Navođenje lovačke i civilne avijacije i prateći radarsko-računarski i sistemi automatizacije u JNA/VJ/VS/SUKL

5

Navođenje lovačke i civilne avijacije i prateći radarsko-računarski i sistemi automatizacije u JNA/VJ/VS/SUKL

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

U nastavku teme, pisaću o stanju sistema VOJIN i sistema automatizacije u BiH/SFRJ, stanju sistema VOJIN i sistemu automatizacije u RS/VRS u periodu do 01/08/1995. godine.

Iz prethodnih tekstova se videlo da je otcepljenjem Slovenije i Hrvatske, dosta VOJIN tehnike prešlo u BiH kao još uvek sastavni deo SFRJ u sastav 58. bVOJIN

U tom smislu premešteno je na teritoriju BIH u sastav 58. bVOJIN:
- AN/TPS-63 na RP Plješevica
- S-654 sa Kabinom Furnus na RP Plješevica
- S-654 sa Kabinom Furnus u Bihać (Banja Luku na remont)
- sistem automatizacije AS-74 Bihać/Rajlovac

Iz Crne Gore je na teritoriju BiH u sastav 58 b.VOJIN premešteno:
- S-604H na RP Nevesinje

Iz BiH premešteno u Srbiju:
- AN/TPS-70, na popravku, ali je ostao u Srbiji

58. bVOJIN u sastavu JNA nije stigao ni da zaživi u punoj meri, jer je i Bosna i Hercegovina proglasila otcepljenje od SFRJ.
Tada se na prostoru BiH, formira Srpska Republika BiH, kasnije preimenovana u Republika Srpska.
Republika Srpska aprila i maja meseca 1992. godine, nakon što je formirana država Savezna Republika Jugoslavija sa Srbijom i Crnom Gorom kao republikama članicama, formira svoju vojsku pod nazivom Vojska Republike Srpske.
Ta vojska imala je i svoj sistem VOJIN i sistem automatizacije.

U tom smislu, prikazaću na mapi, koju sam samostalno skicirao od dostupnih podataka, stanje u sistemu VOJIN VRS u prvom periodu od 26/05/1992 pa do 01/08/1995. godine.

Slika 1:Dakle sistem VOJIN VRS se sastojao od:
- sistem automatizacije AS-84 na Ratnom Komandnom Mestu RV i PVO na Jahorini, koji je u početku automatizovano funkcionisao na istočnom delu Republike Srpske, a podatke sa prostora zapadnog dela primao je klasičnim putem do 1993. godine i uvođenja kabine automatizacije AK-76 u zapadnom delu RS (Banja Luka), od kada sistem funkcioniše automatizovano
- kabina automatizacije AK-76, realizovana od elemenata sistema AS-75 (za RJ PVO)
- 1. Četa VOJIN (RP Plješevica) - radar S-654 u punoj konfiguraciji sa velikom antenom S-1020, visinomerom S-613 i OPK S-5014B Furnus. Takva konfiguracija omogućavala je automatsko započinjanje, praćenje, obradu i predaju podataka osmatranja. Jedinica je takođe imala i sistem automatizacije CD-2 koji je podatke rada sekundarnog radara obrađivao i slao na sisteme za nadzor VaP koje je koristila Oblasna Kontrola Leta Beograd.
- 2. Četa VOJIN (RP Kozara) - radar AN/TPS-70 je bio neispravan i nije korišten, radar AN/TPS-63 je radio sa oko 30% predajne snage zbog istrošenosti predajne cevi. Položaj je ojačan (septembar 1992. god) sa radarom S-654 u punoj konfiguraciji sa velikom antenom S-1020, visinomerom S-613 i OPK S-5014B Furnus
- 3. Četa VOJIN (RP Jahorina) - radar S-600 (605) u punoj konfiguraciji sa velikom antenom S-1020, visinomerom S-613, ali sa OPK S-5013 Anvil, što nije omogućavalo puni automatski rad. Zbog toga su podaci osmatranja sa ekstraktora podataka CD-2 slati na sistem automatizacije AS-84 (instaliran na RKM KRV i PVO), gde su na osnovu tih plotova započinjani i praćeni tragovi koji su potom prosleđivani u OC 51. bVOJIN.
- 4. Četa VOJIN (RP Nevesine) - radar S-604H i kabina TRP, što je omogućavalo poluautomatsku predaju podataka u bCVOJIN.

Osim ovoga, u rezervi su bila sledeća radarsko-računarska i sredstva automatizacije:
- sistem automatizacije AS-84
- radar S-654 sa punom konfiguracijom, antenom S-1020 i Kabinom Furnus
- radar S-605, vodna (skraćena) konfiguracija sa antenom S-1016
- 2 kompleta radara P-35
- radar visinomer PRV-11

U zapadnom delu Republike Srpske, nije zaživeo sistem automatizacije AS-84, pa je sklonjen u rezervu. Predaja podatak sa tog dela RS, vršena je klasičnim talasom obaveštavanja, glasom. Međutim, domaćom pameću Instituta "Pupin", postignuto je da se predaja podataka vrši automatski po programu "Žbun", jedan računar za prijem podataka od jedne jedinice VOJIN. Iako zbog toga nije bilo mogućnosti da se formira jedinstvena slika situacije u VaP-u, takvo rešenje je potpuno zadovoljavalo tadašnje potrebe Republike Srpske i njene Vojske.
Ipak, 1993. godine od elemenata sistema automatizacije za raketne jedinice PVO AS-75, domaćom pameću i inovacijama, konstruisana je Kabina automatizacije AK-76, koja je omogućila jedinstvenu potpuno obrađenu sliku radarskog osmatranja vazdušnog prostora. To je bila i kruna rada celokupnog sastava VOJIN VRS.

U ovom trenutku tehnička opremljenost jedinica VOJIN VRS je bila na visokom nivou, ali je bilo kadrovskih problema, odnosno nedovoljno starešinskog kadra.
Ipak, ovakav sistem je pokrivao ceo prostor BiH, dobar deo Hrvatske i dobre delove Savezne Republike Jugoslavije.

