Low cost solucije u sistemu Odbrane i benefitiranje tehnološkim razvojem u oružanim snagama

17

Low cost solucije u sistemu Odbrane i benefitiranje tehnološkim razvojem u oružanim snagama

offline
 • kljift 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Okt 2009
 • Poruke: 6491Prenosni protivoklopni raketni kompleks HJ-8 (Hongjian-Cool namijenjen je borbi sa oklopnom tehnikom. Uveden je u naoružanje 1987 godine. Koncem sedamdesetih, vodeća kineska oružarska kompanija NORINCO počela je razvoj porodice POLK HJ-8 / Red Arrow 8. Radi se o POLKu druge generacije lansiranim iz cijevi sa poluautomatskim žično komandnim sistemom navođenja i optičkim praćenjem. Do 2002 godine u porodicu "Crvenih strijela" ulazilo je pet kompleksa - HJ-8A; HJ-8C; HJ-8E; HJ-8F; HJ-8L. Svi su oni namijenjeni dejstvu po oklopnoj tehnici protivnika i mogu se koristiti bilo u prenosnoj varijanti sa tripoda bilo sa platformi poput točkaških i gusjeničnih vozila, helikoptera. Dizajniran da bude pouzdan i precizan, postao je standardno protivoklopno oružje helikoptera WZ 9, Mi 17 te Gazela na upotrebi kod kineskih oružanih snaga.
HJ-8E iz sredine devedesetih teži 24,5kg i ima domet od 4.000m i sposobna je za neutralisanje ERA oklopa. Poslednja verzija HJ-8H čini unapređenu HJ-8E; adaptacijom istog SUVa i lakog lansera/kontejnera od HJ-8L. Koristi novu raketu, sposobnu za dejstva po zemaljskim ciljevima na daljinama od 6 km i sporijih vazdušnih ciljeva poput helikoptera na daljinama od 4 km.

HJ-8S - varijanta sa protivbrodskom bojevom glavom.

Razvoj je počeo 1977 u cilju ispravljanja nedostataka POLKa prve generacije Crvena Strijela HJ 73 (tačna kopija sovjetske "Maljutke"). Nedostaci kod "Maljutki" primjećeni su tokom ratova na Bliskom Istoku 1973 te rata u Vijetnamu 1972 - 73 godine. Tih godina je Kina preko Vijetnama dobila pristup tehničkoj dokumentaciji američkog POLKa TOW. Po ocjenama stručnjaka, tripod je od američkog BGM 71 TOW, jedinica za vođenje od francusko - njemačkog MILANa, a rakete od britanske Swingfire.

Sredinom osamdesetih, izvedena su ispitivanja novog POLKa gdje je 109 raketa od 113 ispaljivanja pogodilo cilj. Od 60 ispaljenih 58 raketa probilo je homogeni oklop debljine 180mm pod uglom od 68" od normale. Od 1987 započeta je serijska proizvodnja u kompaniji NORINCO za potrebe kineske Nardnooslobodilačke armije. Do 2003 godine proizvedeno je 28148 sistema, a do 2012 godine planirana je proizvodnja još 6892 sistema iz porodice HJ 8.

POLK HJ-8Akompleks druge generacije sa poluautomatskom komandom sa linije vizira sa prenosom komandi preko žičane veze. Minimlni domet 100 м, maksimalni — 3000 м. Kompleks: raketa, transportno - lansirni kontejner; IC goniometar sa optičkim nišanom; elektronski blok upravljanja; tripod. Posluga se satoji od dva vojnika, prenose ga ne manje od četvorice.

Raketa HJ-8А na prvi pogled se ne razlikuje od PORV Swingfire razvijene od strane kompanije British Aerospace. Sastoji se od kumulativne bojeve glave, postavljene u prednji dio korpusa, aparaturnog odsjeka, dvorežimskog raketnog motora na čvrsto gorivo i četiri preklapajuća stabilizatora, postavljena na srednjem dijelu korpusa. Pri smještaju rakete u lanser - kontejner, stabilizatori se savijaju oko njenog korpusa.

