Vazdušna bombardovanja na teritoriji Jugoslavije u WWII

15

Vazdušna bombardovanja na teritoriji Jugoslavije u WWII

rip
 • Pridružio: 15 Apr 2010
 • Poruke: 2085
 • Gde živiš: Beograd

gorran ::
… poenta i značaj borbi u Jugoslaviji u tom periodu nije toliko u potiskivanju Nemaca i oslobađanju teritorija, koliko u uspešnom sprečavanju Nemaca da izbiju na panonsko ratište.

Dakle, tokom novembra za Nemce je bila kritična deonica Novi Pazar - Sjenica - Prijepolje - Višegrad - Rogatica - Sarajevo, a tokom decembra Podgorica - Kolašin - Bijelo Polje - Prijepolje - Višegrad.


Hvala na argumentovanom objašnjenju i dobrodošao. Nadam se da ćeš da nastaviš da učestvuješ u ovoj diskusiji.

Čitajući prethodne stranice sigurno si uočio da ima još mnogo praznina u priči o savezničkim bombardovanjima teritorije Jugoslavije u Drugom svetskom ratu.
Sigurno si uočio i neke pokušaje da se ta priča svede na relaciju: saveznička bombardovanja - civilne žrtve i materijalna razaranja, a Nemaca i njihovih saradnika u toj priči nema nigde.

Upravo takve jednostranosti i preterivanja (od kojih nisu bili imuni ni neki profesionalci) naveli su me da počnem da proučavam ovu temu. Naravno, potpuno amaterski, pa dokle stignem.
Tvoj tekst je nesumnjiva potvrda moje tvrdnje sa prethodnih stranica da mora da se sagledava međusobni odnos tri sistema, ali da se ne ponavljam.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 05 Jan 2011
 • Poruke: 1037

padobranac75 ::Čitajući prethodne stranice sigurno si uočio da ima još mnogo praznina u priči o savezničkim bombardovanjima teritorije Jugoslavije u Drugom svetskom ratu.
Ok, evo jedno uopšteno objašnjenje zašto je bombardovana Podgorica 5. V 1944. Kontekst je sledeći:

Počev od 20. marta 1944. NOVJ je provodila ambiciozno zamišljenu operaciju prodora iz Sandžaka i istočne Bosne u Srbiju. Prelazak 2. i 5. divizije NOVJ preko Lima doveo je do slabljenja koncentracije NOVJ u Sandžaku i Crnoj Gori. Slobodna teritorija tada je obuhvatala široku oblast između Podgorice i Nikšića s jedne, te Pljevalja i Brodareva s druge strane, uključujući Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Žabljak...

To slabljenje NOVJ je bio motiv za organizovanje jedne osovinske operacije protiv slobodne teritorije (izgleda na inicijativu četnika):

Operacija Frilingservahen aprila 1944

Operacija je počela 9. aprila. Našavši se pod pritiskom, štab 2. korpusa NOVJ tražio je savezničku podršku iz vazduha. Međutim, o samom sadejstvu sa vazduhoplovstvom nije se mnogo znalo, pa je zahtev bio sasvim uopšten - tražilo se bombardovanje nemačko-četničkih "koncentracijskih prostorija" - Podgorice, Nikšića, Pljevalja... Zahtev je išao preko Vrhovnog štaba, a to je bio tek početak ovakve saradnje, pa je ozbiljnije bombardovanje Podgorice došla na red tek 5. maja, kad je operacija već posustala. Istog dana NOVJ je ponovo zauzela Berane. (Možda su i vremenske prilike odigrale neku ulogu.)

Nisam siguran, ali čini mi se da bi stoga i ovaj slučaj trebalo kategorisati pod "R". U svakom slučaju, poznata je činjenica da je zahtev sa zemlje postojao. Da li je akcija stvarno bila odgovor na taj zahtev, ne bih znao reći sa 100% sigurnošću.rip
 • Pridružio: 15 Apr 2010
 • Poruke: 2085
 • Gde živiš: Beograd

gorran ::Nisam siguran, ali čini mi se da bi stoga i ovaj slučaj trebalo kategorisati pod "R". U svakom slučaju, poznata je činjenica da je zahtev sa zemlje postojao. Da li je akcija stvarno bila odgovor na taj zahtev, ne bih znao reći sa 100% sigurnošću.

Sasvim je moguće da Davis i njegovi saradnici nisu ovo svrstali pod "R", baš zbog proteka vremena od zahteva do realizacije.
Inače, karakter napada je potpuno u skladu sa opisom kategorije "R" - 117 aviona napada taktičke ciljeve, a smo dva dejstvuju na osnovu opštih smernica i direktive pretpostavljene komande.