S obzirom da Vojska Republike Srpske nije imala u svom sastavu lovačke avione, ovde ne možemo govoriti o načinima navođenja lovačke avijacije, mada je bilo slučajeva klasičnog navođenja i usmeravanja jurišnika J-22 Orao i J-21 Jastreb u potrazi za bespilotnim letelicama.
Što se tiče osmatranja i predaje podataka, on je vršen potpuno automatski preko sistema automatizacije AS-84 i Kabine automatizacije AK-76, uz podršku i programa "Žbun".

Treba napomenuti da je na prostoru BiH tada bilo ratno stanje i jedinice su često menjale položaje, bilo je jedinica koje su iz rezerve povremeno vraćane u funkciju, primer visinomera PRV-11 na položaju Plješevica u kombinaciji sa vodnim kompletom S-605, da su pojedini radari bili veoma pokretni kao radar P-12 koji je kružio zapadnim delom RS, takođe povremeno su formirane vodne konfiguracije S-605 koje su slate na privremene kraće zadatke, recimo na položaj "Kraljica" na Ozrenu i slično.
Takođe i radari P-12 iz sastava 155. RP PVO "Volhov", kao i radari P-15 iz sastava KoV su takođe povremeno uključivani u sistem VOJ po potrebi.
Dakle, bilo bi jako komplikovano, zbog ratnog stanja, opisivati svaki detalj i svaki pokret jedinica.
Ali ovo bi bilo načelno stanje u jedinicama VOJIN i sistemima automatizacije u VRS do 01/08/1995. godine.

Početkom operacije Oluja i nestankom RSK, početkom bombardovanja RS krajem avgusta i ofanziva snaga HV/HVO/ABiH sredinom septembra pa do polovine oktobra, dovele su do smanjivanja tehničkih kapaciteta radarsko-računarskih sredstava i sistema automatizacije.

Ali o tome u sledećem tekstu.......Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Radarsko-računarski i sistemi automatizacije VOJIN VRS, našli su se pod udarom ofanzivnih akcija HV/HVO/ABiH i vazdušnih snaga NATO u periodu avgust-novembar 1995.godine.

U tom smislu dajem kraći opis dešavanja, na osnovu dostupnih podataka iz objavljenih publikacija.

*Akcija Hrvatske Vojske "Oluja"
Tokom akcije "Oluja" Hrvatske Vojske na prostor tadašnje Republike Srpske Krajine, koja je počela 04/08/95 godine, na udaru se našla 1. Četa VOJIN na Plješevici. Jedinica nije imala vremena, s obzirom na brz nestanak RSK na tom području, da dislocira sredstva, pa su ista uništena ili teško oštećena.
Tako je 05/08/95 potpuno uništen osmatrački radar sistema S-654 sa antenom S-1020 i pratećim Kabinama, a teško je oštećen radar visinomer S-613.
Po nekim podacima koje sam pronašao, Hrvatska vojska je navodno uspela da naknadno osposobi visinomer S-613 za rad u svom sistemu VOJIN.
Ipak, neke ključne štampane ploče radar i sistema automatizacije su uzeti i biće od koristi posle rata pri ponovnom zapuštanju u rad jednog radarskog kompleta S-654 na Kozari.
Krajem avgusta meseca 1995. godine, 1. Četa VOJIN je obnovila svoj rad uvođenjem iz rezerve vodne konfiguracije radara S-605, koja je prvo na položaju Klekovača, pa Manjača, preživela do kraja rata.

*Bombardovanje Republike Srpske od strane NATO pakta od 29/08/95 do 14/09/95, Operacija "Deliberate Force"
3. Četa VOJIN na Jahorini je teško oštećena u bombardovanju NATO snaga koje je počelo 29/08/95. Četa je bila jedna od prvih meta i radarsko-računarska sredstva S-605 sa antenom S-1020 i visinomer S-613 su teško oštećena. Kabine su bile ukopane i imale su znatno manja oštećenja.

2. Četa VOJIN na Kozari je teško oštećena od strane NATO aviona dana 09/09/95. Radarsko-računarska sredstva S-654 sa antenom S-1020 i visinomer S-613 su teško oštećeni, dok su Kabine lakše oštećene.

4. Četa VOJIN u Nevesinju je po odluci Komande RV i PVO, pre početka NATO bombardovanja, prevela sredstva, radar S-604H i Kabinu TRP u marševski položaj i radar je sklonjen i preživeo je bombardovanje.

Od 09/09/95 pa do kraja bombardovanja, VOJIN VRS je radio sa vodom P-12 i AN/TPS-63 i sa radarima P-15 iz sastava KoV-a VRS, tako da je sve vreme akcije "Deliberate Force", sistem VOJ ipak funkcionisao.

U potonjim akcijama HV/HVO i ABiH prema zapadnom delu Republike Srpske u periodu od 14/09/95 do 15/10/95, u akcijama "Una", "Južni potez" i "Maestral", pojedine opštine i gradovi koji su do tada bili u sastavu Republike Srpske su potpali pod kontrolu Federacije BiH. Što se tiče sistema VOJIN, on u tim akcijama nije imao gubitaka.

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristupilo se mirnodopskom razvoju.
Republika Srpska je ozakonjena kao jedan od dva entiteta u okviru BiH i imala je, između ostalog, i pravo na svoju vojsku. Tako je Vojska Republike Srpske i u njenom sastavu sistem VOJIN nastavio svoje postojanje.

S ozbirom na zabranu rada radarskih sredstava, bilo je teško opravljati sisteme i isprobavati ih. Takođe, teško je reći šta je sve bilo ispravno i funkcionalno, iz istih razloga zabrane rada.
Ipak, da ne ostanem nedorečen, napisaću ono što sam uspeo pronaći, a oni koji su tu bili na licu mesta, kao na primer @Cezar 35, me mogu dopuniti.