В хвостовой части ракеты установлен ИК-трассёр, позволяющий следить за ракетой и осуществлять наведение на цель при помощи ИК-гониометра в полуавтоматическом режиме, когда ПТУР выводится на линию визирования командами, полученными по проводной линии связи с блока управления ПУ. Полёт ракеты обеспечивает двухкамерный твёрдо-топливный ракетный двигатель с двумя режимами тяги. В стартовом режиме РДТТ разгоняет ракету до скорости около 70 м/с. На стартовом участке выпуск газов происходит через сопло в хвостовой части ракеты. Затем РДТТ переключается на маршевый режим и разгоняет ракету до скорости 200-240 м/с. Выпуск газов на маршевом участке траектории полёта ракеты производится через четыре сопла, расположенные в районе центра масс ракеты.

Кумулятивная БЧ ПТУР HJ-8А традиционной конструкции, вес 3 кг. ВВ массой 1,5 кг обеспечивает пробиваемость 800-мм катанной гомогенной брони при угле встречи по нормали, а при угле 68° от нормали — 180 мм.

Блок ИК-гониометра с оптическим прицелом предназначен для наблюдения за боевой обстановкой, захвата и сопровождения цели оператором при помощи оптического прицела, а также для автоматического слежения за ИК-трассёром ракеты и дискретной передачи на электронный блок управления её координат при помощи ИК-гониометра.

На лицевой панели блока ИК-гониометра имеются три объектива оптоэлектронных приборов. Один объектив — оптического прицела, с 12-кратным увеличением и полем зрения 6°. Два других объектива принадлежат ИК-гониометру для приёма ИК сигнала с трассёра ракеты. На небольшой удалённости от ПУ работает объектив с широким (+49") полем зрения, а затем происходит переключение на второй объектив с узким (±7°) полем зрения. Габариты блока ИК-гониометра 480x150x280 мм, масса 12,5 кг.

Электронный блок управления предназначен для обработки координат ракеты относительно линии визирования, поступивших с ИК-гониометра и выработки команд корректировки траектории её полёта, для постоянного удержания ракеты на линии визирования, а также передачи их в аналоговой форме по ПЛС в её аппаратурный отсек, который затем передаёт эти команды на БРП. При помощи этого блока также производится пуск ракеты. Габариты блока управления 665х368х350 мм, масса 24 кг.

Треножный станок предназначен для фиксированной установки комплекса на боевой позиции. Оператор при помощи приводов наведения по горизонтали (на 360°) и вертикали (от -7 до +13°) производит необходимый разворот комплекса для захвата цели оптическим прицелом и дальнейшего её сопровождения до поражения. Габариты треножного станка в сложенном состоянии 327x368x994 мм, масса 23 кг.

Операции при запуске ПТУР просты, но требуют определённых временных затрат. Скорострельность комплекса составляет 2-3 выстрела в минуту. После установки контейнера с ракетой на ПУ оператор при помощи оптического прицела производит поиск цели и захватывает её, совместив перекрестие прицела с центром цели. Захватив цель, оператор нажатием на пусковую скобу, смонтированную на ручке пуска, производит пуск ракеты. Ручка пуска установлена на левой стенке блока управления. После того как двигатель разгонит ракету до скорости 70 м/с, она из стартового режима перейдёт на маршевый. ИК-гониометр объективом с широким полем зрения захватывает ИК-трассёр ракеты, установленный в хвостовой части, и комплекс начинает работу в полуавтоматическом режиме. Оператор только удерживает перекрестие оптического прицела на цели, а ИК-гониометр определяет положение ракеты относительно линии визирования за счёт отслеживания трассёра. Блок управления вырабатывает команды коррекции курса, посылаемые на ракету по ПЛС. Этот метод наведения не требует такого уровня подготовки оператора, как, например, для ПТРК первого поколения. Он аналогичен тому, что применяется в ПТРК, разработанных в 1970-х гг., таких как «Конкурс», TOW, НОТ или Milan.