U svakom slučaju, nesporno je da nisu došli zbog nekoga ko je "mirno išao na posao, kao i svaki dan" ili je "baš bio pošao u tatin bankovni ured".

offline
 • Pridružio: 05 Jan 2011
 • Poruke: 1037

Što se tiče operacije RATWEEK i Leskovca 6. IX 1944, o tome je pisao Fitzroy Maclean, koji tvrdi da je zamisao za operaciju njegova:

RETVIK: 1. Plan
RETVIK: 2. Izvršenje

Vikipedija:

Operacija Ratvik

Maclean opisuje i kako je došao do zamisli, i kako je progurao kod savezničkog vazduhoplovstva i kod Tita.
Neverovatno :-), ali ne spominje ni kraljev rođendan, ni zahteve lokalnih komunističkih bandita da se uništi građanska klasa u Leskovcu.

Dopuna: 05 Jan 2011 17:40

Što se tiče Broda, on je sve vreme imao značaj komunikacijskog čvorišta. Nakon 10. X 1944, preuzeo je od Beograda značaj najvažnijeg komunikacijskog čvorišta na Balkanu. U oktobru i novembru 1944 na vezi Sarajevo - Brod "visilo" je 5 nemačkih korpusa (5. SS, 34, 21, 22. i 91) sa 247.000 ljudi:

PREGLED BROJNOG STANJA JEDINICA POTČINJENIH GRUPI ARMIJA »E« NA DAN 16. 11. 1944. GODINE

Nemačka pozicija izgledala je otprilike ovako,

rip
 • Pridružio: 15 Apr 2010
 • Poruke: 2085
 • Gde živiš: Beograd

gorran ::
U oktobru i novembru 1944 na vezi Sarajevo - Brod "visilo" je 5 nemačkih korpusa (5. SS, 34, 21, 22. i 91) sa 247.000 ljudi:


To objašnjava ne samo bombardovanja Broda, nego i drugih železničkih čvorišta na pravcu Beograd – Zagreb – Ljubljana i dalje na sever.

Te nemačke snage trebalo je što duže zadržati južno od Save, da se ne spoje sa snagama koje su ispred Rusa. Istovremeno, naterati ih da se povlače na zapad, pravcima na kojima ne mogu da se razviju i na kojima, zbog konfiguracije terena, prednost ima partizanski način ratovanja (npr., Sarajevo - Banja Luka - Prijedor - Zagreb).

Mada, neki autori preteruju i po broju aviona i količinama bombi ova bombardovanja dovode u istu ravan sa nekim nemačkim gradovima.

Interesantni su tekstovi:

http://hrcak.srce.hr/7518

ili

http://www.cpi.hr/download/links/hr/7334.pdf

offline
 • Pridružio: 05 Jan 2011
 • Poruke: 1037

padobranac75 ::To objašnjava ne samo bombardovanja Broda, nego i drugih železničkih čvorišta na pravcu Beograd – Zagreb – Ljubljana i dalje na sever.
Ljubljana (delimično i Zagreb) je od značaja ne samo za komunikaciju Ag"E" - Ag"Süd", nego i za poprečnu komunikaciju Ag"C" - Ag"Süd". Prva pomoć koja je stigla nemačkim snagama u Baranji, stigla je od AgC (44. i 71. divizija).

Generalno, u periodu novembar 1944 - mart 1945, tekao je veliki transtort snaga sa svih frontova u južnu Mađarsku - osim ovih delova iz AgC,transportovana je 6. oklopna armija sa zapadnog fronta, IV SS okl. korpus sa Visle...

S druge strane, Nemci su se stalno bojali savezničkog iskrcavanja u zoni Kvarner - Istra - Trst, i ulagali su velike napore u održavanje komunikacija sa tog područja prema Ljubljani i Zagrebu.

Malo terminološko razjašnjenje (da ne bude zabune oko AgE i AgF):

Ag"F" (komanda Jugoistoka) sastojala se od dve armijske formacije:
1) Ag"E" u Grčkoj (do septembra/oktobra 1944)
2) 2. oklopna armija (u Jugoslaviji i Albaniji)

Kad su se pojavili Sovjeti na rumunskoj i bugarskoj granici, formirana je borbena grupa za uspostavljanje fronta, od manjih delova 2.oklA (1. brd. divizija, 7. SS div, 92.mot puk, 3 puka Brandenburg, brigada jurišnih topova, 738. puk 118. lov.divizije) i AgE (117. lov. div, 1 puk "Brandenburg", jurišni puk "Rodos"). Kad su Sovjeti forsirali Dunav 11. XI, pred njima se našla samo divizija Brandenburg i novoformirana mađarska 31. SS divizija. Nad njima je komandu preuzeo štab 68. korpusa, avionima prebačen iz Soluna, a nad ovim štab 2.oklA.