*Sistem VOJIN i sistemi automatizacije nakon Dejtona u periodu 01/01/1996 do 28/12/2005 (gašenje VRS)

Prema dostupnim podacima, ovakve su bile mogućnosti sistema VOJIN VRS:

- Sistem automatizacije je zasnovan na Kabini automatizacije AK-76
1. Četa VOJIN - RP Kozara, radar S-654, puna konfiguracija sa antenom S-1020 i visinomerom S-613 i Kabinom S-5014B Furnus. Radarski komplet sklopljen, remontovan, ispitan i postavljen na položaj u julu 2000. godine. Radove izveo "Kosmos" Banja Luka.
2. Četa VOJIN - RP Nevesinje, radar S-604H, sa Kabinom TRP
3. Vod VOJ - RP Banja Luka, radar P-12
4. Vod VOJ - RP Jahorina, radar S-605, sa osmatračem S-1016 i sa Kabinom S-5014B Furnus

Pored ovoga, treba reći da je iz rezerve izvučen i opravljen i visinomer PRV-11, ali da nije uključen u sastav VRS, nego kao deo sistema Hidro-meteorološke službe Republike Srpske.
Takođe, radar AN/TPS-63 je tokom 1996. godine, krišom prebačen u Saveznu Republiku Jugoslaviju gde je i ostao.

Ove podatke koje sam gore naveo, a tiču se mogućnosti sistema VOJIN VRS nakon Dejtona, kao što rekoh, treba primiti sa manjom rezervom. Treba shvatiti da je RS bila pod strogom kontrolom SFOR-a i da je provera ispravnosti radara bila dozvoljena u retkim momentima i sa kratkotrajnim radom. Takođe, ni radari za koje sam naveo da se nalaze na ovim ili onim položajima, u stvari su bili u kasarnama, jer je rad sa radarima bio vrlo restriktivan, da ne kažem zabranjen.
Izuzetak je RP Kozara i radarska konfiguracija S-654 i Kabina Furnus, koja je od Jula 2000. godine radila svakodnevno po 4-5 sati za potrebe praćenja letova civilnog vazduhoplovstva, ali i za praćenje letenja vojne avijacije VRS, aviona i helikoptera sa aerodroma Aleksandrovac-Mahovljani.

U sledećim tekstovima, vraćam se na razvoj sistema VOJIN na prostoru Savezne Republike Jugoslavije i to u neke 3 faze: Faza 1992-1999, Faza 1999-2000 i Faza 2001-2015.offline
 • Pridružio: 19 Feb 2006
 • Poruke: 10876
 • Gde živiš: Banja Luka

@....

Prokomentarisacu neke detalje iz poslednjeg post-a autora teme, mada mislim, da ako tema nastavi u ovom smeru, trebalo bi razmisljati o promeni naslova teme.
Citat:Tokom akcije "Oluja" Hrvatske Vojske na prostor tadašnje Republike Srpske Krajine, koja je počela 04/08/95 godine, na udaru se našla 1. Četa VOJIN na Plješevici. Jedinica nije imala vremena, s obzirom na brz nestanak RSK na tom području, da dislocira sredstva, pa su ista uništena ili teško oštećena.
Jedinica je bila u tako teskoj situaciji (gotovo potpuno okruzena neprijateljem), da su se odluke morale donositi munjevito. Situacija na frontu je bila nejasna i iz ugla vojne doktrine nadrealna, pa je komandovanje postalo izuzetno tesko i rizicno. Pravu vest o situaciji na frontu doneo je pilot Gazele koji je sleteo na RP Pljesevica i izvestio k-dira jedinice sta se tacno desava na terenu. Pala je odluka o prekidu operativnog rada, unistenju sredstava i napustanju polozaja. Imali su samo dva sata da organizuju miniranje polozaja i evakuaciju. Samo dva sata pre izlaska poslednjeg coveka, OZN je usmeravao avijaciju na zemaljske ciljeve. Miniranje sredstava nije sasvim uspelo, ali su ostecenja bila tolika da nisu mogla da se koriste ni u kom smislu (gotovo sve stanpane ploce su izvadjene i donesene u BL u teh. radionicu, a unutrasnjost svih kabina je bila izlozena eksplozijama rucnih bombi.
Citat:Po nekim podacima koje sam pronašao, Hrvatska vojska je navodno uspela da naknadno osposobi visinomer S-613 za rad u svom sistemu VOJIN.
Ovaj podatak je tacan, ali delimicno.
Demontirali su oni i odvezli ka ZG i osmatracku antenu S-1020, ali su je mogli koristiti samo kao sekundarnu sirovinu.
Visinomer su kompletirali i teh. osposobili za rad, ali to, u operativnom smislu, ne znaci nista.
Naime, sam visinomer bez Furnisa, ili Anvila i osmatrackog radara je gomila robotizovanog metala koji moze da demonstrira rezime klacenja antene sa LTP (LOKAL TEST PANEL). Tako su ga i koristili na raznim tehnickim zborovima i promocijama vojske. Zapravo, zabavljali su i lagali narod kao kad Cigo voda mecku po vasarima. Bar ja to tako dozivljavam, a oni su verovatno mislili da rade nesto ozbiljno.
Citat: 3. Četa VOJIN na Jahorini je teško oštećena u bombardovanju NATO snaga koje je počelo 29/08/95. Četa je bila jedna od prvih meta i radarsko-računarska sredstva S-605 sa antenom S-1020 i visinomer S-613 su teško oštećena. Kabine su bile ukopane i imale su znatno manja oštećenja.

