VOJIN (stanje avijacije na aerodromima, meteorološke situacije i dr) ukoliko su aerodromi direktno vezani za čete.
- prikazivanje tabelarne informacije
- obradu radarske informacije, objedinjavanje i korelaciju, nakon čega slede izbor optimalnog izvora praćenja, određivanje sistemskog broja, identifikacija, prosleđivanje sistemskog broja i identifikacione oznake u četi...U daljem procesu praćenja, sistem sledi kvalitet praćenja, a pri opadanju kvaliteta sistem pokazuje oficiru za obradu koji izvor bolje prati tu formaciju i predlaže izmenu izvora.
Na osnovu korelacije, oficir za obradu selektuje formacije koje se prate u sistemu te od maksimalno 420 formacija, koje ukupno mogu biti predate iz 5 četa VOJIN (od svake po 84 formacije) u čVOJIN svodi se na 160 formacija koje se prikazuju i predaju korisnicima i CVOJIN.
- predaju potpuno obrađene radarske informacije. Podaci se automatski predaju uvezanim OC rp (rbr) PVO, LAP i susednim centrima VOJIN, po potrebi i selektivno po sektorima i brojevima. Primljena radarska informacija od susednih CVOJIN može biti automatski prosleđena jednoj ili svim četama VOJIN, što je vrlo važno pri navođenju LA.

Uvođenje u rad AS-74
Uvođenje nije išlo brzo, zbog uvođenja i novih radarskih i računarskih sredstava, kao i nove digitalne tehnologije. Takođe, postojao je i manji otpor u samim jedinicama VOJIN, jer je sistem automatizacije ASPD u okviru KUBA "VAZDUH 1P" jednostavno funkcionisao veoma dobro i pouzdano.
Ipak, početkom 80-tih godina uvođenje je počelo.
Tako je na primer 1983. godine za potrebe instrumentalnog navođenja pomoću radarskog sistema S-600 i sistema automatizacije AS-74 u bataljonskim CVOJIN izvršeno opremanje prvih četa VOJIN i CVOJIN Kabinama S-5014B Furnus, radio-stanicama R-824 LPM iz sastava sistema "Lazur", uređajem za dešifrovanje poruke instrumentalnog navođenja DFŠ i sistemom automatizacije AS-74.
Potrebno je reći da su izvršena i potrebna podešavanja na sistemima "Lazur" na svim lovačkim avionima (MiG-21).
U tom smislu uvezane su linije instrumentalnog navođenja OPK S5014B Furnus (AS-74) - DFŠ - R-824 LPM (Lazur)

Ovaj sistem automatizacije AS-74 je zaživeo i pokazao se kao značajan pomak u odnosu na AS-70 ili na "VAZDUH 1P" koji se počeo povlačiti kao sistem KUBA iz upotrebe, kao i radari P-35 i PRV-11 (koji su ostali samo u kombinaciji sa P-14) koji su prešli u rezervu.
Ipak da sve ne bude baš potpuno, samo zapadni deo SFRJ bio je opremljen Kabinama S-5014B Furnus i tu je sistem AS-74 zaživeo potpuno i sa instrumentalnim navođenjem lovaca (Bihać, Pleso, Pula), dok su na istoku države ostale Kabine S-5013 Anvil i sistem AS-70 "Julija" + sistem Natrap i tu se još neko vreme zadržao KUBA "VAZDUH 1P" i sistem ASPD (Kaskad, Lazur) za instrumentalno navođenje lovaca (Batajnica, Slatina).
Početkom 80-tih godina počinje uvođenje novog sistema automatizacije AS-84 koji je trebao ovu situaciju rešiti. Takođe, uvođena su i nova radarska sredstva: AN-TPS-63 i 3D radar AN/TPS-70, kao i najnovije modifikacije lovca MiG-21bis i najnoviji sovjetski lovci MiG-29.