Tokom septembra, oktobra i novembra, AgE preuzimala je pod svoju komandu korpuse 2.oklA u Jugoslaviji (21, 5.SS, 15. brdski, 69. rez), dok je štab 2. oklA na kraju bio zadužen samo za južnu Mađarsku. Međutim, pošto nije uspela izvući glavninu svog sastava iz Jugoslavije, 2.oklA popunjena je sa raznih drugih strana.

U decembru 1944. 2.oklA taktički je potčinjena Ag"Süd" (Jug), a od marta 1945. i administrativno. Time je prestala da postoji Ag"F" i Komanda Jugoistoka. Front od Drave do Jadrana držala je Ag"E", a preko Drave Ag "Jug".

rip
 • Pridružio: 15 Apr 2010
 • Poruke: 2085
 • Gde živiš: Beograd

Interesantan članak iz 1943. o počecima dejstava srednjih bombardera na Balkanu.
Dopuna: 26 Jan 2011 14:47

Vazdušna bombardovanja na teritoriji Jugoslavije u WWII
(ispravke i dopune)

Vreme je za ispravke i dopune podataka koje sam već postavio.

Prvo dve ispravke podataka navedenih uz Skoplje i Podgoricu.

Skoplje

Pogrešno sam napisao da su bombardovanja bila 18. i 21 septembra 43. Bila su 18. i 21. oktobra 1943.

Još nemam podatak koja je jedinica izvršila bombardovanje 21. oktobra. Jedini trag je das u to bili avioni P-38.

Međutim, pronađen je podatak koja je jedinica izvršila bombardovanje 18. oktobra 1943.
Bila je to 321. BG iz sastava 57. BW 12. AF (avioni B-25).

Evo njihovog izveštaja i jedne fotografije.
(Fotografije koje slede dosta su nejasne, jer su izvađene iz PDF fajla)

HQ 321st BG Mission Summary: (Ops Order 141/mission 140) Group Mission # 142:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mission Report # 142, 18 October 1943
1.
321st Bombardment Group (M).
2.
At 1025 36___ _B-25s__ took off to _bomb_ West M/Yds. At Skoplje, Yugoslavia. __None_ returned early. ___36__ dropped 231x250 lbs with .1 & 45 Second fusing at 1215 hours from 10,000/11,000 ft. ___36__ returned at 1325.
__None__ lost, __None__ missing, __None__ at friendly field.
3.
Results: Both east and west ends of yards were hit, with some bombs down center and over. Hits and fires observed in buildings on NE end and two direct hits on sheds on W end, with some bombs to North of sheds. Possible hits on locomotive sheds reported, and explosion to North of sheds, and two fires on south side of tracks.
4.
Air---------Two S/E seen taking off from Skoplje A/D – with 5/8 E/A on ground – 3/4
JU-52’s and two S/E (2 on west side and three around perimeter). Huge M/T convoy reported, several hundred vehicles heavily laden – with trailers – some artillery – moving NW between Veles 41°43’N, 21°47’E through Skoplje towards Tetovo, About a third of W M/Y facilities filled.
Marine----Two small boats at Kneta E. Kravastase and 3 M/V in Durazzo harbor
reported all tied up along SW pier.
Flak--------One report of seven bursts, heavy, inaccurate – trailing formation at target
and 12 bursts heavy inaccurate from Tirana.
5.
Weather En route and return: Scattered Cumulonimbus with 6/10 cumulus at 9000 to
40 miles inland.
Target: CAVU.
6.
None.
Flight leaders: Lt. Col. Cook, Maj. Schwane and Capt. Seel
Observers : Col. Walsh, Maj. Pemberton, Capt. Landron and Lt. Drotis.
Number of sorties--36
Photos taken.
FRANCIS R. PEMBERTON,
Major, Air Corps,
Intelligence Officer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skoplje, 18. oktobar 1943.
Podgorica

I ovde sam pogrešno napisao septembar, umesto oktobar.

Dakle, bombardovanje je bilo 25. oktobra 1943., a izvršila ga je 321. BG iz sastava 57. BW 12. AF.