3.cVOJIN jeste tesko ostecena, ali ne u toj meri da su elementi sistema neiskoristivi. Naime, aantena S-1020 je, posle opravke u VZ Kosmos, dovezena na RP Kozara kao zamena za unistenu antenu iz kozarskog kompleta.
Kabine su takodjer dovezene u VZ Kosmos na opravku, ali smo, nakon visednevne defektacije, dijagnostikovali smrt radara. Naime, vidljivih fizickih ostecenja gotovo da nije ni bilo, sem tragova prasine i pootvaranih vrata na nekim sklopovima, ali su gotovo sva integrisana kola na stanpanim plocama popucala, kao i neke ploce kao posledica snaznih detonacija. Zakljucili smo da je opravka nerentabilna, a i nemoguca u ratnim uslovima kada je pristup rezervnim delovima onemogucen. Sta se kasnije desavalo s tim radarom, nije mi poznato.
Citat:2. Četa VOJIN na Kozari je teško oštećena od strane NATO aviona dana 09/09/95. Radarsko-računarska sredstva S-654 sa antenom S-1020 i visinomer S-613 su teško oštećeni, dok su Kabine lakše oštećene.
2.cVOJIN je tesko ostecena. Antena S-1020 je unistena (zamenjena je jahorinskom) i visinomer S-613 sa pripadajucom antenom. Direktnim pogotkom u antenu, deo betonskog krova kaponira je pukao i pao na kabinu. Sveo ju je na smesnu dimenziju ( ne vecu od 80cm visine)
Osmatracki radar i Furnus su ostali nedirnuti i tehnicki ispravni.
Citat:1. Četa VOJIN - RP Kozara, radar S-654, puna konfiguracija sa antenom S-1020 i visinomerom S-613 i Kabinom S-5014B Furnus. Radarski komplet sklopljen, remontovan, ispitan i postavljen na položaj u julu 2000. godine. Radove izveo "Kosmos" Banja Luka.
Radar je od oktobra '95. do jula 2000. prakticno bio u VZ Kosmos. Tu je kompletiran, doveden u ispravno stanje i vrsena je obuka mladih staresine koje su pristizale u jedinicu. Kako nam nije bilo dozvoljeno zracenje od strane IFOR-a, bili su to sumorni dani, bez nekog smisla. Sve se svodilo na "dolazak na posao" i beskrajno tapkanje u mestu. Taj period postojanja VOJIN-a VRS, bio mi je, u psiholoskom smislu, naporniji od ratnog perioda, mada je odmor od rata prijao.
Citat: Takođe, radar AN/TPS-63 je tokom 1996. godine, krišom prebačen u Saveznu Republiku Jugoslaviju gde je i ostao.
Na tom radaru smo zapoceli remont u VZ Kosmos. Masinci su odvrnuli svaki vijak i razmontirali sve mehanicke sklopovo, tako da je ostao samo kostur kabine sa ugradjenim elektronskim blokovima. Zapravo, mi smo pokusavali sami da usvojim remont tog radara, jer remontnu dokumentaciju nismo posedovali.
Iznenada stize naredjenje da se formira tim ljudi iz jedinice i da AN/TPS-70, AN/TPS-63 kao i komplet AS-84 (u fabrickoj ambalazi) preveze, u tacno odredjeno vreme predje granica na Raci i sredstva predaju jeinici VOJIN na Banjici.
E sad, sta je tu bilo krisom. Za IFOR ( Nato) imali smo pricu i pismeno naredjenje da sredstva vozimo na poljoprivredno dobro kod Bjeljine koje je inace bilo oznaceno kao centar za prikupljanje ratne tehnike po sporazumu iz Dejtona, a smer kretanja je bila Raca.
Posto smo formirali kolonu i krenuli nocu (oko o2:00) u zoru smo stigli u naselje Slatina ne znajuci da je tu kamp Nato. Ispred neke kafane je ogromno parkiraliste. Tu parkiramo vozila i udjemo u kafanu da popijemo kafu. Kafa nije ni stigla, kad mene kolega munu laktom u rebra i pokazuje glavom na parking. Vidim kroz prozor da je nasa vozila opkolio Nato sa 6 transportera i 30-tak vojnika sa dugim cevima Smile
Mi ne obracamo paznju, pijemo kafu i nakon pola sata izlazimo i svako krece prema svom vozilu ignorisuci goste. Posto smo bili u civilu i bez dokumenata (jedina legitimacija je bio broj tel. nacelnika GS VJ), natovci nisu znali kako da reaguju. Kao na komandu, pokrenusmo motore na svim vozilima, k-dir te grupe stade ispred prvog vozila, mase rukama i preko orevodioca trazi da pregleda sta vozimu. Ugasimo motore, izadjemo iz vozila i sa najvecim mirom mu objasnimo da smo vozaci spedicije angazovani za prevoz ratne tehnike i da imamo naredjenje gen. Mladica. Pogledao je naredjenje, prevodioc je potvrdio da to pise u naredjenu, a on razvukao usta od uha do uha Smile
Sad trazi da slika natpisne plocice na radaru, anteni, itd. kao dokaz da obavio zadatak kad bude podnosio izvestaj k-dantu. Ja se popnem na karoseriju vozila koje je prevozilo dokumentaciju radara, uzmem najdeblju knjigu na engleskom jeziku i stvarajuci atmosferu svecanog urucenja nagrade, s obe ruke i uz dubok naklon, predam mu knjigu. Ovi moji ludaci pocese aplaudirati Smile Ne shvata on sta se desava, vec zbunjeno lista knjigu pitajuci "od kud vama americki radar"? Ja mu odgovorim: Oteli ga u ratu. Sad nam vise ne treba i vozimo ga deponiju Smile
Naravno, bilo je tu i ozbiljnog razgovora, ali su poverovali u naredjenje (u tom smislu su imali i uputstva) i nakon kraceg vremena pokaze rukom da mozemo ici dalje.
Na granicu smo stigli tacno prema planu, ali tu nastaju pravi problemi.
Naime, carinici, a ni vojna policija na granici, nisu imali pojma ko smo, kuda idemo sta i kome vozimo. Tu su nas blokirali. Pokazujemo drugo naredjenje koje ogovori o predaji sredstava na Banjicu, ali dzabe. Carinik kaze da njemu vojska nije nadredjena, a vojni policajac uvazava potpis generala, ali trazi materijalni list za sva sredstva bez kojeg ne moze da nas pusti. Uz to postavlja pitanje od kud vama civilima vojna vozila i vojna sredstva. Pricam mu kako mu u drzavu vozimo vojnu tehniku vrednu 20-tak mil. dolara o vlastitom trosku, on poceo da sumnja da smo sverceri. Smile Da sumnja bude jos vece, u koloni je bio 1 sleper sa civilnim tablicama, 3 FAP-a 2026 sa tablicama VRS i 1 FAP 2026 sa tablicama SVK Smile
Trazim pristup telefonu kako bih preko nacelnika GS VJ resio problem, carinik ni da cuje. VP nema telefon, vec neku radio vezu. Kolega je bio ubedljiviji i uspeo je ubediti carinika da dozvoli telefoniranje, pa smo nakon 4-5 sati ubedjivanja ipak presli granicu predali sredstva na Banjicu, ali tek sutradan, jer smo kasno stigli. Ovi na Banjici su znali da dolazimo, odredili su ekipu koja ce to sve primiti po zapisniku i tako je zadatak izvrsen Smile