ПТРК HJ-8А может устанавливаться на БТР Туре 531, где на ПУ имеется четыре ракеты в контейнерах, или на лёгких машинах с колёсной формулой 4x4.

ПТРК HJ-8C
ПТРК HJ-8C отличается от базового варианта HJ-8A только конструкцией ПТУР. Ракета оснащена иглой в носовой части, в которой установлен лидирующий заряд новой тандемной кумулятивной БЧ для снятия ДЗ. Впервые ПТРК HJ-8C был представлен компанией NORINCO на авиавыставке в Париже в 1993 г.

ПТРК HJ-8E
Третьим вариантом семейства является ПТРК HJ-8E. В отличие от ПТРК HJ-8C, при создании версии HJ-8E конструкторы провели модернизацию не только ракеты, но и отдельных блоков и узлов всего комплекса. В результате усовершенствованный ПТРК получил по сравнению с базовым комплексом следующие преимущества:
• увеличена максимальная дальность стрельбы до 4000 м при использовании базовой ПУ;
• заменена аналоговая система формирования и передачи команд управления ракетой на цифровую;
• установлена встроенная электронная система самотестирования комплекса;
• для применения комплекса в ночных условиях и при плохой видимости устанавливается тепловизионный прицел PTI-32, имеющий дальность обнаружения цели 4000 м, идентификации — 2000 м и массу — 8 кг;
• для преодоления ДЗ установлена тандемная БЧ;
• повышены вероятность попадания ракеты в цель и надёжность комплекса;
• создана полная система материально-технического обеспечения и обслуживания ПТРК, а также обучения операторов.

ПТРК HJ-8E эксплуатируется в трёх вариантах:
• в переносном с треножной ПУ;
• устанавливаемом на наземных носителях;
• вертолётном.

ПТРК HJ-8F
Четвёртый вариант семейства стал ПТРК HJ-8F, разработанный в 2002 г. От предыдущего варианта он отличается конструкцией БЧ-ракеты. Поскольку кумулятивные БЧ предыдущих вариантов ПТРК HJ-8 были оптимизированы для применения против бронированных машин, они менее эффективны против других типов целей на поле боя, таких как полевые укрепления, здания и бункеры. БЧ-ракета HJ-8F состоит из двух зарядов — кумулятивного и фугасного. Смонтированный в головной части ракеты кумулятивный заряд пробивает 88-мм катанную стальную броню по нормали, расчищая путь для действия основного фугасного заряда, который, проникая в машину или в сооружение, при взрыве внутри причиняет максимально возможный ущерб,

ПТРК HJ-8L
ПТРК HJ-8L — пятый вариант семейства ПТРК HJ-8 оснащён новой ПУ. Она была разработана в связи с тем, что штатные треножные ПУ вместе с системой наведения имеют очень большую массу (59,5 кг) и поэтому с ними трудно обращаться при развёртывании и смене огневой позиции. В 2002 г. компания NORINCO разработала новую лёгкую ПУ, которая совместима со всеми существующими вариантами ПТУР HJ-8, включая 8А, 8С, 8Е и 8F.

Согласно сообщениям представителей NORINCO, ПУ ПТРК HJ-8L, масса которой составляет только 22,5 кг, может нести один пехотинец. Блок наведения стал также более компактным и лёгким, с улучшенной помехозащищённостью. Штатный вариант этой аппаратуры имеет дневной прицел, но в случае необходимости возможна быстрая установка тепловизионного прицела, что позволяет поражать цели ночью и в плохую погоду. Оператор штатного ПТРК HJ-8 сидит у ПУ слева от ракеты, тогда как из комплекса HJ-8L оператор стреляет из положения лёжа и находится точно над опорами треноги. Использование новой ПУ позволяет осуществлять более лёгкое развёртывание и укрытие комплекса, а оператор имеет больше шансов выжить на поле боя, находясь при стрельбе в положении лёжа.