Evo njihovog izveštaja i jedne fotografije.
HQ 321st BG Mission Summary: (Ops Order 145/mission 144) Group Mission # 146:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mission Report # 146, 25 October 1943
1.
321st Bombardment Group (M).
2.
At 1155 36___ _B-25s__ took off to _bomb_ Podgorica L/G. _None_ returned early. ___36__ dropped 2502x20 lb frag. Bombs at 1313 hrs from 10/12,000 ft.
___36__ returned at 1425. None lost, missing or at friendly field.
3.
Generally good coverage, with concentrations on East and W. side of field, in NW corner and through middle. Some bombs short of target to S and some over to N. and into town. Clouds over target interfered with observation.
4.
Air---------Two fires observed on approach just south of center of field. One E/A
landing, and one E/A taking off,--observed at bomb release point. About 15 T/E and 10 S/E A/C observed on L/G on E, W, and N. perimeter. 7/10 A/C reported on Scutari/Stoja A/D.
Ground----A possible landing strip, narrow and 4000-5000 feet long, 200 yards from
beach W of Drin River at 41°54’N, 19°18’E.
Monday, 25 October 1943 (continued)
Flak--------Heavy, intense, accurate, tracking at first and last flights.
Marine----None.
5.
Enroute and Return--8/10 cumulus at 6000 ft. Visibility unlimited.
Return-----------------7/10 convective cumulus at 6000 ft; tops 10,000 ft. Visibility
unlimited.
6.
None.
Flight leaders---Capts. Bonus, Bradley and Lt. Olson.
Observer: Major Pemberton, Capt. Vincent.
Number of sorties--36
Photos taken. FRANCIS R. PEMBERTON,
Major, Air Corps,
Intelligence Officer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podgorica, 25. oktobar 1943.Dopuna: 28 Jan 2011 13:17

To bi bile ispravke grešaka, koje sam do sada uočio.

Do sada su detaljnije obrađena bombardovanja ciljeva na teritorijama 53 grada, koja su dokumentovana fotografijama.
Njih ću da pominjem samo u slučaju da imam novih podataka.

Još je ostalo neobrađeno [b]više od 280 napada na ciljeve na teritoriji Jugoslavije. Oni se pominju u strategijskim ili taktičkim bombardovanjima, ali nisu pronađene fotografije koje to dokumentuju.[/b]

Za oko 95 napada gotovo je nemoguće tačno identifikovati lokaciju, jer je upisana kao "Dalmacija", "Danube", "Misc, Yu", "Yugoslavia" ili navedeno ime nije dovoljno za identifikaciju (Hum, Ivanjska, Klopat, Kukavica, Luke, Mesgrada, Partranje, Strfnik, Trojica, Zut).

Istini za volju, uz više truda i kopanja po podacima neki od ovih slučajeva mogli bi da se razjasne.

Primer:
Za napad upisan kao "Misc, Yu", pod datumom 1. februar 1945. (cilj: City, 1 avion, 2 tone bombi), moguće je da je ovo bilo posle 349. misije 2. BG (Grac i Klagenfur), kada je jedan avion odbacio bombe na ranžirnu stanicu 15 milja severno od Maribora.

I pored tih problema sa nepotpunim podacima, još uvek ostaje preko 190 napada koji mogu da se razvrstaju po gradovima Jugoslavije.
Za 88 napada poznat je podatak o jedinicama koje su iz izvršile. Za ostale napade poznati su samo ime grada, datum napada i da li su napad izveli avioni iz sastava strategijskog ili taktičkog vazduhoplovstva.


Pokušaću da te podatke postavim abecednim redom, po imenima još 102 pomenute lokacije.
Ali, da neki grad ne preskočim ili da ponavljam podatke, moram prvo da sravnim šta je već napisano.

Nadam se da gorran prati temu i da će imati podataka da ih paralelno ubacuje.

offline
 • Pridružio: 05 Jan 2011
 • Poruke: 1037

Mada, moram da priznam da ovom aspektu dejstava nisam obraćao dovoljnu pažnju, tako da mogu samo da dajem napomene o koincidencijama, dok ne budem u mogućnosti da proanaliziram podatke o kopnenim dejstvima detaljnije.

Na primer, Podgorica - 25. oktobra 1943 - koincidira sa operacijom Balkanski klanac (BALKANSCHLUCHT), koja se odigravala 15-25. oktobra.

Sastojala se u tome što su dve borbene grupe (jedna, delovi 118. div iz Podgorice, i druga, delovi 297. div iz Peći) nastupile jedna prema drugoj, odnosno prema oblasti Kolašin - Andrijevica - Berane.

Dakle, Podgorica je bila "koncentracijska prostorija".

Mada uopšte nisam siguran da je tada postojala neka takva koordinacija.