Kabina S-5014B Furnus sa ukomponovanim digitalno-frekventnim šifratorom (DFŠ) uz softversku podršku, omogućavala je automatsko navodjenje 6 lovačkih grupa po jednom uređaju. Ovakva navođenje su se odvijala u apsolutnoj radio tišini.
Važan "mozak" Kabine je bio računar Locus 16 koji započinje automatsko praćenje ciljeva, izračunava brzinu, daljinu i azimut i daje nalog visinomeru da meri visinu za započeti cilj. Kada računar prikupi sve potrebne informacije o cilju, izlaže ih na panoramski pokazivac (sintetička slika) i na TV monitor u tabelarnom prikazu. Dakle, u potpunosti zamenjuje pandana u vidu analognog računara u sistemu "Kaskad", sistema ASPD-Vazduh 1P. U isto vreme tu informaciju šalje korisnicima relejnom vezom.
Digitalno-Frekventni Dešifrator rešio je problem prekodiranja informacija i komandi navođenja koje su se zatim predavale radio-uređajima R-824 LPM "Lazur" na lovačke avione MiG-21 koji su bili opremljeni opremom za instrumentalno navođenje "Lazur".

Slika 1: Operativno-Pokazivačka Kabina S-5014B Furnus:U sledećm tekstu još par reči o sistemu AS-74 i uvođenju u upotrebu i školovanju oficira za navođenje, kao i o uvođenju u upotrebu novog sistema automatizacije AS-84....
Smile

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Pre prelaska na sledeći tekst, samo da još jednom "povučem ručnu" i postavim ovde par slika sistema za poluautomatski prenos podataka radarskog osmatranja ASPD-1 i njegove Kabine 2BU, kao i sistema Kaskad, koji su, uključujući i sistem Lazur sa radio-uređajima i uređajem za prenos komandi na aparaturu lovca omogućili formiranje integrisanog sistema automatizacije "VAZDUH 1P".
Sistem "VAZDUH 1p" je za četni nivo imao kabinu 2BU, za bataljonski nivo 8D i za pukovski nivo 11D(U).

Kabina četnog nivoa 2BU obezbeđuje poluautomatsko započinjanje i praćenje cilja i njegovu automatski predaju u pretpostavljeni OC. Osim određivanja koordinata, sa podacima cilja se predaju i visina, pripadnost i osnovne karakteristike leta. Cilj se prati pomoću pokretnog markera i mikrotastera (telekarandaš, preteča "miša"), mogućnost ispisivanja cifara pomoću brojeva 0-9, mogućnost ispisivanja određenih simbola (pripadnost i sl). Uređaj je koncipiran tako da se u slučaju kvara određenog sklopa odmah prebacuje na drugi, rezervni sklop.

Slika 1: Sistem ASPD-1, Kabina 2BU, četni nivoSlika 2: Sistem ASPD-1, Kabina 2BU, četni nivo, unutrašnjost KabineSistem instrumentalnog navođenja "Kaskad" sa analognim računarom, služi za obradu podataka o ciljevima u VaP-u i upoređivanje sa podacima o sopstvenim LA radi formiranja komandi navođenja, koje se dalje preko radio -uređaja sistema "Lazur" predaju lovcima opremljenim radio-uređajima "Lazur" (MiG-21, MiG-29)

Slika 3: Sistem ASPD-1, Sistem instrumentalnog navođenja LA, "Kaskad"

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Pre prelaska na temu AS-84, evo da dočaram kako je izgledao operativni raspored jedinica VOJIN i sistema automatizacije u periodu od 1978-1985. godine na prostoru SFRJ.
Potrebno je reći da je SFRJ u smislu sistema VOJIN bila podeljena na zapadni i istočni deo.

*Raspored na istočnom delu:
U skladu sa prethodnim tekstovima, videćete kako je na istoku SFRJ preovladavala sovjetska radarska tehnika i sistemi automatizacije. Preovladali su radari P-35, PRV-11 i P-12 a bilo je i radara P-15 i na jednom položaju i P-14.
Ukupno je bilo 5 četa VOJIN i 4 samostalna voda VOJ sa sovjetskom radarskom tehnikom.

Bilo je i 5 četa VOJIN sa radarima S-600 i Kabinama "Anvil", koje su se počele uvoditi krajem 70-tih i početkom 80-tih, i to na novim položajima ili su pak dolazile na mesta starih američkih radara AN/FPS-8 i AN/TPS-10 koje su povlačene iz upotrebe do kraja 1985. godine.