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

@ Cezar 35

Odlični podaci! Evo ja nigde nisam pronašao šta je bilo sa sistemom automatizacije AS-84, a i on je prebačen u SRJ. Naravno, zaključio sam da je tako nešto izvesno, s obzirom na kasniji raspored sistema automatizacije u samoj VOJIN VJ, i činjenice da se sistem automatizacije u VOJIN VRS bazirao na Kabini automatizacije AK-76, a ne na AS-84, ali ovo je sada i potvrda toga.... Smile

Inače....brat od tetke je služio vojni rok na RP Plješevica, septembarska klasa 1994/1995 i sve je to što si i ti ispisao i on lično doživeo i preživeo. Po struci je elektrotehničar. Sada živi u okolini Beograda, kao i ja, i često se nađemo i popijemo neku pivu. Dotaknemo se i tih tema...ja njemu svoja iskustva 1999-te većinom na P-15M u sklopu RS PVO Kub, a on meni 1995-te sa radara S-654 na RP Plješevica....
Događaji 05/08/95 su bili veoma dramatični...da ne idem dalje. Važno je da su svi sa tog položaja uspeli da se na vreme povuku.... Smile

offline
 • Pridružio: 19 Feb 2006
 • Poruke: 10876
 • Gde živiš: Banja Luka

@Kubovac...
Citat:Odlični podaci! Evo ja nigde nisam pronašao šta je bilo sa sistemom automatizacije AS-84, a i on je prebačen u SRJ. Naravno, zaključio sam da je tako nešto izvesno, s obzirom na kasniji raspored sistema automatizacije u samoj VOJIN VJ, i činjenice da se sistem automatizacije u VOJIN VRS bazirao na Kabini automatizacije AK-76, a ne na AS-84, ali ovo je sada i potvrda toga....
Pocetkom sukoba, VOJIN VRS je imao prilicno ozbiljne probleme po pitanju automatizacije. Zahvaljujuci velikom pozrtvovanju celog sastava i domacoj pameti, vec '93. svaka komanda pesadijskih i olopnih brigada imala je realnu situaciju u VaP-u izlozenu na monitorima. Bilo je to neobicno vazno zbog sve agresivnije i aktivnije uloge Nato u gradjanskom ratu. Kad spominjes taj AS-84, jedna eksluziva. Svo vreme rata cuvan je u podrumu robne kuce Boska (centar BL), u fabrickoj ambalazi Smile
Moram istaci da za svo to vreme rata, automatizacija nikad nije koriscena za navodjenje LA ( nije je bilo), vec je koriscena za sto brzi, kvalitetniji i precizniji prenos podataka svima koji su bili zainteresovani za stanje u VaP.
Bili su to dani velikog ponosa i casti, jer smo bili svesni kakav posao VOJIN odradjuje.

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

U nastavku teme, osvrnuću se na razvoj sistema VOJIN i sistema automatizacije i navođenja LA u Saveznoj Republici Jugoslaviji i Vojsci Jugoslavije.

Već sam pisao da je, otcepljenjem Slovenije, Hrvatske i Makedonije, veći deo RRS i AS tehnike kao i lovačke avijacije prešao u SRJ i novoformiranu Vojsku Jugoslavije, a jedan deo RRS i AS, kako sam već opisao i u Republiku Srpsku i njenu Vojsku Republike Srpske.

Bilo je potrebno tehniku smestiti i osmisliti novu organizaciju sistema VOJIN , s obzirom da se sada u VJ nalazilo dosta tehnike, od kojih su neke bile više a neke manje perspektivne. Bilo je lutanja i kombinovanja i novije i starije tehnike i tehnike sa zapada i tehnike sa istoka.
Na kraju je ipak usvojena nova organizacija, tokom 1994. godine.

Da ne dužim dalje, postaviću sliku sistema VOJIN, sistema automatizacije i razmeštaj jedinica Lovačke avijacije, po novoj formaciji usvojenoj 1994. godine, pa ću prokomentarisati.*20. bataljon VOJIN, RRS i AS:
- 20. OCS, Straževica kod Beograda, Sistem Automatizacije AS-84
- 1. Četa VOJIN, RP a. Batajnica, radar S-654 sa Kabinom Furnus
- 2. Četa VOJIN, RP Kačarevo, radari P-14, PRV-11, P-12 i sistem prenosa slike na daljinu "Natrap"
- 3. Četa VOJIN, RP Stari Banovci, radar AN/TPS-70
- 4. Četa VOJIN, RP Stari Banovci, radar AN/TPS-70
- 5. Četa VOJIN, RP a. Batajnica, radar S-600 (605) sa Kabinom Anvil (školski centar RV i PVO, za obuku)
- 1. Vod VOJ, RP Sombor, radar AN-TPS-63 + 2 Operativno-pokazivačke kabine iz sistema AS-70 "Julija"
- 2. Vod VOJ, RP Sombor, radar P-12

* Lovačka avijacija pod OC 20. bataljona VOJIN:
- 204. Lovačko-avijacijski puk, a. Batajnica:
- 126. Lovačka eskadrila "Delte" - MiG-21 bis (L-17)
- 127. Lovačka eskadrila "Vitezovi" - MiG-29B (L-18 )

Navođenje lovačke avijacije vršeno je klasičnim putem i instrumentalno putem sistema automatizacije AS-84. Samo tokom 1992. godine, u cilju uvežbavanja, izvedena su 53 instrumentalna navođenja lovačke avijacije iz sastava 204. LAP.
Treba reći da je kod 20. bataljona VOJIN učinjen i izvestan napredak u nameri da se sistem automatizacije AS-84 uveže sa sistemom automatizacije AS-75 za raketne jedinice PVO, konkretno sa 250. Raketnog brigadom PVO naoružanom raketnim sistemom PVO S-125M Neva, tako da je uz upotrebu aparature AKKORD bilo predviđeno i delimično i započelo uvežbavanje rada u uslovima elektronskog ometanja i rad na skraćivanju rada komandnim mesta u izvršnom komandovanju.