ПТУР HJ-8FAE
В 2006 г. фирма NORINCO опубликовала сведения о ПТУР HJ-8FAE, оснащённой термобарической БЧ. Новая ракета предназначена для уничтожения бункеров, зданий и других сооружений, а также для поражения личного состава в районах городской застройки, на дальности до 4000 м. Новая ПТУР совместима со всеми ПУ семейства HJ-8, включая лёгкую ПУ ПТРК HJ-8L. Масса ПТУР составляет 26 кг.

HJ-8 - The original version. Claimed to be able to achieve a kill probability of 90%

HJ-8A - First upgrade of HJ-8 with greater penetration power, slightly larger than HJ-8, with range increased to 4 km.

HJ-8B - A HJ-8 model specifically developed for helicopters, with greater penetration power and range increased to 5.3 km.

HJ-8C - Specifically developed to defeat explosive reactive armour with a tandem-charge. From HJ-8C onward, all HJ-8 missiles can be carried by various platforms.

HJ-8D - Upgraded variant with tandem charge.

HJ-8E - Upgrade of HJ-8B/C with a new rocket motor with a range of up to 4 km, entered service in mid-1990. Fire-control system (FCS) is highly digitized and includes a thermal imaging system for all-weather day-night capability. The HJ-8E anti-tank missile weighs 24.5 kg, has a range of up to 4,000 m, can also defeat explosive reactive armour (ERA).

HJ-8F - Variant with an anti bunker warhead.

HJ-8FAE - Version featuring a thermobaric warhead.

HJ-8L - A model with reduced overall weight, L meaning "light". Using feedback from the Bosnian War, HJ-8E was designed to meet the need of a lightweight ATGM that is just as capable as heavier models. HJ-8L can accommodate two missiles, one smaller with 3 km range and one larger with 4 km range. New microelectronics are used in the fire-control system and use of composite materials in the launching/storage system reduce weight to 22.5 kg, so that HJ-8L can be carried by a crew of two.

HJ-8H - Upgraded HJ-8E; adopting the same fire-control system and lightweight launching/storage system of HJ-8L. Uses a new missile, capable of engaging ground targets 6 km[citation needed] away and low speed aerial targets such as helicopters 4 km away.

HJ-8S - Variant with an anti ship warhead.

Baktar-Shikan - Baktar-Shikan is a variant of HJ-8 that has been manufactured under license by Pakistan since the late 1990s and had a successful first test in July 1997. The missile and launch system can be quickly disassembled into four sub-units, each weighing less than 25 kg, making the system man-portable. Baktar-Shikan is also mounted on Pakistani armoured personnel carriers (APCs) and a modified air-launched variant is used to arm the AH-1 Cobra helicopter gunships and other helicopters of the Pakistan Army Aviation wing. Pakistan also exports Baktar-Shikan. The export version is credited to destroy all currently known tank targets with a 90% hit and penetration probability at a distance of 3 km. Baktar -Shikan has been exported to Bangladesh and Malaysia. An indoor training simulator is also available with Baktar-Shikan. It is an exact replica of the weapon and is used to train operators by simulating various target speeds, ranges and angles. The target's movement parameters can be adapted to the progressive skill level of the operator under training. An optional laser aiming device is also under development to increase accuracy at longer ranges. According to SIPRI, between 1990 and 2012, Pakistan has produced 21,350 Baktar-Shikan missiles.

HJ-11 (AFT-11): development of HJ-8 with semi-active laser guidance, received a new designation HJ-11 because it is claimed to be the third generation anti-tank missile by Chinese.