Dopuna: 30 Jan 2011 3:36

padobranac75 ::Za oko 95 napada gotovo je nemoguće tačno identifikovati lokaciju, jer je upisana kao "Dalmacija", "Danube", "Misc, Yu", "Yugoslavia" ili navedeno ime nije dovoljno za identifikaciju (Hum, Ivanjska, Klopat, Kukavica, Luke, Mesgrada, Partranje, Strfnik, Trojica, Zut).

Istini za volju, uz više truda i kopanja po podacima neki od ovih slučajeva mogli bi da se razjasne.

Primer:
Za napad upisan kao "Misc, Yu", pod datumom 1. februar 1945. (cilj: City, 1 avion, 2 tone bombi), moguće je da je ovo bilo posle 349. misije 2. BG (Grac i Klagenfur), kada je jedan avion odbacio bombe na ranžirnu stanicu 15 milja severno od Maribora.

I ovde mogu samo da nagađam. Na primer, možda je "Klopat" u stvari "Klopot" - malo mesto kod kojeg je bio most koji je avijacija tukla više puta. To dolazi u obzir ako se vremenski poklapa sa izvlačenjem 21. korpusa - dakle, novembra - 20. decembar 1944.

offline
 • Pridružio: 05 Jan 2011
 • Poruke: 1037

To je blizu sadašnjeg čuvenog mosta na Maloj Rijeci, između Podgorice i Mateševa. Opština, pretpostavljam, Podgorica.

Dopuna: 31 Jan 2011 7:33

Dnevnici AgF i AgE koje sam okačio na internet sadrže mnogobrojne napomene o dejstvima savezničke avijacije.

http://www.znaci.net/00001/4_12_4_218.htm
http://www.znaci.net/00001/4_12_4_219.htm

Npr

Vojni izveštaj (kominike) od 4. 8. 1944. objavio je o prostoru Jugoistoka sledeće:
Pokušaj iskrcavanja neprijatelja pod zaštitom engleskih razarača i mnogobrojnih lovaca-bombardera u ranim jutarnjim časovima 2. 8. na dalmatinsko ostrvo Korčulu odbijen je u kraćoj i žestokoj borbi od strane posade ostrva.

i

3. septembar 1944. godine
Operativno odeljenje Beograd — Dedinje
O situaciji na moru i u vazduhu, vidi operativni izveštaj.
3. 9. izvršan je napad na Beograd sa oko 200 četvoromotornih bombardera. (Most na Dunavu srušen na dužini 180 m, stari železnički most na Savi 6 pogodaka, putnički most na Savi 2 pogotka, štete na železničkim postrojenjima). Drugi odred bombardovao je aerodrom u Kovinu (7 aviona potpuno uništeno a 2 oštećena, rafinerija i žel. skela dobili pogotke).

rip
 • Pridružio: 15 Apr 2010
 • Poruke: 2085
 • Gde živiš: Beograd

Da krenemo abecednim redom:

Alibunar
Obrađeno. Nema novih podataka.


Andrijevica
Obrađeno. Nema novih podataka.


Bajmok

20.12.1944.
U Davis-ove tabele upisano je da je jedan avion iz 205. RAF-ove grupe bacio 2,2 t bombi na drumski most (Hy/Br) Babnjok.


Banova Jaruga

Već je pisano o dva napada na železničku stanicu Banova Jaruga, između Novske i Kutine (5 februara i nepoznatog datuma u aprilu 1945.).

Za napad 05.02.1945. još nije pronađen konkretan podatak o jedinici koja ga je izvršila, osim da je bila iz sastava BAF-a (Balkan Air Force).
Jedini je sigurno da ovaj napad nije izvršila 39. eskadrila BAF-a, koja je bila u sastavu 254. vinga (Beaufighter X).
Naime, njihov spisak misija počinje od 7. februara 1945., kada su na svojoj prvoj misiji bombardovali Senj (12 aviona).

Posle pronalaska spiska misija 39. eskadrile BAF-a, broj bombardovanja Banove Jaruge povećao se sa 2 na 9. To su:
1. 05.02.1945. - dokumentovano fotografijom koju čuva Australian War Memorial;
2. 15.02.1945. / 12 aviona / Cilj: Banova Jaruga Marshalling Yards / 6. misija eksadrile;
3. 24.02.1945. / 10 aviona / Cilj: Banova Jaruge Rail Junction / 11. misija eksadrile;
4. 26.02.1945. / 8 aviona / Cilj: Banova Jaruqe Marshalling Yards / 13. misija eksadrile;
5. 20.03.1945. / 12 aviona / Cilj: Banova Jaruga Oil Storage Tanks / 25. misija eksadrile;
6. 05.04.1945. / 6 aviona / Cilj: Banova Jaruga Marshalling Yards / 38. misija eksadrile;
7. 14.04.1945. / 12 aviona / Cilj: Banova Jaruge Rail Junction / 47. misija eksadrile;
8. 18.04.1945. / 7 aviona / Cilj: BanovaJaruge Marshalling Yards / 51. misija eksadrile;
9. 21.04.1945. / 6 aviona / Cilj: BanovaJaruga Marshalling Yards / 56. misija eksadrile.