*31. bataljon VOJIN, RRS i AS:
- 31. OC VOJIN, Jarčujak-Kraljevo, Sistem Automatizacije AS-84
- 1. Četa VOJIN, RP Kopaonik, radar S-600 (605) sa Kabinom Anvil
- 2. Četa VOJIN, RP Zlatibor, radar S-654 sa Kabinom Furnus
- 3. Četa VOJIN, RP Goleš, radar S-600 (605) sa Kabinom Anvil
- 4. Četa VOJIN, RP Sinkovci, radar S-600 (605) sa Kabinom Anvil
- 1. Vod VOJ, RP Karapandža, radar AN/TPS-63 (jedinica za obuku)
- 2. vod VOJ, RP Jarčujak, radar AN/TPS-63
- 3. vod VOJ, RP Sinkovci, radar AN/TPS-63

* Lovačka avijacija pod OC 31. bataljona VOJIN:
- 83. Lovačko-avijacijski puk, a. Slatina:
- 123. Lovačka eskadrila - MiG-21 bis (L-17)
- 124. Lovačka eskadrila - MiG-21 bis (L-17)

- 98. Avijacijska brigada, a. Ponikve:
- 230. Lovačko-bombarderska eskadrila - MiG-21M (L-15) - jedinica ugašena 1996/1997

Navođenje lovačke avijacije vršeno je klasičnim putem i instrumentalno putem sistema automatizacije AS-84.

* 58. bataljon VOJIN, RRS i AS:
- 58. OC VOJIN, aerodrom Golubovci, klasičan rad
- 1. Četa VOJIN, RP Crni Rt, radar S-600 (605) sa Kabinom Anvil
- 2. Četa VOJIN - nema radarskih sredstava -
- 3. Četa VOJIN, RP a. Golubovci, radar S-600 (605) sa Kabinom Anvil
- 1. Vod VOJ, RP Obosnik, radar S-604H sa Kabinom Anvil
- 2. Vod VOJ, RP Ulcinj, radar P-12 sa izdvojenom Operativno-pokazivačkom kabinom PK-63
- Rezervna sredstva: P-15M, PRV-11

Navođenje lovačke avijacije vršeno je klasičnim putem.

Uz manje ili veće izmene, ovakav raspored je ostao do početka NATO agresije 24/03/99.
U sledećim tekstovima, obradiću pripreme pred agresiju NATO, tok rata, stanje neposredno nakon agresije i u periodu do današnjih dana....
Smile

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Napisano: 26 Okt 2018 16:11

Na red dolazi period pred samu agresiju NATO-a, koja je počela 24/03/99 godine.
Kao i kod VRS i toka rata i ovde bi bilo suviše komplikovano pisati naširoko, a i nije to tema.
Ono što mogu i što ću ispisati jeste kako su se jedinice VOJIN pripremile i gde su bili Radarski položaji i sa kojim radarima, gde očekujući reoni i sa kojim radarima i gde su jedinice bile u rezervi u očekivanju naredbe za zauzimanje očekujućih reona.
Takođe, opisaću i gde su bili početno raspoređeni lovci našeg Ratnog Vazduhoplovstva.

Početni raspored jedinica 126. brigade VOJIN na dan 24/03/1999. godine:

Slika 1:Slika 2:
*Radarski položaji sa radarima razvijenim na RP, maskiranim i spremnim za uključenje:
- 1. Vod VOJ/20.b - radar AN/TPS-63, RP Divoš na Fruškoj Gori
- 1. Četa VOJIN/20. b - radar S-654 sa Kabinom Furnus, RP Koševac (nedaleko St. Banovaca)
- 2. Četa VOJIN/31. b - radar S-654 sa Kabinom Furnus, RP Tornik
- 4. Četa VOJIN/20. b - radar AN/TPS-70, RP Kitke iznad Vranja
- 1. Četa VOJIN/58. b - radar S-600 (605) sa Kabinom Anvil, RP Crni Rt
- 1. Četa VOJIN/31. b - radar S-600 (605) sa Kabinom Anvil, RP Kopaonik

*Radari u očekujućim reonima na 2-10 kilometara od mikrolokacije samog RP:
- 2. Vod VOJ/31. b - radar AN/TPS-63, RP Jadovnik kod Kraljeva
- 3. Četa VOJIN/ 20. b - radar AN/TPS-70, RP Golijska Reka ispod planine Golija
- 4. Četa VOJIN/31. b - radar S-600(605) sa Kabinom Anvil, RP Vidojevica kod Niša
- 1. Vod VOJ/ 58. b - radar S-604H sa Kabinom Anvil, Paštrovačka Gora

*Rezervne radarske jedinice su bile u dobro maskiranim marševskim kolonama, pripremljene za zauzimanje određenih očekujućih reona:
- 5. Četa VOJIN/20. b - radar S-600(605) sa Kabinom Anvil, širi reon aerodroma Batajnica
- 1. Vod VOJ/31. b - radar AN/TPS-63, Stari Trg u Kosovskoj Mitrovici
- 3. Četa VOJIN/31. b - radar S-600(605) sa Kabinom Anvil, podnožje planine Goleš kod Prištine

*Operativni centri i sistemi automatizacije:
- 20. OC sa sistemom automatizacije AS-84 u podzemnom objektu "909" u brdu Straževica kod Beograda. Sistem funkcionisao sve vreme rata.
- 31. OC sa sistemom automatizacije AS-84, uskladišten po planu raseljavanja. 10 dana nakon početka agresije razvijen u prostorijama Pošte u Mataruškoj Banji i dalje radio neprekidno do kraja rata.
- 58. OC je isključen pre početka rata zbog ugroženosti i isključen iz borbenog rada. Sredstva raseljena u privatni objekat na periferiji Podgorice, a jedinice uvezane u operativni rad preko 31. OC. Na komandnom mestu bataljona, situacija praćena preko sistema APPVS radi lakšeg komandovanja sopstvenim jedinicama.
- OC Korpusa PVO bio je takođe smešten u podzemnom objektu "909" u brdu Straževica kod Beograda. Centar je fnukcionisao sa sistemom automatizacije AS-84 i radio kombinovanim načinom rada.