Po ocjenama specijalista, kompleks HJ-8 ne očekuje veliki uspjeh na tržištu oružja, čak ni među tradicionalnim kineskim klijentima (ovo malo miriše na ljubomoru). On nema prednosti nad postojećim sistemima poput TOW (SAD), НОТ (Francuska/Njemačka), Konkurs (Rusija), iako je vjerovatno jeftiniji od analognih POLKova. Podaci o cijeni kompleksa nigdje nisu predstavljeni, no specijalisti procjenjuju cijenu kompleksa POLK HJ-8А od 4500 do 6700 USD.

Maksimalni domet 3000m (4000 za HJ-8 C/E/L)
Minimalni domet 100m
Probojnost 800mm (1000 za HJ-8L )
Probojnost pod uglom od 68°, 180mm (220mm za HJ-8L )
Kadenca 2/3 ispaljenja u minuti

http://armyman.info/rakety/protivotankovye-raketny.....-hj-8.html
HJ 8 u Siriji


Pešmerge
Bolivija


Ekvador


Egipatske Gazele sa HJ 8
Na točkašima i gusjeničarima


Baktar Shikan

offline
 • član biblioteke
 • Pridružio: 18 Jul 2007
 • Poruke: 24586
 • Gde živiš: iznad smoga Beograda

Ono nije egipatska već kineska Gazela.

online
 • bojank 
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 31 Dec 2011
 • Poruke: 12713

A o kvalitetu HJ-8 imas par veoma "lepih" reci napisano u nekoj od knjiga komandanata ABIH (ne secam se tacno u kojoj)

offline
 • kljift 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Okt 2009
 • Poruke: 6491

NAMER


defence.pkBorbena masa 50 - 60 tona
Posada 3
Strijelci 9
Dužina korpusa 7450mm
Širina korpusa 3700mm
Visina 2500mm
Kompozitni oklop – (laminat keramika + nikl – čelik legure + postavljeni ERA oklop). Zakošeni modularni dizajn.
Aktivna zaštita Iron Fist
Dinamička zaštita
12 bacača dimnih kutija
Multisenzorska oružna stanica mini - SAMSON opremljena bilo sa PAM 12,7mm ili BGA Mk 19 40mm ili manji mitraljez + dodatni mitraljez 7,62mm + minobacač 60mm
Razmišlja se o ugradnji Samson oružne stanice sa 30mm auto - topom i Spajk POLKom
Motor 900/1200KS turbodizel
Oslanjanje – torzione opruge
Radijus 500km
Brzina do (53) 60km/h

Borbeno vozilo pešadije/oklopni transporter nastalo ispod čekića izraelskih stručnjaka. Nastavak izraelske tradicije izrade snažno zaštićenih oklopnih vozila za potrebe pešadije, inžinjerije, jedinica podrške za koja su iskorištena tijela i agregati vremešnijih tenkova. Za potrebe ovog koncepta nametnuli su se i tenkovi Merkava Mk1, njih 250 komada koji su se ubrzano povlačili iz službe te tenkovi Merkava Mk2 naoružani topom 105mm za koje je jasno utvrđeno da neće biti izvodljiva modifikacija za upotrebu modernijeg IMIjevog topa kalibra 120mm.

Napredak nije odmakao tokom devedesetih zbog nedostatka fondova ali je posle konflikta u pojasu Gaze iz 2004 godine koji je razotkrio ranjivost oklopnih transportera M 113 na minsko eksplozivna sredstva te raketiziranu municju, IDF reaktivirao projekat. U tom trenutku ponuđeni Strajker odbačen je od strane IDF.

Februara 2005, prototip Namera na bazi Merkava Mk1 poslat je u Givati brigadu na testiranje i evaluaciju. Vozilo je bilo opremljeno Rafaelovom oružnom stanicom sa daljinskim upravljanjem i dopunom municijom iz vozila. Lekcije naučene tokom rata u Libanu iz 2006 godine u velikoj mjeri potvrdile su ovaj program.