Počelo je i uvođenje savremenih američkih radara AN/TPS-63 koji su od 1983. godine zamenili satare američke radare AN/TPS-1E i to sa 4 samostalna voda VOJ.

Na čelu sistema nalazio se Operativni Centar VOJIN u Straževici.
Od sistema predaje podataka i (polu)automatizacije, korišten je ASURI sistem ASPD u 3 Centra VOJIN i ASURI sistem AS-70 "Julija" u 1 Centru VOJIN. Ovde treba reći da je položaj sa radarom P-14, koristio sistem prenosa radarske slike "Natrap" ("Kupres") u okviru sistema AS-70 "Julija".

Navođenje lovačke avijacije je vršeno klasičnom metodom ili KUBA sistemom poluautomatizacije "VAZDUH 1P" (ASPD, 2BU-Kaskad-Lazur).

Slika 1: Operativni raspored jedinica VOJIN i sistema automatizacije u istočnom delu SFRJ u periodu 1978-1985. godina

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Raspored jedinica VOJIN i sistema automatizacije u zapadnom delu SFRJ, 1978-1985 godine izgledao je na sledeći način...

Od sovjetskih radarskih sistema, operativni su takođe bili radari P-35, PRV-11, P-12 i P-15 i jedan P-14.
Ukupno je bilo 2 čete VOJIN i 3 rezervna samostalna voda VOJ. Nekoliko četa i vodova VOJ(IN) je tokom 1980. godine zamenjeno novijim radarima iz porodice S-600 i S-604H.

Od radara britanske proizvodnje, operativni su bili radari S-600 sa Kabinama Anvil i Furnus.
Ukupno je bilo 7 četa VOJIN od kojih 2 sa kabinom Furnus (S-654) i 5 sa kabinom Anvil (S-600) i 2 samostalna voda VOJ sa radarom S-604H.

Od američkih radara, poslednji operativni stariji radari AN/TPS-1E i 10D, povučeni su tokom 1981. godine.

Na čelu sistema nalazio se Operativni Centar VOJIN u Buševcu kod Zagreba.
Od sistema predaje podataka i (polu)automatizacije, korišten je ASURI sistem ASPD u 1 Centru VOJIN i u Operativnom Centru VOJIN, dok su 2 sistema ASPD, zamenjena tokom 1981. godine novijim sistemom automatizacije ASURI-KUBA AS-74, tako da su se od 1981. godine koristila u 2 Centra VOJIN.

Navođenje lovačke avijacije je vršeno klasičnom metodom ili sistemom poluautomatizacije "VAZDUH 1P" (ASPD, 2BU-Kaskad-Lazur), kao i sistemom automatizacije AS-74 (Kabina S-5014B Furnus-Digitalni Frekventni Šifrator- R-824 LPM Lazur), koji je već u dobroj meri počeo zamenjivati sistem poluautomatizacije "VAZDUH 1P".

Slika 1: Operativni raspored jedinica VOJIN i sistema automatizacije u zapadnom delu SFRJ u periodu 1978-1985. godina

offline
 • Pridružio: 31 Dec 2011
 • Poruke: 4051

Iako možda nije baš za ovu temu, ali na nekim drugim se više ne može normalno komunicirati pa neka bude ovdje. A u stvari i je primjereno jer ipak se radi o kombinaciji zemaljskog navođenja lovačkog aviona, u ovom slučaju Mig-29, te samonavođenja samog lovca.Ovo je prikaz ekrana ILS, projekcija koju pilot vidi ispred sebe, u režimu obzor ili osmatranje prostranstva i ciljeva u odabranom (dodjeljenom) sektoru. Radar ima mogućnost osmatranja prostranstva +/-65 stupnjeva po azimutu. Ovaj slučaj koji se vidi na slici je ručna metoda gdje pilot odabire sektor po azimutu koji će osmatrati, položaj krajnje lijevo, sredina, krajnje desno. Sektor skeniranja ručnom metodom je veličine 50 stupnjeva po azimutu i 11 stupnjeva (za ove daljine ciljeva) po elevaciji ili uglu mjesta . Ovdje vidimo da je antena odnosno sektor skeniranja u krajnjem lijevom položaju u odnosu na os lovca.