Pored ovoga, formirana je i mreža VOSt-ova (vizuelne osmatračke stanice) i po prvi put i mreža radio operatera.

* Raspored snaga lovačke avijacije:

Slika 3:Dakle, kao što vidite raspored lovaca MiG-29B i UB je bio sledeći:
- aerodrom Batajnica: 9 x MiG-29B + 2 x MiG-29UB
- aerodrom Niš: 2 x MiG-29B
- aerodrom Ponikve: 2 x MiG-29B
- aerodrom Golubovci: 1 x MiG-29B

A evo i rasporeda lovaca MiG-21bis:
- aerodrom Batajnica: 16 x MiG-21bis
- aerodrom Niš: 2 x MiG-21bis
- aerodrom Ponikve: 4 x MiG-21bis
- aerodrom Slatina: 20 x MiG-21bis
- aerodrom Golubovci: 2 x MiG-21bis

Ovo je bio generalni raspored snaga VOJIN, sistema automatizacije i snaga lovačke avijacije pred početak agresije NATO 24/03/99. Početkom rata, jedinice su i dalje manevrisale, borile se, trpile i izvesne gubitke...Ali o tome u narednim tekstovima, posle vikenda.....
Smile

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Na red je došla i NATO agresija i učinak jedinica VOJIN i LA kao i pretrpljena šteta.
U ovom prvom tekstu o ovoj temi, pisaću o organizaciji rada jedinica VOJIN i saradnja sa Lovačkom avijacijom, učinak i mere samozaštite.

U toku celog rata koji je počeo 24/03/1999. godine, jedinice VOJIN izvršavale su svoj osnovni zadatak, osmatranje vazdušnog prostora SR Jugoslavije i neposrednog okruženja, u skladu sa svojim mogućnostima i emitovanje podataka o situaciji u vazdušnom prostoru drugim delovima RV i PVO.

Tokom rata, najveću pouzdanost u radu i otpornost na ometanja ispoljili su američki radari AN/TPS-70 i AN/TPS-63 i sovjetski radari tipa P-12, metarskog područja rada. Daleko manju otpornost i pouzdanost u radu ispoljili su radari iz porodice S-600 (S-605 i S-654 i S-613), kao i sovjetski P-15.
Osim ovih, korišteni su i radari SUKL-a.
Početna taktička zamisao bila je da se neposredno pre početka i u početnom periodu agresije neprekidno kontroliše vazdušni prostor na prilazima i iznad teritorije SRJ sa kompaktnim radarskim poljem za visine preko 1000 m iznad panonskog, 2500 m iznad brdsko-planinskog i 500 m iznad jadranskog reljefnog regiona i da se u najvećoj meri sačuvaju ljudstvo i sredstva od gubitaka.

U prethodnom tekstu ispisao sam kako su jedinice VOJIN i LA bile grupisane pred početak rata.

126. brigada VOJIN, ostvarila je 2984,57 časova rada u toku rata.
Formirana je i mreža vizuelnih osmatračkih stanica VOSt, koja je bila razvijena u centralnoj Srbiji u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom Srbije, dok je na području Vojvodine i u Crnoj Gori razvijena samostalno. Na području Kosova i Metohije nije bilo uslova za njeno uspostavljanje.

U toku rata radarski je otkriveno 28859 formacija (iznad SRJ 6657 od kojih 6658 "X") a mreža VOSt je otkrila 6726 formacija i predala podatke centru VOJIN. Ova mreža davala je i podatke o dejstvu naše PVO prema snagama NATO.

Tokom rata, izvršena su 3 klasična navođenja 4 lovačka aviona MiG-29B:
- 24.03.1999. izvršeno je klasično navođenje aviona MiG-29 sa aerodroma Niš na grupu aviona iznad reona Kuršumlije. Pilot nije uočio cilj, avion je oštećen sleteo u Niš;
- 26.03.1999. izvršeno je klasično navođenje 2 lovca MiG-29B sa aerodroma Batajnica na grupu aviona u reonu Bajina Bašta. Oba aviona MiG-29 su oborena.
- 04.05.1999. izvršeno je klasično navođenje lovca MiG-29 sa aerodroma Batajnica na grupu aviona u reonu Kosjerića. Lovac je javio zahvat, ali je potom oboren.

Jedinice VOJIN su vršile stalna manevrisanja. U toku rata posednuto je 165 radarskih položaja od kojih mnogi nisu bili inžinjerijski uređeni zbog brzine posedanja. Demontiranje se odvijalo odmah posle borbenog rada, a montiranje odmah posle marševanja i odmah se prelazilo u naređeni stepen pripravnosti (broj 1, najčešće).
Stečena su značajna iskustva iz posedanja neuređenih položaja i njihovog odabira, inžinjerijskih priprema, maskiranja, izrade i "oživljavanja" lažnih položaja, kao i posedanja u teško pristupačnim zonama.
Iako su neuređeni položaji bili teži za posedanje i funkcionisanje, pokazalo se da je po njima bilo manje dejstava nego po uređenim. Na inžinjerijski uređenim položajima sredstva i iskopana zemlja su lakše uočavani iz vazduha nego na položaju koji nije uređivan.

Radarska slika dopunjavana je podacima dobijenim od VOSt-ova koji su takođe uvođeni u sistem automatizacije AS-84. Komunikacija sa VOSt-ovima je ostvarivana preko 2 različite radio mreže i preko žične PTT veze, što je pokazalo otpornost na ometanje.