Pri tome, napušteni su planovi konverzije starijih tenkova Mk 1 u korist novoizgrađenih šasija tenkova Merkava Mk4. Otkriveno je da konverzija ne pravi uštedu u odnosu na proizvodnju novog vozila od nule. Proizvodnja potpuno novih vozila pokazala se praktičnijom i ekonomičnijom uz mogućnost naslanjanja na serijsku proizvodnju tenkova Merkava Mk4 koja je bila u toku. Razvoj novih Namera započet je 2007 godine.

2008 godine, predstavljen je Namer baziran na šasiji tenka Mk4. Vozilo je postalo glavni element modernizacionog plana IDF. Program je ciljao na modernizaciju i ojačavanja Kopnene vojske IDF kroz petogodišnji plan. Iste godine, IDF (načelnik štaba) je odobrio vozilo te je IDF finansirao pilot program proizvodnje 15 vozila. Tokom razvoja i proizvodnje vozila vršena je intenzivna saradnja sa partnerima iz SAD.

Razvoj i proizvodnju vozila pratila su gibanja zbog problema sa finansiranjem. No vozilo su ratna dešavanja konstantno preporučivala za upotrebu i narudžbe za isto često su hitno zahtjevane kao posle pogibije 7 vojnika Golani brigade čiji je M 113 stao na sred bojnog polja u Gazi posle čega je pogođen iz RPG.

Za standardnu opremu predviđen je i sistem aktivne zaštite Iron Fist ali je i ovo usljed budžetskih ograničenja odloženo. Od 2015, IDF oprema pojedina vozila sa Rafaelovim Trophy sistemom aktivne zaštite.

Vozilo je dizajnirano za osiguravanje najvećeg mogućeg stepena preživljavanja i brze popravke sa modularnim oklopom i V oblikovanim oklopnim trbuhom. Obezbijeđena je i ABH zaštita. Namer je opremljen automatskim sistemom za gašenje požara te unutrašnjom jedinicom za klimatizaciju. Vozačevo mjesto ergonomski je dizajnirano, a vozilo je opremljeno velikim vizirskim blokovima i elektro – optičkim osmatračkim spravama. Četiri (sedam) daljinski kontrolisane video kamere obezbjeđuju nesmetano periferno osmatranje. Vozilo nosi materijalnih i životnih sredstava dovoljnih za nesmetano funkcionisanje 12 članova posade nekoliko dana u u pustinji.

Po generalu Livnatu teže su oklopljeni od Merkava Mk4 tenkova – težina sačuvana eliminacijom kupole „reinvestirana“ je u pojačavanje oklopa.

Po izraleskom ministru odbrane Namer se može smatrati najzaštićenijim vozilom na svijetu koji je dokazao svoje borbene sposobnosti u borbenim uslovima protiv mnogih prijetnji. Vrše se napori da Namer u sledećoj dekadi zamijeni oklopne transportere M 113 koji se nalaze u službi i koji su pokazali ranjivost naročito u urbanom okruženju.

Namer je sposoban za manevrisanje na teškom terenu. Pogoni ga V 12 vazduhom hlađeni dizel motor Teledyne Continental AVDS-1790-9AR sa Merkava Mk 3. U budućnosti planira se zamijena ovih motora sa modernijim Kontinentalovim i MTU jedinicama. Namer koristi hodni dio od Merkave Mk4 dok je tijelo vozila drugačije od uzora. Osim strijelaca u vozilo staje jedno ili dva nosila, a u MEDEVAC verziji Namerbulance i medicinska oprema.Originalna zadnja vrata/rampa sa Merkava Mk4 tenkova redizajnirana su da budu šira za potrebe efikasnijeg desantiranja strijelaca i opreme i lakšu manipulaciju nosilima. Izlazna vrata/rampa opremljena je sa snajperskim portom. Postavljena su i dva otvora na gornjem dijelu tijela/krovu koji je i viši od Merkavinog krova.Namer takođe dijeli i digitalni sistem komandovanja na bojnom polju sa tenkovima Merkava Mk4 uključujući i C4 opremu, kontrolno – inspekcione sisteme i kompjuterizovane oružne sisteme za osposobljavanje pešadijskog korpusa za efikasno uništavanje prijetnji.