Prvo o navođenju, lovac se doveo u zonu, vidimo malu kružnicu u sredini ekrana, to je oznaka lovcu zadane trajektorije i pilot je dužan dovesti avion u taj položaj, a to radi tako što manevrom aparata poklapa križić koji prezentira os aparata sa kružnicom zadane trajektorije. Gore lijevo su indikacije trenutne i zadane brzine, a gore desno indikacije trenutne i zadane visine leta. Gore u sredini naravno skala kursa leta. Skala sa lijeve strane je skala udaljenosti ciljeva u sektoru osmatranja sa oznakama:
PPS - režim rada radara za osmatranje ciljeva u prednoj polusferi (vstreč) - frekvencije nisu iste kao za ZPS ili vdogon
RL - oznaka rada radara
F - indikacija sistema navođenja, naredba forsaž

Skala desno nebitna u ovoj priči, skala elevacije lovca, propinje se i ide na zadanu visinu.
E sad ono što je bitno, šta pilot vidi na staklu, kako zna šta je šta i gdje se to nalazi u prostoru ispred njega. Vidimo indikacije tri objekta, dva neprijateljska i jedan naš koji na sebi ima oznaku ''parašut''. Ako ih vidimo na ekranu znači da moraju biti radarom osvjetljavani, a radar rekoh se nalazi u krajnjem lijevom položaju i širina skeniranja je 50 stupnjeva. Skeniranje u ručnom upravljanu se vrši po 4 horizontalne linije, štrafte, sumarno po elevaciji u ovom slučaju 11 stupnjeva. Položaj antene odnosno sektora se vidi dole na dnu ekrana kao linija. Ali vidimo i dva aviona koji se na prvi pogled ne nalaze u zoni, naš i neprijateljski koji je na udaljenosti nekih 90 kilometara. Najbliži cilj je uhvaćen u strob, mjeri mu se udaljenost, na skali lijevo strelica na 60km je njegova udaljenost. Znamo i da je po azimutu zamaknut od osi lovca promatrača pod kutem 35 stupnjeva (60-50/2), ali gdje se nalazi drugi neprijatelj i gdje je naš u odnosu na lovca.
Ekran je dvočitljiv po azimutu, preklapanje skale azimuta, jedna skala je +/-60, a druga polovička od toga +/-30 stupnjeva. Neprijateljski lovac na udaljenosti 90 km je po skali ciljeva u sektoru na 8 stupnjeva, a naš je na 22 stupnja i na udaljenosti cirka 65 km.
U odnosu na os lovca promatrača, oba se nalaze lijevo, prvi se nalazi po azimutu na 35-8=27 stupnjeva, a drugi na 35-22=13 stupnjeva. Komplicirano i dosta ne praktično.
Bilo bi fino da se sada to prenese u neki tlocrtni položaj situacije, kako vidmo na navigacijskim ekranima novijih lovaca ili kako smo to imali u igri Lock On i sličnim, međutim to nije situacija kod Mig-29. Tog prikaza nema na ekranima, pilot mora ovako matematikom i šecometrijom računati, ili pustiti automatu da on određuje situaciju i da automatski odabire cilj koje će naš lovac napasti, a odabir ide isključivo po principu daljina-brzina, odnosno najopasniji cilj je onaj koji je najbliži.
Tamo na onoj zagađenoj temi smo puno o svačemu divanili, jednostavno više nije moguće kada su razmišljanja totalno oprečna. Nadam se samo da se lavina neće prebaciti ovdje.

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

@Drug pukovnik

Odličan tekst i prikaz. Potrebno je da se uključi svako ko može poput @Drug pukovnik ili @Zeka Peka, doprineti pojašnjavanju drugog dela ove priče, a to je kako se sada to navođenje manifestuje na pokazivačima i uređajima lovca i kako to izgleda iz vizure pilota-lovca.
Ovo što ja pišem je o radarskim sistemima i sistemima automatizacije i klasičnog i instrumentalnog navođenja lovaca sa zemlje i završavaju se na momentu predaje podataka ka lovcu.
Dalje nemam podrobnijih izvora da "zatvorim priču" i ovakvi tekstovi doprinose, pogotovo ako imaju i slike i crteže, potpunijem i boljem razumevanju teme!