Banja Luka
Obrađeno. Nema novih podataka.


Baškanova
Jedan avion bacio je 22.02.1944. 2 t bombi na grad.
Uz podatak stoji napomena da je napad izvršen po pravilu " O: opportunity city-area bombing, conducted by individual formations and crews following initiative granted by AAF or RAF policy".
Nije poznato kojoj bombarderskoj grupi 15. AF je pripadao ovaj avion.


Beograd
Obrađeno. Nema novih podataka.

Dopuna: 01 Feb 2011 12:42

Bihać

Teritorija opštine Bihać bila je cilj u četiri strategijska i četiri taktička napada.

1. 02.04.1944.
Cilj: M/Y / 35 aviona / 64,2 t bombi / 2 izgubljena u međusobnom sudaru / 1. misija 461. BG.
Davis ovo vodi kao Sinac (kod Otočca) M/Y, a 461. BG kao Bihac Marshalling Yard.
Vrijeme bilo odlično. Dok su posade promatrale da li njihove prve bombe pogađaju cilj, sudarila su se dva B-24.

Hronologija: "… the B-17s hit ... and marshalling yard at Brod, Yugoslavia; the B-24s hit ... and in Yugoslavia, an air depot at Mostar and marshalling yard at Bihac …".

2. 17.05.1944.
Cilj: T/T / 31 avion / 93 t bombi / 200. misija 2. BG.
Hronologija: "… the B-17s bomb ... and troop concentrations at Bihac, Yugoslavia …".

3. 26.05.1944.
Cilj: T/T / 36 aviona / 108 t bombi.
Hronologija: "… B-24s hit ... and troop concentrations at Bihac, Yugoslavia; fighters escort the bombers and strafe and dive-bomb the airfield at Donji Zemunik, Yugoslavia.".
Ovaj napad svrstan je u kategoriju "R".

4. 29.05.1944.
Cilj: T/T u rejonu Zavalje / 19 aviona / 37,5 t bombi / 57. misija 456. BG.
Hronologija: nema zapisa.
Ovaj napad svrstan je u kategoriju "R".

5. 30.05.1944.
Postoji samo zapis u Hronologiji, koji govori da ovo nije bilo bombardovanje:
"Fifteenth AF: Nearly 500 B-17's and B-24's attack A/F and aircraft factory at Wels, factories at Pottendorf, Neudorfl, and Neunkirchen and M/Y at Zagreb. P-38's and P-51's provide escort. Many of the ftrs strafe T/Os in areas around Zut, Brod, Susak, Bihac, Medak, and along Karlovac-Livno road."

6. 13.02.1945.
Cilj: Bihac Marshalling Yards / 12 aviona / 5. misija 39. eskadrile BAF-a.

7. 19.03.1945.
Cilj: Bihac Defensive strong points / 12 aviona / 23. misija 39. eskadrile BAF-a.

8. 30.03.1945.
Cilj: Spec. Operations Prkos—Bihac—Gospic / 11 aviona / 31. misija 39. eskadrile BAF-a.

Bihać se pominje u Hronologiji i pod datumom 28. maj 1944.:
"… P-38's fly ftr sweeps against A/Fs in Kurilovec area and vehicles, comm lines, and T/Os in Knin-Bihac-Banjaluka area."


Bijeljina

Na teritoriji opštine Bijeljina bombardovan su Brodac i Bukovica.
Ima 5 Bukovica u Jugoslaviji, ali mislim da je ovde reč o Bukovici kod Bijeljine.

Brodac su 04.01.1944. bombardovala 24 aviona 321. BG (12AF/57 BW).
Kao primarni cilj 321. BG u listi misija upisan je Doboj.
Evo njihovog izveštaja