Polovinom rata, narušen je sistem VOJ i delimično je uspostavljen preuzimanje 7 radara tipa P-15 iz Kopnene vojske. Činjenica da su skoro svi radari P-15 ili uništeni ili oštećeni u toku borbenog rada, predstavlja potvrdu njihovog angažovanja.
Komandovanje jedinicama VOJIN u toku rata bilo je centralizovano sa Komandnog mesta Brigade, podzemnog objekta "909" u brdu Straževica i vršeno je neprekidno i pored povremenih narušavanja sistema veza usled dejstava NATO avijacije po stacionarnim čvorištima veze.

Nakon početnog perioda rata i ranjavanja i pogibije starešina u pokazivačkim kabinama radara AN/TPS-70 i AN/TPS-63, izdvojeni su radarski pokazivači i kabine, posebno za ova 2 tipa radara, tako da su izdvojene kabine sa pokazivačima bile udaljene od 100-500 metara dalje od položaja radara.
Druge mere zaštite bile su maskiranje, održavanje više ratnih radarskih položaja, rastresiti razmeštaj, marševanje u etapama, korišćenje pasivnih ugaonih reflektora sa odbranu od protivradarskih raketa ili za imitaciju, izrada izdvojenih pokazivača-kabina, dežuranje ljudstva sa zaštitnim prslucima, minimalan broj ljudi u borbenim smenama, daljinsko uključivanje napona na sredstvima, ojačavanje oklopa pojedinih radara i sl.
Na svim radnim mestima u smenama, nalazile su se isključivo starešine, a ne vojnici.

Rat je naravno pokazao i neke probleme. Pored subjektivnih propusta i nedovoljnog poznavanja normi i mogućnosti celine sistema VOJIN od strane pojedinih starešina sa viših nivoa komandovanja, bilo je i taktičko-tehničkih poteza koji su se loše pokazali. Pre svega se misli na jedinice u kojima je bilo više lica iz rezervnog sastava, koji nisu bili dovoljno obučeni i korišteni su pre svega kao fizička radna snaga. U materijalnoj formaciji jedinica VOJIN ustanovljen je nedostatak logorske opreme, adekvatne odeće za rad u planinskim uslovima, nedovoljne količine maskirnih sredstava, neadekvatna sredstva za rad u noćnim uslovima, nepostojanje radio sredstava veze kratkog dometa itd....
Ipak, treba naglasiti da su dopunskim rešenjima i većim zalaganjem ljudstva prevazilaženi problemi u radu i nedostatak opreme.

U sledećem tekstu navešću hronološkim redom dejstva snaga NATO po jedinicama VOJIN i LA i učinak u oštećenju ili uništenju sredstava.

online
 • Pridružio: 31 Dec 2011
 • Poruke: 3726

Jedno pitanje možda vezano, a možda i nevezano uz temu. Tada ‘99, sad se više ne sjećam dali na VF ili UHF su bubali neke mozgoispirujuće sadržaje vrlo jakim signalom.
Šta je bila pozadina tog emitiranja, ometanje veze VOJINa ili čisto gušenje TV predajnika?

offline
 • Pridružio: 12 Jul 2016
 • Poruke: 4054

Drug pukovnik ::Jedno pitanje možda vezano, a možda i nevezano uz temu. Tada ‘99, sad se više ne sjećam dali na VF ili UHF su bubali neke mozgoispirujuće sadržaje vrlo jakim signalom.
Šta je bila pozadina tog emitiranja, ometanje veze VOJINa ili čisto gušenje TV predajnika?


Elektronsko ometanje je vršeno gotovo svakodnevno na celoj teritoriji tadašnje SRJ. U toku operativnog rada 280. cEIO (centar elektronskog izviđanja i osmatranja), registrovana je pojava elektronskih smetnji na VVF-UVF opsegu najčešće od 118-150 Mhz.
Pored toga, registrovane su emisije TV signala u boji na frekvenciji 21. televizijskog kanala i radio-emisije, frekvencijske modulacije na više frekvencija.
Emitovanje TV signala vršeno je sa američkog aviona tipa EC-130E Commando Solo koji je poletao iz Ramštajna (Nemačka) i leteo u vazdušnom prostoru Mađarske. Ovaj program nazvan "Allied Voice Radio and Television" mogao je da se vidi u trenucima kada je avion bio u vazduhu, 2 do 4 puta dnevno.
Emitovanje TV i radio programa u intervalima, nastavljeno je i posle primirja i poslednji let je izvršen 27.06.1999. godine.
Elektronsko ometanje opsega VVF-UVF vršeno je sa aviona EC-130H Compass Call koji je najčešće leteo u vazdušnom prostoru BiH.
Ukupno je registrovano 143 a/p, od kojih Commando Solo 75 i na Compas Call 68 a/p. Avion Commando Solo, koji je emitovao TV i radio program, ispoljavao je aktivnosti od 03.04.1999. skoro svakodnevno od 11-17 časova.
Avion Compass Call je najčešće leteo u VaP BiH i let mu je trajao oko 6 sati. Prilikom ometanja repetitora, ustanovljeno je da se ometaju izlazne frekvencije repetitorskih kanala.

Od ostalih aktivnosti "specijalnih operacija", mogu navesti i bacanje propagandnih letaka, što je počelo 03/04.04.1999. Bacani su nad Beogradom i Kosovom i Metohijom. Ukupno je bačeno 104,5 miliona primeraka (!?), u preko 30 različitih verzija. Leci su bacani iz aviona MC-130H Combat talon.
Ono što je uočljivo i čudno je pomalo arhaična leksika pojednih poruka na lecima......

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 785 korisnika na forumu :: 37 registrovanih, 10 sakrivenih i 738 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., babaroga, celik, Chainsaw, croato, darkangel, Dorcolac, dragon986, Drug pukovnik, dzonilicca, Gama, GrM, GUARIN, ikan, jery, kolateralnasteta, L3g1oN, Mali Veseljak, Marko Marković, Markoni29, MB120mm, moldway, nuke92, Polemarchoi, raketaš, Regrut Boskica, renoje2, royst33, sabros, Sirius, StefanNBG90, stegonosa, Tetrijeb, theNedjeljko, W123, yrraf, zoranis