Što se tiče skretanja van teme, kako je Drug pukovnik pomenuo, ja ću učiniti koliko mogu kao nominalni autor teme, da se ne vraćamo na neka pitanja koja nisu vezana za ovu temu i da se držimo nekog logičnog pravca razvoja teme....

Mišljenja sam da je tema odlična i drago mi je da smo je (na inicijativu moderacije) otvorili i mislim da možemo dosta toga naučiti, ko bude želeo da učestvuje, naravno!

Ziveli

offline
 • Pridružio: 19 Feb 2006
 • Poruke: 11046
 • Gde živiš: Banja Luka

@Kubovac....

Respekt za temu, sad je primetih, pa da ispravim jedan detalj.
Citat:Prilikom nabavke radara S-600, njihova kabina S-5014B je potpuno zamenila kompletan sistem "Kaskad", koji je korišćen u sistemu "VAZDUH 1-P". Takođe, za predaju podataka, umesto uređaja "Lazur" uveden je novi uređaj: digitalno-frekventni dešifrator DFŠ (prekoder), razvijen u Institutu Mihajlo Pupin, sredinom 70-tih godina prošlog veka. Ovakav sistem je zaživeo u sklopu nove automatizacije AS-74.
AS-74 je razvijen u V. Britaniji u drugoj polovini 70-tih, a DFS (digitalni frekventni sifrator) sredinom 80-th. u institutu Mihajlo Pupin. Dok DFS nije zaziveo, AS-74 je samo delimicno iskoristavan, jer je navodjenje LA vrseno na klasican nacin, glasom.
Moram reci da je automatsko navodjenje pomocu sistema AS-74 i DFS-a zazivelo na "guranje". Bilo je u pocetku mnogo otpora i pilota i OZN koji su imali mogucnost da prekinu automatski proces i predju na klasicni.
Iz danasnje perspektive mislim da je "otpor" uslovila cinjenica da je domacom pamecu, u jedan sistem, spojena istocna i zapadna tehnologija. Zapravo, postojalo je neko nepoverenje u tu mogucnost, uz to istok-zemlja i istok-vazduh su odlicno funkcionisali Smile
Kad je "progurano" prvo automatsko navodjenje sa Lj. Vrha, mislim '86. svima je pao teret s ledja i taj nacin navodjenja LA je postala svakodnevnica u svim jedinicama VOJIN koje su posedovale AS-74., s tim da se i dalje uvezbavalo klasicno navodjenje.

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

@Cezar 35

Pozdrav Cezare! Naravno, svaka korekcija, dopuna ili ispravka je potrebna i dobrodošla! Smile

Ovde si verovatno u pravu, u ovom izvoru nije definisano kada je DFŠ uveden u rad, pa sam ja izveo zaključak odmah po pristizanju AS-74 i S-654 sa Kabinama Furnus. To da je prošlo skoro deceniju, po mom mišljenju, još više ukazuje da to mešanje zapadne i istočne tehnike nije bilo baš poželjno i da je stvaralo probleme....
Tada smo imali jake tehničke institute, remontne centre, inžinjere i problemi su rešavani, ali kada kupuješ sistem valjda ga kupuješ "kompletnog", a ne da posle moraš da se snalaziš.
Ali politika "malo istok, malo zapad" je uticala na to! Smile

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 666 korisnika na forumu :: 33 registrovanih, 5 sakrivenih i 628 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 5rovic, A.R.Chafee.Jr., aramis s, babaroga, Bogoslov, Botovac, brufen, BSD, cenejac111, crnitrn, dac, dankisha, darkangel, Dimitrise93, djukapfc, drmrdz, Grana, GreenMan, I AM THE KING, ivica976, Klecaviks, Krusarac, MidnighT_AlieN, Mirage 2000N, misa1xx, Regrut Boskica, robytz, shone34, Sirius, sombrero, ssekir75, Toni, VJ