Primary target: Doboj not attacked due to an overcast so the formation bombed a bridge and barracks 64 miles further east. Photos show heavy concentrations of bursts on railroad and canal south of the barracks.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mission Report # 180, 4 January 1944
1.
321st Bombardment Group (M).
2.
At 1306 – 24 B-25’s took off to bomb Doboj, Yugoslavia. None returned early. At 1450 hours 24 dropped 144 x 500 lb bombs with .1 and .025 fusing from 10,500/11,500 feet. 24 returned at 1605. Axis of attack 80°.
3.
RESULTS: BARRACKS AND ROAD, 3 MILES NE OF D. BRODAC BOMBED. Hits seen in E end of barracks; 5 direct hits on RR, also hits on road SE of barracks; last 6 dropped in open areas, 2 miles south of target; one report of center of barracks hit.
4.
OBSERVATIONS:
Air--------None.
Ground—Center span of road bridge over river cut clean out.
Marine---None.
Flak------3 bursts from Mostar, 2 of them red, to rear and below formation.
5.
WEATHER: Enroute: Clouds 8/10 cumulus over Yugoslavia, tops at 8,000 breaking
about 30 miles from target – with 7/10 at 18,000 throughout. Visibility
– unlimited.
Target: Clouds 5/10 at 18,000. Visibility – unlimited.
Return: Same as enroute.
6.
None.
Flight leaders: Capt. Beeson, Lt. Latremore.
Number of sorties – 24
Planes by Squadron: 445th - 6; 446th – 6; 447th – 6; 448th – 6
S.P. NEPRASH, 1st Lt., Air Corps, Ass’t Intelligence Officer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukovicu je 26.07.1944. bombardovalo 7 aviona iz sastava 15. AF, koristeći princip "O".
Bacili su 17,5 t bombi.


Bjelovar

Nema novih podataka.


Bodrež

Postoje dva Bodreža u Sloveniji (na granici sa Italijom ili kod Rogaške Slatine), pa sam u dilemi na koji se odnose ova četiri zapisi u Hronologiji.

1. December 28, 1944
Twelfth AF: MBs attack troop concentration at Aulla, dump at Mirabello Monferrato, 3 rail lines from Austria and Yugoslavia into NE Italy by hitting bridges at Chiusaforte and Bodrez, and viaduct at Borovnica. XXII TAC planes spt US Fifth Army in Serchio Valley, where counterattacks are repulsed, hit roads and bridges, and destroy a number of vehicles, many at a motor transport depot near Aulla which the ftrs bomb and strafe. During 27/28 Dec LBs bomb lights and motor transport at almost 50 places throughout Po Valley and Brenner area.

2. December 31, 1944
Twelfth AF: During 30/31 Dec A-20's again fly intruder missions, bombing a variety of tgts, including motor transport, bridges, and railroads in Po Valley. During the day MBs hit bridge at Bodrez, railroads at Piazzola Sul Brenta and near Padua, and a dump. XXII TAC FBs destroy 5 and damage 2 railway bridges in Po Valley, cut rail lines at numerous places, destroy several locomotives, and destroy or damage 200-plus railway cars.

3. February 04, 1945
Twelfth AF: MBs bomb railroad bridges at Ala, San Michele all' Adige, Lavis, Dogna, and Bodrez, and attack Ala M/Y. XXII TAC ftrs and FBs escort MBs and, in widespread areas of N Italy, destroy 2 bridges, damage 8 others, and blast. rolling stock.

4. February 07, 1945
Twelfth AF: During 6/7 Feb A-20's bomb lights and movement over extensive areas of N Italy. During day B-25 blasts cut bridges at Bodrez and Lavis, viaduct at Lavis, and block rail lines at San Michele all'Adige and Mantua. XXII TAC P-47's destroy 4 railroad bridges and damage another severely in NE and C Po Valley and Brenner Pass, and blast dumps and sugar refineries in the Mantua, Brescia, and Reggio Emilia areas.


Borovnica

Nema novih podataka.


Bosanska Gradiška

Davis-ove tabele sadrže podatak da su 30.06.1944. dva aviona iz sastava 15. AF bacila 5 t bombi na "RR" (railroad targets).
Nisu pronađeni drugi izvori koji pominju ovaj napad.


Bosanska Krupa

Pronađeni su podaci o dva napada na teritoriji Bosanske Krupe.
Davis navodi podatak da je 29.05.1944. 40 aviona bacilo 78,7 t bombi na taktički cilj (T/T: tactical targets, usually frontline enemy troops).
Napad je svrstan u kategoriju "R" (R: city-area bombing requested by friendly ground forces or partisans).
U spisak misija upisala ga je 455. BG, kao svoju 52. misiju.
Nije pronađen kompletan spisak misija 455. BG, pa je navedeni broj misije možda pogrešan.