Namer je uzeo učešća u kofliktu u sektoru Gaza 2014 godine. Tokom borbi, Nameri koji izgleda nisu bili opremljeni sistemom aktivne zaštite bili su žrtvama višestrukih pogodaka iz raketizirane protivoklopne municije te protivoklopnih vođenih projektila, uključujući i direktan pogodak Kornetom ali su vozila uspjela da ostanu neoštećena i u ni jednom od slučajeva nije došlo bilo do probijanja oklopa bilo do povređivanja.Na osnovu ovih rezultata bilo je poziva da se uveća broj Namera te da oni i zamijene sve ili barem većinu oklopnih transportera M113 trenutno raspoređenih u borbenim jedinicama.

Trenutno je Namerima opremljena pešadija te borbena inžinjerija. U budućnosti se predviđaju i Nameri za potrebe komandovanja te izviđanja.Do 2014, 120 Namera nalazilo se u službi kod IDF. Do 2017 planira se nabavka ukupno 170 vozila. Od prvobitnog broja od 386 vozila se odustalo zbog budžetskih rezova mada se opet pominju i cifre od 600 – 800 vozila koja bi mogla biti naručena.

Za vozilo su zainteresovani Azerbejdžan, Kolumbija i SAD. Kod Amerikanaca, Kongresna budžetska kancelarija savjetovala je nabavku Namera umjesto razvoja novog vozila za potrebe Ground Combat Vehicle programa. Kupovinom Namera uštedjelo bi se 9 milijardi dolara i ispunili bi se TT zahtijevi. No Američka armija veli da Namer kao i neka druga vozila uzeta u obzir, iako ispunjavaju neke od zahtjeva iz GCV programa ne zadovoljavaju u dovoljnoj mjeri njihove potrebe bez značajnog redizajna.

CV90 - $5.8 million!
Puma - $10.1 million!
Dardo IFV - $6-8 million
M2A3 Bradley - $5.4-$6 Million
K21- $3.4 Million (without APS)
VBCI - $4.5 Million
BMD-4 - $4 Million
BMP-3 - $4 Million
ASCOD - $3.5-$4 Million
Patria AMV - $3.1 Million
Namer - $3 Million (without APS or RCWS, expect around $3.5-$4 million after)
M-113 (modernized) - $2.3 Million
Marder (unmodernized) - ~$2 Million
Stryker - ~$2 Million
BTR-90 - $1.5-$2 Million

Po nekim informacijama, ciljana cijena za reciklirane Merkava Mk1 i Mk 2 tenkove trebala je biti 1,5 miliona dolara po vozilu.
„Onaj koji misli da možemo da idemo na Liban u Zeldama (M113), protiv Hezbolaha opremljenog hiljadama naprednih PO sistema, neka i sam ide u njima da se bori“ – viši oficir IDF. Visoki oficiri IDF prepoznali su krizu povjerenja kreiranu poslije pogibije 7 vojnika u Gazi, uglavnom među rezervistima koji su trebali da nastave da koriste M 113 oklopne transportere. Oficiri su jasno čuli i bijes roditelja čiji su sinovi poslani u Gazu u nezaštićenim vozilima. Iako je većina aktivnih jednica popunjena teško oklopljenim Ačaritima u značajnom broju zastupljeni su i M 113.


Dugo godina usljed budžetskih rezova te loše percepcije oslanjanja na vazdušnu premoć te obavještajni sektor zanemarivana je Kopnena vojska. No usljed prethodnih ratova i konflikata ipak se krenulo ka doopremanju izraelskog KoVa novijim sistemima i planiranoj modernizaciji kod koje je Namer ključni dio. Ratna praksa često je i diktirala tempo proizvodnje.


Namer na bazi Merkave Mk1


Namer na bazi Mk 4


www.network54.com


Namer na testiranju kod Amerikanaca http://www.army.mil/media/250223

http://warfiles.ru/show-64160-ocenka-izrailskogo-t.....namer.html
ОЦЕНКА ИЗРАИЛЬСКОГО ТЯЖЕЛОГО БРОНЕТРАНСПОРТЕРА «НАМЕР»

offline
 • ja nesum radijo, ja sam neki veliki dr.mr.
 • Pridružio: 29 Jul 2014
 • Poruke: 3849

E ovo je BVP! Svaka cast za tekst kljift Ziveli

Zbog jedne ovakve rečenice se ne citira cela poruka.

offline
 • Pridružio: 14 Jan 2012
 • Poruke: 800

mushroom ::E ovo je BVP! Svaka cast za tekst kljift Ziveli

Будући да нема топ (од бар 20 mm), ово је још увек оклопни транспортер.

online
 • bojank 
 • Stručni saradnik foruma
 • Pridružio: 31 Dec 2011
 • Poruke: 12713

Tacno, tako je i klasifikovan kod Izraelaca. Njihova doktrina ne priznaje koriscenje BVP-ova zbog primecenog loseg rezultata istih 1973 i 1982.

offline
 • član biblioteke
 • Pridružio: 18 Jul 2007
 • Poruke: 24586
 • Gde živiš: iznad smoga Beograda

TOT ili teški oklopni transporter.

offline
 • Pridružio: 06 Jul 2015
 • Poruke: 615

Za potrebe i teren gde Izrael potencijalno treba da vodi bitku ...razumem potrebu za NAMER i slicne. Za sve one drzave sa terenom slicne Srbiji stvarno nema svrhe. Nama treba oklopno vozilo sa zilavoscu/zastitu tenka (da funkcionise u sudejstvu sa tenkom) za razbijanje protivnicke pesadije - dakle dobar 30mm top da seje strah medju neprijatelja ...kao sto je dobri stari Praga 30mm PAT odradio po brdima i dolinama Balkana....plus recimo pola tuceta termobaricnih vodjenih raketa (recimo Maljutka 2 TB) plus jos 2 x 12.7 mm PAM. Ne treba vise! Wink

offline
 • Pridružio: 18 Feb 2013
 • Poruke: 5813

Dok2015 ::Za potrebe i teren gde Izrael potencijalno treba da vodi bitku ...razumem potrebu za NAMER i slicne. Za sve one drzave sa terenom slicne Srbiji stvarno nema svrhe. Nama treba oklopno vozilo sa zilavoscu/zastitu tenka (da funkcionise u sudejstvu sa tenkom) za razbijanje protivnicke pesadije - dakle dobar 30mm top da seje strah medju neprijatelja ...kao sto je dobri stari Praga 30mm PAT odradio po brdima i dolinama Balkana....plus recimo pola tuceta termobaricnih vodjenih raketa (recimo Maljutka 2 TB) plus jos 2 x 12.7 mm PAM. Ne treba vise! Wink
*Много је куме* Shocked ....што рече Манда Wink

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 530 korisnika na forumu :: 37 registrovanih, 5 sakrivenih i 488 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, A.R.Chafee.Jr., AleksandarJ96, Atomski čoban, babaroga, bojank, brufen2, Cirkon, Djokkinen, dragoljub11987, gagidjuric, hatman, havoc995, ivan979, JOntra, kovinacc, Marko Marković, Markoni958, nadjas_515, ozzy, pein, RecA, Recce, royst33, Sale.S, sevenino, stemark, Toni, USSVoyager, vathra, vladas87, vlvl, vobo, VP3987, yrraf, YU-UKI, zixmix