O tome postoji i zapis u Hronologiji:
Fifteenth AF: 829 B-17's and B-24's (largest number of Fifteenth AF HBs completing attacks in a single day up to this time) bomb A/Fs and aircraft factories at Wollersdorf, Wiener-Neustadt, and Atzgersdorf, and attack A/Fs, troops, and supply concentrations at Zegar, Zavalje, Prijedor, Bosanski Novi, Knin, Banjaluka, Drvar, Livno, and Basanska Krupa. P-38's and P-51's escort the Austrian missions while P-38's accompany the HBs to Yugoslav tgts and afterwards strafe numerous T/Os. Ftr opposition over Yugoslavia is negligible but around 150 ftrs attempt interception over Austria, principally in Wiener-Neustadt area. 23 US aircraft are lost. HBs and ftrs claim over 60 ftrs shot down.

BAF-ova 39. eskadrila bombardovala je 03.04.1945., na svojoj 36. misiji, sa 6 aviona, "Otaca Road Bridge". Najverovatno je reč o naselju Otoka u opštini Bosanska Krupa.


Bosanski Novi

Bosanski Novi, danas Novi Grad, pominje se samo jednom, pod datumom 29.05.1944.
Davis navodi podatak da su 29.05.1944. 32 aviona bacila 53,3 t bombi na takatički cilj (T/T: tactical targets, usually frontline enemy troops).
Napad je svrstan u kategoriju "R" (R: city-area bombing requested by friendly ground forces or partisans).
Bila je to 52. misija 454 BG.

Zapis u Hronologiji identičan je onome koji je citiran uz Bosansku Krupu 29.05.1944.


Bosanski Petrovac

Jedini trag o napadu na Bosanski Petrovac 20.01.1944. je zapis u spisku misija 325. FG.
Zapisali su da su na svojoj 25. misiji pratila bombardere u napadu na "Bason Petrovac".
Inače, 325. FG je bila u sastavu 15. AF i imala je zadatak da prati i štiti bombardere.


Bosansko Grahovo

I za napad na Bosansko Grahovo 21.09.1944. jedini trag je zapis u spisku misija 325. FG.
Zapisali su da su toga dana, na svojoj 86. misiji, pratili bombardere u napadu na Ticevo A/F. Moguće je da je reč o mestu Tičevo, kod Bosanskog Grahova.
Interesantno je da Davis pod tim datumom ne pominje Bosansko Grahovo, ali navodi podatke o napadima bombardera na Brod, Novi Sad, Suboticu i Vinkovce. Istovremeno, Hronologija pominje napad P-38 na Osijek.


Brač (otok)

Otok Brač pominje samo Hronologija.

1. 21.01.1944.
"Twelfth AF: … P-40's hit shipping at Povlje."
(Napomena: Povlje su u Sloveniji, a na otoku Braču su Povlja)

2. 30.06.1944.
"Fifteenth AF: Bad weather causes over 450 HBs and more than 150 ftrs to abort missions. 188 HBs, escorted by 138 ftrs, hit A/F at Zagreb and T/Os in Hungary and Yugoslavia, including M/Ys at Kaposvar, Osztopan and Split, highway bridge at Brac I, A/F at Banjaluka, and city of Budapest. 130-plus ftrs provide escort."


Brinje

Brinje je u spisak svojih misija upisala 39. eskadrila iz sastava BAF-a.
Na drugoj svojoj misiji, pod datumom 08.02.1945. upisali su da je njihovih 12 aviona Beaufighter X bombardovalo cilj: " Brinje HQ 21/22 Mountain Corp".


Brioni

Pod datumom 24.04.1945. BAF-ova 39. eskadrila upisala je tri borbene misije, koje su izvele grupe od po 6 aviona.
- 58. misija: Vidrenjak Rail Bridge,
- 59. misija: Kutina—Popovaca Rail Line i
- 60. misija: Porto Brioni Midget Sub. H.Q.


Brod (Bosanski i Slavonski)

Nema novih podataka o bombardovanjima.
Jedini novi podatak u kojem se pominje Brod je podatak iz spiska misija BAF-ove 39. eskadrile.
Zadatak njihovih 12 aviona 10.04.1945. bio je: "Photo Recce Vidrenjak-Brod Okucani Marshalling Yards".

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 685 korisnika na forumu :: 41 registrovanih, 4 sakrivenih i 640 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: -[CoA]-, _commandos_, A.R.Chafee.Jr., aljosa7, amaterSRB, bojanM84, cezar 35, Cirkon, David, Dragan Smiljanić, dragon986, Fog of War, Gama, Georgius, goxin, Igrutinovic, ikan, JOntra, kobi87, komkom, lavi, MikeHammer, mikrimaus, Milan A. Nikolic, miljannis, mnn2, nikolapetkovic, piton, Polemarchoi, RJ, sakota79, samsung, Snorks, srecko81, Srky Boy, StefanNBG90, stug, Vladko, vlvl, voja64, VP3987